Chứng khoán Philippines

Cổ phiếu phổ thông là công cụ tài chính có thể thay thế được - nghĩa là có thể bán được - đại diện cho quyền sở hữu một phần nhỏ của công ty. Nếu bạn sở hữu một đơn vị cổ phiếu, gọi là cổ phần, thì bạn là chủ sở hữu một phần của tập đoàn mà nó đại diện. Điều này cho phép bạn hưởng một phần lợi nhuận của công ty đó khi chúng được phân phối lại cho các nhà đầu tư dưới dạng cổ tức. Và - nếu tổ chức tăng giá trị - giá trị cổ phiếu của bạn cũng sẽ tăng tương ứng (điều này cũng đúng nếu công ty giảm giá trị). Vì vậy, không cần phải lo lắng gì thêm, đây là Chứng khoán Philippines bạn có thể đầu tư vào.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
2GO2GO GROUP' INC.
7.24PHP−0.14%−0.01PHP
Mua
2K14.48K17.851BPHP503.470.01PHPVận chuyển
ABATOK-BIG WEDGE COMPANY, INC.
7.75PHP−0.13%−0.01PHP
Theo dõi
55K426.25K19.749BPHP−0.01PHP3Khoáng sản phi năng lượng
ABAABACORE CAPITAL HOLDINGS, INC.
2.04PHP0.00%0.00PHP
Bán
3.576M7.295M8.539BPHP1.841.11PHP10Khoáng sản phi năng lượng
ABGASIABEST GROUP INTERNATIONAL
3.54PHP0.00%0.00PHP
Bán
8K28.32K1.062BPHP−0.01PHPTài chính
ABSABS-CBN CORPORATION
7.46PHP−1.32%−0.10PHP
Bán Mạnh
168.4K1.256M6.614BPHP−4.55PHP5.87KDịch vụ Khách hàng
ACAYALA CORPORATION
676.0PHP−2.59%−18.0PHP
Bán
197.55K133.544M429.685BPHP13.8950.11PHPTài chính
ACEACESITE (PHILS.) HOTEL CORP.
1.41PHP−11.88%−0.19PHP
Bán Mạnh
23K32.43K551.596MPHP−0.18PHPDịch vụ Khách hàng
ACENACEN CORPORATION
7.63PHP3.67%0.27PHP
Sức mua mạnh
24.537M187.217M292.026BPHP56.180.13PHP207Năng lượng Mỏ
ACEXACE ENEXOR, INC.
14.90PHP0.68%0.10PHP
Mua
183K2.727M3.7BPHP−0.22PHPDịch vụ Công nghiệp
ACRALSONS CONSOLIDATED RESOURCES
0.79PHP0.00%0.00PHP
Bán
62K48.98K4.97BPHP10.000.08PHP488Công ty dịch vụ công cộng
AEVABOITIZ EQUITY VENTURES, INC.
54.30PHP−1.45%−0.80PHP
Bán Mạnh
1.346M73.088M310.225BPHP10.655.17PHP12.679KCông ty dịch vụ công cộng
AGIALLIANCE GLOBAL GROUP, INC.
9.95PHP0.00%0.00PHP
Mua
2.551M25.384M92.301BPHP5.571.79PHP38.954KTài chính
ALIAYALA LAND, INC.
29.30PHP1.03%0.30PHP
Mua
7.819M229.105M427.96BPHP25.231.15PHPTài chính
ALLDYALLDAY MARTS, INC.
0.247PHP−0.40%−0.001PHP
Bán
3.32M820.04K5.669BPHP25.050.01PHP250Bán Lẻ
ALLHCAYALALAND LOGISTICS HOLDINGS CORP.
3.12PHP−2.19%−0.07PHP
Bán Mạnh
1.065M3.323M19.944BPHP21.010.15PHPTài chính
ANIAGRINURTURE, INCORPORATED
7.74PHP1.84%0.14PHP
Mua
8.358M64.692M7.786BPHPDịch vụ Phân phối
ANSA. SORIANO CORPORATION
9.00PHP0.00%0.00PHP
Sức mua mạnh
25.3K227.7K11.048BPHP5.661.59PHP686Sản xuất Chế tạo
APABOITIZ POWER CORPORATION
33.70PHP0.45%0.15PHP
Mua
269.6K9.086M246.881BPHP10.013.35PHP3.87KCông ty dịch vụ công cộng
APCAPC GROUP, INC.
0.203PHP0.00%0.000PHP
Mua
1.47M298.41K1.523BPHP−0.00PHP4Năng lượng Mỏ
APLAPOLLO GLOBAL CAPITAL, INC.
0.027PHP0.00%0.000PHP
Bán
15.1M407.7K7.903BPHP135.000.00PHP1Tài chính
APXAPEX MINING COMPANY, INC.
1.83PHP3.39%0.06PHP
Mua
9.184M16.807M10.041BPHP3.090.57PHP1.631KKhoáng sản phi năng lượng
ARAARANETA PROPERTIES, INC.
1.16PHP7.41%0.08PHP
Mua
854K990.64K2.107BPHP−0.00PHPTài chính
ASLAGRASLAG CORP
1.74PHP0.00%0.00PHP
Mua
992K1.726MCông ty dịch vụ công cộng
ATATLAS CONSOLIDATED MINING
3.69PHP1.10%0.04PHP
Mua
96K354.24K12.985BPHP3.760.97PHP2.359KKhoáng sản phi năng lượng
ATIASIAN TERMINALS, INC.
14.40PHP3.60%0.50PHP
Mua
1.049M15.1M27.8BPHP10.951.27PHP1.745KVận chuyển
ATNATN HOLDINGS, INC. A
0.360PHP1.41%0.005PHP
Mua
30K10.8K2.409BPHP443.750.00PHP28Tài chính
AUBASIA UNITED BANK CORPORATION
41.00PHP2.50%1.00PHP
Mua
2008.2K19.412BPHP3.3911.80PHP2.398KTài chính
AXLMAXELUM RESOURCES CORP.
2.52PHP1.20%0.03PHP
Theo dõi
55K138.6K9.458BPHP11.140.22PHP384Hàng tiêu dùng không lâu bền
BALAIBALAI NI FRUITAS INC
0.57PHP0.00%0.00PHP
Bán
616K351.12KBán Lẻ
BCBENGUET CORPORATION A
4.20PHP−1.64%−0.07PHP
Bán
128K537.6K2.692BPHP1.702.53PHP1.422KKhoáng sản phi năng lượng
BCORBERJAYA PHILIPPINES, INC.
8.84PHP−0.11%−0.01PHP
Mua
1.1K9.724K38.42BPHP46.920.19PHP493Bán Lẻ
BDOBDO UNIBANK, INC.
127.0PHP−0.94%−1.2PHP
Bán
2.011M255.457M562.373BPHP11.2611.48PHP38.873KTài chính
BELBELLE CORPORATION
1.24PHP1.64%0.02PHP
Mua
19K23.56K10.467BPHP8.220.15PHP67Tài chính
BKRBRIGHT KINDLE RESOURCES
1.44PHP2.86%0.04PHP
Theo dõi
305K439.2K2.14BPHP28.570.05PHPTài chính
BLOOMBLOOMBERRY RESORTS CORPORATION
7.10PHP−2.61%−0.19PHP
Mua
3.376M23.972M78.97BPHP28.500.26PHP9.56KDịch vụ Khách hàng
BMMBOGO MEDELLIN MILLING COMPANY
52.00PHP−0.38%−0.20PHP
Bán Mạnh
10520313.2MPHP−4.43PHP248Công nghiệp Chế biến
BNCOMBANK OF COMMERCE
8.21PHP1.36%0.11PHP
Mua
3.3K27.093K11.364BPHPTài chính
BPIBANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS
98.00PHP−1.01%−1.00PHP
Mua
1.033M101.202M446.8BPHP12.098.19PHP18.619KTài chính
BRNA BROWN COMPANY, INC.
0.76PHP7.04%0.05PHP
Mua
602K457.52K1.684BPHP3.250.22PHP204Sản xuất Chế tạo
BSCBASIC ENERGY CORPORATION
0.295PHP−3.28%−0.010PHP
Bán Mạnh
2.23M657.85K4.468BPHP8.970.03PHP15Công ty dịch vụ công cộng
CCHELSEA LOGISTICS AND INFRASTRUCTURE HOLDINGS CORP.
1.20PHP2.56%0.03PHP
Mua
228K273.6K2.132BPHP−1.74PHP2.041KVận chuyển
CACONCRETE AGGREGATES CORP A
38.00PHP0.00%0.00PHP
Bán
50019K1.055BPHP54.130.70PHP2Dịch vụ Công nghiệp
CATCENTRAL AZUCARERA DE TARLAC
8.72PHP−3.33%−0.30PHP
Bán
2001.744K2.151BPHP40.050.23PHP320Công nghiệp Chế biến
CDCCITYLAND DEVELOPMENT CORP.
0.66PHP0.00%0.00PHP
Bán
294K194.04K3.204BPHP3.320.20PHP181Tài chính
CEBCEBU AIR, INC.
37.60PHP−1.18%−0.45PHP
Bán
543.8K20.447M23.451BPHP−25.57PHPVận chuyển
CEICROWN EQUITIES, INC.
0.080PHP0.00%0.000PHP
Theo dõi
1.19M95.2K1.197BPHP19.510.00PHP75Tài chính
CEUCENTRO ESCOLAR UNIVERSITY
6.40PHP−2.14%−0.14PHP
Bán
1.3K8.32K2.436BPHP9.060.72PHP976Dịch vụ Khách hàng
CHIBCHINA BANKING CORPORATION
27.85PHP−0.18%−0.05PHP
Mua
9.6K267.36K75.087BPHP4.046.91PHP10.18KTài chính
CHPCEMEX HOLDINGS PHILIPPINES, INC.
0.61PHP1.67%0.01PHP
Bán
671K409.31K8.094BPHP−0.07PHP759Khoáng sản phi năng lượng
CICCONCEPCION INDUSTRIAL CORP
17.00PHP−2.86%−0.50PHP
Theo dõi
2.4K40.8K6.99BPHP55.910.31PHP1.389KSản xuất Chế tạo
CLICEBU LANDMASTERS, INC.
2.64PHP0.00%0.00PHP
Mua
113K298.32K9.148BPHP3.090.85PHP691Tài chính
CNPFCENTURY PACIFIC FOOD, INC.
24.25PHP2.75%0.65PHP
Bán
3.687M89.415M83.597BPHP17.001.39PHP18.753KHàng tiêu dùng không lâu bền
CNVRGCONVERGE INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY SOLUTIONS, INC
15.94PHP4.18%0.64PHP
Mua
10.355M165.052M111.179BPHP14.011.09PHP2.799KTruyền thông
COLCOL FINANCIAL GROUP, INC.
3.40PHP0.00%0.00PHP
Mua
1K3.4K16.184BPHP77.980.04PHPTài chính
COSCOCOSCO CAPITAL, INC.
4.00PHP0.00%0.00PHP
Bán
5.934M23.736M28.735BPHP3.971.01PHP12.332KBán Lẻ
CPMCENTURY PEAK HLDGS CORP
2.70PHP1.50%0.04PHP
Mua
150K405K7.502BPHP12.540.21PHP252Khoáng sản phi năng lượng
CROWNCROWN ASIA CHEMICALS CORP
1.48PHP0.68%0.01PHP
Mua
146K216.08K897.639MPHP4.060.36PHPCông nghiệp Chế biến
CTSCTS GLOBAL EQUITY GROUP INC
0.93PHP2.20%0.02PHP
Mua
1.38M1.283M6.256BPHPTài chính
DDDOUBLEDRAGON CORPORATION
6.81PHP−0.44%−0.03PHP
Bán
25.9K176.379K16.04BPHP3.132.19PHP496Tài chính
DFNNDFNN, INC.
3.50PHP−2.78%−0.10PHP
Mua
220K770K1.134BPHP−0.40PHP137Bán Lẻ
DITODITO CME HOLDINGS CORPORATION
2.93PHP−3.93%−0.12PHP
Bán
4.258M12.476M42.807BPHP−1.57PHP800Tài chính
DMCDMCI HOLDINGS, INC.
10.10PHP3.06%0.30PHP
Sức mua mạnh
8.738M88.251M130.119BPHP4.002.45PHP11Năng lượng Mỏ
DMWD.M. WENCESLAO & ASSOCIATES, INCORPORATED
6.69PHP−0.15%−0.01PHP
Bán
20K133.8K22.752BPHP8.930.75PHP174Tài chính
DNLD&L INDUSTRIES, INC.
7.72PHP−2.03%−0.16PHP
Mua
8.783M67.806M56.286BPHP18.640.42PHP987Hàng tiêu dùng không lâu bền
EAGLEEAGLE CEMENT CORPORATION
19.72PHP−1.30%−0.26PHP
Bán
11.3K222.836K99.9BPHP19.331.03PHP534Khoáng sản phi năng lượng
ECPEASYCALL COMMUNICATIONS PHILS.
4.40PHP12.82%0.50PHP
Mua
5K22K585MPHP18.260.21PHP30Dịch vụ Thương mại
EEIEEI CORPORATION
3.09PHP−3.13%−0.10PHP
Bán Mạnh
1.435M4.434M3.306BPHP135.170.02PHP19.852KDịch vụ Công nghiệp
ELIEMPIRE EAST LAND HOLDINGS, INC
0.190PHP1.06%0.002PHP
Theo dõi
540K102.6K2.759BPHP3.390.06PHPTài chính
EMIEMPERADOR INC.
20.15PHP−1.23%−0.25PHP
Mua
2.021M40.727M321.024BPHP32.480.63PHP3.396KHàng tiêu dùng không lâu bền
EUROEURO-MED LABORATORIES PHILS.,
0.88PHP−2.22%−0.02PHP
Bán
91K80.08K3.701BPHP21.180.04PHP987Công nghệ Sức khỏe
EVEREVER-GOTESCO RES. & HLDGS, INC
0.250PHP0.81%0.002PHP
Theo dõi
6.24M1.56M1.24BPHP0.580.43PHP13Công nghiệp Chế biến
EWEAST WEST BANKING CORPORATION
6.84PHP−0.15%−0.01PHP
Mua
220.6K1.509M15.412BPHP6.291.09PHP7.281KTài chính
FBSAN MIGUEL FOOD AND BEVERAGE, INC.
39.00PHP−1.39%−0.55PHP
Mua
188.1K7.336M233.71BPHP11.253.52PHP10.371KHàng tiêu dùng không lâu bền
FCGFIGARO COFFEE GROUP INC
0.60PHP0.00%0.00PHP
Bán
985K591KDịch vụ Khách hàng
FDCFILINVEST DEVELOPMENT CORP.
6.59PHP0.00%0.00PHP
Theo dõi
2.5K16.475K56.993BPHP14.790.45PHP11.778KTài chính
FEUFAR EASTERN UNIVERSITY, INC.
593.0PHP6.85%38.0PHP
Sức mua mạnh
105.93K13.286BPHP9.1660.57PHP2.288KDịch vụ Khách hàng
FGENFIRST GEN CORPORATION
17.22PHP2.01%0.34PHP
Mua
296.5K5.106M58.885BPHP4.973.40PHP2.205KCông ty dịch vụ công cộng
FLIFILINVEST LAND, INC.
0.89PHP0.00%0.00PHP
Mua
261K232.29K21.582BPHP8.240.11PHPTài chính
FNIGLOBAL FERRONICKEL HOLDINGS
2.43PHP0.83%0.02PHP
Mua
2.531M6.15M12.507BPHP6.120.39PHP420Khoáng sản phi năng lượng
FOODALLIANCE SELECT FOODS INC.
0.52PHP0.00%0.00PHP
Bán
10K5.2K1.3BPHP−0.02PHP1.136KHàng tiêu dùng không lâu bền
FPHFIRST PHILIPPINE HOLDINGS CORP
61.90PHP0.16%0.10PHP
Mua
11.28K698.232K29.455BPHP2.6923.01PHP121Công ty dịch vụ công cộng
FRUITFRUITAS HOLDINGS, INC.
1.02PHP0.99%0.01PHP
Mua
1.481M1.511M2.155BPHP49.750.02PHP6Bán Lẻ
GEOGEOGRACE REOURCES PHILS., INC.
0.196PHP2.08%0.004PHP
Mua
3.01M589.96K672MPHP−0.00PHPKhoáng sản phi năng lượng
GERIGLOBAL-ESTATE RESORTS, INC.
0.92PHP1.10%0.01PHP
Sức mua mạnh
41K37.72K9.997BPHP5.560.17PHP825Tài chính
GLOGLOBE TELECOM, INC.
2190PHP−3.95%−90PHP
Bán Mạnh
91.89K201.239M328.458BPHP9.99229.57PHPTruyền thông
GMA7GMA NETWORK, INC. (COMMON)
10.70PHP−0.37%−0.04PHP
Theo dõi
201.3K2.154M36.129BPHP7.871.37PHPDịch vụ Khách hàng
GREENGREENERGY HOLDINGS INC.
1.54PHP−1.28%−0.02PHP
Bán Mạnh
3.315M5.105M4.057BPHP3Công nghệ Điện tử
GSMIGINEBRA SAN MIGUEL, INC.
105.0PHP−0.57%−0.6PHP
Bán
102.25K10.736M30.236BPHP6.8815.34PHP1.2KHàng tiêu dùng không lâu bền
GTCAPGT CAPITAL HOLDINGS, INC.
443.0PHP1.14%5.0PHP
Theo dõi
532.7K235.986M94.295BPHP5.6577.47PHPKhách hàng Lâu năm
HIHOUSE OF INVESTMENTS, INC.
3.75PHP5.63%0.20PHP
Sức mua mạnh
13K48.75K2.756BPHP1.871.90PHP29.909KDịch vụ Công nghiệp
HLCMHOLCIM PHILIPPINES, INC.
4.03PHP−2.89%−0.12PHP
Bán
178K717.34K26.776BPHP35.590.12PHP1.161KKhoáng sản phi năng lượng
HOMEALLHOME CORP.
1.62PHP−2.99%−0.05PHP
Bán
15.919M25.789M6.263BPHP7.200.23PHP639Bán Lẻ
HTIHAUS TALK INC
0.95PHP−4.04%−0.04PHP
Theo dõi
235K223.25K2.475BPHP197Tài chính
ICTINT`L CONTAINER TERMINALS INC.
184.3PHP−4.75%−9.2PHP
Bán
1.2M221.068M391.716BPHP13.8014.05PHP9.468KVận chuyển
IDCITALPINAS DEVELOPMENT CORPORATION
0.89PHP7.23%0.06PHP
Sức mua mạnh
3.612M3.215M522.542MPHP63Tài chính
IMIINTEGRATED MICRO-ELECTRONICS
4.98PHP−0.20%−0.01PHP
Bán
69K343.62K11.064BPHP−0.23PHPCông nghệ Điện tử
INFRAPHILIPPINE INFRADEV HOLDINGS INC.
0.92PHP2.22%0.02PHP
Mua
995K915.4K5.455BPHP4.710.29PHP25Tài chính
IONIONICS, INC.
0.53PHP3.92%0.02PHP
Mua
315K166.95K419.767MPHP1.790.29PHPCông nghệ Điện tử
JFCJOLLIBEE FOODS CORPORATION
236.4PHP−0.25%−0.6PHP
Bán
858.88K203.039M265.137BPHP26.069.10PHP10.959KDịch vụ Khách hàng
JGSJG SUMMIT HOLDINGS, INC.
43.75PHP−2.89%−1.30PHP
Bán Mạnh
1.635M71.509M338.82BPHP0.52PHP22.827KHàng tiêu dùng không lâu bền