Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu penny — Chứng khoán Tây Ban Nha

Cổ phiếu Tây Ban Nha có mức giá thấp trong một danh sách: dành cho nhiều nhà đầu tư hơn, có khả năng mang lại lợi nhuận nhưng cũng có thể biến động mạnh. Chúng tôi đã sắp xếp các loại cổ phiếu này theo giá và cung cấp các số liệu quan trọng để theo dõi.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
UBSURBAS GRUPO FINANCIERO, S.A.
0.0047 EUR0.00%63.231M0.9465.929M EUR15.670.00 EUR−84.21%0.00%Khách hàng Lâu năm
NYENYESA VALORES CORPORACION S.A.
0.0048 EUR−4.00%14.455M0.194.978M EUR−0.01 EUR+33.77%0.00%Tài chính
DIADISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A.
0.0125 EUR−1.57%13.105M0.47737.324M EUR−0.00 EUR+94.85%0.00%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
AMPAMPER, S.A.
0.0781 EUR−0.13%1.536M0.48116.337M EUR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
CITYCLUB DE FUTBOL INTERCITY, S.A.D.
0.0800 EUR−4.76%331.95K0.772.064M EUR0.00%Dịch vụ Khách hàng
VANAVANADI COFFEE, S.A.
0.1335 EUR−8.56%270.353K0.48Dịch vụ Khách hàng
AIAIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES, S.A.
0.1365 EUR−1.80%3.165M1.25185.367M EUR−0.01 EUR+79.94%0.00%Sản xuất Chế tạo
EZEGRUPO EZENTIS, S.A.
0.1740 EUR+2.84%5.892M0.8778.377M EUR0.680.26 EUR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
ELZASTURIANA DE LAMINADOS, S.A
0.1750 EUR+1.74%382.801K0.5722.088M EUR0.00%Khoáng sản phi năng lượng
OLEDEOLEO, S.A.
0.1930 EUR−2.62%542.267K1.2199.1M EUR−0.01 EUR−110.20%0.00%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
HANHANNUN, S.A.
0.202 EUR−2.88%29.98K2.38Khách hàng Lâu năm
SAISUBSTRATE ARTIFICIAL INTELLIGENCE, S.A.
0.210 EUR−1.87%250.554K0.1615.345M EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
NXTNUEVA EXPRESION TEXTIL, S.A.
0.290 EUR−2.36%107.637K0.55102.266M EUR−0.05 EUR−99.59%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
PRSPROMOTORA DE INFORMACIONES S.A. PRISA
0.326 EUR+1.88%119.633K2.49328.59M EUR0.00%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
OHLAOBRASCON HUARTE LAIN, S.A.
0.3622 EUR−5.28%5.802M2.36225.811M EUR38.950.01 EUR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
BSTBIOTECHNOLOGY ASSETS, S.A.
0.380 EUR+0.26%113.266K0.4821.841M EUR0.00%Công nghệ Sức khỏe
PVAPESCANOVA,S.A.
0.430 EUR+22.86%2.172M0.7610.058M EUR0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
CASHPROSEGUR CASH, S.A.
0.4765 EUR−1.95%525.481K1.05703.281M EUR11.210.04 EUR−32.75%4.38%Dịch vụ Thương mại
Mua
VOCVOCENTO
0.590 EUR0.00%6.134K0.0870.665M EUR17.720.03 EUR+6.73%6.32%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
MDFDURO FELGUERA, S.A.
0.609 EUR−0.33%127.042K0.99131.475M EUR12.710.05 EUR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
TRGTUBOS REUNIDOS S.A.
0.653 EUR−6.98%2.536M2.54122.219M EUR0.00%Khoáng sản phi năng lượng
COMCATENON, S.A.
0.690 EUR−1.43%1.955K0.4013.08M EUR3.12%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
KOMPLASTICOS COMPUESTOS, S.A.
0.705 EUR0.00%00.008.48M EUR0.00%Sản xuất Chế tạo
RENRENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.
0.806 EUR−6.28%5.736K0.2527.671M EUR−0.12 EUR+19.79%0.00%Tài chính
Theo dõi
LDALINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
0.881 EUR−3.82%1.705M3.20996.513M EUR−0.00 EUR4.35%Tài chính
Theo dõi
SPHPROFITHOL, S.A.
0.915 EUR+1.67%32.548K0.7817.666M EUR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
UNIUNICAJA BANCO, S.A.
0.9585 EUR+0.21%3.743M0.622.539B EUR9.790.10 EUR4.10%Tài chính
Mua
LLNLLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMATICS, S.A.
1.000 EUR+0.20%25.458K0.0815.93M EUR−0.07 EUR−202.96%0.00%Truyền thông
Sức mua mạnh
RLIAREALIA BUSINESS, S.A.
1.030 EUR0.00%12.079K0.43835.422M EUR33.770.03 EUR−57.22%3.93%Tài chính
LIBLIBERTAS 7
1.12 EUR−2.61%7750.1824.085M EUR11.940.09 EUR2.47%Tài chính
ADXAUDAX RENOVABLES, S.A.
1.246 EUR−1.42%222.834K1.46556.528M EUR18.880.07 EUR+725.00%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
SABBANCO DE SABADELL
1.2525 EUR+1.05%21.571M1.086.683B EUR3.27%Tài chính
Mua
GAMGENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.
1.28 EUR0.00%18.701K2.26121.098M EUR13.010.10 EUR+61.31%0.00%Tài chính
ENDENDURANCE MOTIVE, S.A.
1.300 EUR+4.00%34.844K0.5312.234M EUR0.00%Công nghệ Điện tử
RBTROBOT, S.A.
1.40 EUR0.00%00.003.933M EUR0.00%Công nghệ Điện tử
GRIGRINO ECOLOGIC, S.A.
1.41 EUR0.00%00.0042.826M EUR9.750.14 EUR+2792.00%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
MTBMONTEBALITO, S.A.
1.42 EUR+5.19%8.512K17.5441.712M EUR0.00%Tài chính
NTHNATURHOUSE HEALTH, S.A
1.580 EUR+0.64%5.71K0.7394.121M EUR7.74%Công nghệ Sức khỏe
LABLABIANA HEALTH, S.A.
1.60 EUR0.00%8.928K5.5411.554M EUR0.00%Công nghệ Sức khỏe
ORYORYZON GENOMICS, S.A.
1.628 EUR−6.97%246.377K2.26108.029M EUR−0.06 EUR+26.34%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
IFLEXIFLEX FLEXIBLE PACKAGING, S.A.
1.74 EUR0.00%00.008.985M EUR3.47%Dịch vụ Thương mại
PSGPROSEGUR
1.788 EUR+0.68%551.125K0.69949.226M EUR14.500.12 EUR+1.31%3.01%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
PANGPANGAEA ONCOLOGY S.A.
1.82 EUR0.00%00.0055.406M EUR−0.09 EUR−49.83%0.00%Công nghệ Sức khỏe
SQRLSQUIRREL MEDIA, S.A.
1.94 EUR+3.19%76.007K1.19170.414M EUR0.00%Dịch vụ Khách hàng
MAPMAPFRE, S.A.
1.978 EUR+0.20%2.045M0.766.02B EUR5.99%Tài chính
Theo dõi
FACEFACEPHI BIOMETRIA, S.A.
2.000 EUR0.00%19.201K0.7342.988M EUR−0.14 EUR+20.33%0.00%Dịch vụ Công nghệ
VYTVYTRUS BIOTECH, S.A.
2.00 EUR+2.04%3K0.5313.946M EUR0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
CMMCOMMCENTER, S.A.
2.12 EUR0.00%012.113M EUR0.00%Truyền thông
ENRSENERSIDE ENERGY, S.A.
2.22 EUR+0.91%5.372K0.5781.724M EUR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
TR1TIER1 TECHNOLOGY, S.A.
2.23 EUR−2.62%11.74K1.1422.856M EUR1.09%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
RJFLABORATORIO REIG JOFRE, S.A.
2.47 EUR−1.59%16.272K1.42198.511M EUR1.29%Công nghệ Sức khỏe
BAINBORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A.
2.48 EUR−7.46%5002.7361.955M EUR0.00%Công nghiệp Chế biến
SOLSOLTEC POWER HOLDINGS, S.A.
2.530 EUR−6.02%570.162K1.62244.831M EUR26.440.10 EUR0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
ECRERCROS
2.560 EUR−0.19%166.408K1.23234.534M EUR8.490.30 EUR−30.47%4.74%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
HLZHOLALUZ CLIDOM S.A.
2.73 EUR+2.63%9.855K1.9558.224M EUR0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
ENCENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A.
2.846 EUR−0.63%994.904K1.42694.144M EUR−0.10 EUR−110.92%22.63%Công nghiệp Chế biến
Mua
GESTGESTAMP AUTOMOCION, S.A.
2.882 EUR−2.64%527.158K0.701.701B EUR5.900.49 EUR+7.98%3.96%Sản xuất Chế tạo
Mua
RSSREVENGA INGENIEROS, S.A.
2.94 EUR+0.68%1.585K1.1332.283M EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
SCYRSACYR, S.A.
2.990 EUR−2.10%1.828M0.912.072B EUR3.71%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
FAEFAES FARMA, S.A.
2.995 EUR−0.17%128.041K0.58935.675M EUR10.130.30 EUR+4.19%4.99%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
ATSIAPLICACIONES Y TRATAMIENTOS DE SISTEMAS, S.A.
3.08 EUR0.00%2.314K13.33154M EUR0.53%Dịch vụ Thương mại
ATRYATRYS HEALTH, S.A.
3.10 EUR0.00%16.713K0.25235.533M EUR−0.57 EUR−16605.88%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
SNGSINGULAR PEOPLE S.A.
3.16 EUR−0.94%14.395K5.08168.71M EUR26.960.12 EUR1.04%Dịch vụ Thương mại
TUBTUBACEX, S.A.
3.240 EUR−1.52%254.941K1.09384.183M EUR1.55%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
PARPARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A.
3.30 EUR+6.80%24.873K2.4650.145M EUR−0.53 EUR0.00%Truyền thông
Sức mua mạnh
DOMGLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.
3.440 EUR+0.29%393.594K2.46491.776M EUR11.690.29 EUR+12.25%2.33%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
ENERECOENER, S.A.
3.60 EUR−7.69%11.792K0.77222.102M EUR22.760.16 EUR0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
ARTARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.
3.68 EUR+1.10%2.33K1.88207.817M EUR23.530.16 EUR0.89%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
NTXNETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.A.
3.70 EUR0.00%00.0031.96M EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
AGILAGILE CONTENT, S.A.
3.70 EUR−1.60%7.525K0.4586.681M EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
ETCENERGY SOLAR TECH, S.A.
3.770 EUR+4.43%2.615K0.1396.68M EUR0.00%Công nghệ Điện tử
TEFTELEFONICA,S.A.
3.830 EUR+0.21%42.67M2.9621.978B EUR−0.17 EUR−149.48%6.36%Truyền thông
Mua
SANBANCO SANTANDER S.A.
3.8560 EUR−0.41%17.903M0.5961.167B EUR5.820.66 EUR2.94%Tài chính
Mua
GSJGRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE, S.A.
3.93 EUR−2.72%58.54K1.77262.705M EUR14.950.26 EUR+14.85%2.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
A3MATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A.
3.936 EUR+1.71%880.244K2.13871.44M EUR5.180.76 EUR+168.66%8.37%Dịch vụ Khách hàng
Mua
CLRCLERHP ESTRUCTURAS, S.A.
3.99 EUR−1.48%14.87K0.5347.386M EUR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
TLGOTALGO, S.A.
4.270 EUR+3.39%277.606K1.69505.077M EUR1.82%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
RIOBODEGAS RIOJANAS,S.A.
4.30 EUR−7.33%2.137K3.9122.063M EUR25.810.17 EUR+276.92%1.68%Hàng tiêu dùng không lâu bền
CABKCAIXABANK, S.A.
4.300 EUR+1.08%11.878M0.8231.884B EUR4.39%Tài chính
Mua
MIOMEDIA INVESTMENT OPTIMIZATION, S.A.
4.36 EUR0.00%00.0028.429M EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
NBINBI BEARINGS EUROPE, S.A
4.36 EUR0.00%4900.5451.431M EUR0.00%Sản xuất Chế tạo
ADZADOLFO DOMINGUEZ, S.A.
4.40 EUR0.00%00.0040.562M EUR−0.06 EUR+97.59%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
NHHNH HOTEL GROUP, S.A.
4.470 EUR+0.68%1.457K0.051.934B EUR15.200.29 EUR+150.21%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Bán
ALCALTIA CONSULTORES, S.A.
4.64 EUR−2.52%1.8K4.67327.353M EUR0.68%Dịch vụ Công nghệ
SCOSERESCO, S.A.
4.70 EUR0.00%00.0045.062M EUR23.270.20 EUR0.72%Dịch vụ Công nghệ
GGRGRUPO GREENING 2022, S.A.
5.43 EUR+0.37%1.95K0.16157.003M EUR0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
OPDEOPDENERGY HOLDING, S.A.
5.83 EUR−0.17%5.85K0.14864.515M EUR0.00%Công ty dịch vụ công cộng
USIUMBRELLA SOLAR INVESTMENT, S.A.
5.85 EUR0.00%100.01125.582M EUR0.00%Công nghệ Điện tử
CEVCIA ESPANOLA DE VIVIENDAS EN ALQUILER (CEVASA)
6.00 EUR0.00%00.00138.921M EUR13.580.44 EUR−32.50%3.38%Tài chính
AZKAZKOYEN, S.A.
6.06 EUR−1.30%7.282K1.70149.69M EUR2.44%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
BKTBANKINTER, S.A.
6.068 EUR+1.17%2.332M0.765.389B EUR6.10%Tài chính
Mua
EIDFENERGIA, INNOVACION Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO S.A.
6.095 EUR−0.08%115.219K0.91361.515M EUR−0.57 EUR0.00%Công ty dịch vụ công cộng
MELMELIA HOTELS INTERNATIONAL, S.A.
6.505 EUR−2.62%567.784K0.631.47B EUR0.00%Dịch vụ Khách hàng
Mua
NEANICOLAS CORREA
6.55 EUR0.00%2.771K0.9579.371M EUR2.84%Sản xuất Chế tạo
LGTLINGOTES ESPECIALES, S.A.
6.56 EUR−1.20%1.206K0.9266.4M EUR12.680.52 EUR−13.76%4.88%Sản xuất Chế tạo
EDREDREAMS ODIGEO, S.A.
6.72 EUR−2.47%45.776K0.88825.063M EUR−0.11 EUR+70.59%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Mua
480SSOLUCIONES CUATROOCHENTA, S.A.
7.10 EUR+2.90%2.305K4.3318.815M EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
ISURINMOBILIARIA DEL SUR S.A.
7.15 EUR0.00%1450.13132.946M EUR3.63%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
GIGAGIGAS HOSTING, S.A.
7.30 EUR0.00%2500.0284.731M EUR−0.23 EUR−14.06%0.00%Dịch vụ Công nghệ
TRETECNICAS REUNIDAS S.A.
7.430 EUR−0.93%256.64K1.11585.673M EUR8.310.89 EUR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Mua