Cổ phiếu Bồ Đào Nha mất giá nhiều nhất

Các công ty của Bồ Đào Nha sau đây là những cổ phiếu giảm giá nhiều nhất hiện nay. Hiện tại các công ty này có thể là người ngoài cuộc nhưng có thể mang lại cơ hội giao dịch trong tương lai, vì vậy hãy đảm bảo xem tất cả số liệu thống kê của các công ty này.
Thay đổi %
Giá
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
CFNCOFINA-SGPS
−2.11%0.418 EUR35 K0.4542.873 M EUR7.18%Dịch vụ Khách hàng
JMTJ.MARTINS,SGPS
−1.56%18.25 EUR791.897 K0.7311.485 B EUR15.151.20 EUR+28.53%3.01%Bán Lẻ
Mua
SEMSEMAPA
−1.18%15.08 EUR30.959 K0.791.226 B EUR14.60%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
CORCORTICEIRA AMORIM-SGPS
−0.82%9.72 EUR21.014 K0.611.293 B EUR12.770.76 EUR+25.18%2.98%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
MLRZERAIZE-INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S.A.
−0.78%0.635 EUR15.593 K1.643.175 M EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
EGLMOTA ENGIL
−0.40%4.450 EUR784.598 K0.981.338 B EUR11.830.38 EUR2.25%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
SLBENBENFICA SAD
−0.36%2.80 EUR3540.1064.4 M EUR1.811.55 EUR0.00%Dịch vụ Khách hàng
NVGTHE NAVIGATOR COMP
−0.20%3.942 EUR331.976 K0.822.803 B EUR12.48%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
NOSNOS, SGPS, SA
−0.14%3.595 EUR696.738 K1.111.852 B EUR10.160.35 EUR−18.98%7.73%Truyền thông
Theo dõi
ALTRALTRI SGPS
−0.10%5.065 EUR167.471 K0.301.039 B EUR24.280.21 EUR−90.00%4.94%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi