Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu Tây Ban Nha có mức giá hàng năm thấp nhất

Sau đây, Chứng khoán Tây Ban Nha ở mức thấp nhất trong 52 tuần được tập hợp trong một danh sách: nghiên cứu hiệu quả hoạt động của các cổ phiếu này và tình hình tài chính của các công ty để xem những công ty nào có tiềm năng tăng trưởng trở lại.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ANAACCIONA, S.A.
101.15 EUR−0.39%11.726K0.145.549B EUR7.8312.92 EUR+85.55%3.60%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
ANECORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES S.A.
19.25 EUR−2.23%63.657K0.176.483B EUR8.192.35 EUR2.88%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
ENGENAGAS,S.A.
13.375 EUR−1.80%485.232K0.353.561B EUR10.201.31 EUR−8.83%10.28%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
NTGYNATURGY ENERGY GROUP, S.A.
22.00 EUR−2.14%212.816K0.4621.602B EUR4.32%Công ty dịch vụ công cộng
Bán Mạnh