Các công ty của Tây Ban Nha với giới hạn thị trường nhỏ

"Tôi xin lỗi vì một bức thư dài như vậy", nhà toán học và triết học người Pháp Blaise Pascal từng viết, "Tôi không có thời gian để viết một bức thư ngắn." Đối với giá trị vốn hóa thị trường cũng vậy. Rốt cuộc, hầu hết mọi người đều có thể đầu tư vào các doanh nghiệp khổng lồ và mong đợi một số khoản lợi nhuận có thể hợp lý, ổn định, nhưng không thay đổi cuộc sống trong dài hạn. Nhưng nếu bạn đang theo đuổi những động thái táo bạo hơn và tiềm năng nhận được phần thưởng lớn hơn, thì ý kiến phổ biến cho rằng các cổ phiếu vốn hóa nhỏ là nơi săn tìm tốt hơn. Nhưng điều này nằm ở chỗ: đầu tư vốn hóa nhỏ đòi hỏi rủi ro lớn hơn và - quan trọng nhất - nghiên cứu kỹ hơn trước khi cam kết. Đó hy vọng là lý do tại sao bạn đến trang chính xác này. Dù bằng cách nào: chúc bạn may mắn, nhà giao dịch và có thể Chứng khoán Tây Ban Nha này bổ sung tốt cho danh mục đầu tư của bạn.

Ticker
Vốn hóa
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
CITYCLUB DE FUTBOL INTERCITY, S.A.D.
1.177MEUR0.2110EUR9.33%0.0180EUR
Mua
39.9K8.419K84Dịch vụ Khách hàng
RBTROBOT, S.A.
4.917MEUR1.75EUR0.00%0.00EUR
Bán
00Công nghệ Điện tử
CLECLEVER GLOBAL, S.A.
5.143MEUR0.208EUR0.00%0.000EUR
Theo dõi
00Dịch vụ Công nghệ
MONIMONDO TV ESTUDIOS, S.A.
5.43MEUR0.276EUR−3.50%−0.010EUR
Bán Mạnh
19.1K5.272K64Dịch vụ Khách hàng
EEPEUROESPES, S.A.
6.134MEUR0.530EUR0.00%0.000EUR
Bán
0040Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
MEDMEDCOM TECH, S.A.
7.633MEUR0.540EUR−8.47%−0.050EUR
Bán Mạnh
1.55K837Dịch vụ Phân phối
KOMPLASTICOS COMPUESTOS, S.A.
11.428MEUR0.950EUR0.00%0.000EUR
Bán
0080Sản xuất Chế tạo
PVAPESCANOVA,S.A.
11.711MEUR0.3920EUR−3.80%−0.0155EUR
Mua
119.139K46.702K−0.24EURHàng tiêu dùng không lâu bền
CMMCOMMCENTER, S.A.
11.727MEUR2.00EUR0.00%0.00EUR
Mua
00600Truyền thông
BSTBIOTECHNOLOGY ASSETS, S.A.
15.535MEUR0.2940EUR2.44%0.0070EUR
Mua
1.14M335.029KCông nghệ Sức khỏe
ENDENDURANCE MOTIVE, S.A.
17.144MEUR1.865EUR−0.27%−0.005EUR
Theo dõi
1.502K2.801KCông nghệ Điện tử
RIOBODEGAS RIOJANAS,S.A.
17.308MEUR3.86EUR6.04%0.22EUR
Sức mua mạnh
2.516K9.712K21.550.16EURHàng tiêu dùng không lâu bền
LIBLIBERTAS 7
18.221MEUR0.870EUR0.00%0.000EUR
Bán
00Tài chính
NYENYESA VALORES CORPORACION S.A.
18.719MEUR0.0194EUR3.19%0.0006EUR
Theo dõi
6.517M126.427K0.450.04EUR68Tài chính
LABLABIANA HEALTH, S.A.
19.554MEUR3.16EUR0.00%0.00EUR
Bán
00463Công nghệ Sức khỏe
YMATMATRITENSE REAL ESTATE SOCIMI, S.A.
19.62MEUR1.08EUR0.00%0.00EUR
Theo dõi
00Tài chính
TR1TIER1 TECHNOLOGY, S.A.
21.359MEUR2.13EUR−0.47%−0.01EUR
Mua
3.971K8.458K275Dịch vụ Phân phối
NTXNETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.A.
21.422MEUR2.56EUR3.23%0.08EUR
Mua
5081.3K151Dịch vụ Công nghệ
VYTVYTRUS BIOTECH, S.A.
24.191MEUR3.40EUR0.00%0.00EUR
Mua
00Công nghệ Sức khỏe
CLRCLERHP ESTRUCTURAS, S.A.
24.522MEUR2.19EUR2.34%0.05EUR
Mua
81.804K179.151KDịch vụ Công nghiệp
YIBIIBI LION SOCIMI, S.A.
25.547MEUR1.14EUR0.00%0.00EUR
Mua
00Tài chính
COMCATENON, S.A.
26.253MEUR1.380EUR−1.78%−0.025EUR
Bán Mạnh
2.097K2.894K79Dịch vụ Thương mại
DESADESARROLLOS ESPECIALES DE SISTEMAS DE ANCLAJE, S.A.
26.401MEUR14.8EUR0.00%0.0EUR
Bán
00160Sản xuất Chế tạo
LLNLLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMATICS, S.A.
29.722MEUR1.850EUR−0.64%−0.012EUR
Bán
45.421K84.029K179Truyền thông
480SSOLUCIONES CUATROOCHENTA, S.A.
29.88MEUR11.0EUR0.00%0.0EUR
Bán
4004.4K228Dịch vụ Thương mại
YGAVGAVARI PROPERTIES SOCIMI, S.A.
30.709MEUR24.2EUR0.00%0.0EUR
Bán
00Năng lượng Mỏ
ISEINNOVATIVE SOLUTIONS ECOSYSTEM, S.A.
32.535MEUR0.564EUR0.00%0.000EUR
Bán
00−0.09EUR100Dịch vụ Thương mại
ELZASTURIANA DE LAMINADOS, S.A
33.132MEUR0.247EUR−4.26%−0.011EUR
Bán
27.346K6.754KKhoáng sản phi năng lượng
ADZADOLFO DOMINGUEZ, S.A.
36.69MEUR3.98EUR0.00%0.00EUR
Mua
4291.707K−0.13EUR935Hàng tiêu dùng không lâu bền
MTBMONTEBALITO, S.A.
37.078MEUR1.25EUR4.17%0.05EUR
Mua
7.997K9.996KTài chính
FACEFACEPHI BIOMETRIA, S.A.
37.444MEUR2.28EUR2.70%0.06EUR
Mua
7.292K16.626K159Dịch vụ Công nghệ
MIOMEDIA INVESTMENT OPTIMIZATION, S.A.
41MEUR6.15EUR0.00%0.00EUR
Theo dõi
00192Dịch vụ Thương mại
EZEGRUPO EZENTIS, S.A.
41.412MEUR0.0894EUR0.00%0.0000EUR
Mua
008.078KDịch vụ Công nghiệp
ALQALQUIBER QUALITY, S.A.
42.239MEUR7.60EUR0.00%0.00EUR
Bán
00211Tài chính
YHCRHOME CAPITAL RENTALS SOCIMI, S.A.
44.422MEUR7.40EUR0.00%0.00EUR
Mua
00Tài chính
TRGTUBOS REUNIDOS S.A.
45.789MEUR0.2650EUR0.76%0.0020EUR
Bán
161.882K42.899K1.358KKhoáng sản phi năng lượng
RENRENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.
46.012MEUR1.450EUR1.40%0.020EUR
Theo dõi
14.47K20.982K5.180.28EUR42Tài chính
PANGPANGAEA ONCOLOGY S.A.
46.577MEUR1.53EUR0.00%0.00EUR
Theo dõi
1.903M2.912M−0.06EUR55Công nghệ Sức khỏe
YINB4INBEST PRIME IV INMUEBLES SOCIMI, S.A.
50.694MEUR1.02EUR0.00%0.00EUR
Mua
00Tài chính
GRIGRINO ECOLOGIC, S.A.
52.849MEUR1.74EUR0.00%0.00EUR
Mua
00Dịch vụ Công nghiệp
YINB1INBEST PRIME I INMUEBLES SOCIMI, S.A.
54.692MEUR1.10EUR0.00%0.00EUR
Bán
00Tài chính
NBINBI BEARINGS EUROPE, S.A
55.677MEUR4.72EUR0.00%0.00EUR
Mua
100472340Sản xuất Chế tạo
YOVAOPTIMUM III VALUE-ADDED RESIDENTIAL SOCIMI, S.A.
56.436MEUR10.5EUR0.00%0.0EUR
Mua
00Tài chính
LGTLINGOTES ESPECIALES, S.A.
62MEUR6.22EUR0.32%0.02EUR
Bán
3.418K21.26K−0.33EUR497Sản xuất Chế tạo
NEANICOLAS CORREA
62.043MEUR5.12EUR0.00%0.00EUR
Mua
0011.100.46EURSản xuất Chế tạo
BAINBORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A.
62.88MEUR2.72EUR0.00%0.00EUR
Bán
00Công nghiệp Chế biến
MDFDURO FELGUERA, S.A.
67.68MEUR0.717EUR1.70%0.012EUR
Mua
80.049K57.395K1.930.37EUR1.102KDịch vụ Công nghiệp
AIAIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES, S.A.
79.881MEUR0.0600EUR0.17%0.0001EUR
Bán Mạnh
320.383K19.223K−0.01EUR744Sản xuất Chế tạo
MAKSMAKING SCIENCE GROUP, S.A.
79.992MEUR9.96EUR−0.40%−0.04EUR
Bán Mạnh
2.025K20.169K778Dịch vụ Thương mại
VOCVOCENTO
83.36MEUR0.702EUR0.86%0.006EUR
Mua
21.534K15.117K870.000.00EUR2.747KDịch vụ Khách hàng
APGAXON PARTNERS GROUP, S.A.
94.472MEUR17.8EUR0.00%0.0EUR
Bán
0063Tài chính
NTHNATURHOUSE HEALTH, S.A
95.619MEUR1.590EUR−0.31%−0.005EUR
Bán Mạnh
599952231Công nghệ Sức khỏe
YIPSINVERSA PRIME SOCIMI S.A
96.849MEUR1.24EUR0.00%0.00EUR
Bán
003Tài chính
GALQGENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA S.A.
107.38MEUR1.140EUR0.44%0.005EUR
Bán
7.759K8.845K18.250.06EUR1.198KTài chính
ORYORYZON GENOMICS, S.A.
112.151MEUR2.090EUR1.46%0.030EUR
Bán
198.725K415.335KCông nghệ Sức khỏe
AGILAGILE CONTENT, S.A.
113.861MEUR4.96EUR0.00%0.00EUR
Mua
196.346K973.876K287Dịch vụ Công nghệ
LLYCLLORENTE Y CUENCA, S.A.
115.697MEUR9.94EUR0.00%0.00EUR
Bán Mạnh
2402.386KDịch vụ Thương mại
GIGAGIGAS HOSTING, S.A.
120.133MEUR10.45EUR0.97%0.10EUR
Sức mua mạnh
51.55K538.698K−0.56EUR298Dịch vụ Công nghệ
OLEDEOLEO, S.A.
122.5MEUR0.2350EUR−4.08%−0.0100EUR
Bán Mạnh
1.235M290.302K642Công nghiệp Chế biến
AMENAETERNAL MENTIS, S.A.
125.044MEUR9.40EUR−0.53%−0.05EUR
Theo dõi
5335.01KTài chính
UBSURBAS GRUPO FINANCIERO, S.A.
140.167MEUR0.0107EUR−0.93%−0.0001EUR
Bán Mạnh
22.31M238.716K27.000.00EURKhách hàng Lâu năm
ISURINMOBILIARIA DEL SUR S.A.
145.032MEUR7.60EUR−2.56%−0.20EUR
Bán Mạnh
2.454K18.65K7.071.10EUR160Khách hàng Lâu năm
ENRSENERSIDE ENERGY, S.A.
145.539MEUR5.32EUR2.31%0.12EUR
Bán
11.735K62.43K204Dịch vụ Công nghiệp
IBGIBERPAPEL GESTION,S.A.
145.697MEUR13.15EUR−1.50%−0.20EUR
Bán Mạnh
8.293K109.053KDịch vụ Phân phối
AZKAZKOYEN, S.A.
146.277MEUR5.94EUR−1.00%−0.06EUR
Bán Mạnh
4.235K25.156K812Sản xuất Chế tạo
HLZHOLALUZ CLIDOM S.A.
151.908MEUR6.86EUR−1.15%−0.08EUR
Bán
12.417K85.181KCông ty dịch vụ công cộng
CEVCIA ESPANOLA DE VIVIENDAS EN ALQUILER (CEVASA)
162.074MEUR7.00EUR0.00%0.00EUR
Theo dõi
281964.211.66EUR69Tài chính
NXTNUEVA EXPRESION TEXTIL, S.A.
167.963MEUR0.476EUR−2.46%−0.012EUR
Mua
116.167K55.295K−0.01EUR473Hàng tiêu dùng không lâu bền
ALCALTIA CONSULTORES, S.A.
174.447MEUR25.2EUR−0.79%−0.2EUR
Bán Mạnh
0019.811.28EURDịch vụ Công nghệ
YLFGLAFINCA GLOBAL ASSETS SOCIMI, S.A.
178.359MEUR4.72EUR0.00%0.00EUR
Bán
00Tài chính
AMPAMPER, S.A.
185.842MEUR0.1694EUR0.24%0.0004EUR
Bán
141.859K24.031K25.220.01EUR2.704KDịch vụ Công nghiệp
PRMPRIM, S.A.
187.285MEUR11.05EUR0.45%0.05EUR
Bán
4.55K50.278K673Công nghệ Sức khỏe
RJFLABORATORIO REIG JOFRE, S.A.
194.686MEUR2.525EUR1.00%0.025EUR
Theo dõi
2.051K5.179K1.196KCông nghệ Sức khỏe
IZERIZERTIS, S.A.
197.174MEUR7.94EUR−0.75%−0.06EUR
Bán
5.313K42.185KDịch vụ Công nghệ
SNGSINGULAR PEOPLE S.A.
203.834MEUR3.90EUR1.30%0.05EUR
Bán
7.1K27.69K936Dịch vụ Thương mại
ARTARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.
216.381MEUR3.79EUR0.00%0.00EUR
Mua
002.448KDịch vụ Phân phối
SQRLSQUIRREL MEDIA, S.A.
224.304MEUR2.52EUR0.00%0.00EUR
Bán
140353Dịch vụ Khách hàng
TUBTUBACEX, S.A.
239.597MEUR2.025EUR0.75%0.015EUR
Bán
101.333K205.199K−0.01EURKhoáng sản phi năng lượng
PRSPROMOTORA DE INFORMACIONES S.A. PRISA
240.154MEUR0.3185EUR−2.00%−0.0065EUR
Bán
128.415K40.9K−0.07EUR6.796KDịch vụ Khách hàng
GSJGRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE, S.A.
264.981MEUR4.075EUR0.00%0.000EUR
Bán
17.655K71.944K17.800.23EUR3.625KSản xuất Chế tạo
ENERGRUPO ECOENER, S.A.U.
267.661MEUR4.60EUR−2.13%−0.10EUR
Bán Mạnh
46.407K213.472K19.400.24EURCông ty dịch vụ công cộng
OHLAOBRASCON HUARTE LAIN, S.A.
275.295MEUR0.4744EUR1.76%0.0082EUR
Bán
1.385M656.828K22.779KDịch vụ Công nghiệp
CBAVCLINICA BAVIERA S.A.
299.984MEUR18.50EUR0.54%0.10EUR
Mua
3.951K73.094K1.82EURDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
ECRERCROS
322.641MEUR3.370EUR0.90%0.030EUR
Mua
42.483K143.168K4.690.71EUR1.321KCông nghiệp Chế biến
ADXAUDAX RENOVABLES, S.A.
358.177MEUR0.8200EUR0.80%0.0065EUR
Bán
182.363K149.538K0.02EUR803Công ty dịch vụ công cộng
R4RENTA 4 BANCO, S.A.
385.896MEUR9.50EUR0.00%0.00EUR
Theo dõi
201900.58EUR608Tài chính
TLGOTALGO, S.A.
393.885MEUR3.345EUR1.36%0.045EUR
Mua
124.6K416.787K17.710.19EUR2.711KSản xuất Chế tạo
MCMMIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.
409.378MEUR11.00EUR−0.90%−0.10EUR
Mua
4.709K51.799K10.901.02EUR874Hàng tiêu dùng không lâu bền
YMHREMILLENIUM HOSPITALITY REAL ESTATE I SOCIMI, S.A.
416.911MEUR3.60EUR0.00%0.00EUR
Theo dõi
103655Tài chính
YSILSILICIUS REAL ESTATE SOCIMI, S.A.
436.47MEUR14.1EUR0.00%0.0EUR
Bán
0014Tài chính
EDREDREAMS ODIGEO, S.A.
437.08MEUR4.075EUR11.64%0.425EUR
Bán
231.609K943.807K−0.44EUR1.027KDịch vụ Khách hàng
SOLSOLTEC POWER HOLDINGS, S.A.
441.46MEUR5.000EUR3.01%0.146EUR
Sức mua mạnh
324.977K1.625M50.090.10EUR2.495KCông nghệ Điện tử
ATRYATRYS HEALTH, S.A.
441.644MEUR6.00EUR0.00%0.00EUR
Bán
16.406K98.436K−0.34EURDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
ALNTALANTRA PARTNERS, S.A.
468.433MEUR12.20EUR0.00%0.00EUR
Bán
4905.978K8.931.37EUR657Tài chính
TRETECNICAS REUNIDAS S.A.
486.65MEUR9.335EUR2.98%0.270EUR
Mua
198.696K1.855M−1.55EUR7.311KDịch vụ Công nghiệp
DOMGLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.
522.005MEUR3.615EUR0.42%0.015EUR
Bán
52.469K189.675K14.220.25EUR10.625KDịch vụ Công nghiệp
OPDEOPDENERGY HOLDING, S.A.
542.543MEUR3.690EUR0.68%0.025EUR
Bán
18.978K70.029K143Công ty dịch vụ công cộng
AEDASAEDAS HOMES, S.A
607.357MEUR13.78EUR0.44%0.06EUR
Bán
4.291K59.13K8.081.70EUR304Tài chính
HOMENEINOR HOMES, S.A.
625.347MEUR8.62EUR3.86%0.32EUR
Mua
29.932K258.014K1.23EUR330Tài chính
ENCENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A.
690.751MEUR2.892EUR1.47%0.042EUR
Bán
617.855K1.787M10.570.28EUR1.133KCông nghiệp Chế biến