Cổ phiếu Bồ Đào Nha có mức giá hàng năm thấp nhất

Sau đây, Chứng khoán Bồ Đào Nha ở mức thấp nhất trong 52 tuần được tập hợp trong một danh sách: nghiên cứu hiệu quả hoạt động của các cổ phiếu này và tình hình tài chính của các công ty để xem những công ty nào có tiềm năng tăng trưởng trở lại.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
LIGLISGRAFICA-IMPRESSAO ARTES GRAFICAS EUR0.05
0.0040 EUR0.00%200.00746.787 K EUR0.00%Dịch vụ Thương mại