Cổ phiếu tăng nhiều nhất trong 52 tuần — Thị trường Cổ phiếu Bồ Đào Nha

Mức đỉnh trong 52 tuần có thể được coi là chỉ báo kỹ thuật phản ánh giá tối đa của cổ phiếu trong một năm, thường là ngưỡng kháng cự mạnh. Có rất nhiều chiến lược đầu tư dựa trên giá trị của mức đỉnh trong 52 tuần. Một chiến lược như vậy là khi bạn mua và giữ cổ phiếu đang đạt mức đỉnh mới trong khoảng thời gian 52 tuần mới hoặc không thực hiện được việc bán cổ phiếu.

           
GLINT GLINTT
0.264.00%0.01Sức mua mạnh2.797K21.741MDịch vụ Công nghệ
MLRZE RAIZE-INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S.A.
1.445.88%0.08Sức mua mạnh4.273K6.800M11.00Dịch vụ Thương mại
SLBEN BENFICA SAD
5.403.85%0.20Sức mua mạnh26.427K119.600MDịch vụ Khách hàng
SON SONAE
0.95-1.04%-0.01Mua2.435M1.925B9.370.1046210.00Bán Lẻ
Tải thêm