Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu Bồ Đào Nha có giá cao nhất

Dưới đây là Chứng khoán Bồ Đào Nha có giá cổ phiếu cao nhất hiện nay. Các cổ phiếu được sắp xếp theo giá nhưng cũng có sẵn các số liệu khác: tỷ lệ P/E, vốn hóa thị trường, thay đổi giá, v.v.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
JMTJ.MARTINS,SGPS
21.72 EUR−1.81%772.528K1.5113.668B EUR18.701.16 EUR+31.06%2.53%Bán Lẻ
Mua
SEMSEMAPA
13.64 EUR−1.30%21.297K0.881.109B EUR16.14%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
EDPREDP RENOVAVEIS
13.005 EUR+3.26%1.127M1.0913.317B EUR42.990.30 EUR−52.84%2.04%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
CORCORTICEIRA AMORIM-SGPS
9.44 EUR0.00%14.086K0.191.256B EUR12.400.76 EUR+25.18%3.07%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
RAMRAMADA INVESTIMENTOS E INDUSTRIA S.A.
6.72 EUR+1.20%3.05K0.80172.311M EUR12.20%Khoáng sản phi năng lượng
IBSIBERSOL-SGPS
6.48 EUR−1.82%35.827K4.29251.162M EUR1.723.77 EUR+172.85%10.80%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
NBANOVABASE, SGPS - NOM.
6.32 EUR−5.67%10.482K1.19167.655M EUR6.65%Dịch vụ Công nghệ
EGLMOTA ENGIL
5.80 EUR+2.11%863.983K0.851.744B EUR29.640.20 EUR1.73%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
ALTRALTRI SGPS
4.472 EUR−0.84%175.484K0.89917.349M EUR14.520.31 EUR−85.49%5.59%Công nghiệp Chế biến
Mua
NVGTHE NAVIGATOR COMP
3.746 EUR−0.32%533.736K0.682.664B EUR13.14%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
CTTCTT-CORREIOS DE PORTUGAL, SA
3.610 EUR−0.69%252.975K1.47519.533M EUR11.690.31 EUR+14.12%3.46%Vận chuyển
Sức mua mạnh
NOSNOS, SGPS, SA
3.276 EUR+1.87%574.341K1.441.688B EUR10.490.31 EUR−25.45%8.49%Truyền thông
Theo dõi
SLBENBENFICA SAD
2.82 EUR+0.71%1.122K1.1764.86M EUR15.390.18 EUR0.00%Dịch vụ Khách hàng
SNCSONAECOM,SGPS
2.71 EUR+0.37%2.047K4.88828.634M EUR27.570.10 EUR1.11%Dịch vụ Công nghệ
MARMARTIFER, SGPS, SA
1.575 EUR−1.56%9.353K1.18157.5M EUR12.170.13 EUR+19.93%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
FCPFUT.CLUBE PORTO
1.23 EUR+7.89%1.125K5.9527.675M EUR0.00%Dịch vụ Khách hàng
MCPGRUPO MEDIA CAPITAL,SGPS
1.13 EUR+7.62%2K0.5595.5M EUR−0.11 EUR−71.29%3.72%Dịch vụ Khách hàng
SCPSPORTING CLUBE DE PORTUGAL
0.920 EUR−6.12%3.347K2.0261.64M EUR0.00%Dịch vụ Khách hàng
SONSONAE
0.8595 EUR+1.06%1.156M0.731.719B EUR6.260.14 EUR−17.48%6.25%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
MLRZERAIZE-INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S.A.
0.700 EUR0.00%6.285K0.483.5M EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
CFNCOFINA-SGPS
0.430 EUR−0.92%24K0.2444.103M EUR4.680.09 EUR+96.37%6.98%Dịch vụ Khách hàng
GLINTGLINTT
0.350 EUR−1.13%55.407K9.1230.437M EUR4.91%Dịch vụ Thương mại
IPRIMPRESA, SGPS - NOM.
0.1495 EUR−0.99%10.279K0.4025.116M EUR−0.00 EUR−105.14%0.00%Dịch vụ Khách hàng
TDSATEIXEIRA DUARTE, SA
0.1040 EUR−0.48%108.532K0.4943.68M EUR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
REDREDITUS-SGPS
0.0600 EUR0.00%5K0.75878.321K EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
PHRPHAROL, SGPS, SA
0.0484 EUR0.00%1.048M0.9139.776M EUR−0.00 EUR+58.62%0.00%Truyền thông
INAINAPA INVESTIMENTOS PARTIC GESTAO NPV
0.0340 EUR0.00%82.7K0.2317.892M EUR7.910.00 EUR0.00%Công nghiệp Chế biến