Cổ phiếu Tây Ban Nha có khối lượng giao dịch bất thường

Khối lượng cao hoặc thấp bất thường có thể ảnh hưởng đến giá trong tương lai, vì vậy việc phát hiện khối lượng để đưa ra quyết định kịp thời sẽ rất hữu ích. Cổ phiếu Tây Ban Nha sau hiện hiển thị khối lượng giao dịch bất thường và được sắp xếp theo khối lượng tương đối.
Khối lượng Tương đối
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ADZADOLFO DOMINGUEZ, S.A.
5,175,10 EUR0,00%3,344 K47,015 M EUR64,480,08 EUR0,00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
ALQALQUIBER QUALITY, S.A.
4,048,65 EUR+0,58%4 K45,962 M EURTài chính
RENRENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.
2,150,808 EUR0,00%15 K25,998 M EUR0,00%Tài chính
Theo dõi
NHHMINOR HOTELS EUROPE & AMERICAS, S.A.
1,324,180 EUR+0,12%21,139 K1,819 B EUR14,210,29 EUR+150,30%0,00%Dịch vụ Khách hàng
Bán
DIADISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A.
1,310,0132 EUR+3,12%12,859 M743,129 M EUR−0,00 EUR+94,85%0,00%Bán Lẻ
Mua
SAISUBSTRATE ARTIFICIAL INTELLIGENCE, S.A.
1,160,1608 EUR+6,07%1,606 M10,489 M EURDịch vụ Thương mại
IBGIBERPAPEL GESTION,S.A.
1,1318,85 EUR−0,26%2,909 K204,85 M EUR4,364,33 EUR+179,94%4,69%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
TUBTUBACEX, S.A.
0,993,095 EUR−0,80%180,154 K364,332 M EUR1,64%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
LLNLLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMATICS, S.A.
0,921,150 EUR0,00%12,738 K18,357 M EUR−0,17 EUR−393,37%0,00%Truyền thông
Theo dõi
UNIUNICAJA BANCO, S.A.
0,891,354 EUR+1,65%4,019 M3,536 B EUR13,830,10 EUR3,02%Tài chính
Theo dõi
BKTBANKINTER, S.A.
0,858,150 EUR+4,19%2,21 M7,028 B EUR5,07%Tài chính
Mua
RJFLABORATORIO REIG JOFRE, S.A.
0,842,77 EUR+0,36%7,858 K221,76 M EUR24,710,11 EUR+68,57%1,17%Công nghệ Sức khỏe
MDFDURO FELGUERA, S.A.
0,750,603 EUR+0,50%165,68 K129,108 M EUR−0,23 EUR−199,45%0,00%Dịch vụ Công nghiệp
ARTARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.
0,746,25 EUR+2,46%4,42 K348,265 M EUR1,41%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
GSJGRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE, S.A.
0,744,18 EUR−0,48%13,784 K273,11 M EUR11,460,36 EUR+37,56%2,89%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
PANGPANGAEA ONCOLOGY S.A.
0,741,72 EUR−2,82%45353,884 M EURCông nghệ Sức khỏe
ATSIAPLICACIONES Y TRATAMIENTOS DE SISTEMAS, S.A.
0,724,40 EUR−2,22%1,148 K225 M EUR0,36%Dịch vụ Thương mại
LABLABIANA HEALTH, S.A.
0,703,10 EUR+0,65%1,812 K22,241 M EUR0,00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ENOELECNOR S.A.
0,7020,26 EUR+1,25%16,715 K1,694 B EUR15,581,30 EUR+28,13%1,88%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
SNGSINGULAR PEOPLE S.A.
0,703,00 EUR0,00%2,225 K158,661 M EURDịch vụ Thương mại
RLIAREALIA BUSINESS, S.A.
0,641,000 EUR−0,99%11,66 K819,2 M EUR32,790,03 EUR−57,22%4,01%Tài chính
Sức mua mạnh
PRSPROMOTORA DE INFORMACIONES S.A. PRISA
0,640,366 EUR+1,67%27,005 K390,475 M EUR−0,05 EUR−178,92%0,00%Dịch vụ Khách hàng
Mua
SQRLSQUIRREL MEDIA, S.A.
0,621,625 EUR0,00%4,974 K147,299 M EUR0,00%Dịch vụ Khách hàng
PSGPROSEGUR
0,611,790 EUR+0,67%70,179 K950,295 M EUR13,670,13 EUR+3,89%3,01%Dịch vụ Thương mại
Mua
ALMALMIRALL S.A.
0,609,140 EUR+2,01%68,564 K1,912 B EUR−0,18 EUR+23,28%1,66%Công nghệ Sức khỏe
Mua
CASHPROSEGUR CASH, S.A.
0,560,559 EUR−0,18%274,847 K810,365 M EUR13,150,04 EUR−32,75%3,36%Dịch vụ Thương mại
Mua
NEANICOLAS CORREA
0,556,82 EUR−0,58%1 K83,127 M EUR3,19%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
FDRFLUIDRA, S.A.
0,5420,00 EUR−3,94%225,594 K3,951 B EUR2,72%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
SSCOSERESCO, S.A.
0,514,60 EUR−2,13%1,42 K45,062 M EURDịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
ECRERCROS
0,493,875 EUR−0,64%23,926 K356,601 M EUR12,840,30 EUR−30,47%3,12%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
CBAVCLINICA BAVIERA S.A.
0,4829,6 EUR−1,33%2,879 K489,104 M EUR3,51%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
SABBANCO DE SABADELL
0,481,9475 EUR+0,96%5,142 M10,401 B EUR8,780,22 EUR2,52%Tài chính
Mua
TR1TIER1 TECHNOLOGY, S.A.
0,472,96 EUR−4,52%3,761 K30,94 M EUR2,04%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
ENGENAGAS,S.A.
0,4513,85 EUR+3,05%565,883 K3,514 B EUR10,241,35 EUR−2,18%10,41%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
ENERECOENER, S.A.
0,453,84 EUR0,00%1,734 K218,685 M EUR19,860,19 EUR+20,95%0,00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
HOMENEINOR HOMES, S.A.
0,4513,92 EUR−0,14%24,698 K1,045 B EUR11,451,22 EUR5,82%Tài chính
Mua
EZEGRUPO EZENTIS, S.A.
0,440,1790 EUR−0,56%229,835 K83,38 M EUR0,430,42 EUR0,00%Dịch vụ Công nghiệp
SLRSOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.
0,4311,26 EUR+1,72%217,705 K1,383 B EUR0,00%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
ENCENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A.
0,433,252 EUR−0,37%142,792 K791,091 M EUR−0,19 EUR−119,39%19,85%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
CAFCONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.
0,4236,05 EUR+0,28%10,851 K1,232 B EUR13,842,60 EUR+3,90%1,94%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
AEDASAEDAS HOMES, S.A
0,4223,10 EUR0,00%15,556 K950,829 M EUR9,152,53 EUR+22,68%11,92%Tài chính
Mua
NTGYNATURGY ENERGY GROUP, S.A.
0,4122,04 EUR+0,73%242,188 K21,025 B EUR10,662,07 EUR5,18%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
PROPROEDUCA ALTUS, S.A.
0,4124,2 EUR+0,83%2371,084 B EUR31,710,76 EUR−7,59%3,14%Dịch vụ Khách hàng
MELMELIA HOTELS INTERNATIONAL, S.A.
0,407,220 EUR−0,62%230,341 K1,599 B EUR13,500,53 EUR0,00%Dịch vụ Khách hàng
Mua
NTHNATURHOUSE HEALTH, S.A
0,401,710 EUR−0,29%19,768 K102,813 M EUR9,080,19 EUR+25,35%7,08%Công nghệ Sức khỏe
ORYORYZON GENOMICS, S.A.
0,401,906 EUR−0,73%80,904 K122,324 M EUR−0,05 EUR+37,68%0,00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
TLGOTALGO, S.A.
0,394,050 EUR−0,61%39,754 K488,091 M EUR36,030,11 EUR−49,87%1,85%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
ELZASTURIANA DE LAMINADOS, S.A
0,380,1200 EUR0,00%15,429 K15,41 M EUR0,00%Khoáng sản phi năng lượng
CABKCAIXABANK, S.A.
0,375,436 EUR+1,53%2,682 M38,875 B EUR8,130,67 EUR5,93%Tài chính
Mua
VANAVANADI COFFEE, S.A.
0,350,0850 EUR−3,41%56 KDịch vụ Khách hàng
CLRCLERHP ESTRUCTURAS, S.A.
0,354,10 EUR+0,99%7,605 K58,808 M EUR0,00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
FCCACCIONES FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.
0,3513,42 EUR0,00%4,254 K5,816 B EUR10,171,32 EUR+103,88%3,02%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
LOGCOMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS, S.A.
0,3327,60 EUR+0,29%49,388 K3,631 B EUR5,45%Vận chuyển
Sức mua mạnh
OHLAOBRASCON HUARTE LAIN, S.A.
0,300,3226 EUR−1,10%623,826 K192,624 M EUR22,100,01 EUR0,00%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
IDRINDRA SISTEMAS S.A., SERIE A
0,2919,72 EUR+0,87%144,232 K3,444 B EUR18,071,09 EUR+20,86%1,04%Dịch vụ Công nghệ
Mua
EIDFENERGIA, INNOVACION Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO S.A.
0,296,20 EUR+0,81%12,272 K365,56 M EUR0,00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
SCYRSACYR, S.A.
0,283,314 EUR0,00%504,209 K2,47 B EUR3,42%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
CITYCLUB DE FUTBOL INTERCITY, S.A.D.
0,280,0558 EUR−1,76%2,812 M3,082 M EUR0,00%Dịch vụ Khách hàng
PHMPHARMA MAR, S.A.
0,2639,58 EUR+2,17%14,418 K709,203 M EUR366,820,11 EUR−97,84%1,68%Công nghệ Sức khỏe
Mua
CIECIE AUTOMOTIVE, S.A.
0,2626,60 EUR+0,95%8,228 K3,155 B EUR9,952,67 EUR+22,47%2,67%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
ACXACERINOX, S.A.
0,269,615 EUR+1,10%294,604 K2,268 B EUR10,500,92 EUR−56,78%5,20%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
ANECORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES S.A.
0,2618,97 EUR−0,21%87,927 K6,174 B EUR11,891,59 EUR2,08%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
GREGRENERGY RENOVABLES, S.A.
0,2535,90 EUR+1,13%8,112 K1,069 B EUR0,00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
BBVABANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
0,259,936 EUR+1,20%1,463 M56,443 B EUR7,041,41 EUR4,54%Tài chính
Mua
VIDVIDRALA, S.A.
0,2493,5 EUR−0,32%9,595 K3,017 B EUR12,927,23 EUR+63,41%1,16%Công nghiệp Chế biến
Mua
RRSSREVENGA INGENIEROS, S.A.
0,232,80 EUR0,00%13530,957 M EUR0,00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
UBSURBAS GRUPO FINANCIERO, S.A.
0,230,0034 EUR0,00%10,176 M53,353 M EUR8,500,00 EUR−76,47%0,00%Khách hàng Lâu năm
AMSAMADEUS IT GROUP, S.A.
0,2361,96 EUR−0,39%92,632 K27,983 B EUR25,812,40 EUR+32,13%1,54%Dịch vụ Công nghệ
Mua
ATRYATRYS HEALTH, S.A.
0,223,57 EUR+0,85%4,294 K268,964 M EUR−0,60 EUR−58,50%0,00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
ANAACCIONA, S.A.
0,22114,0 EUR+1,06%33,863 K6,164 B EUR11,539,89 EUR+35,22%3,24%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
TEFTELEFONICA,S.A.
0,224,065 EUR+1,37%1,801 M22,638 B EUR−0,12 EUR−143,43%6,06%Truyền thông
Theo dõi
PVAPESCANOVA,S.A.
0,210,380 EUR0,00%9,999 K10,92 M EUR0,00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
TRETECNICAS REUNIDAS S.A.
0,1912,26 EUR+0,91%25,155 K948,79 M EUR13,710,89 EUR0,00%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
COMCATENON, S.A.
0,190,920 EUR−1,60%1,541 K17,471 M EUR2,34%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
PUIGPUIG BRANDS, S.A. CLASE B
0,1925,67 EUR+1,22%34,217 K14,298 B EUR0,00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
ETCENERGY SOLAR TECH, S.A.
0,193,33 EUR+0,91%55088,378 M EUR0,00%Công nghệ Điện tử
FERFERROVIAL SE
0,1838,12 EUR+0,00%140,335 K28,104 B EUR60,350,63 EUR1,55%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
SANBANCO SANTANDER S.A.
0,184,5110 EUR+0,83%3,813 M69,194 B EUR6,610,68 EUR3,19%Tài chính
Mua
LIBLIBERTAS 7
0,181,44 EUR+1,41%70429,739 M EUR13,170,11 EUR+88,45%2,28%Tài chính
PRMPRIM, S.A.
0,1711,90 EUR+2,15%3,003 K197,456 M EUR2,55%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
DOMGLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.
0,163,215 EUR−0,46%19,389 K463,424 M EUR10,930,29 EUR+12,25%2,47%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
ROVILABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI S.A.
0,1686,25 EUR+0,29%13,735 K4,588 B EUR26,783,22 EUR−14,01%1,22%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
RIOBODEGAS RIOJANAS,S.A.
0,164,00 EUR+0,50%30018,925 M EUR150,380,03 EUR1,96%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ENDENDURANCE MOTIVE, S.A.
0,151,260 EUR0,00%2,333 K12,775 M EUR−0,03 EUR0,00%Công nghệ Điện tử
FACEFACEPHI BIOMETRIA, S.A.
0,151,840 EUR0,00%1,45 K41,454 M EUR0,00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
ITXINDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. INDITEX
0,1545,47 EUR+0,40%224,955 K140,962 B EUR2,45%Bán Lẻ
Mua
ADXAUDAX RENOVABLES, S.A.
0,151,826 EUR+0,44%27,424 K824,337 M EUR18,900,10 EUR+820,00%0,00%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
IZERIZERTIS, S.A.
0,149,64 EUR−0,62%676256,174 M EUR47,860,20 EUR0,00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
MVCMETROVACESA, S.A.
0,148,40 EUR+0,48%1,377 K1,266 B EUR6,69%Tài chính
Mua
EDREDREAMS ODIGEO, S.A.
0,136,89 EUR−0,43%8,095 K828,655 M EUR27,250,25 EUR0,00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
MAPMAPFRE, S.A.
0,132,156 EUR+0,37%257,759 K6,55 B EUR5,69%Tài chính
Mua
APPSAPPLUS SERVICES, S.A.
0,1312,78 EUR0,00%4,28 K1,646 B EUR80,990,16 EUR−30,18%1,01%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
GRFGRIFOLS S.A.
0,139,348 EUR+1,61%552,431 K5,789 B EUR40,420,23 EUR−71,83%0,00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
TRGTUBOS REUNIDOS S.A.
0,130,675 EUR+1,20%62,044 K116,126 M EUR0,00%Khoáng sản phi năng lượng
GESTGESTAMP AUTOMOCION, S.A.
0,132,720 EUR+0,18%64,933 K1,56 B EUR6,110,45 EUR−13,25%4,31%Sản xuất Chế tạo
Mua
REDREDEIA CORPORACION, S.A.
0,1316,34 EUR+0,55%92,157 K8,759 B EUR12,791,28 EUR+1,21%4,98%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
A3MATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A.
0,124,705 EUR−0,53%20,861 K1,065 B EUR6,190,76 EUR+168,66%7,19%Dịch vụ Khách hàng
Mua
FAEFAES FARMA, S.A.
0,123,520 EUR+0,28%21,655 K1,095 B EUR11,900,30 EUR+4,19%4,26%Công nghệ Sức khỏe
Bán
IBEACCIONES IBERDROLA
0,1211,925 EUR+0,63%1,297 M72,496 B EUR12,240,97 EUR+29,08%3,54%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
REPREPSOL, S.A.
0,1013,580 EUR+1,00%396,582 K16,222 B EUR5,622,41 EUR−16,71%4,52%Năng lượng Mỏ
Mua