Các cổ phiếu hàng đầu có tỷ suất cổ tức cao — Thị trường Cổ phiếu Bồ Đào Nha

Tỷ suất cổ tức là yếu tố chính cần xem xét khi chọn cổ phiếu trả cổ tức. Bảng dưới đây giúp bạn tìm các cổ phiếu có lợi tức cổ tức cao để bạn có thể tìm kiếm lợi nhuận ổn định mà không gặp rủi ro quá cao.

     
RAM RAMADA INVESTIMENTOS E INDUSTRIA S.A.
5.8410.2700.60
NOS NOS, SGPS, SA
3.408.17-142.516M0.28
RENE REN
2.676.42-113.426M0.17
GALP GALP ENERGIA-NOM
9.806.12-398.000M0.35
SNC SONAECOM,SGPS
1.755.53
SON SONAE
0.965.07-175.471M0.05
ALTR ALTRI SGPS
5.624.44-61.542M0.25
NVG THE NAVIGATOR COMP
3.184.40-198.278M0.28
SEM SEMAPA
12.324.16-70.417M0.51
EDP EDP
4.933.86-690.739M0.19
CTT CTT-CORREIOS DE PORTUGAL, SA
5.021.6900.09
JMT J.MARTINS,SGPS
19.201.50-216.810M0.43
COR CORTICEIRA AMORIM-SGPS
12.441.49-24.605M0.18
EDPR EDP RENOVAVEIS
23.840.34-106.630M0.08
Tải thêm