Cổ phiếu có khối lượng giao dịch bất thường — Thị trường Cổ phiếu Bồ Đào Nha

Khối lượng tăng hoặc giảm vượt trội có nghĩa là điều gì đó quan trọng đang xảy ra với cổ phiếu. Thật hữu ích khi nhận thấy những thay đổi này, vì chúng có thể báo trước chuyển động giá trong tương lai. Hãy chú ý đến lượng tăng đột biến và đừng bỏ lỡ cơ hội.

           
LIG LISGRáFICA-IMP.A.GRáFICAS
0.0127.27%0.00Mua50.120K1.027M-0.01121.00Dịch vụ Thương mại
MLRZE RAIZE-INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S.A.
1.445.88%0.08Sức mua mạnh4.273K6.800M11.00Dịch vụ Thương mại
SCP SPORTING CLUBE DE PORTUGAL
0.800.00%0.00Bán2.187K53.600M-0.61Dịch vụ Khách hàng
SLBEN BENFICA SAD
5.403.85%0.20Sức mua mạnh26.427K119.600MDịch vụ Khách hàng
IBS IBERSOL-SGPS
5.60-2.10%-0.12Sức bán mạnh74.315K185.328M-1.38Dịch vụ Khách hàng
MCP GRUPO MEDIA CAPITAL,SGPS
1.000.00%0.00Bán40084.513M-0.06Dịch vụ Khách hàng
NVG THE NAVIGATOR COMP
3.13-0.25%-0.01Mua1.535M2.235B17.240.183232.00Công nghiệp Chế biến
ALTR ALTRI SGPS
5.480.27%0.01Mua1.449M1.121B15.880.34Công nghiệp Chế biến
MAR MARTIFER, SGPS, SA
0.820.00%0.00Mua57.130K82.000MDịch vụ Công nghiệp
NOS NOS, SGPS, SA
3.37-1.17%-0.04Bán907.671K1.758B0.252242.00Truyền thông
SEM SEMAPA
12.22-0.49%-0.06Mua6.478K997.996M6.561.875926.00Công nghiệp Chế biến
IPR IMPRESA, SGPS - NOM.
0.26-3.01%-0.01Bán108.231K44.688M0.09Dịch vụ Khách hàng
CFN COFINA-SGPS
0.23-1.30%-0.00Bán102.004K23.693M4.940.05Dịch vụ Khách hàng
EGL MOTA ENGIL
1.38-1.64%-0.02Mua822.658K421.860M-0.0335331.00Dịch vụ Công nghiệp
JMT J.MARTINS,SGPS
19.180.37%0.07Mua537.747K12.023B30.450.63118210.00Bán Lẻ
SON SONAE
0.95-1.04%-0.01Mua2.435M1.925B9.370.1046210.00Bán Lẻ
EDPR EDP RENOVAVEIS
23.421.74%0.40Sức mua mạnh671.107K22.112B45.980.501735.00Công ty dịch vụ công cộng
GALP GALP ENERGIA-NOM
9.80-1.90%-0.19Mua2.116M8.286B91.080.116114.00Năng lượng Mỏ
CTT CTT-CORREIOS DE PORTUGAL, SA
5.05-1.94%-0.10Mua403.642K772.500M21.500.2412234.00Vận chuyển
PHR PHAROL, SGPS, SA
0.09-1.71%-0.00Bán1.629M76.910M-0.02Truyền thông
SCT TOYOTA CAETANO
3.146.08%0.18Sức mua mạnh650103.600MKhách hàng Lâu năm
GVOLT GREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.
6.670.00%0.00Mua237.193K809.581MCông ty dịch vụ công cộng
BCP B.C.P.-BCO COMERCIAL PORTUGUES
0.16-2.08%-0.00Mua62.792M2.403B30.580.0117335.00Tài chính
TDSA TEIXEIRA DUARTE, SA
0.09-2.11%-0.00Sức bán mạnh112.093K39.900MDịch vụ Công nghiệp
EDP EDP
4.86-0.74%-0.04Mua5.621M19.315B23.290.2111610.00Công ty dịch vụ công cộng
RENE REN
2.66-0.56%-0.01Mua474.422K1.774B17.270.15697.00Công ty dịch vụ công cộng
COR CORTICEIRA AMORIM-SGPS
12.44-1.27%-0.16Mua17.335K1.676B24.110.524357.00Công nghiệp Chế biến
SNC SONAECOM,SGPS
1.801.69%0.03Mua3.061K541.211MDịch vụ Công nghệ
GLINT GLINTT
0.264.00%0.01Sức mua mạnh2.797K21.741MDịch vụ Công nghệ
INA INAPA-INV.PART.GESTãO
0.02-4.00%-0.00Bán614.999K13.156M-0.02Công nghiệp Chế biến
VAF VAA VISTA ALEGRE
1.050.00%0.00Mua2.150K160.029M1166.670.002460.00Khách hàng Lâu năm
NBA NOVABASE, SGPS - NOM.
4.680.00%0.00Bán1.560K146.959M24.840.191775.00Dịch vụ Công nghệ
FCP FUT.CLUBE PORTO
0.750.00%0.00Bán5016.875M0.511.48498.00Dịch vụ Khách hàng
RAM RAMADA INVESTIMENTOS E INDUSTRIA S.A.
5.901.03%0.06Mua80149.746M14.100.41Khoáng sản phi năng lượng
Tải thêm