Cổ phiếu Philippinesđược giao dịch nhiều nhất

Những cổ phiếu này hiện phổ biến hơn Britney, có khối lượng giao dịch cao nhất trên thị trường. Khối lượng lớn có xu hướng xuất hiện song song với các mức giá và điểm xoay trục mạnh, và thường là kết quả của một số lượng lớn đơn đặt hàng được thực hiện ở các mức giá nhất định, khi những người chơi lớn tham gia thị trường. Như bất kỳ nhà giao dịch nào cũng biết, ở đâu có hoạt động, ở đó có khả năng biến động và ở nơi có biến động, ở đó có tiềm năng thu lợi nhuận. Thị trường Chứng khoán Philippine nắm giữ rất nhiều cơ hội, vì vậy hãy bắt lấy chúng.

Ticker
Khối lượng 1 Ngày
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
ALIAYALA LAND, INC.
458.1K29.70PHP0.34%0.10PHP
Mua
13.606M464.853BPHP27.401.15PHPTài chính
CNVRGCONVERGE INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY SOLUTIONS, INC
449.8K15.62PHP−2.38%−0.38PHP
Mua
7.026M112.341BPHP14.151.09PHP2.799KTruyền thông
SCCSEMIRARA MINING AND POWER CORP
191.9K34.10PHP−0.58%−0.20PHP
Bán
6.544M143.031BPHP3.429.85PHP3.412KNăng lượng Mỏ
BDOBDO UNIBANK, INC.
146.36K131.6PHP1.23%1.6PHP
Mua
19.261M570.708BPHP11.4211.48PHP38.873KTài chính
GTCAPGT CAPITAL HOLDINGS, INC.
127.59K437.8PHP−2.71%−12.2PHP
Theo dõi
55.859M94.51BPHP5.6777.47PHPKhách hàng Lâu năm
GMA7GMA NETWORK, INC. (COMMON)
126K10.76PHP0.19%0.02PHP
Mua
1.356M35.187BPHP7.661.37PHPDịch vụ Khách hàng
AEVABOITIZ EQUITY VENTURES, INC.
111.23K57.35PHP−0.26%−0.15PHP
Mua
6.379M337.814BPHP11.605.17PHP12.679KCông ty dịch vụ công cộng
EMIEMPERADOR INC.
75.5K20.35PHP0.49%0.10PHP
Sức mua mạnh
1.536M316.303BPHP32.010.63PHP3.396KHàng tiêu dùng không lâu bền
RLCROBINSONS LAND CORPORATION
66.6K16.18PHP−0.25%−0.04PHP
Theo dõi
1.078M81.374BPHP9.721.65PHP7.26KTài chính
ICTINT`L CONTAINER TERMINALS INC.
56.85K197.3PHP0.25%0.5PHP
Mua
11.217M414.996BPHP14.6314.05PHP9.468KVận chuyển
EAGLEEAGLE CEMENT CORPORATION
50.5K20.00PHP−2.20%−0.45PHP
Bán
1.01M108.25BPHP20.951.03PHP534Khoáng sản phi năng lượng
BPIBANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS
47.95K102.4PHP−1.54%−1.6PHP
Mua
4.91M477.94BPHP12.938.19PHP18.619KTài chính
MWCMANILA WATER COMPANY, INC.
32.2K20.20PHP−0.49%−0.10PHP
Mua
650.44K62.243BPHP14.831.46PHP2.464KCông ty dịch vụ công cộng
MONDEMONDE NISSIN CORPORATION
24.7K12.76PHP0.47%0.06PHP
Mua
315.172K227.123BPHP34.750.36PHP3.47KBán Lẻ
JFCJOLLIBEE FOODS CORPORATION
23.28K245.0PHP1.83%4.4PHP
Mua
5.704M274.087BPHP26.949.10PHP10.959KDịch vụ Khách hàng
SECBSECURITY BANK CORPORATION
20.48K94.50PHP0.96%0.90PHP
Mua
1.935M72.264BPHP6.8014.11PHPTài chính
SGPSYNERGY GRID & DEV`T PHILS.
19.8K11.86PHP0.34%0.04PHP
Theo dõi
234.828K64.77BPHP4.832.55PHP2Dịch vụ Công nghiệp
SPCSPC POWER CORPORATION
19.3K10.08PHP0.80%0.08PHP
Mua
194.544K14.966BPHP19.570.51PHP299Công ty dịch vụ công cộng
MBTMETROPOLITAN BANK & TRUST COM.
18.71K56.25PHP−0.79%−0.45PHP
Mua
1.052M257.628BPHP8.746.55PHP14.451KTài chính
SMPHSM PRIME HOLDINGS, INC.
18.7K35.20PHP0.00%0.00PHP
Mua
658.24K1.051TPHP37.280.98PHPTài chính
ACEXACE ENEXOR, INC.
12.4K14.98PHP0.00%0.00PHP
Mua
185.752K3.59BPHP−0.22PHPDịch vụ Công nghiệp
URCUNIVERSAL ROBINA CORPORATION
10.83K134.7PHP−0.37%−0.5PHP
Mua
1.459M289.755BPHP24.185.50PHP13.894KHàng tiêu dùng không lâu bền
JGSJG SUMMIT HOLDINGS, INC.
8.4K46.70PHP−0.43%−0.20PHP
Mua
392.28K369.28BPHP0.52PHP22.827KHàng tiêu dùng không lâu bền
CNPFCENTURY PACIFIC FOOD, INC.
6.3K24.95PHP4.83%1.15PHP
Mua
157.185K89.265BPHP18.151.39PHP18.753KHàng tiêu dùng không lâu bền
PGOLDPUREGOLD PRICE CLUB, INC.
6.2K33.65PHP1.97%0.65PHP
Mua
208.63K102.245BPHP11.413.11PHP11.375KBán Lẻ
WLCONWILCON DEPOT, INC.
5.9K31.00PHP2.65%0.80PHP
Mua
182.9K131.806BPHP36.090.89PHP2.981KBán Lẻ
FGENFIRST GEN CORPORATION
5.4K16.90PHP0.12%0.02PHP
Mua
91.26K57.908BPHP4.893.40PHP2.205KCông ty dịch vụ công cộng
MERMANILA ELECTRIC COMPANY
4.98K289.4PHP0.77%2.2PHP
Bán
1.441M315.539BPHP11.8023.72PHPCông ty dịch vụ công cộng
ACAYALA CORPORATION
4.04K710.0PHP−0.70%−5.0PHP
Mua
2.868M430.924BPHP13.9350.11PHPTài chính
RRHIROBINSONS RETAIL HOLDINGS, INC
3.87K57.90PHP0.00%0.00PHP
Mua
224.073K86.674BPHP14.124.15PHP20.535KBán Lẻ
APABOITIZ POWER CORPORATION
3.4K34.00PHP0.00%0.00PHP
Mua
115.6K253.136BPHP10.263.35PHP3.87KCông ty dịch vụ công cộng
GLOGLOBE TELECOM, INC.
3.27K2328PHP−0.94%−22PHP
Mua
7.613M331.339BPHP10.07229.57PHPTruyền thông
SMSM INVESTMENTS CORPORATION
2.69K963.5PHP−1.68%−16.5PHP
Mua
2.592M1.131TPHP21.8443.00PHP126.872KBán Lẻ
GSMIGINEBRA SAN MIGUEL, INC.
1.93K105.0PHP−0.85%−0.9PHP
Bán
202.65K30.351BPHP6.9115.34PHP1.2KHàng tiêu dùng không lâu bền
FBSAN MIGUEL FOOD AND BEVERAGE, INC.
1.7K38.20PHP0.00%0.00PHP
Mua
64.94K221.005BPHP10.633.52PHP10.371KHàng tiêu dùng không lâu bền
CEBCEBU AIR, INC.
1.1K38.50PHP−0.13%−0.05PHP
Theo dõi
42.35K23.605BPHP−25.57PHPVận chuyển
APVIALTUS PROPERTY VENTURES, INC.
60012.04PHP0.17%0.02PHP
Bán
7.224K1.202BPHP11.981.00PHP15Tài chính
PSETHE PHILIPPINE STOCK EXCHANGE
500159.0PHP2.58%4.0PHP
Mua
79.5K12.647BPHP14.6510.58PHPTài chính
CICCONCEPCION INDUSTRIAL CORP
30017.40PHP0.00%0.00PHP
Mua
5.22K6.95BPHP55.590.31PHP1.389KSản xuất Chế tạo
CHIBCHINA BANKING CORPORATION
20027.90PHP0.00%0.00PHP
Mua
5.58K74.28BPHP3.996.91PHP10.18KTài chính
PHNPHINMA CORPORATION
20019.16PHP−0.21%−0.04PHP
Bán
3.832K5.483BPHP5.053.80PHPSản xuất Chế tạo
UBPUNION BANK OF THE PHILIPPINES
19081.00PHP1.25%1.00PHP
Mua
15.39K173.296BPHP13.356.06PHP3.676KTài chính
SMCSAN MIGUEL CORPORATION
13096.70PHP0.62%0.60PHP
Bán
12.571K230.717BPHP−8.20PHP45.614KNăng lượng Mỏ
SEVNPHILIPPINE SEVEN CORPORATION
2076.50PHP3.38%2.50PHP
Sức mua mạnh
1.53K55.219BPHP38.421.90PHP3.146KBán Lẻ