Tất cả Chứng khoán Bồ Đào Nha

Cổ phiếu là công cụ tài chính có thể thay thế được, đại diện cho quyền sở hữu trong một công ty. Các nhà giao dịch đầu tư vào cổ phiếu để tận dụng chênh lệch giữa giá mua và giá bán hoặc cổ tức. Xem tất cả Chứng khoán Bồ Đào Nha sau, được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ALTRALTRI SGPS
5.095 EUR+0.49%66.851 K0.121.04 B EUR4.93%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
CFNCOFINA-SGPS
0.418 EUR−2.11%30 K0.3943.796 M EUR7.03%Dịch vụ Khách hàng
CORCORTICEIRA AMORIM-SGPS
9.80 EUR0.00%3.946 K0.111.303 B EUR12.870.76 EUR+25.18%2.96%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
CTTCTT-CORREIOS DE PORTUGAL, SA
4.410 EUR+0.23%147.991 K0.49633.226 M EUR10.280.43 EUR+73.09%2.84%Vận chuyển
Sức mua mạnh
EDPREDP RENOVAVEIS
13.16 EUR+2.73%287.843 K0.2613.117 B EUR43.500.30 EUR−52.84%2.07%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
EGLMOTA ENGIL
4.462 EUR−0.13%460.29 K0.581.343 B EUR11.860.38 EUR2.24%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
ESONESTORIL-SOL SGPS-NOMINATIVAS
7.40 EUR0.00%6522.2288.753 M EUR0.00%Dịch vụ Khách hàng
FCPFUT.CLUBE PORTO
1.14 EUR−8.80%500.0625.65 M EUR0.00%Dịch vụ Khách hàng
GLINTGLINTT
0.398 EUR0.00%1.25 K0.1034.611 M EUR4.32%Dịch vụ Thương mại
IBSIBERSOL-SGPS
6.98 EUR+1.16%3.809 K0.27267.441 M EUR10.14%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
INAINAPA INVESTIMENTOS PARTIC GESTAO NPV
0.0358 EUR+0.56%2.5 K0.0118.734 M EUR0.00%Công nghiệp Chế biến
IPRIMPRESA, SGPS - NOM.
0.1445 EUR−0.34%10.811 K0.4424.36 M EUR0.00%Dịch vụ Khách hàng
JMTJ.MARTINS,SGPS
18.28 EUR−1.40%247.309 K0.2311.667 B EUR15.181.20 EUR+28.53%2.97%Bán Lẻ
Mua
LIGLISGRAFICA-IMPRESSAO ARTES GRAFICAS EUR0.05
0.0045 EUR+12.50%71.669 K10.86746.787 K EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
MARMARTIFER, SGPS, SA
1.565 EUR−1.26%1.146 K0.12158.5 M EUR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
MCPGRUPO MEDIA CAPITAL,SGPS
1.26 EUR0.00%2490.15106.487 M EUR3.33%Dịch vụ Khách hàng
MLFMVFARMINVESTE
1.40 EUR0.00%4500.5828 M EUR0.00%Tài chính
MLRZERAIZE-INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S.A.
0.635 EUR−0.78%10 K1.053.2 M EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
MLSMBSAMBA DIGITAL SGPS S.A.
13.6 EUR+3.03%2 K0.48Dịch vụ Thương mại
NBANOVABASE, SGPS - NOM.
6.50 EUR+1.56%1.818 K0.82169.777 M EUR6.56%Dịch vụ Công nghệ
NOSNOS, SGPS, SA
3.605 EUR+0.14%265.549 K0.421.855 B EUR10.190.35 EUR−18.98%7.72%Truyền thông
Theo dõi
NVGTHE NAVIGATOR COMP
3.972 EUR+0.56%185.709 K0.462.809 B EUR12.46%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
PHRPHAROL, SGPS, SA
0.0484 EUR−0.41%109.341 K0.3039.941 M EUR−0.00 EUR+58.62%0.00%Truyền thông
RAMRAMADA INVESTIMENTOS E INDUSTRIA S.A.
6.98 EUR+0.29%8.357 K1.14178.465 M EUR11.78%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
REDREDITUS-SGPS
0.0620 EUR+3.33%17.458 K1.66878.321 K EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
SCBSPORTING CLUBE DE BRAGA
14.1 EUR0.00%500.24Dịch vụ Khách hàng
SCPSPORTING CLUBE DE PORTUGAL
0.940 EUR0.00%1220.1062.98 M EUR0.00%Dịch vụ Khách hàng
SCTTOYOTA CAETANO
5.00 EUR−5.66%500.20175 M EUR5.00%Bán Lẻ
SEMSEMAPA
15.14 EUR−0.79%16.626 K0.421.24 B EUR14.43%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
SLBENBENFICA SAD
2.81 EUR0.00%3040.0864.63 M EUR1.821.55 EUR0.00%Dịch vụ Khách hàng
SNCSONAECOM,SGPS
2.58 EUR+1.57%1.647 K1.01788.884 M EUR18.020.14 EUR1.16%Dịch vụ Công nghệ
SNGSONAGI
0.650 EUR0.00%2000.076.5 M EUR1094.77%Tài chính
SONSONAE
0.898 EUR+0.34%529.765 K0.261.79 B EUR4.880.18 EUR+3.78%6.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
TDSATEIXEIRA DUARTE, SA
0.1080 EUR+0.47%344.811 K1.6245.15 M EUR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
VAFVAA VISTA ALEGRE
0.915 EUR−1.61%4.558 K0.16155.914 M EUR0.00%Khách hàng Lâu năm