Tập đòn Advanced Micro Devices Inc
AMD NASDAQ

AMD
Tập đòn Advanced Micro Devices Inc NASDAQ
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Các chỉ số bao gồm AMD

Tất cả các mã trong một bảng

Advanced Micro Devices, Inc. là một thành phần của các chỉ mục, có thể được tìm thấy trong bảng bên dưới. Sắp xếp các mã theo các số liệu và dữ liệu tài chính khác nhau, chẳng hạn như hiệu suất, bộ dao động và các đường trung bình trượt được bao gồm chỉ để đặt tên cho một số.

       
IXCO NASDAQ COMPUTER
10710.63-1.43%-155.4410854.7410571.60Mua
IXIC Chỉ số Composite Nasdaq
14660.58-1.21%-180.1414811.0814503.76Mua
NDX Chỉ số Nasdaq 100
14956.97-1.12%-168.9815107.7414787.80Mua
S5INFT S&P 500 Information Technology
2685.53-1.01%-27.272712.792652.87Mua
SOX Chỉ số Bán dẫn Philadelphia
3215.97-1.86%-60.953261.663152.58Bán
SPX Chỉ báo S&P 500
4401.47-0.47%-20.844416.384372.51Mua
Tải thêm