Cổ phiếu Tây Ban Nha tăng giá nhiều nhất

Các công ty của Tây Ban Nha sau đây là những cổ phiếu tăng giá nhiều nhất: các cổ phiếu cho thấy mức tăng giá hàng ngày lớn nhất. Nhưng luôn có nguy cơ thoái lui — vì vậy hãy đảm bảo xem xét tất cả số liệu thống kê, bao gồm giá cổ phiếu và vốn hóa thị trường.
Thay đổi %
Giá
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
LGTLINGOTES ESPECIALES, S.A.
+5.94%8.20 EUR14.468 K3.6677.4 M EUR25.410.32 EUR4.19%Sản xuất Chế tạo
MTBMONTEBALITO, S.A.
+5.26%1.40 EUR1.789 K0.5241.094 M EUR0.00%Tài chính
FCCACCIONES FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.
+4.15%14.56 EUR301.681 K14.156.058 B EUR11.041.32 EUR+103.88%2.90%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
MCMMIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.
+3.46%13.45 EUR12.503 K1.19479.452 M EUR12.091.11 EUR−14.52%2.80%Hàng tiêu dùng không lâu bền
PROPROEDUCA ALTUS, S.A.
+3.42%24.2 EUR3.282 K2.961.057 B EUR4.10%Dịch vụ Khách hàng
RIOBODEGAS RIOJANAS, S.A.
+3.05%4.06 EUR1.52 K0.8818.735 M EUR152.630.03 EUR1.98%Hàng tiêu dùng không lâu bền
LLNLLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMATICS, S.A.
+2.89%1.245 EUR19.762 K0.5019.314 M EUR−0.17 EUR−393.37%0.00%Truyền thông
Theo dõi
NEANICOLAS CORREA
+2.72%6.80 EUR5500.1580.219 M EUR3.30%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
AGILAGILE CONTENT, S.A.
+2.70%3.80 EUR1.145 K0.3085.298 M EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
FACEFACEPHI BIOMETRIA, S.A.
+2.50%1.845 EUR8.261 K0.5239.29 M EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
ENRSENERSIDE ENERGY, S.A.
+2.38%2.58 EUR4.337 K1.4093.611 M EUR−1.04 EUR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
ATRYATRYS HEALTH, S.A.
+2.35%3.49 EUR12.32 K0.35259.086 M EUR−0.60 EUR−58.50%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
HLZHOLALUZ CLIDOM S.A.
+2.00%1.530 EUR17.616 K0.2232.833 M EUR0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
TUBTUBACEX, S.A.
+1.85%3.295 EUR343.296 K0.95377.76 M EUR1.58%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
TR1TIER1 TECHNOLOGY, S.A.
+1.84%3.32 EUR22.736 K2.0632.537 M EUR0.76%Dịch vụ Phân phối
PSGPROSEGUR
+1.78%1.830 EUR671.079 K4.39960.985 M EUR13.980.13 EUR+3.89%2.98%Dịch vụ Thương mại
Mua
GGRGRUPO GREENING 2022, S.A.
+1.57%6.48 EUR2.398 K0.10185.673 M EUR0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
ADZADOLFO DOMINGUEZ, S.A.
+1.52%5.36 EUR1.332 K0.8948.674 M EUR67.760.08 EUR0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
TLGOTALGO, S.A.
+1.48%4.465 EUR269.129 K5.13527.019 M EUR39.720.11 EUR−49.87%1.71%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
TEFTELEFONICA, S.A.
+1.34%4.089 EUR84.225 M3.8022.779 B EUR6.02%Truyền thông
Theo dõi
SNGSINGULAR PEOPLE S.A.
+1.29%3.14 EUR3.133 K0.33163.95 M EUR1.07%Dịch vụ Thương mại
EBROEBRO FOODS, S.A.
+1.16%15.76 EUR113.514 K2.162.397 B EUR12.971.22 EUR+9.63%2.96%Công nghiệp Chế biến
Mua
AENAAENA, S.M.E., S.A.
+1.08%187.7 EUR609.082 K3.2427.855 B EUR17.2610.87 EUR+80.90%3.34%Vận chuyển
Mua
PRMPRIM, S.A.
+0.94%10.70 EUR1.763 K0.43179.659 M EUR2.80%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ENCENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A.
+0.83%3.404 EUR543.777 K1.46818.237 M EUR−0.10 EUR−110.92%19.19%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
GRFGRIFOLS S.A.
+0.82%9.120 EUR4.285 M2.005.469 B EUR39.430.23 EUR−71.83%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
EIDFENERGIA, INNOVACION Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO S.A.
+0.33%6.11 EUR32.319 K0.44360.922 M EUR0.00%Công ty dịch vụ công cộng
VISVISCOFAN, S.A.
+0.33%61.4 EUR74.024 K2.052.837 B EUR19.283.18 EUR+6.77%3.97%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
APPSAPPLUS SERVICES, S.A.
+0.31%12.82 EUR73.925 K0.141.646 B EUR81.240.16 EUR−30.18%1.01%Dịch vụ Thương mại
Bán
AZKAZKOYEN, S.A.
+0.31%6.52 EUR3.169 K0.72158.467 M EUR9.170.71 EUR+174.03%2.31%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
GCOGRUPO CATALANA OCCIDENTE, S.A.
+0.26%39.15 EUR31.32 K1.644.607 B EUR2.32%Tài chính
Sức mua mạnh
IBEACCIONES IBERDROLA
+0.21%12.180 EUR19.321 M1.7676.59 B EUR12.510.97 EUR+29.08%3.45%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
ECRERCROS
+0.14%3.545 EUR56.415 K0.70323.684 M EUR11.750.30 EUR−30.47%3.43%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
ENGENAGAS, S.A.
+0.14%14.55 EUR3.633 M2.543.799 B EUR9.63%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi