Chứng khoán PhilippinesCổ phiếu có khối lượng giao dịch bất thường

Điều đáng chú ý về những điều bất thường là chúng thường khá dễ nhận thấy. Chứng khoán Philippines hiện có khối lượng giao dịch khác thường - cả tăng và giảm - đều được thu thập trong danh sách này, vì vậy bạn có thể theo dõi những gì đang bắt đầu thay đổi, rất lâu trước khi các diễn đàn bắt đầu thảo luận về nó.

Ticker
KL g.dịch tương đối
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
ATIASIAN TERMINALS, INC.
214.0014.40PHP3.60%0.50PHP
Mua
1.049M15.1M27.8BPHP10.951.27PHP1.745KVận chuyển
MJCMANILA JOCKEY CLUB, INC.
94.331.84PHP41.54%0.54PHP
Mua
1.132M2.083M1.943BPHP1.700.77PHP290Dịch vụ Khách hàng
EEIEEI CORPORATION
16.743.09PHP−3.13%−0.10PHP
Bán Mạnh
1.435M4.434M3.306BPHP135.170.02PHP19.852KDịch vụ Công nghiệp
SEVNPHILIPPINE SEVEN CORPORATION
12.1973.00PHP1.04%0.75PHP
Sức mua mạnh
668.28K48.784M54.651BPHP38.031.90PHP3.146KBán Lẻ
VITAVITARICH CORPORATION
11.490.58PHP1.75%0.01PHP
Mua
1.586M919.88K1.741BPHP27.800.02PHP822Công nghiệp Chế biến
WEBPHILWEB CORPORATION
11.163.06PHP9.68%0.27PHP
Sức mua mạnh
8.965M27.433M3.341BPHP146.840.02PHP281Dịch vụ Công nghệ
RFMRFM CORPORATION
9.663.65PHP−2.67%−0.10PHP
Bán Mạnh
1.166M4.256M12.636BPHP9.660.39PHP507Hàng tiêu dùng không lâu bền
IDCITALPINAS DEVELOPMENT CORPORATION
9.050.89PHP7.23%0.06PHP
Sức mua mạnh
3.612M3.215M522.542MPHP63Tài chính
KPPIKEPWEALTH PROPERTY PHILS., INC.
8.891.51PHP0.67%0.01PHP
Bán
56K84.56K301.586MPHP189.870.01PHP52Tài chính
GSMIGINEBRA SAN MIGUEL, INC.
5.91105.0PHP−0.57%−0.6PHP
Bán
102.25K10.736M30.236BPHP6.8815.34PHP1.2KHàng tiêu dùng không lâu bền
HLCMHOLCIM PHILIPPINES, INC.
5.194.03PHP−2.89%−0.12PHP
Bán
178K717.34K26.776BPHP35.590.12PHP1.161KKhoáng sản phi năng lượng
EUROEURO-MED LABORATORIES PHILS.,
4.690.88PHP−2.22%−0.02PHP
Bán
91K80.08K3.701BPHP21.180.04PHP987Công nghệ Sức khỏe
DNLD&L INDUSTRIES, INC.
3.957.72PHP−2.03%−0.16PHP
Mua
8.783M67.806M56.286BPHP18.640.42PHP987Hàng tiêu dùng không lâu bền
VVANTAGE EQUITIES, INC.
3.920.71PHP−2.74%−0.02PHP
Bán Mạnh
500K355K3.066BPHP−0.09PHP437Tài chính
ELIEMPIRE EAST LAND HOLDINGS, INC
3.860.190PHP1.06%0.002PHP
Theo dõi
540K102.6K2.759BPHP3.390.06PHPTài chính
MEDMEDCO HOLDINGS, INC.
3.590.160PHP−1.84%−0.003PHP
Bán
1.1M176K514.965MPHP−0.00PHP2Tài chính
CNPFCENTURY PACIFIC FOOD, INC.
3.5924.25PHP2.75%0.65PHP
Bán
3.687M89.415M83.597BPHP17.001.39PHP18.753KHàng tiêu dùng không lâu bền
MAMANILA MINING CORPORATION A
3.520.0100PHP0.00%0.0000PHP
Mua
78.7M787K3.24BPHP0.00PHPKhoáng sản phi năng lượng
LSCLORENZO SHIPPING CORPORATION
3.410.450PHP0.00%0.000PHP
Bán
90K40.5K249.589MPHP−0.17PHP106Vận chuyển
BCBENGUET CORPORATION A
3.204.20PHP−1.64%−0.07PHP
Bán
128K537.6K2.692BPHP1.702.53PHP1.422KKhoáng sản phi năng lượng
PRIMPRIME MEDIA HOLDINGS, INC.
3.111.95PHP12.07%0.21PHP
Sức mua mạnh
1.124M2.192M1.219BPHP−0.01PHPTài chính
PBCPHILIPPINE BANK OF COMM.
3.0412.80PHP0.00%0.00PHP
Bán
9.5K121.6K6.152BPHP4.013.20PHP1.007KTài chính
ANIAGRINURTURE, INCORPORATED
2.987.74PHP1.84%0.14PHP
Mua
8.358M64.692M7.786BPHPDịch vụ Phân phối
APXAPEX MINING COMPANY, INC.
2.931.83PHP3.39%0.06PHP
Mua
9.184M16.807M10.041BPHP3.090.57PHP1.631KKhoáng sản phi năng lượng
PCORPETRON CORPORATION
2.912.35PHP0.00%0.00PHP
Bán
1.281M3.01M22.031BPHP8.180.29PHP2.665KNăng lượng Mỏ
PAPACIFICA HOLDINGS, INC.
2.821.86PHP−3.13%−0.06PHP
Bán
29K53.94K624MPHP−0.01PHP4Khoáng sản phi năng lượng
BRNA BROWN COMPANY, INC.
2.720.76PHP7.04%0.05PHP
Mua
602K457.52K1.684BPHP3.250.22PHP204Sản xuất Chế tạo
GEOGEOGRACE REOURCES PHILS., INC.
2.570.196PHP2.08%0.004PHP
Mua
3.01M589.96K672MPHP−0.00PHPKhoáng sản phi năng lượng
ABATOK-BIG WEDGE COMPANY, INC.
2.487.75PHP−0.13%−0.01PHP
Theo dõi
55K426.25K19.749BPHP−0.01PHP3Khoáng sản phi năng lượng
CEBCEBU AIR, INC.
2.4837.60PHP−1.18%−0.45PHP
Bán
543.8K20.447M23.451BPHP−25.57PHPVận chuyển
APCAPC GROUP, INC.
2.360.203PHP0.00%0.000PHP
Mua
1.47M298.41K1.523BPHP−0.00PHP4Năng lượng Mỏ
IONIONICS, INC.
2.340.53PHP3.92%0.02PHP
Mua
315K166.95K419.767MPHP1.790.29PHPCông nghệ Điện tử
CICCONCEPCION INDUSTRIAL CORP
2.1817.00PHP−2.86%−0.50PHP
Theo dõi
2.4K40.8K6.99BPHP55.910.31PHP1.389KSản xuất Chế tạo
ABSABS-CBN CORPORATION
2.177.46PHP−1.32%−0.10PHP
Bán Mạnh
168.4K1.256M6.614BPHP−4.55PHP5.87KDịch vụ Khách hàng
CTSCTS GLOBAL EQUITY GROUP INC
2.130.93PHP2.20%0.02PHP
Mua
1.38M1.283M6.256BPHP92.860.01PHPTài chính
MWIDEMEGAWIDE CONSTRUCTION CORP.
2.123.36PHP−3.45%−0.12PHP
Bán Mạnh
661K2.221M7.007BPHP−0.63PHP4.72KDịch vụ Công nghiệp
BKRBRIGHT KINDLE RESOURCES
2.021.44PHP2.86%0.04PHP
Theo dõi
305K439.2K2.14BPHP28.570.05PHPTài chính
MAXSMAX`S GROUP, INC.
1.845.14PHP3.01%0.15PHP
Mua
181K930.34K3.889BPHPDịch vụ Khách hàng
DFNNDFNN, INC.
1.793.50PHP−2.78%−0.10PHP
Mua
220K770K1.134BPHP−0.40PHP137Bán Lẻ
ACEACESITE (PHILS.) HOTEL CORP.
1.741.41PHP−11.88%−0.19PHP
Bán Mạnh
23K32.43K551.596MPHP−0.18PHPDịch vụ Khách hàng
SHLPHPILIPINAS SHELL PETROLEUM CORPORATION
1.7317.16PHP−0.46%−0.08PHP
Bán
149.1K2.559M27.816BPHP5.683.04PHP489Dịch vụ Phân phối
MARCMARCVENTURES
1.711.25PHP0.00%0.00PHP
Bán
2.742M3.428M3.769BPHP11.210.11PHP337Dịch vụ Công nghệ
SOCSOCRESOURCES, INC.
1.680.460PHP−2.13%−0.010PHP
Bán Mạnh
50K23K423.903MPHP180.770.00PHP6Tài chính
MGMILLENNIUM GLOBAL HOLDINGS INC
1.620.119PHP6.25%0.007PHP
Mua
600K71.4K265.405MPHP−0.00PHP248Hàng tiêu dùng không lâu bền
INFRAPHILIPPINE INFRADEV HOLDINGS INC.
1.540.92PHP2.22%0.02PHP
Mua
995K915.4K5.455BPHP4.710.29PHP25Tài chính
ARAARANETA PROPERTIES, INC.
1.541.16PHP7.41%0.08PHP
Mua
854K990.64K2.107BPHP−0.00PHPTài chính
GLOGLOBE TELECOM, INC.
1.502190PHP−3.95%−90PHP
Bán Mạnh
91.89K201.239M328.458BPHP9.99229.57PHPTruyền thông
ACENACEN CORPORATION
1.507.63PHP3.67%0.27PHP
Sức mua mạnh
24.537M187.217M292.026BPHP56.180.13PHP207Năng lượng Mỏ
MONDEMONDE NISSIN CORPORATION
1.4412.00PHP0.84%0.10PHP
Bán Mạnh
9.268M111.214M213.826BPHP32.720.36PHP3.47KBán Lẻ
SGISOLID GROUP, INC.
1.340.88PHP2.33%0.02PHP
Mua
352K309.76K1.567BPHP2.040.42PHP324Dịch vụ Phân phối
NOWNOW CORPORATION
1.321.50PHP8.70%0.12PHP
Sức mua mạnh
14.317M21.476M2.493BPHP246.430.01PHP70Truyền thông
CDCCITYLAND DEVELOPMENT CORP.
1.320.66PHP0.00%0.00PHP
Bán
294K194.04K3.204BPHP3.320.20PHP181Tài chính
PXPHILEX MINING CORPORATION
1.312.66PHP−3.97%−0.11PHP
Theo dõi
2.343M6.232M16.017BPHP6.370.44PHPKhoáng sản phi năng lượng
CEICROWN EQUITIES, INC.
1.290.080PHP0.00%0.000PHP
Theo dõi
1.19M95.2K1.197BPHP19.510.00PHP75Tài chính
TUGSHARBOR STAR SHIPPING SERVICES
1.280.90PHP0.00%0.00PHP
Bán
273K245.7K805.128MPHP2.090.43PHP539Vận chuyển
CPMCENTURY PEAK HLDGS CORP
1.202.70PHP1.50%0.04PHP
Mua
150K405K7.502BPHP12.540.21PHP252Khoáng sản phi năng lượng
DMCDMCI HOLDINGS, INC.
1.1910.10PHP3.06%0.30PHP
Sức mua mạnh
8.738M88.251M130.119BPHP4.002.45PHP11Năng lượng Mỏ
PBBPHILIPPINE BUSINESS BANK
1.188.60PHP0.00%0.00PHP
Sức mua mạnh
53K455.8K5.536BPHP4.381.96PHP1.612KTài chính
ROXROXAS HOLDINGS, INC.
1.170.68PHP4.62%0.03PHP
Bán
70K47.6K1.006BPHP−0.51PHP639Công nghiệp Chế biến
SMCSAN MIGUEL CORPORATION
1.1795.00PHP0.00%0.00PHP
Bán Mạnh
56K5.32M225.96BPHP−8.20PHP45.614KNăng lượng Mỏ
ALLHCAYALALAND LOGISTICS HOLDINGS CORP.
1.153.12PHP−2.19%−0.07PHP
Bán Mạnh
1.065M3.323M19.944BPHP21.010.15PHPTài chính
MMMERRYMART CONSUMER CORP.
1.151.27PHP−3.79%−0.05PHP
Bán
1.74M2.21M10.025BPHP293.330.00PHP117Bán Lẻ
COSCOCOSCO CAPITAL, INC.
1.134.00PHP0.00%0.00PHP
Bán
5.934M23.736M28.735BPHP3.971.01PHP12.332KBán Lẻ
MBCMANILA BROADCASTING COMPANY
1.127.00PHP−4.11%−0.30PHP
Theo dõi
1.4K9.8K2.94BPHP15.890.46PHP195Dịch vụ Khách hàng
CROWNCROWN ASIA CHEMICALS CORP
1.111.48PHP0.68%0.01PHP
Mua
146K216.08K897.639MPHP4.060.36PHPCông nghiệp Chế biến
OMOMICO CORPORATION
1.080.315PHP0.00%0.000PHP
Bán
130K40.95K330.895MPHP−0.02PHP10Tài chính
XXURPAS INC.
1.070.250PHP−1.96%−0.005PHP
Bán Mạnh
340K85K523.927MPHP−0.01PHP161Dịch vụ Công nghệ
AGIALLIANCE GLOBAL GROUP, INC.
1.059.95PHP0.00%0.00PHP
Mua
2.551M25.384M92.301BPHP5.571.79PHP38.954KTài chính
SFISWIFT FOODS, INC
1.050.076PHP−5.00%−0.004PHP
Bán Mạnh
1.37M104.12K145.154MPHP6.020.01PHP15Dịch vụ Phân phối
SPNECSP NEW ENERGY CORPORATION
1.021.34PHP−0.74%−0.01PHP
Theo dõi
26.619M35.669M13.5BPHP−0.01PHPDịch vụ Công nghiệp
DITODITO CME HOLDINGS CORPORATION
1.012.93PHP−3.93%−0.12PHP
Bán
4.258M12.476M42.807BPHP−1.57PHP800Tài chính
FNIGLOBAL FERRONICKEL HOLDINGS
1.002.43PHP0.83%0.02PHP
Mua
2.531M6.15M12.507BPHP6.120.39PHP420Khoáng sản phi năng lượng
PIZZASHAKEY`S PIZZA ASIA VENTURES, INC.
1.007.50PHP−0.66%−0.05PHP
Bán
178.3K1.337M12.712BPHP20.750.36PHP1.3KDịch vụ Khách hàng
FRUITFRUITAS HOLDINGS, INC.
0.991.02PHP0.99%0.01PHP
Mua
1.481M1.511M2.155BPHP49.750.02PHP6Bán Lẻ
PSBPHILIPPINE SAVINGS BANK
0.9957.90PHP3.39%1.90PHP
Sức mua mạnh
41023.739K23.904BPHP7.637.34PHPTài chính
TTKC METALS CORPORATION
0.980.54PHP−1.82%−0.01PHP
Bán Mạnh
43K23.22K517MPHP−0.42PHP9Khoáng sản phi năng lượng
TBGITRANSPACIFIC BROADBAND GROUP
0.900.238PHP−0.83%−0.002PHP
Theo dõi
1.44M342.72K910.949MPHP12Dịch vụ Khách hàng
PNBPHILIPPINE NATIONAL BANK
0.9019.40PHP−1.02%−0.20PHP
Theo dõi
105.9K2.054M29.905BPHP1.6012.26PHPTài chính
WPIWATERFRONT PHILIPPINES, INC
0.880.465PHP3.33%0.015PHP
Mua
150K69.75K1.125BPHP1.330.34PHP383Dịch vụ Khách hàng
MRCMRC ALLIED INCORPORATED
0.800.183PHP2.81%0.005PHP
Mua
2.22M406.26K1.515BPHP8.860.02PHP16Công ty dịch vụ công cộng
URCUNIVERSAL ROBINA CORPORATION
0.79132.5PHP1.38%1.8PHP
Mua
1.204M159.509M284.745BPHP23.765.50PHP13.894KHàng tiêu dùng không lâu bền
KEEPRTHE KEEPERS HOLDINGS INC
0.781.25PHP1.63%0.02PHP
Sức mua mạnh
2.727M3.409M17.846BPHP3.390.36PHPDịch vụ Phân phối
BSCBASIC ENERGY CORPORATION
0.750.295PHP−3.28%−0.010PHP
Bán Mạnh
2.23M657.85K4.468BPHP8.970.03PHP15Công ty dịch vụ công cộng
LTGLT GROUP, INC.
0.738.90PHP−0.11%−0.01PHP
Theo dõi
2.442M21.735M96.375BPHP3.142.84PHP15.215KTài chính
SPCSPC POWER CORPORATION
0.7310.04PHP0.20%0.02PHP
Mua
38.9K390.556K14.995BPHP19.600.51PHP299Công ty dịch vụ công cộng
MACMACROASIA CORPORATION
0.715.12PHP−1.54%−0.08PHP
Mua
535.9K2.744M9.833BPHP15.660.33PHP2.647KVận chuyển
PGOLDPUREGOLD PRICE CLUB, INC.
0.7032.90PHP−0.30%−0.10PHP
Bán
838.4K27.583M95.045BPHP10.613.11PHP11.375KBán Lẻ
SSISSI GROUP, INC.
0.691.59PHP−0.63%−0.01PHP
Mua
1.387M2.205M5.277BPHP3.490.46PHP4.319KBán Lẻ
OREORIENTAL PENINSULA RES GROUP
0.690.72PHP0.00%0.00PHP
Mua
116K83.52K2.073BPHP4.370.16PHP420Khoáng sản phi năng lượng
ECPEASYCALL COMMUNICATIONS PHILS.
0.684.40PHP12.82%0.50PHP
Mua
5K22K585MPHP18.260.21PHP30Dịch vụ Thương mại
SMPHSM PRIME HOLDINGS, INC.
0.6834.00PHP−0.15%−0.05PHP
Bán
5.861M199.284M983.338BPHP34.870.98PHPTài chính
PXPPXP ENERGY CORPORATION
0.676.18PHP−1.59%−0.10PHP
Mua
320K1.978M12.309BPHP−0.03PHPNăng lượng Mỏ
CCHELSEA LOGISTICS AND INFRASTRUCTURE HOLDINGS CORP.
0.651.20PHP2.56%0.03PHP
Mua
228K273.6K2.132BPHP−1.74PHP2.041KVận chuyển
ICTINT`L CONTAINER TERMINALS INC.
0.65184.3PHP−4.75%−9.2PHP
Bán
1.2M221.068M391.716BPHP13.8014.05PHP9.468KVận chuyển
TECHCIRTEK HOLDINGS PHILS. CORP.
0.652.51PHP−1.95%−0.05PHP
Bán
1.28M3.213M1.711BPHP16.800.15PHP1.211KCông nghệ Điện tử
CHPCEMEX HOLDINGS PHILIPPINES, INC.
0.640.61PHP1.67%0.01PHP
Bán
671K409.31K8.094BPHP−0.07PHP759Khoáng sản phi năng lượng
SBSSBS PHILIPPINES CORPORATION
0.633.80PHP0.00%0.00PHP
Mua
27K102.6K5.89BPHP57.750.07PHP114Dịch vụ Phân phối
ACRALSONS CONSOLIDATED RESOURCES
0.620.79PHP0.00%0.00PHP
Bán
62K48.98K4.97BPHP10.000.08PHP488Công ty dịch vụ công cộng
VMCVICTORIAS MILLING COMPANY, INC
0.612.67PHP0.00%0.00PHP
Sức mua mạnh
30K80.1K7.321BPHP8.190.33PHP1.649KCông nghiệp Chế biến
AEVABOITIZ EQUITY VENTURES, INC.
0.6154.30PHP−1.45%−0.80PHP
Bán Mạnh
1.346M73.088M310.225BPHP10.655.17PHP12.679KCông ty dịch vụ công cộng