Các cổ phiếu đã được giao dịch nhiều nhất — Thị trường Cổ phiếu Bồ Đào Nha

Xem danh sách cổ phiếu có khối lượng giao dịch cao nhất chỉ trong nháy mắt. Khối lượng giao dịch lớn có xu hướng xuất hiện gần với mức giá mạnh và điểm xoay. Khối lượng như vậy thường là kết quả của một số lượng lớn các lệnh được lấp đầy ở mức giá nhất định khi nhà đầu tư lớn tham gia vào thị trường.

           
BCP B.COM.PORTUGUES
0.14-1.55%-0.00Sức mua mạnh84.134M2.105B27.210.0117335.00Tài chính
EDP EDP
4.59-1.33%-0.06Sức bán mạnh7.877M18.099B22.120.2111610.00Công ty dịch vụ công cộng
SON SONAE
0.92-0.54%-0.01Sức mua mạnh2.031M1.838B0.1046210.00Bán Lẻ
GALP GALP ENERGIA-NOM
8.960.58%0.05Mua1.946M7.430B81.200.116114.00Năng lượng Mỏ
RENE REN
2.571.38%0.04Sức mua mạnh1.110M1.705B16.370.15697.00Công ty dịch vụ công cộng
PHR PHAROL
0.090.22%0.00Bán1.052M75.924M-0.02Truyền thông
EGL MOTA ENGIL
1.35-0.44%-0.01Bán658.321K405.623M-0.0335331.00Dịch vụ Công nghiệp
TDSA TEIXEIRA DUARTE
0.101.93%0.00Bán611.609K39.900M10.960.01Dịch vụ Công nghiệp
NVG THE NAVIGATOR COMP
3.04-1.04%-0.03Bán585.292K2.159B0.183232.00Công nghiệp Chế biến
EDPR EDP RENOVAVEIS
22.16-2.12%-0.48Mua485.738K21.286B35.540.641735.00Công ty dịch vụ công cộng
JMT J.MARTINS,SGPS
17.700.00%0.00Theo dõi459.680K11.138B28.210.63118210.00Bán Lẻ
CTT CTT CORREIOS PORT
4.750.53%0.03Sức mua mạnh451.204K713.250M19.750.2412234.00Vận chuyển
NOS NOS, SGPS
3.49-0.11%-0.00Mua391.546K1.798B0.252242.00Truyền thông
ALTR ALTRI SGPS
5.49-0.63%-0.04Mua312.118K1.125B0.34Công nghiệp Chế biến
GVOLT GREENVOLT
6.14-0.97%-0.06Mua222.131K745.252MCông ty dịch vụ công cộng
INA INAPA-INV.P.GESTAO
0.03-1.67%-0.00Bán185.540K15.524M-0.03Công nghiệp Chế biến
LIG LISGRAFICA
0.01-15.38%-0.00Bán147.810K1.027M-0.01121.00Dịch vụ Thương mại
MAR MARTIFER
0.83-1.89%-0.02Mua105.976K83.200M13.170.06Dịch vụ Công nghiệp
VAF VAA VISTA ALEGRE
1.020.00%0.00Mua59.344K155.457M1133.330.002460.00Khách hàng Lâu năm
IPR IMPRESA,SGPS
0.25-2.31%-0.01Bán31.613K42.672M0.09Dịch vụ Khách hàng
COR CORTICEIRA AMORIM
11.62-1.69%-0.20Bán21.829K1.545B0.524357.00Công nghiệp Chế biến
SEM SEMAPA
12.00-1.15%-0.14Bán7.114K975.240M1.865926.00Công nghiệp Chế biến
IBS IBERSOL,SGPS
5.681.07%0.06Bán5.155K184.032M-1.38Dịch vụ Khách hàng
CFN COFINA,SGPS
0.24-0.81%-0.00Mua5.000K25.026M0.05Dịch vụ Khách hàng
NBA NOVABASE,SGPS
4.84-0.82%-0.04Mua1.941K151.983M0.241775.00Dịch vụ Công nghệ
MLKTS KTESIOS REAL ESTAT
12.350.41%0.051.304KTài chính
SNC SONAECOM,SGPS
1.67-2.06%-0.04Bán1.030K509.105MDịch vụ Công nghệ
RAM RAMADA
5.94-0.34%-0.02Mua1.020K152.310M0.41Khoáng sản phi năng lượng
GLINT GLINTT
0.256.90%0.02Sức mua mạnh56021.567MDịch vụ Công nghệ
SLBEN BENFICA
4.600.00%0.00Mua479105.800M-2.36Dịch vụ Khách hàng
SCB S.CLUBE BRAGA
7.80-3.70%-0.30Mua50Dịch vụ Khách hàng
MCP MEDIA CAPITAL
1.000.00%0.00Bán184.513M-1005.96Dịch vụ Khách hàng
Tải thêm