Chứng khoán Philippines được giao dịch tích cực nhất

Bạn có thể tìm thấy Chứng khoán Philippines hoạt động tích cực nhất trên thị trường bên dưới. Các công ty được sắp xếp theo khối lượng hàng ngày và được cung cấp các số liệu thống kê khác để giúp bạn tìm hiểu lý do tại sao các cổ phiếu này lại phổ biến đến vậy.
Khối lượng * Giá
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ICTINT`L CONTAINER TERMINALS INC.
496.808 M PHP328.0 PHP+0.92%1.515 M1.23660.989 B PHP24.9213.16 PHP−15.86%2.88%Vận chuyển
Mua
BPIBANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS
458.236 M PHP125.0 PHP+3.31%3.666 M1.96636.363 B PHP11.7110.68 PHP2.78%Tài chính
Mua
BDOBDO UNIBANK, INC.
429.414 M PHP143.6 PHP−2.18%2.99 M1.32773.433 B PHP10.1014.22 PHP2.04%Tài chính
Sức mua mạnh
SMPHSM PRIME HOLDINGS, INC.
418.888 M PHP28.20 PHP+1.08%14.854 M1.55805.731 B PHP20.341.39 PHP+32.93%0.85%Tài chính
Sức mua mạnh
ACAYALA CORPORATION
273.105 M PHP581.0 PHP0.00%470.06 K1.17360.108 B PHP9.9058.67 PHP+39.20%1.31%Tài chính
Sức mua mạnh
MBTMETROPOLITAN BANK & TRUST COM.
243.398 M PHP70.00 PHP+1.45%3.477 M0.76310.232 B PHP7.459.39 PHP3.33%Tài chính
Sức mua mạnh
ALIAYALA LAND, INC.
232.533 M PHP27.95 PHP+1.64%8.32 M0.32409.126 B PHP17.061.64 PHP+30.18%1.56%Tài chính
Sức mua mạnh
SMSM INVESTMENTS CORPORATION
198.605 M PHP943.0 PHP+0.86%210.61 K0.461.143 T PHP14.9763.00 PHP+28.65%0.80%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
JFCJOLLIBEE FOODS CORPORATION
166.031 M PHP222.8 PHP+2.67%745.2 K1.03243.217 B PHP29.997.43 PHP+16.47%1.06%Dịch vụ Khách hàng
Mua
URCUNIVERSAL ROBINA CORPORATION
134.59 M PHP92.00 PHP+2.34%1.463 M0.97195.196 B PHP16.585.55 PHP−13.16%1.67%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
PLUSDIGIPLUS INTERACTIVE CORP
96.673 M PHP10.44 PHP+2.76%9.26 M0.5644.519 B PHP10.550.99 PHP+385.67%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
GTCAPGT CAPITAL HOLDINGS, INC.
67.288 M PHP593.0 PHP+1.19%113.47 K0.56126.157 B PHP4.50131.89 PHP+59.73%0.51%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
MWCMANILA WATER COMPANY, INC.
62.594 M PHP23.25 PHP+4.26%2.692 M1.2457.861 B PHP12.901.80 PHP−8.36%5.06%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
WLCONWILCON DEPOT, INC.
50.525 M PHP16.00 PHP0.00%3.158 M2.0265.596 B PHP18.830.85 PHP−9.49%2.31%Bán Lẻ
Mua
SCCSEMIRARA MINING AND POWER CORP
40.476 M PHP31.20 PHP+0.97%1.297 M0.43131.342 B PHP4.756.57 PHP−29.94%5.83%Năng lượng Mỏ
Mua
DMCDMCI HOLDINGS, INC.
35.672 M PHP10.10 PHP+1.00%3.532 M0.70132.775 B PHP5.441.86 PHP−20.72%7.20%Năng lượng Mỏ
Mua
GLOGLOBE TELECOM, INC.
31.383 M PHP1722 PHP+0.12%18.225 K0.54248.073 B PHP11.32152.07 PHP−37.19%5.81%Truyền thông
Mua
MERMANILA ELECTRIC COMPANY
31.255 M PHP350.0 PHP0.00%89.3 K0.48394.424 B PHP10.3733.74 PHP+33.74%5.64%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
BLOOMBLOOMBERRY RESORTS CORPORATION
28.503 M PHP10.10 PHP+1.10%2.822 M0.49114.27 B PHP11.630.87 PHP+83.13%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
JGSJG SUMMIT HOLDINGS, INC.
23.659 M PHP29.85 PHP+1.19%792.6 K0.44221.869 B PHP11.202.67 PHP+2981.16%1.36%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
SEVNPHILIPPINE SEVEN CORPORATION
23.586 M PHP80.00 PHP+1.27%294.83 K2.2159.757 B PHP17.394.60 PHP+69.28%0.00%Bán Lẻ
CNPFCENTURY PACIFIC FOOD, INC.
19.361 M PHP37.50 PHP+5.63%516.3 K0.50125.75 B PHP23.841.57 PHP+11.47%0.68%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
KKEPKEPPEL PHILS. PROPERTIES INC.
18.784 M PHP15.90 PHP−0.50%1.181 M0.944.651 B PHP7.702.06 PHP+11.87%0.00%Dịch vụ Thương mại
EMIEMPERADOR INC.
17.022 M PHP19.04 PHP−0.94%894 K0.40302.455 B PHP30.980.61 PHP−2.15%1.51%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Bán
AEVABOITIZ EQUITY VENTURES, INC.
16.275 M PHP39.00 PHP0.00%417.3 K0.12218.677 B PHP9.324.19 PHP−5.06%3.59%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
PSETHE PHILIPPINE STOCK EXCHANGE
14.942 M PHP193.6 PHP+0.31%77.18 K13.3315.842 B PHP20.439.48 PHP+3.81%2.93%Tài chính
PGOLDPUREGOLD PRICE CLUB, INC.
14.887 M PHP24.00 PHP0.00%620.3 K0.6669.123 B PHP8.003.00 PHP−7.42%4.04%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
FGENFIRST GEN CORPORATION
12.194 M PHP19.30 PHP+0.73%631.8 K1.4966.838 B PHP4.004.82 PHP+23.26%4.70%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
CEBCEBU AIR, INC.
11.881 M PHP27.40 PHP+0.92%433.6 K1.6216.953 B PHP3.039.04 PHP0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
SMCSAN MIGUEL CORPORATION
9.199 M PHP104.4 PHP0.00%88.11 K1.09248.879 B PHP−2.51 PHP+69.13%1.34%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
MONDEMONDE NISSIN CORPORATION
8.69 M PHP10.38 PHP+1.76%837.2 K0.20183.28 B PHP−0.04 PHP+95.11%1.18%Bán Lẻ
Mua
CHIBCHINA BANKING CORPORATION
4.479 M PHP38.15 PHP0.00%117.4 K0.66102.675 B PHP4.668.18 PHP2.62%Tài chính
Sức mua mạnh
APABOITIZ POWER CORPORATION
4.348 M PHP35.70 PHP+0.56%121.8 K0.18255.808 B PHP7.904.52 PHP+20.81%6.48%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
RLCROBINSONS LAND CORPORATION
2.956 M PHP15.20 PHP+1.33%194.5 K0.0972.587 B PHP6.162.47 PHP+28.80%3.47%Tài chính
Sức mua mạnh
SECBSECURITY BANK CORPORATION
2.82 M PHP68.40 PHP+0.37%41.23 K0.1151.354 B PHP5.6712.07 PHP4.40%Tài chính
Mua
AUBASIA UNITED BANK CORPORATION
2.657 M PHP40.20 PHP+0.37%66.1 K1.7629.155 B PHP3.5511.34 PHP3.33%Tài chính
FBSAN MIGUEL FOOD AND BEVERAGE, INC.
2.65 M PHP46.00 PHP−2.02%57.6 K0.92277.438 B PHP11.763.91 PHP+3.84%3.51%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
UBPUNION BANK OF THE PHILIPPINES
2.263 M PHP41.00 PHP−0.49%55.2 K0.51123.157 B PHP13.093.13 PHP1.94%Tài chính
Mua
RRHIROBINSONS RETAIL HOLDINGS, INC
2.004 M PHP35.65 PHP+1.28%56.2 K0.3251.246 B PHP12.762.79 PHP−28.85%5.68%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
FPHFIRST PHILIPPINE HOLDINGS CORP
1.041 M PHP64.50 PHP0.00%16.14 K0.3129.901 B PHP2.0032.31 PHP+22.65%3.41%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
AANSA. SORIANO CORPORATION
1.035 M PHP11.98 PHP0.00%86.4 K4.1414.706 B PHP5.772.08 PHP−9.04%4.17%Sản xuất Chế tạo
GSMIGINEBRA SAN MIGUEL, INC.
838.2 K PHP165.0 PHP−0.54%5.08 K0.3347.502 B PHP6.7124.61 PHP+54.95%1.81%Hàng tiêu dùng không lâu bền
PHNPHINMA CORPORATION
366.95 K PHP20.50 PHP+0.49%17.9 K0.895.841 B PHP6.133.34 PHP−3.23%2.94%Sản xuất Chế tạo
PNBPHILIPPINE NATIONAL BANK
240.064 K PHP19.36 PHP+0.62%12.4 K0.0829.356 B PHP1.6411.77 PHP0.00%Tài chính
Mua
ATIASIAN TERMINALS, INC.
215.52 K PHP17.96 PHP−0.22%12 K0.4436 B PHP8.102.22 PHP+46.65%4.93%Vận chuyển
KKPHKEPPEL PHIL. HLDGS, INC. A
130.95 K PHP13.50 PHP+9.22%9.7 K0.19721.145 M PHP43.480.31 PHP+292.54%0.81%Tài chính
RCBRIZAL COMMERCIAL BANKING CORP
130.245 K PHP22.85 PHP−0.44%5.7 K0.2155.528 B PHP4.135.53 PHP4.71%Tài chính
SHLPHSHELL PILIPINAS CORPORATION
54 K PHP10.80 PHP0.00%5 K0.0317.425 B PHP14.730.73 PHP−70.98%0.00%Dịch vụ Phân phối
CCICCONCEPCION INDUSTRIAL CORP
44.46 K PHP11.70 PHP+1.74%3.8 K0.104.564 B PHP12.150.96 PHP+150.44%4.35%Sản xuất Chế tạo
CCATCENTRAL AZUCARERA DE TARLAC
18 K PHP12.00 PHP−0.17%1.5 K0.192.867 B PHP25.410.47 PHP+40.33%0.00%Công nghiệp Chế biến
PSBPHILIPPINE SAVINGS BANK
16.895 K PHP54.50 PHP+1.87%3100.4522.837 B PHP5.1310.61 PHP5.61%Tài chính
FEUFAR EASTERN UNIVERSITY, INC.
6 K PHP600.0 PHP0.00%100.0514.363 B PHP7.2982.26 PHP+20.64%5.33%Dịch vụ Khách hàng
LBCLBC EXPRESS HOLDINGS, INC.
5.72 K PHP14.30 PHP−1.38%4000.5420.675 B PHP−0.08 PHP+90.97%0.00%Vận chuyển
VVTVIVANT CORPORATION
1.578 K PHP15.78 PHP0.00%1000.1116.15 B PHP7.092.23 PHP+42.84%2.47%Công ty dịch vụ công cộng
LFMLIBERTY FLOUR MILLS, INC.
1.472 K PHP14.72 PHP+13.23%1000.031.95 B PHP−0.48 PHP−51.57%5.38%Công nghiệp Chế biến