Những nhà tạo lập thị trường

Các công ty của Philippines có lợi suất lợi tức cao nhất

Cổ tức cao có thể là nguồn lợi nhuận ổn định. Các công ty của Philippines sau trả cổ tức cao nhất trên thị trường: xem các công ty đó được sắp xếp theo tỷ suất cổ tức kỳ hạn và kiểm tra cả các số liệu thống kê khác.
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
IPOIPEOPLE, INC.
19.78%7.46 PHP0.00%1.5K0.357.79B PHP13.830.54 PHP−30.16%2.55%Dịch vụ Khách hàng
DMCDMCI HOLDINGS, INC.
13.26%10.86 PHP0.00%1.123M0.41144.193B PHP6.161.76 PHP−28.10%6.63%Năng lượng Mỏ
MARCMARCVENTURES
13.16%0.75 PHP−1.32%1.745M2.012.291B PHP18.120.04 PHP−62.87%13.16%Dịch vụ Công nghệ
LTGLT GROUP, INC.
12.53%9.74 PHP+1.67%4.369M2.43103.622B PHP4.392.22 PHP−21.94%1.57%Tài chính
Bán Mạnh
GMA7GMA NETWORK, INC. (COMMON)
12.36%8.87 PHP−0.34%368.6K0.4829.939B PHP15.300.58 PHP−57.53%12.36%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
RFMRFM CORPORATION
11.18%2.96 PHP+1.37%18K0.129.839B PHP9.020.33 PHP−15.74%8.64%Hàng tiêu dùng không lâu bền
LANDCITY & LAND DEVELOPERS, INC.
10.73%0.81 PHP0.00%113K1.491.279B PHP5.940.14 PHP−47.11%10.73%Tài chính
FJPF & J PRINCE HLDGS., CORP.
8.50%2.00 PHP0.00%1K0.10688.153M PHP14.400.14 PHP+29.21%8.50%Hỗn hợp
ANSA. SORIANO CORPORATION
8.33%12.04 PHP+0.33%39.4K1.6114.731B PHP5.802.08 PHP+30.54%4.17%Sản xuất Chế tạo
SHNGSHANG PROPERTIES, INC.
7.93%3.65 PHP0.00%326K1.3617.381B PHP2.861.28 PHP+120.07%7.93%Khách hàng Lâu năm
IONIONICS, INC.
7.87%1.28 PHP+0.79%3.39M1.071.045B PHP3.520.36 PHP+27.37%7.87%Công nghệ Điện tử
SGPSYNERGY GRID & DEV`T PHILS.
7.84%8.86 PHP0.00%2.122M0.9946.656B PHP3.882.28 PHP−10.32%9.79%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
SPCSPC POWER CORPORATION
7.48%8.20 PHP+2.24%22.3K0.0812.002B PHP8.001.02 PHP+100.53%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
CEUCENTRO ESCOLAR UNIVERSITY
7.22%8.31 PHP−4.92%9000.123.095B PHP6.941.20 PHP+41.59%14.44%Dịch vụ Khách hàng
MBTMETROPOLITAN BANK & TRUST COM.
7.03%61.85 PHP+1.06%2.57M0.88275.162B PHP6.589.39 PHP2.61%Tài chính
Sức mua mạnh
PLCPREMIUM LEISURE CORPORATION
6.98%0.71 PHP−1.39%2.039M0.2721.909B PHP12.070.06 PHP+29.23%6.98%Dịch vụ Khách hàng
CLICEBU LANDMASTERS, INC.
6.67%2.71 PHP+0.37%246K0.369.356B PHP2.790.97 PHP+13.59%5.56%Tài chính
Sức mua mạnh
GSMIGINEBRA SAN MIGUEL, INC.
6.29%159.0 PHP+0.06%3.73K0.0445.497B PHP6.8423.24 PHP+51.45%1.89%Hàng tiêu dùng không lâu bền
OPMORIENTAL PETROLEUM & MINERAL A
6.25%0.0080 PHP+1.27%1M0.081.6B PHP7.270.00 PHP6.25%Năng lượng Mỏ
SGISOLID GROUP, INC.
6.00%0.98 PHP−2.00%10K0.171.822B PHP3.990.25 PHP−41.68%6.00%Dịch vụ Phân phối
PPCPRYCE CORPORATION
5.96%5.20 PHP0.00%385.7K1.219.813B PHP5.96%Tài chính
GLOGLOBE TELECOM, INC.
5.75%1734 PHP−0.34%17.28K0.41250.958B PHP5.75%Truyền thông
Mua
MAXSMAX`S GROUP, INC.
5.70%3.37 PHP−0.30%48K0.482.631B PHP5.200.65 PHP−21.39%5.70%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
SCCSEMIRARA MINING AND POWER CORP
5.53%32.30 PHP−0.77%1.259M1.40138.355B PHP5.176.24 PHP−36.62%5.53%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
FBSAN MIGUEL FOOD AND BEVERAGE, INC.
5.50%50.00 PHP0.00%30.44K1.12295.461B PHP13.853.61 PHP+2.64%3.20%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
CHIBCHINA BANKING CORPORATION
5.49%34.10 PHP−1.45%75.9K0.3993.12B PHP4.457.66 PHP2.89%Tài chính
Sức mua mạnh
FNIGLOBAL FERRONICKEL HOLDINGS
5.46%1.81 PHP−1.09%805K1.029.392B PHP6.050.30 PHP−24.04%5.46%Khoáng sản phi năng lượng
PSBPHILIPPINE SAVINGS BANK
5.45%54.00 PHP−1.82%2000.3223.477B PHP5.509.83 PHP5.45%Tài chính
FEUFAR EASTERN UNIVERSITY, INC.
5.39%599.0 PHP+0.84%1600.9414.22B PHP7.7777.11 PHP+19.63%5.05%Dịch vụ Khách hàng
KEEPRTHE KEEPERS HOLDINGS INC
5.38%1.41 PHP−1.40%398K0.4320.748B PHP8.390.17 PHP−53.60%5.38%Dịch vụ Phân phối
ATIASIAN TERMINALS, INC.
5.38%16.70 PHP+1.21%6.1K0.0833B PHP7.542.21 PHP+74.50%5.38%Vận chuyển
RRHIROBINSONS RETAIL HOLDINGS, INC
5.33%37.70 PHP+0.53%160K0.5954.66B PHP5.33%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
CROWNCROWN ASIA CHEMICALS CORP
5.33%1.70 PHP+0.59%33K0.501.032B PHP4.380.39 PHP+7.38%5.33%Sản xuất Chế tạo
MWCMANILA WATER COMPANY, INC.
5.32%18.90 PHP+0.75%1.22M0.5548.676B PHP6.133.08 PHP+111.55%5.32%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
MERMANILA ELECTRIC COMPANY
5.30%373.0 PHP+1.08%109.94K0.52415.836B PHP11.3432.89 PHP+38.67%5.30%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
NIKLNICKEL ASIA CORPORATION
5.22%4.67 PHP+1.52%813K0.1963.958B PHP13.660.34 PHP−45.47%3.70%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
PSETHE PHILIPPINE STOCK EXCHANGE
5.17%193.5 PHP0.00%2.21K0.7915.883B PHP18.8210.28 PHP−2.84%2.45%Tài chính
LFMLIBERTY FLOUR MILLS, INC.
5.16%13.56 PHP−8.87%1000.142.034B PHP−0.48 PHP−51.57%5.16%Công nghiệp Chế biến
FLIFILINVEST LAND, INC.
5.07%0.70 PHP−1.41%2.063M0.7017.217B PHP5.100.14 PHP+27.04%5.07%Tài chính
Sức mua mạnh
ROCKROCKWELL LAND CORPORATION
5.01%1.54 PHP+2.67%179K0.519.175B PHP3.340.46 PHP+27.94%5.01%Khách hàng Lâu năm
BELBELLE CORPORATION
5.00%1.20 PHP0.00%105K0.4010.295B PHP7.220.17 PHP+11.93%5.00%Tài chính
APABOITIZ POWER CORPORATION
4.98%37.75 PHP+0.53%263.2K0.29270.58B PHP7.954.75 PHP+41.62%4.98%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
PMPCPANASONIC MANUFACTURING PHILS.
4.81%5.39 PHP−0.37%2.6K0.492.278B PHP9.370.58 PHP+1755.81%4.81%Khách hàng Lâu năm
EWEAST WEST BANKING CORPORATION
4.58%9.00 PHP+0.56%104.1K0.6620.137B PHP3.142.87 PHP4.58%Tài chính
MRSGIMETRO RETAIL STORES GROUP, INC.
4.58%1.31 PHP0.00%63K0.474.255B PHP5.560.24 PHP+100.85%4.58%Bán Lẻ
FGENFIRST GEN CORPORATION
4.52%19.92 PHP0.00%235.3K0.4169.489B PHP4.52%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
RCBRIZAL COMMERCIAL BANKING CORP
4.48%24.10 PHP+0.21%70.4K1.6058.311B PHP4.635.21 PHP4.48%Tài chính
EUROEURO-MED LABORATORIES PHILS.,
4.43%0.79 PHP0.00%54K5.053.249B PHP12.660.06 PHP+46.82%4.43%Công nghệ Sức khỏe
DNLD&L INDUSTRIES, INC.
4.34%6.95 PHP+0.58%1.385M0.7649.357B PHP19.320.36 PHP−14.92%4.34%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
STISTI EDUCATION SYSTEMS HOLDINGS
4.29%0.70 PHP0.00%2.217M0.406.583B PHP5.690.12 PHP+102.30%4.29%Dịch vụ Thương mại
ASLAGRASLAG CORP
4.24%1.18 PHP0.00%74K0.401.77B PHP8.930.13 PHP4.24%Công ty dịch vụ công cộng
SECBSECURITY BANK CORPORATION
4.20%71.00 PHP−0.56%355.39K1.5953.803B PHP5.6012.68 PHP4.20%Tài chính
Mua
PBBPHILIPPINE BUSINESS BANK
4.02%8.70 PHP0.00%3K0.207.123B PHP5.441.60 PHP4.02%Tài chính
CICCONCEPCION INDUSTRIAL CORP
3.99%12.44 PHP−0.64%1.4K0.494.982B PHP3.99%Sản xuất Chế tạo
FCGFIGARO COFFEE GROUP INC
3.97%0.69 PHP+1.47%4.641M0.563.719B PHP7.900.09 PHP+55.89%3.97%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
CDCCITYLAND DEVELOPMENT CORP.
3.94%0.73 PHP0.00%2K0.063.633B PHP4.210.17 PHP−10.48%3.94%Tài chính
CPGCENTURY PROPERTIES GROUP INC.
3.91%0.340 PHP+9.68%11.94M6.013.596B PHP4.840.07 PHP+11.23%3.91%Tài chính
UPSONUPSON INTERNATIONAL CORP
3.87%1.14 PHP0.00%4K0.033.563B PHP3.87%Bán Lẻ
ACRALSONS CONSOLIDATED RESOURCES
3.85%0.52 PHP−1.89%138K1.213.272B PHP4.470.12 PHP+47.34%3.85%Công ty dịch vụ công cộng
COSCOCOSCO CAPITAL, INC.
3.80%5.20 PHP+0.39%901.9K1.7236.775B PHP4.811.08 PHP+7.24%3.80%Bán Lẻ
Mua
VLLVISTA LAND & LIFESCAPES, INC.
3.71%1.64 PHP−1.80%931K1.6119.949B PHP2.800.59 PHP+2.75%3.71%Tài chính
Theo dõi
ICTINT`L CONTAINER TERMINALS INC.
3.58%278.0 PHP−0.36%2.045M1.36566.925B PHP16.6416.71 PHP+19.22%3.07%Vận chuyển
Mua
AUBASIA UNITED BANK CORPORATION
3.51%37.00 PHP−2.63%31.3K1.1627.663B PHP3.4810.62 PHP3.51%Tài chính
PGOLDPUREGOLD PRICE CLUB, INC.
3.47%27.95 PHP0.00%582.3K0.3980.5B PHP8.503.29 PHP+5.75%3.47%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
MEGMEGAWORLD CORPORATION
3.38%1.95 PHP0.00%10.173M0.8460.807B PHP3.560.55 PHP+26.89%3.38%Tài chính
Mua
FPHFIRST PHILIPPINE HOLDINGS CORP
3.36%65.50 PHP0.00%7.11K0.4030.365B PHP1.9533.57 PHP+45.90%3.36%Công ty dịch vụ công cộng
MEDICMEDILINES DISTRIBUTORS INCORPORATED
3.33%0.315 PHP0.00%10K0.03865.171M PHP8.400.04 PHP3.33%Dịch vụ Phân phối
HOMEALLHOME CORP.
3.28%1.12 PHP−1.75%675K0.544.275B PHP3.760.30 PHP+28.31%3.28%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
URCUNIVERSAL ROBINA CORPORATION
3.18%113.2 PHP−0.70%1.155M0.77248.075B PHP17.196.58 PHP+19.70%1.32%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
RLCROBINSONS LAND CORPORATION
3.16%16.50 PHP+0.24%1.907M0.6579.652B PHP6.892.40 PHP+45.00%3.16%Tài chính
Sức mua mạnh
PCORPETRON CORPORATION
3.07%3.24 PHP−0.61%353K0.7530.563B PHP28.030.12 PHP−59.75%3.07%Năng lượng Mỏ
DDDOUBLEDRAGON CORPORATION
3.05%8.40 PHP−2.21%350.6K0.9320.144B PHP3.942.13 PHP−6.86%3.05%Tài chính
AEVABOITIZ EQUITY VENTURES, INC.
3.05%49.05 PHP+1.76%1.423M1.10270.883B PHP12.843.82 PHP−26.14%3.05%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
PHNPHINMA CORPORATION
3.03%20.00 PHP+1.01%41.2K1.035.669B PHP6.243.20 PHP−17.23%3.03%Sản xuất Chế tạo
BPIBANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS
2.80%121.1 PHP+0.92%1.738M0.59631.104B PHP2.80%Tài chính
Mua
SSPSFA SEMICON PHILIPPINES CORPORATION
2.65%2.54 PHP−0.39%340K0.735.219B PHP22.400.11 PHP−50.99%2.61%Công nghệ Điện tử
LOTOPACIFIC ONLINE SYSTEMS CORP.
2.63%3.82 PHP+0.53%166K0.393.21B PHP11.110.34 PHP+270.08%2.63%Tài chính
ALCOARTHALAND CORPORATION
2.53%0.450 PHP−5.26%470K5.882.526B PHP3.650.12 PHP−9.21%2.53%Tài chính
VVTVIVANT CORPORATION
2.47%15.80 PHP+8.97%2000.0716.171B PHP6.412.47 PHP+71.64%2.47%Công ty dịch vụ công cộng
LPZLOPEZ HOLDINGS CORPORATION
2.33%4.28 PHP−0.47%65K1.3919.532B PHP2.741.56 PHP+106.76%2.33%Công ty dịch vụ công cộng
CACONCRETE AGGREGATES CORP A
2.10%40.10 PHP+0.12%4.1K4.911.101B PHP46.610.86 PHP+22.55%2.10%Dịch vụ Công nghiệp
APXAPEX MINING COMPANY, INC.
2.09%2.57 PHP0.00%1.086M0.2014.579B PHP4.410.58 PHP+1.57%2.09%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
EMIEMPERADOR INC.
2.04%19.64 PHP0.00%85.6K0.07309.064B PHP31.960.61 PHP−2.15%1.48%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
BDOBDO UNIBANK, INC.
1.95%149.5 PHP−2.67%4.003M1.70809.259B PHP12.6611.81 PHP1.95%Tài chính
Mua
MVCMABUHAY VINYL CORPORATION
1.86%5.38 PHP0.00%3.9K1.053.558B PHP7.420.72 PHP+39.16%1.86%Công nghiệp Chế biến
KPHKEPPEL PHIL. HLDGS, INC. A
1.78%5.03 PHP−10.50%1K0.03369.114M PHP19.780.25 PHP+2664.13%1.78%Tài chính
UBPUNION BANK OF THE PHILIPPINES
1.78%44.95 PHP−0.11%113.9K1.09134.517B PHP12.543.59 PHP3.50%Tài chính
Mua
COLCOL FINANCIAL GROUP, INC.
1.68%2.44 PHP−2.40%133K3.0111.9B PHP26.380.09 PHP+112.16%1.68%Tài chính
WLCONWILCON DEPOT, INC.
1.64%22.40 PHP−0.44%669.1K0.5292.244B PHP25.410.88 PHP−1.07%1.64%Bán Lẻ
Mua
ALLDYALLDAY MARTS, INC.
1.63%0.160 PHP0.00%2.28M0.753.657B PHP8.000.02 PHP+102.02%1.63%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
AGIALLIANCE GLOBAL GROUP, INC.
1.39%10.60 PHP−1.67%1.141M0.3495.039B PHP5.591.89 PHP+6.04%1.39%Tài chính
Sức mua mạnh
CNPFCENTURY PACIFIC FOOD, INC.
1.38%35.45 PHP+2.16%577.5K0.50122.916B PHP23.221.53 PHP+9.99%0.58%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
GERIGLOBAL-ESTATE RESORTS, INC.
1.38%0.78 PHP−4.88%12K0.079.009B PHP4.970.16 PHP−4.27%1.38%Tài chính
DMWD.M. WENCESLAO & ASSOCIATES, INCORPORATED
1.32%5.61 PHP−1.23%44.6K1.7919.289B PHP11.440.49 PHP−34.62%1.32%Tài chính
SMCSAN MIGUEL CORPORATION
1.32%104.0 PHP−2.16%310.69K1.22253.408B PHP−1.50 PHP+81.76%1.32%Năng lượng Mỏ
Bán Mạnh
STRVISTAMALLS, INC.
1.30%2.38 PHP+1.28%5K0.3419.801B PHP2.211.08 PHP+40.61%1.30%Bán Lẻ
MACMACROASIA CORPORATION
1.26%4.05 PHP+2.27%940K3.127.488B PHP10.010.40 PHP+21.80%1.26%Vận chuyển
BALAIBALAI NI FRUITAS INC
1.20%0.410 PHP−1.20%350K1.29Bán Lẻ
FRUITFRUITAS HOLDINGS, INC.
1.19%0.85 PHP+1.19%100K0.221.792B PHP17.420.05 PHP+140.39%1.19%Bán Lẻ
FDCFILINVEST DEVELOPMENT CORP.
1.17%5.90 PHP+5.36%3K0.0548.431B PHP6.710.88 PHP+97.42%1.17%Tài chính