Các công ty của Bồ Đào Nha có lợi suất lợi tức cao nhất

Cổ tức cao có thể là nguồn lợi nhuận ổn định. Các công ty của Bồ Đào Nha sau trả cổ tức cao nhất trên thị trường: xem các công ty đó được sắp xếp theo tỷ suất cổ tức kỳ hạn và kiểm tra cả các số liệu thống kê khác.
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
SNGSONAGI
14.77%0.650 EUR0.00%2000.076.5 M EUR1094.77%Tài chính
RAMRAMADA INVESTIMENTOS E INDUSTRIA S.A.
11.75%6.98 EUR+0.29%14.572 K1.98178.977 M EUR17.190.41 EUR11.75%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
IBSIBERSOL-SGPS
10.00%7.00 EUR+1.45%6.062 K0.42271.317 M EUR10.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
NOSNOS, SGPS, SA
7.73%3.595 EUR−0.14%696.738 K1.111.852 B EUR10.160.35 EUR−18.98%7.73%Truyền thông
Theo dõi
NVGTHE NAVIGATOR COMP
7.13%3.942 EUR−0.20%331.976 K0.822.803 B EUR12.48%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
SEMSEMAPA
6.30%15.08 EUR−1.18%30.959 K0.791.226 B EUR14.60%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
SONSONAE
5.99%0.896 EUR+0.11%1.42 M0.711.792 B EUR4.870.18 EUR+3.78%5.99%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
SCTTOYOTA CAETANO
5.00%5.00 EUR−5.66%500.20175 M EUR5.00%Bán Lẻ
ALTRALTRI SGPS
4.94%5.065 EUR−0.10%167.471 K0.301.039 B EUR24.280.21 EUR−90.00%4.94%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
JMTJ.MARTINS,SGPS
3.59%18.25 EUR−1.56%791.897 K0.7311.485 B EUR15.151.20 EUR+28.53%3.01%Bán Lẻ
Mua
MCPGRUPO MEDIA CAPITAL,SGPS
3.33%1.26 EUR0.00%2490.15106.487 M EUR3.33%Dịch vụ Khách hàng
CTTCTT-CORREIOS DE PORTUGAL, SA
2.83%4.415 EUR+0.34%287.361 K0.95635.385 M EUR10.290.43 EUR+73.09%2.83%Vận chuyển
Sức mua mạnh
EGLMOTA ENGIL
2.25%4.450 EUR−0.40%784.598 K0.981.338 B EUR11.830.38 EUR2.25%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
NBANOVABASE, SGPS - NOM.
1.54%6.50 EUR+1.56%1.818 K0.82172.43 M EUR6.46%Dịch vụ Công nghệ
SNCSONAECOM,SGPS
1.15%2.62 EUR+1.55%530.04801.115 M EUR18.300.14 EUR1.15%Dịch vụ Công nghệ
EDPREDP RENOVAVEIS
0.69%13.11 EUR+2.34%995.608 K0.9013.424 B EUR43.340.30 EUR−52.84%2.02%Công ty dịch vụ công cộng
Mua