Những nhà tạo lập thị trường

Các công ty của Bồ Đào Nha có doanh thu cao nhất

Hãy sử dụng danh sách sau đây: Các công ty Bồ Đào Nha này có mức doanh thu cao nhất và được sắp xếp theo mức doanh thu. Chỉ số này có thể hữu ích cho các nhà đầu tư tăng trưởng đang tìm kiếm các công ty tạo ra nhiều doanh thu cao nhất.
Doanh thu
FY
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
JMTJ.MARTINS,SGPS
30.61B EUR22.22 EUR+3.06%388.649K0.9113.568B EUR19.131.16 EUR+31.06%2.55%Bán Lẻ
Mua
SONSONAE
7.726B EUR0.8750 EUR0.00%1.377M1.021.75B EUR6.370.14 EUR−17.48%6.14%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
EGLMOTA ENGIL
3.804B EUR5.48 EUR+0.18%491.214K0.621.645B EUR28.000.20 EUR1.83%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
SEMSEMAPA
3.122B EUR14.02 EUR−0.57%16.626K0.721.146B EUR4.613.04 EUR−20.95%15.62%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
EDPREDP RENOVAVEIS
2.371B EUR13.330 EUR−0.56%559.496K0.8613.726B EUR20.710.64 EUR−33.02%1.98%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
NVGTHE NAVIGATOR COMP
1.953B EUR3.730 EUR+1.25%452.709K0.802.62B EUR13.36%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
NOSNOS, SGPS, SA
1.521B EUR3.244 EUR+0.31%239.546K0.631.666B EUR10.390.31 EUR−25.45%8.60%Truyền thông
Theo dõi
INAINAPA INVESTIMENTOS PARTIC GESTAO NPV
1.23B EUR0.0346 EUR+1.76%999.451K4.4217.892M EUR8.050.00 EUR0.00%Công nghiệp Chế biến
ALTRALTRI SGPS
1.052B EUR4.492 EUR+0.94%114.855K0.41912.836M EUR14.590.31 EUR−85.49%5.62%Công nghiệp Chế biến
Mua
CORCORTICEIRA AMORIM-SGPS
1.021B EUR9.74 EUR+3.51%235.275K5.431.252B EUR12.800.76 EUR+25.18%3.08%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
CTTCTT-CORREIOS DE PORTUGAL, SA
891.867M EUR3.710 EUR−0.27%107.413K0.61535.364M EUR12.010.31 EUR+14.12%3.36%Vận chuyển
Sức mua mạnh
TDSATEIXEIRA DUARTE, SA
833.878M EUR0.1115 EUR−0.89%35.991K0.1247.25M EUR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
MLFMVFARMINVESTE
831.257M EUR1.40 EUR0.00%6500.8428M EUR3.780.37 EUR0.00%Tài chính
SCTTOYOTA CAETANO
480.226M EUR5.00 EUR−0.99%5401.76175M EUR11.020.45 EUR+110.78%5.00%Bán Lẻ
IBSIBERSOL-SGPS
355.597M EUR6.64 EUR−0.60%4.939K0.85258.914M EUR1.763.77 EUR+172.85%10.48%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
CDUCONDURIL-ENGENHARIA
218.871M EUR23.4 EUR0.00%1.33K0.7146.8M EUR3.85%Dịch vụ Công nghiệp
SLBENBENFICA SAD
195.797M EUR2.83 EUR0.00%3470.5265.09M EUR15.450.18 EUR0.00%Dịch vụ Khách hàng
RAMRAMADA INVESTIMENTOS E INDUSTRIA S.A.
193.662M EUR6.56 EUR−0.61%2.253K0.76169.234M EUR12.42%Khoáng sản phi năng lượng
MARMARTIFER, SGPS, SA
190.401M EUR1.585 EUR−0.31%1000.02159M EUR12.250.13 EUR+19.93%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
IPRIMPRESA, SGPS - NOM.
184.612M EUR0.1465 EUR0.00%1100.0024.612M EUR−0.00 EUR−105.14%0.00%Dịch vụ Khách hàng
FCPFUT.CLUBE PORTO
163.732M EUR1.21 EUR+4.31%1920.4227.225M EUR0.00%Dịch vụ Khách hàng
MCPGRUPO MEDIA CAPITAL,SGPS
145.186M EUR1.05 EUR−7.08%2.597K0.6788.739M EUR−0.11 EUR−71.29%4.00%Dịch vụ Khách hàng
VAFVAA VISTA ALEGRE
143.207M EUR0.945 EUR0.00%14.009K0.70158.429M EUR15.340.06 EUR+1440.00%0.00%Khách hàng Lâu năm
ESONESTORIL-SOL SGPS-NOMINATIVAS
139.914M EUR7.60 EUR+2.70%260.0891.152M EUR4.051.88 EUR0.00%Dịch vụ Khách hàng
NBANOVABASE, SGPS - NOM.
132.556M EUR6.10 EUR+0.66%7550.13160.757M EUR6.93%Dịch vụ Công nghệ
SCPSPORTING CLUBE DE PORTUGAL
123.818M EUR0.955 EUR−7.28%3.015K3.5963.985M EUR0.00%Dịch vụ Khách hàng
GLINTGLINTT
112.596M EUR0.368 EUR+1.66%610.0132.002M EUR4.67%Dịch vụ Thương mại
CFNCOFINA-SGPS
76.037M EUR0.416 EUR−0.95%27.22K0.5843.078M EUR4.530.09 EUR+96.37%7.14%Dịch vụ Khách hàng
SNCSONAECOM,SGPS
17.863M EUR2.61 EUR−0.38%1600.27798.057M EUR26.550.10 EUR1.15%Dịch vụ Công nghệ
MLRZERAIZE-INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S.A.
1.291M EUR0.700 EUR0.00%7.411K0.703.5M EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
PHRPHAROL, SGPS, SA
0 EUR0.0520 EUR+0.78%2.327M2.5842.406M EUR−0.00 EUR+83.23%0.00%Truyền thông
REDREDITUS-SGPS
0.0600 EUR0.00%1K0.15878.321K EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
LIGLISGRAFICA-IMPRESSAO ARTES GRAFICAS EUR0.05
0.0040 EUR0.00%50K0.77746.787K EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
MLSMBSAMBA DIGITAL SGPS S.A.
13.0 EUR0.00%1.554K0.36Dịch vụ Thương mại