Định giá quá caoChứng khoán Tây Ban Nha

Cổ phiếu đã tăng đáng kể về giá trị do lượng cầu lớn được gọi là mua quá mức. Trường hợp này thường xảy ra khi có nhiều người mua hơn người bán, những người có hành động để tiếp cận với tài sản - có thể xảy ra - đẩy giá lên cao đến mức không còn có thể biện minh được bằng nguồn tài chính cơ bản của công ty. Một kịch bản phổ biến khác khiến cổ phiếu trở nên quá mua là khi một doanh nghiệp mua lại cổ phiếu của chính mình. Kiểm tra Chứng khoán Tây Ban Nha được định giá quá cao tại thời điểm này - hãy cẩn thận khi mua những thứ này, vì có thể có mức thoái lui.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Volume * Price 1 Ngày
Vốn hóa
P/E (TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
NYENYESA VALORES CORPORACION S.A.
0.0228EUR0.00%0.0000EUR
Mua
1.844M42.052K22.702MEUR0.04EUR68Tài chính
YADVADVERO PROPERTIES SOCIMI, S.A.
10.2EUR0.00%0.0EUR
Mua
00Tài chính
YIBIIBI LION SOCIMI, S.A.
1.14EUR0.00%0.00EUR
Mua
0025.547MEURTài chính
YINB1INBEST PRIME I INMUEBLES SOCIMI, S.A.
1.11EUR0.00%0.00EUR
Mua
0055.189MEURTài chính
YINB4INBEST PRIME IV INMUEBLES SOCIMI, S.A.
1.02EUR0.00%0.00EUR
Mua
65K66.3K50.694MEURTài chính
YMATMATRITENSE REAL ESTATE SOCIMI, S.A.
1.10EUR0.00%0.00EUR
Mua
0019.983MEURTài chính
YNPCNEXTPOINT CAPITAL SOCIMI, S.A.
10.9EUR0.00%0.0EUR
Mua
0010.355MEURTài chính