Chứng khoán giảm nhiều nhất trong 52 tuần — Thị trường Chứng khoán Tây Ban Nha

Mức đáy trong 52 tuần tạo ngưỡng can thiệp mạnh mẽ, theo cách đó mức đỉnh trong 52 tuần tạo thành ngưỡng kháng cự. Các ngưỡng nằm ở các phía đối diện của dải 52 tuần. Các nhà giao dịch kỹ thuật và nhà đầu tư thường quan sát mức này khi giao dịch đảo chiều. Cần lưu ý rằng các lỗi gây đảo chiều cũng xảy ra và điều quan trọng là phân tích tài chính của công ty để hiểu lý do tại sao cổ phiếu đã được giao dịch ở mức giá thấp như vậy.

           
CDR CODERE S.A.
0.41-11.70%-0.06Sức bán mạnh2.525M55.624M-1.9310888.00Dịch vụ Khách hàng
SEC SECUOYA GRUPO DE COMUNICACION, S.A.
7.550.00%0.00Bán060.441MDịch vụ Khách hàng
YGO2 GREENOAK SPAIN HOLDINGS SOCIMI II, S.A.
2.220.00%0.00Bán0Tài chính
YHCR HOME CAPITAL RENTALS SOCIMI, S.A.
7.950.00%0.00Bán40047.724MTài chính
YINB7 INBEST PRIME VII INMUEBLES SOCIMI S.A.
1.000.00%0.00Bán0Tài chính
YMIB MISTRAL IBERIA REAL ESTATE SOCIMI, S.A.
1.060.00%0.00Bán0Tài chính
YTST TESTA RESIDENCAL SOCIMI, S.A.
6.300.00%0.00Bán0829.905MTài chính
Tải thêm