Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch

Cổ phiếu của các công ty có doanh thu cao nhất — Thị trường Cổ phiếu Bồ Đào Nha

Danh sách cổ phiếu này có thể đặc biệt hữu ích cho các nhà đầu tư tăng trưởng, những người đang tìm kiếm các công ty phát triển nhanh hơn những công ty khác. Nhưng lưu ý rằng doanh thu chỉ là một trong nhiều số liệu xác định hiệu suất của công ty, vì vậy, bạn nên xem xét bức tranh toàn cảnh về hiệu suất của công ty khi xem qua danh sách của chúng tôi.

           
JMT J.MARTINS,SGPS
0.500.660.661520774000.001155716000.004225370000.0019293497000.000.5019293497000.00312130000.00
EDP EDP-ENERGIAS PORTU
0.210.230.233007522000.00532969000.002195580000.0012649988000.000.2112649988000.00800692000.00
GALP GALP ENERGIA-NOM
-0.66-0.17-0.171841000000.00383000000.0026000000.0011389000000.00-0.6611389000000.00-551000000.00
SON SONAE
0.040.13529559440.00544304075.006827024079.000.036827024079.0070944578.00
BCP B.C.P.-BCO COMERCIAL PORTUGUES
0.010.000.002902780000.000.012902780000.00146012000.00
EGL MOTA ENGIL
-0.09-0.03-0.03380729000.00592422000.002429134000.00-0.092429134000.00-19944000.00
SEM SEMAPA
1.331.951.95364022800.00207849960.00539871992.001867370709.001.331867370709.00106588079.00
EDPR EDP RENOVAVEIS
0.640.430.431187774000.0054448000.00687175000.001723912000.000.641723912000.00555680000.00
NVG THE NAVIGATOR COMP
0.150.210.21278004660.00119846261.00299516144.001385360624.000.151385360624.00109213720.00
NOS NOS, SGPS, SA
0.170.26612926000.00151200000.00387449000.001367886000.000.171367886000.0085593000.00
INA INAPA INVESTIMENTOS PARTIC GESTAO NPV
-0.03-0.02-0.0210757000.0084409000.001030415000.00-0.031030415000.00-15454000.00
COR CORTICEIRA AMORIM-SGPS
0.480.560.56133770000.0021735000.00147858000.00740113000.000.48740113000.0064326000.00
CTT CTT-CORREIOS DE PORTUGAL, SA
0.110.260.26102012970.004835087.0083714562.00734341655.000.11734341655.0016669309.00
RENE REN
0.160.150.15409668000.0054780000.00226835000.00705331000.000.16705331000.00109249000.00
ALTR ALTRI SGPS
0.170.510.51235229930.0075052633.00145726100.00608581041.000.17608581041.0034977248.00
TDSA TEIXEIRA DUARTE, SA
0.0157749000.00608366000.000.01608366000.003558000.00
SCT TOYOTA CAETANO
0.130.220.2217935140.0016125708.00357836638.000.13357836638.004644726.00
IBS IBERSOL-SGPS
-1.60-1.11-1.1152304910.006869867.006018889.00288872291.00-1.60288872291.00-55197249.00
MAR MARTIFER, SGPS, SA
0.060.110.1120349240.0028846153.00226121546.000.06226121546.006298203.00
IPR IMPRESA, SGPS - NOM.
0.070.09-27021440.0025775144.00178089666.00178089666.0011220238.00
FCP FUT.CLUBE PORTO
1.481.481.4817560690.00-5094732.00151882719.001.48151882719.0033404699.00
MCP GRUPO MEDIA CAPITAL,SGPS
-0.13-0.06-0.066573600.0010559867.00135989937.00-0.13135989937.00-11095716.00
NBA NOVABASE, SGPS - NOM.
0.140.190.1912416000.0011311000.00125080000.000.14125080000.004212000.00
VAF VAA VISTA ALEGRE
-0.010.000.0012759000.006113000.009697000.00110379000.00-0.01110379000.00-2507000.00
RAM RAMADA INVESTIMENTOS E INDUSTRIA S.A.
0.270.500.5022070160.005187653.0019351990.00102686897.000.27102686897.006988597.00
SLBEN BENFICA SAD
-0.76-0.76-0.76-50656000.00-95606000.0094031000.00-0.7694031000.00-17380000.00
GVOLT GREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.
0.1520779711.0089877619.000.1589877619.0017934337.00
ESON ESTORIL-SOL SGPS-NOMINATIVAS
-1.70-1.80-1.80-1748600.0014888662.0077103254.00-1.7077103254.00-20328108.00
CFN COFINA-SGPS
0.020.050.0514292350.0011848023.0071443995.000.0271443995.001588955.00
SCP SPORTING CLUBE DE PORTUGAL
0.19-0.61-0.61-26051000.0012701000.00-44933000.0066956000.000.0666956000.0012521000.00
RED REDITUS-SGPS
-0.073281568.0019764571.00-0.0719764571.00-1062461.00
LIG LISGRAFICA-IMPRESSAO ARTES GRAFICAS EUR0.05
-0.02-0.01-0.01488920.00855020.009287163.00-0.029287163.00-3000472.00
MLRZE RAIZE-INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S.A.
-0.02485316.13548967.88-0.02548967.88-78055.46
LIT LITHO FORMAS, SA
0.04104562.00244655.000.04244655.0018657.00
PHR PHAROL, SGPS, SA
-0.02-0.02-0.02-2812220.00-102504.000.00-0.020.00-14315915.00
Tải thêm