Chứng khoán Bồ Đào Nha biến động nhất

Biến động của thị trường mang lại rủi ro, mà nhiều nhà giao dịch hy vọng có được lợi nhuận. Cổ phiếu Bồ Đào Nha trong danh sách dưới đây có nhiều biến động nhất trên thị trường. Các cổ phiếu này được sắp xếp theo mức độ biến động hàng ngày và được cung cấp các số liệu quan trọng.
Biến động
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
SCTTOYOTA CAETANO
6.36%5.50 EUR+6.80%2000.34180.25 M EUR11.250.49 EUR+46.39%4.85%Bán Lẻ
SNCSONAECOM,SGPS
5.83%2.40 EUR−0.83%3.511 K4.06739.961 M EUR1.24%Dịch vụ Công nghệ
NBANOVABASE, SGPS - NOM.
5.63%7.10 EUR−2.74%8.276 K0.78193.652 M EUR26.850.26 EUR−4.76%5.75%Dịch vụ Công nghệ
EGLMOTA ENGIL
3.19%4.098 EUR+0.54%1.141 M0.861.226 B EUR10.890.38 EUR2.46%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
MARMARTIFER, SGPS, SA
2.86%1.790 EUR+0.28%33.442 K2.01178.5 M EUR8.890.20 EUR+74.83%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
IPRIMPRESA, SGPS - NOM.
2.26%0.1345 EUR+1.89%5.275 K0.0622.176 M EUR−0.01 EUR−115.85%0.00%Dịch vụ Khách hàng
EDPREDP RENOVAVEIS
1.97%14.80 EUR+0.48%352.703 K0.3615.317 B EUR48.570.30 EUR−52.17%1.80%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
CTTCTT-CORREIOS DE PORTUGAL, SA
1.82%4.405 EUR+0.34%190.11 K0.52631.787 M EUR11.920.37 EUR+13.76%2.85%Vận chuyển
Mua
JMTJ.MARTINS,SGPS
1.57%20.40 EUR−1.26%149.244 K0.1513.001 B EUR2.66%Bán Lẻ
Mua
ALTRALTRI SGPS
1.54%5.190 EUR−1.05%146.374 K0.191.076 B EUR4.77%Công nghiệp Chế biến
Mua
RAMRAMADA INVESTIMENTOS E INDUSTRIA S.A.
1.52%6.62 EUR+0.91%3.721 K0.19168.208 M EUR12.50%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
BCPB.C.P.-BCO COMERCIAL PORTUGUES
1.48%0.3574 EUR−0.14%33.483 M0.365.409 B EUR6.160.06 EUR0.00%Tài chính
Mua
IBSIBERSOL-SGPS
1.34%7.48 EUR+0.81%13.73 K0.44287.596 M EUR9.43%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
PHRPHAROL, SGPS, SA
1.29%0.0466 EUR−0.85%187.549 K0.3538.626 M EUR−0.00 EUR+58.62%0.00%Truyền thông
NVGTHE NAVIGATOR COMP
1.29%4.050 EUR−0.83%366.827 K0.362.904 B EUR12.05%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
EDPEDP-ENERGIAS PORTU
1.15%3.735 EUR−0.51%2.167 M0.2615.635 B EUR15.490.24 EUR−9.56%5.06%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
CORCORTICEIRA AMORIM-SGPS
1.04%9.60 EUR−0.93%10.37 K0.141.289 B EUR2.99%Công nghiệp Chế biến
Mua
TDSATEIXEIRA DUARTE, SA
1.01%0.0988 EUR−1.00%240.75 K0.6941.916 M EUR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
GALPGALP ENERGIA-NOM
0.96%19.985 EUR−0.08%497.881 K0.3315.462 B EUR12.371.62 EUR−28.05%2.65%Năng lượng Mỏ
Mua
SONSONAE
0.94%0.965 EUR−0.21%1.026 M0.261.934 B EUR5.55%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
NOSNOS, SGPS, SA
0.90%3.370 EUR+0.45%158.092 K0.261.728 B EUR10.43%Truyền thông
Mua
SEMSEMAPA
0.87%16.12 EUR−0.12%18.919 K0.461.312 B EUR5.273.06 EUR−20.38%13.64%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
RENEREN
0.82%2.460 EUR+0.20%1.122 M0.751.628 B EUR11.640.21 EUR+18.18%6.27%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
INAINAPA INVESTIMENTOS PARTIC GESTAO NPV
0.66%0.0304 EUR−0.65%300 K1.5016.103 M EUR−0.02 EUR0.00%Công nghiệp Chế biến
SCPSPORTING CLUBE DE PORTUGAL
0.53%0.945 EUR+0.53%5220.2762.98 M EUR0.00%Dịch vụ Khách hàng
CFNCOFINA-SGPS
0.22%0.454 EUR0.00%10.5 K0.1746.565 M EUR6.61%Dịch vụ Khách hàng
GVOLTGREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.
0.06%8.300 EUR0.00%119.716 K0.801.155 B EUR0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
VAFVAA VISTA ALEGRE
0.00%1.04 EUR0.00%10.00174.356 M EUR0.00%Khách hàng Lâu năm
SNGSONAGI
0.00%0.650 EUR0.00%4000.506.5 M EUR1094.77%Tài chính