Các công ty của Tây Ban Nha có giá trị vốn hóa thị trường nhỏ

Khám phá Các công ty Tây Ban Nha với mức vốn hóa nhỏ nhất: cổ phiếu của các công ty này có thể khá biến động nhưng đôi khi — sinh lời nhiều hơn. Các công ty có giá trị nhỏ nhất được đặt lên hàng đầu: hãy nghiên cứu tất cả dữ liệu có sẵn để đưa ra quyết định sáng suốt.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
CITYCLUB DE FUTBOL INTERCITY, S.A.D.
2.379 M EUR0.0538 EUR−2.18%2.047 M0.820.00%Dịch vụ Khách hàng
RBTROBOT, S.A.
3.793 M EUR1.35 EUR0.00%00.000.00%Công nghệ Điện tử
CLECLEVER GLOBAL, S.A.
4.154 M EUR0.168 EUR0.00%9871.100.00%Dịch vụ Công nghệ
NYENYESA VALORES CORPORACION S.A.
4.58 M EUR0.0046 EUR0.00%15.558 M1.52−0.01 EUR−155.63%0.00%Tài chính
KOMPLASTICOS COMPUESTOS, S.A.
9.864 M EUR0.820 EUR0.00%1 K0.240.00%Sản xuất Chế tạo
IIFLEXIFLEX FLEXIBLE PACKAGING, S.A.
10.264 M EUR1.70 EUR0.00%00.003.55%Dịch vụ Thương mại
PVAPESCANOVA,S.A.
11.639 M EUR0.405 EUR+1.00%132.397 K0.230.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
LABLABIANA HEALTH, S.A.
11.915 M EUR1.65 EUR+6.45%6.878 K179.580.00%Công nghệ Sức khỏe
CMMCOMMCENTER, S.A.
12.113 M EUR2.12 EUR0.00%00.00%Truyền thông
SAISUBSTRATE ARTIFICIAL INTELLIGENCE, S.A.
12.454 M EUR0.1800 EUR−5.26%555.593 K0.800.00%Dịch vụ Thương mại
COMCATENON, S.A.
12.706 M EUR0.680 EUR−2.86%11.709 K1.343.22%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
LLNLLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMATICS, S.A.
13.089 M EUR0.820 EUR+0.74%5.956 K0.150.00%Truyền thông
Sức mua mạnh
ENDENDURANCE MOTIVE, S.A.
14.778 M EUR1.470 EUR−3.92%79.975 K1.230.00%Công nghệ Điện tử
VYTVYTRUS BIOTECH, S.A.
16.507 M EUR2.32 EUR+0.87%5.716 K32.290.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
SPHPROFITHOL, S.A.
16.881 M EUR0.860 EUR+2.63%8.029 K0.360.00%Dịch vụ Công nghiệp
480SSOLUCIONES CUATROOCHENTA, S.A.
20.042 M EUR7.35 EUR0.00%2000.160.00%Dịch vụ Thương mại
RIOBODEGAS RIOJANAS,S.A.
20.256 M EUR4.26 EUR+3.90%5.02 K2.71139.220.03 EUR1.83%Hàng tiêu dùng không lâu bền
BSTBIOTECHNOLOGY ASSETS, S.A.
21.092 M EUR0.3660 EUR−1.08%50.373 K0.560.00%Công nghệ Sức khỏe
DESADESARROLLOS ESPECIALES DE SISTEMAS DE ANCLAJE, S.A.
21.941 M EUR12.3 EUR0.00%00.0010.291.20 EUR+400.38%5.55%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
ELZASTURIANA DE LAMINADOS, S.A
22.216 M EUR0.1730 EUR−1.14%25.819 K0.360.00%Khoáng sản phi năng lượng
LIBLIBERTAS 7
25.132 M EUR1.20 EUR0.00%00.0010.980.11 EUR+88.45%2.36%Tài chính
TR1TIER1 TECHNOLOGY, S.A.
25.151 M EUR2.52 EUR+1.61%8.24 K0.540.99%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
MIOMEDIA INVESTMENT OPTIMIZATION, S.A.
25.169 M EUR3.86 EUR0.00%00.000.00%Dịch vụ Thương mại
RENRENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.
27.028 M EUR0.840 EUR−0.47%6.747 K0.090.00%Tài chính
Bán
RRSSREVENGA INGENIEROS, S.A.
32.062 M EUR2.90 EUR+1.40%5000.580.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
ISEINNOVATIVE SOLUTIONS ECOSYSTEM, S.A.
32.535 M EUR0.566 EUR0.00%00.00%Dịch vụ Thương mại
NTXNETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.A.
32.996 M EUR3.82 EUR0.00%00.000.00%Dịch vụ Công nghệ
ADZADOLFO DOMINGUEZ, S.A.
41.207 M EUR4.47 EUR−0.45%1.056 K1.09−0.06 EUR+97.59%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
GRIGRINO ECOLOGIC, S.A.
42.522 M EUR1.40 EUR0.00%150.010.00%Dịch vụ Công nghiệp
MTBMONTEBALITO, S.A.
42.639 M EUR1.38 EUR−4.17%5060.370.00%Tài chính
FACEFACEPHI BIOMETRIA, S.A.
42.783 M EUR1.960 EUR−0.51%10.822 K0.460.00%Dịch vụ Công nghệ
SSCOSERESCO, S.A.
45.062 M EUR4.70 EUR0.00%900.210.72%Dịch vụ Công nghệ
ALQALQUIBER QUALITY, S.A.
48.099 M EUR9.00 EUR0.00%1.679 K4.222.84%Tài chính
CLRCLERHP ESTRUCTURAS, S.A.
53.711 M EUR3.84 EUR+0.52%11.021 K0.740.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
NBINBI BEARINGS EUROPE, S.A
54.262 M EUR4.60 EUR0.00%00.0048.680.09 EUR+55.43%0.00%Sản xuất Chế tạo
PANGPANGAEA ONCOLOGY S.A.
56.624 M EUR1.86 EUR0.00%00.00%Công nghệ Sức khỏe
BAINBORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A.
60.106 M EUR2.60 EUR0.00%1980.080.00%Công nghiệp Chế biến
PARPARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A.
61.022 M EUR3.50 EUR+1.74%9.959 K3.980.00%Truyền thông
Sức mua mạnh
UBSURBAS GRUPO FINANCIERO, S.A.
63.073 M EUR0.0043 EUR0.00%72.027 M1.460.00%Khách hàng Lâu năm
HLZHOLALUZ CLIDOM S.A.
66.761 M EUR3.05 EUR+1.67%9.06 K0.830.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
LGTLINGOTES ESPECIALES, S.A.
68 M EUR6.80 EUR0.00%770.0521.070.32 EUR4.76%Sản xuất Chế tạo
MAKSMAKING SCIENCE GROUP, S.A.
73.189 M EUR9.00 EUR0.00%1340.110.00%Dịch vụ Thương mại
NEANICOLAS CORREA
81.673 M EUR6.74 EUR+0.60%3.91 K0.392.76%Sản xuất Chế tạo
APGAXON PARTNERS GROUP, S.A.
83.858 M EUR15.8 EUR0.00%00.003.28%Tài chính
GIGAGIGAS HOSTING, S.A.
89.374 M EUR7.70 EUR+1.32%1.486 K0.830.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
EZEGRUPO EZENTIS, S.A.
90.328 M EUR0.1950 EUR+1.04%4.636 M0.460.470.42 EUR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
ETCENERGY SOLAR TECH, S.A.
91.324 M EUR3.41 EUR+0.59%12.56 K0.280.00%Công nghệ Điện tử
AGILAGILE CONTENT, S.A.
96.363 M EUR4.18 EUR+0.48%8190.340.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
VOCVOCENTO
97.014 M EUR0.810 EUR+2.27%89.634 K1.2024.320.03 EUR+6.73%4.60%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
NTHNATURHOUSE HEALTH, S.A
101.315 M EUR1.690 EUR0.00%28.922 K1.008.970.19 EUR+25.35%7.19%Công nghệ Sức khỏe
LLYCLLORENTE Y CUENCA, S.A.
103.592 M EUR8.90 EUR−1.11%1.625 K1.021.48%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
OLEDEOLEO, S.A.
110 M EUR0.220 EUR+1.38%426.334 K1.22−0.04 EUR−138.85%0.00%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
SECSECUOYA GRUPO DE COMUNICACION, S.A.
113.653 M EUR14.2 EUR0.00%00.000.40%Dịch vụ Khách hàng
TRGTUBOS REUNIDOS S.A.
114.385 M EUR0.657 EUR−1.50%685.132 K0.680.00%Khoáng sản phi năng lượng
ENRSENERSIDE ENERGY, S.A.
118.128 M EUR3.18 EUR+1.92%10.433 K2.850.00%Dịch vụ Công nghiệp
AMENAETERNAL MENTIS, S.A.
119.09 M EUR9.00 EUR0.00%00.000.00%Tài chính
USIUMBRELLA SOLAR INVESTMENT, S.A.
121.289 M EUR5.65 EUR0.00%00.000.00%Công nghệ Điện tử
ORYORYZON GENOMICS, S.A.
122.48 M EUR1.972 EUR+0.10%93.923 K0.28−0.06 EUR+24.94%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
MDFDURO FELGUERA, S.A.
125.019 M EUR0.581 EUR−5.37%173.532 K1.19−0.23 EUR−199.45%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
NXTNUEVA EXPRESION TEXTIL, S.A.
125.68 M EUR0.365 EUR+2.24%236.405 K0.56−0.03 EUR+8.39%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
GAMGENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.
127.721 M EUR1.350 EUR+2.27%48.27 K0.6414.050.10 EUR+245.68%0.00%Tài chính
ISURINMOBILIARIA DEL SUR S.A.
133.875 M EUR7.20 EUR−2.04%5720.643.49%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
AMPAMPER, S.A.
135.528 M EUR0.0911 EUR−5.10%10.157 M1.880.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
SQRLSQUIRREL MEDIA, S.A.
140.048 M EUR1.545 EUR+3.00%3.642 K0.160.00%Dịch vụ Khách hàng
CEVCIA ESPANOLA DE VIVIENDAS EN ALQUILER (CEVASA)
142.394 M EUR6.15 EUR0.00%00.0013.060.47 EUR−55.52%3.29%Tài chính
IINDXAINDEXA CAPITAL GROUP, S.A.
143.884 M EUR9.90 EUR0.00%1200.18352.310.03 EUR0.00%Tài chính
ATSIAPLICACIONES Y TRATAMIENTOS DE SISTEMAS, S.A.
147 M EUR2.94 EUR0.00%00.000.55%Dịch vụ Thương mại
AZKAZKOYEN, S.A.
152.616 M EUR6.26 EUR0.00%7.45 K1.148.800.71 EUR+174.03%2.40%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
SNGSINGULAR PEOPLE S.A.
162.892 M EUR3.08 EUR+1.99%1.688 K0.141.07%Dịch vụ Thương mại
GGRGRUPO GREENING 2022, S.A.
166.465 M EUR5.72 EUR0.00%2.13 K0.210.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
PRMPRIM, S.A.
169.49 M EUR10.00 EUR+0.20%4.483 K1.042.97%Công nghệ Sức khỏe
AIAIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES, S.A.
179.233 M EUR0.1344 EUR−1.90%2.48 M0.60−0.00 EUR+86.27%0.00%Sản xuất Chế tạo
IBGIBERPAPEL GESTION,S.A.
198.131 M EUR18.65 EUR0.00%9880.224.234.41 EUR+1036.10%2.82%Dịch vụ Phân phối
Mua
OHLAOBRASCON HUARTE LAIN, S.A.
200.773 M EUR0.3400 EUR+3.16%3.599 M0.8536.560.01 EUR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
RJFLABORATORIO REIG JOFRE, S.A.
212.746 M EUR2.69 EUR+1.13%6.137 K0.391.20%Công nghệ Sức khỏe
SOLSOLTEC POWER HOLDINGS, S.A.
212.818 M EUR2.340 EUR0.00%221.846 K0.460.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
ENERECOENER, S.A.
220.963 M EUR3.88 EUR+0.52%8.733 K0.7320.060.19 EUR+20.95%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
ATRYATRYS HEALTH, S.A.
227.176 M EUR2.99 EUR−1.32%23.49 K1.07−0.60 EUR−58.50%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
IZERIZERTIS, S.A.
229.764 M EUR8.70 EUR+1.16%21.561 K1.150.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
GSJGRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE, S.A.
263.356 M EUR4.05 EUR−0.49%12.207 K0.3812.300.33 EUR+39.12%2.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
ARTARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.
267.194 M EUR4.68 EUR+0.43%4.385 K0.620.69%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
ALCALTIA CONSULTORES, S.A.
316.35 M EUR4.60 EUR0.00%60.000.70%Dịch vụ Công nghệ
ECRERCROS
325.056 M EUR3.555 EUR0.00%54.83 K0.3611.780.30 EUR−30.47%3.42%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
ALNTALANTRA PARTNERS, S.A.
338.654 M EUR8.82 EUR0.00%12.203 K0.9567.280.13 EUR−87.41%7.53%Tài chính
PRSPROMOTORA DE INFORMACIONES S.A. PRISA
348.1 M EUR0.339 EUR0.00%9.334 K0.07−0.05 EUR−178.92%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
TUBTUBACEX, S.A.
385.935 M EUR3.305 EUR−0.60%94.602 K0.621.54%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
R4RENTA 4 BANCO, S.A.
414.33 M EUR10.2 EUR0.00%2600.122.78%Tài chính
MCMMIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.
438.883 M EUR11.90 EUR0.00%7.877 K0.9810.701.11 EUR−14.52%3.06%Hàng tiêu dùng không lâu bền
CBAVCLINICA BAVIERA S.A.
469.54 M EUR28.8 EUR+1.05%1.742 K0.683.66%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi
DOMGLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.
477.438 M EUR3.330 EUR−1.04%70.304 K0.3711.320.29 EUR+12.25%2.40%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
TLGOTALGO, S.A.
503.662 M EUR4.205 EUR−1.52%171.216 K0.871.79%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
PHMPHARMA MAR, S.A.
507.463 M EUR27.72 EUR+0.14%39.44 K1.18500.360.06 EUR1.90%Công nghệ Sức khỏe
Mua
EIDFENERGIA, INNOVACION Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO S.A.
642.429 M EUR10.84 EUR+6.48%152.562 K0.570.00%Công ty dịch vụ công cộng
CASHPROSEGUR CASH, S.A.
711.963 M EUR0.4920 EUR−0.20%310.835 K0.6511.580.04 EUR−32.75%4.33%Dịch vụ Thương mại
Mua
TRETECNICAS REUNIDAS S.A.
724.673 M EUR9.280 EUR−0.05%421.701 K1.3610.370.89 EUR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
AEDASAEDAS HOMES, S.A
729.381 M EUR17.72 EUR−0.11%14.95 K0.467.592.34 EUR−10.41%15.54%Tài chính
Mua
DIADISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A.
731.518 M EUR0.0126 EUR0.00%3.073 M0.23−0.00 EUR+94.85%0.00%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
EDREDREAMS ODIGEO, S.A.
734.054 M EUR6.13 EUR−2.70%71.858 K0.95−0.11 EUR+70.59%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Mua
ENCENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A.
760.068 M EUR3.136 EUR−0.06%456.538 K0.57−0.10 EUR−110.92%20.66%Công nghiệp Chế biến
Mua
HOMENEINOR HOMES, S.A.
770.454 M EUR10.28 EUR+1.38%56.79 K1.078.461.22 EUR7.89%Tài chính
Mua