Cổ phiếu bị định giá thấp — Thị trường Chứng khoán Tây Ban Nha

Trái ngược với quá mua, quá bán hay bán vượt mức có nghĩa là giá cổ phiếu của công ty đã giảm đáng kể. Hiện tại, có thể vì một số lý do, nhưng lý do phổ biến nhất là có một đợt bán tháo lớn sau khi ra các tin tức xấu. Thông thường, điều này là do có những lo ngại chính đáng về các nguyên tắc cơ bản của doanh nghiệp, nhưng những lần khác, việc bán quá mức là kết quả của một sự việc không quá nghiêm trọng như tưởng tượng và giá cuối cùng sẽ phục hồi. Tuy nhiên, việc phân biệt sự khác biệt giữa hai trường hợp cần sự kiên nhẫn và nghiên cứu, đó chính là lý do tại sao bạn ở trên trang này - những Chứng khoán Tây Ban Nha này đáng được bạn chú ý cũng như một nghiên cứu thích hợp.

Ticker
Lần cuối
Th.đổi %1 Ngày
Th.đổi1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật1 Ngày
Khối lượng1 Ngày
Khối lượng*Giá1 Ngày
Giá trị vốn hóa thị trường
P/E
EPS (TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
480SSOLUCIONES CUATROOCHENTA, S.A.
15.5EUR−3.13%−0.5EUR
Bán Mạnh
5388.339K34.65MEURDịch vụ Thương mại
ACSACS,ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS,S.A.
21.59EUR−6.66%−1.54EUR
Bán Mạnh
957.478K20.672M5.603BEUR10.77EUR122.502KDịch vụ Công nghiệp
ACXACERINOX, S.A.
8.722EUR−5.57%−0.514EUR
Bán Mạnh
2.196M19.154M2.359BEUR4.362.12EUR8.15KKhoáng sản phi năng lượng
ADLADL BIONATUR SOLUTIONS, S.A.
0.1900EUR0.00%0.0000EUR
Bán
85.555K16.255K9.209MEURCông nghệ Sức khỏe
ALCALTIA CONSULTORES, S.A.
25.0EUR0.00%0.0EUR
Bán
00171.7MEURDịch vụ Công nghệ
CITYCLUB DE FUTBOL INTERCITY, S.A.D.
0.410EUR−9.89%−0.045EUR
Bán Mạnh
49.664K20.362K2.08MEUR84Dịch vụ Khách hàng
CLECLEVER GLOBAL, S.A.
0.250EUR0.00%0.000EUR
Bán
00Dịch vụ Công nghệ
DESADESARROLLOS ESPECIALES DE SISTEMAS DE ANCLAJE, S.A.
15.3EUR0.00%0.0EUR
Bán
0027.293MEUR160Sản xuất Chế tạo
EDREDREAMS ODIGEO, S.A.
5.15EUR−0.58%−0.03EUR
Bán
136.192K701.389K616.701MEUR−0.59EUR1.027KDịch vụ Khách hàng
EZEGRUPO EZENTIS, S.A.
0.0598EUR−1.97%−0.0012EUR
Bán
3.27M195.573K27.701MEUR8.078KDịch vụ Công nghiệp
FCCACCIONES FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.
9.49EUR0.64%0.06EUR
Bán
58.363K553.865K4.164BEURDịch vụ Công nghiệp
HLZHOLALUZ CLIDOM S.A.
9.90EUR0.00%0.00EUR
Bán
2332.307K211.895MEURCông ty dịch vụ công cộng
KOMPLASTICOS COMPUESTOS, S.A.
1.52EUR0.00%0.00EUR
Bán
0018.284MEUR−0.03EUR80Sản xuất Chế tạo
LIBLIBERTAS 7
1.06EUR−0.93%−0.01EUR
Bán
1.61K1.707K22.2MEURTài chính
LLNLLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMATICS, S.A.
2.590EUR0.39%0.010EUR
Bán
22.23K57.576K41.342MEUR45.030.06EUR179Truyền thông
LLYCLLORENTE Y CUENCA, S.A.
11.10EUR0.00%0.00EUR
Bán
9100129.199MEURDịch vụ Thương mại
OHLAOBRASCON HUARTE LAIN, S.A.
0.5850EUR−0.34%−0.0020EUR
Bán Mạnh
1.356M793.192K345.448MEUR22.779KDịch vụ Công nghiệp
PANGPANGAEA ONCOLOGY S.A.
1.60EUR0.00%0.00EUR
Bán
0044.721MEURDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
PRSPROMOTORA DE INFORMACIONES S.A. PRISA
0.500EUR−1.38%−0.007EUR
Bán
11.492K5.746K353.468MEUR−0.13EUR6.796KDịch vụ Khách hàng
RBTROBOT, S.A.
1.86EUR0.00%0.00EUR
Bán
005.226MEURCông nghệ Điện tử
SAISUBSTRATE ARTIFICIAL INTELLIGENCE, S.A.
1.55EUR0.00%0.00EUR
Bán
10.09K15.64KDịch vụ Thương mại
SECSECUOYA GRUPO DE COMUNICACION, S.A.
5.55EUR0.00%0.00EUR
Bán
0044.421MEURDịch vụ Khách hàng
TRETECNICAS REUNIDAS S.A.
7.000EUR−0.71%−0.050EUR
Bán
227.823K1.595M375.791MEUR−2.42EUR7.311KDịch vụ Công nghiệp
UBSURBAS GRUPO FINANCIERO, S.A.
0.0111EUR0.00%0.0000EUR
Bán
6.69M74.259K45.146MEUR6.530.00EURTài chính
VOCVOCENTO
0.700EUR2.34%0.016EUR
Bán
16.541K11.579K83.839MEUR2.747KDịch vụ Khách hàng
VYTVYTRUS BIOTECH, S.A.
3.20EUR0.00%0.00EUR
Bán
00Công nghệ Sức khỏe
YAZRAZARIA RENTAL SOCIMI, S.A.
8.60EUR0.00%0.00EUR
Bán Mạnh
0081.318MEURTài chính
YGAVGAVARI PROPERTIES SOCIMI, S.A.
24.2EUR0.00%0.0EUR
Bán
0014.707MEURNăng lượng Mỏ
YGO2GREENOAK SPAIN HOLDINGS SOCIMI II, S.A.
3.18EUR0.00%0.00EUR
Bán
00Tài chính
YHCRHOME CAPITAL RENTALS SOCIMI, S.A.
7.40EUR−1.33%−0.10EUR
Bán Mạnh
1.4K10.36K44.422MEURTài chính
YINB3INBEST PRIME III INMUEBLES SOCIMI, S.A.
0.945EUR0.00%0.000EUR
Bán
0023.464MEURTài chính
YINB7INBEST PRIME VII INMUEBLES SOCIMI S.A.
0.945EUR0.00%0.000EUR
Bán
00Tài chính
YMIBMISTRAL IBERIA REAL ESTATE SOCIMI, S.A.
1.04EUR0.00%0.00EUR
Bán
00Tài chính
YOVAOPTIMUM III VALUE-ADDED RESIDENTIAL SOCIMI, S.A.
9.85EUR0.00%0.00EUR
Bán
0052.942MEUR24.090.41EURTài chính
YSILSILICIUS REAL ESTATE SOCIMI, S.A.
15.3EUR−0.65%−0.1EUR
Bán Mạnh
3275.003K552.517MEURTài chính
YTSTTESTA RESIDENCAL SOCIMI, S.A.
6.30EUR0.00%0.00EUR
Bán
744829.905MEURTài chính