Năng lượng (Khu vực)

149
Cổ phiếu
110.635B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.760M
Khối lượng
+3.64%
Tỷ suất Cổ tức
−0.21%
Thay đổi
+4.10%
Hiệu suất Tháng
+8.10%
Hiệu suất Năm
+17.66%
Hiệu suất YTD
           
88E 88 ENERGY LIMITED
0.01-6.25%-0.00Mua18.422M101.305M-0.01Thăm dò và Khai thác Dầu khí
ABL ABILENE OIL AND GAS LIMITED
0.000.00%0.00Bán226.923K1.193M-0.004.00Thăm dò và Khai thác Dầu khí
ACB A-CAP ENERGY LIMITED
0.02-5.56%-0.00Bán411.546K15.694M-0.0142.00Uranium
ADX ADX ENERGY LTD
0.010.00%0.00Bán113.010M-0.004.00Thăm dò và Khai thác Dầu khí
AEE AURA ENERGY LIMITED
0.010.00%0.00Bán2.200M6.119M-0.003.00Uranium
AFR AFRICAN ENERGY RESOURCES LIMITED
0.010.00%0.00Mua171.428K8.721M-0.00Than
AGE ALLIGATOR ENERGY LIMITED
0.000.00%0.00Bán2.667M3.045M-0.01Uranium
AHQ ALLEGIANCE COAL LIMITED
0.124.17%0.01Bán100.000K65.482M-0.00Than
AJC ACACIA COAL LIMITED
0.000.00%0.00Bán2.500M4.068M-0.00Than
AJQ ARMOUR ENERGY LIMITED
0.061.59%0.00Mua522.019K32.095M-0.027.00Thăm dò và Khai thác Dầu khí
AKM ASPIRE MINING LIMITED
0.01-7.14%-0.00Bán53.225K46.572M-0.00Than
AME ALTO METALS LIMITED
0.033.12%0.00Bán27.965K8.100M-0.01Uranium
ANA ANSILA ENERGY NL
0.030.00%0.00Bán2.840M13.590M4.220.010.00Thăm dò và Khai thác Dầu khí
AQC AUSTRALIAN PACIFIC COAL LIMITED
0.12-33.33%-0.06Bán15.000K6.058M-0.271.00Than
ATS AUSTRALIS OIL & GAS LIMITED
0.130.00%0.00Bán78.024K128.009M19.950.01Thăm dò và Khai thác Dầu khí
ATU ATRUM COAL LIMITED
0.33-1.52%-0.01Bán205.297K156.872M-0.03Than
AZI ALTA ZINC LIMITED
0.010.00%0.00Bán100.000K10.861M-0.006.00Uranium
BAS BASS OIL LIMITED
0.0050.00%0.00Sức mua mạnh275.000K6.684M34.290.008.00Thăm dò và Khai thác Dầu khí
BKY BERKELEY ENERGIA LIMITED
0.280.00%0.00Bán21.418K71.081M2.060.1333.00Uranium
BLU BLUE ENERGY LIMITED.
0.056.38%0.00Mua980.781K60.884M-0.010.00Thăm dò và Khai thác Dầu khí
BLY BOART LONGYEAR LIMITED
1.50-16.39%-0.30Bán4.306K144.485M-0.654637.00Khoan Dầu khí
BMN BANNERMAN RESOURCES LIMITED
0.040.00%0.00Sức bán mạnh295.058K40.622M-0.0041.00Uranium
BNL BIG STAR ENERGY LIMITED
0.010.00%0.00Bán350.000K2.935M-0.0114.00Thăm dò và Khai thác Dầu khí
BPT BEACH ENERGY LIMITED
2.430.41%0.01Mua3.284M5.513B9.580.25214.00Thăm dò và Khai thác Dầu khí
BRK BROOKSIDE ENERGY LIMITED
0.0112.50%0.00Bán1.219M7.994M-0.000.00Thăm dò và Khai thác Dầu khí
BRL BATHURST RESOURCES LIMITED.
0.100.00%0.00Mua252.163K174.844M4.520.0380.00Than
BRU BURU ENERGY LIMITED
0.210.00%0.00Bán42.894K92.896M-0.0141.00Thăm dò và Khai thác Dầu khí
BUY BOUNTY OIL & GAS NL
0.000.00%0.00Bán250.000K3.814M-0.002.00Thăm dò và Khai thác Dầu khí
BYE BYRON ENERGY LIMITED
0.32-0.94%-0.00Bán134.181K222.519M27.100.01Thăm dò và Khai thác Dầu khí
CE1 CALIMA ENERGY LIMITED
0.01-10.00%-0.00Bán1.063M21.556M-0.00Thăm dò và Khai thác Dầu khí
CEL CHALLENGER EXPLORATION LIMITED
0.06-5.97%-0.00Mua761.758K24.695M-0.010.00Thăm dò và Khai thác Dầu khí
COE COOPER ENERGY LIMITED
0.57-0.52%-0.00Mua5.811M932.392M-0.0154.00Thăm dò và Khai thác Dầu khí
COI COMET RIDGE LIMITED
0.230.00%0.00Bán215.435K167.412M-0.010.00Thăm dò và Khai thác Dầu khí
CTP CENTRAL PETROLEUM LIMITED
0.17-2.94%-0.01Bán199.072K121.270M-0.0258.00Thăm dò và Khai thác Dầu khí
CTX CALTEX AUSTRALIA LIMITED
28.16-0.64%-0.18Mua386.906K7.077B22.011.297300.00Lọc và Tiếp thị Dầu khí
CUE CUE ENERGY RESOURCES LIMITED
0.120.00%0.00Mua23.053K87.265M10.210.0114.00Thăm dò và Khai thác Dầu khí
CVN CARNARVON PETROLEUM LIMITED
0.36-0.83%-0.00Sức bán mạnh1.766M486.297M-0.01Thăm dò và Khai thác Dầu khí
CXU CAULDRON ENERGY LIMITED
0.020.00%0.00Bán40.973K5.927M-0.01Uranium
DEV DEVEX RESOURCES LIMITED
0.110.00%0.00Mua198.697K14.636M-0.024.00Uranium
DYL DEEP YELLOW LIMITED
0.281.82%0.01Bán36.729K65.393M-0.0225.00Uranium
E2E EON NRG LIMITED
0.010.00%0.00Bán1.810M3.849M-0.006.00Thăm dò và Khai thác Dầu khí
EEG EMPIRE ENERGY GROUP LIMITED
0.462.25%0.01Mua214.697K102.933M-0.15Thăm dò và Khai thác Dầu khí
EER EAST ENERGY RESOURCES LIMITED
0.00-42.86%-0.00Bán60.000K22.407M-0.00Than
EMP EMPEROR ENERGY LIMITED
0.040.00%0.00Sức bán mạnh344.343K3.174M-0.0114.00Thăm dò và Khai thác Dầu khí
ENX ENEGEX LIMITED
0.010.00%0.00Sức bán mạnh471.834K724.498K-0.00Thăm dò và Khai thác Dầu khí
ERA ENERGY RESOURCES OF AUSTRALIA LIMITED
0.240.00%0.00Mua663135.743M-0.59355.00Uranium
EXR ELIXIR ENERGY LIMITED
0.040.00%0.00Bán1.003M20.463M-0.013.00Thăm dò và Khai thác Dầu khí
FAR FAR LIMITED
0.050.00%0.00Bán6.529M326.580M-0.003.00Thăm dò và Khai thác Dầu khí
FEI FE INVESTMENTS GROUP LIMITED
0.070.00%0.00Bán10.000K15.609M-0.008.00Thăm dò và Khai thác Dầu khí
FPL FREMONT PETROLEUM CORPORATION LIMITED
0.010.00%0.00Bán181.125K13.347M-0.00Thăm dò và Khai thác Dầu khí
FZR FITZROY RIVER CORPORATION LTD
0.160.00%0.00Bán1.500K13.849M-0.007.00Thăm dò và Khai thác Dầu khí
GAS STATE GAS LIMITED
0.800.63%0.01Mua85.278K114.022M-0.01Thăm dò và Khai thác Dầu khí
GBP GLOBAL PETROLEUM LIMITED
0.020.00%0.00Bán50.000K3.850M-0.014.00Thăm dò và Khai thác Dầu khí
GEV GLOBAL ENERGY VENTURES LIMITED
0.157.14%0.01Bán283.109K50.803M-0.021.00Thăm dò và Khai thác Dầu khí
GGE GRAND GULF ENERGY LIMITED
0.0050.00%0.00Theo dõi760.000K2.302M-0.001.00Thăm dò và Khai thác Dầu khí
GLL GALILEE ENERGY LIMITED
0.91-0.55%-0.01Bán178.845K206.497M-0.057.00Thăm dò và Khai thác Dầu khí
GLV GLOBAL VANADIUM LIMITED
0.000.00%0.00Bán1.076M5.659M-0.000.00Thăm dò và Khai thác Dầu khí
HE8 HELIOS ENERGY LTD
0.202.50%0.01Bán309.941K299.334M-0.00Thăm dò và Khai thác Dầu khí
HWK HAWKSTONE MINING LIMITED
0.010.00%0.00Bán1.150M7.746M-0.030.00Than
HZN HORIZON OIL LIMITED
0.140.00%0.00Sức mua mạnh2.121M189.005M4.590.0430.00Thăm dò và Khai thác Dầu khí
ICN ICON ENERGY LIMITED
0.010.00%0.00Bán78.933K7.768M-0.0515.00Thăm dò và Khai thác Dầu khí
IEC INTRA ENERGY CORPORATION LIMITED
0.010.00%0.00Bán65.000K2.326M0.670.01Than
IKW IKWEZI MINING LIMITED
0.000.00%0.00Bán350.000K4.065M-0.00Than
INK INDAGO ENERGY LIMITED
0.096.25%0.01Mua58.000K20.233M-0.01Thăm dò và Khai thác Dầu khí
IPB IPB PETROLEUM LIMITED
0.033.85%0.00Mua100.000K5.997M-0.00Thăm dò và Khai thác Dầu khí
IVZ INVICTUS ENERGY LTD
0.030.00%0.00Bán1.090M11.339M-0.00503.00Than
JAL JAMESON RESOURCES LIMITED
0.190.00%0.00Bán1.001K50.116M-0.001.00Than
JPR JUPITER ENERGY LIMITED
0.010.00%0.00Bán517.415K1.534M-0.0621.00Thăm dò và Khai thác Dầu khí
KAR KAROON ENERGY LTD
1.071.42%0.01Mua3.032M459.296M-0.1112.00Thăm dò và Khai thác Dầu khí
KEY KEY PETROLEUM LIMITED
0.010.00%0.00Bán200.000K10.846M-0.00Thăm dò và Khai thác Dầu khí
KTE K2 ENERGY LIMITED.
0.00-20.00%-0.00Sức bán mạnh100.000K1.203M-0.000.00Thăm dò và Khai thác Dầu khí
LAM LARAMIDE RESOURCES LTD
0.30-0.00%-0.00Bán1.733K34.410M-0.046.00Uranium
LCK LEIGH CREEK ENERGY LIMITED
0.19-2.56%-0.01Bán463.330K106.888M-0.022.00Than
LIO LION ENERGY LIMITED
0.0313.64%0.00Bán43.471K4.563M-0.0185.00Thăm dò và Khai thác Dầu khí
LNG LIQUEFIED NATURAL GAS LIMITED
0.234.65%0.01Mua995.898K122.940M-0.0622.00Thăm dò và Khai thác Dầu khí
MAY MELBANA ENERGY LIMITED
0.0120.00%0.00Mua3.550M18.755M-0.004.00Thăm dò và Khai thác Dầu khí
MCE MATRIX COMPOSITES & ENGINEERING LIMITED
0.39-4.94%-0.02Mua17.993K39.394M-0.09383.00Thiết bị và Dịch vụ liên quan đến Dầu mỏ
MCM MC MINING LIMITED
0.550.00%0.00Bán10.200K77.484M-0.351597.00Than
MEL METGASCO LTD
0.040.00%0.00Bán66.949K15.624M-0.043000.00Thăm dò và Khai thác Dầu khí
MEY MARENICA ENERGY LTD
0.10-8.57%-0.01Bán2409.369M-0.02Uranium
MMI METRO MINING LIMITED
0.1412.50%0.01Sức mua mạnh6.225M166.188M500.000.00Than
MMR MEC RESOURCES LIMITED
0.0125.00%0.00Bán50.000K3.275M-0.002000.00Thăm dò và Khai thác Dầu khí
MRM MMA OFFSHORE LIMITED
0.182.78%0.01Bán85.850K154.454M-0.041167.00Thiết bị và Dịch vụ liên quan đến Dầu mỏ
MRV MORETON RESOURCES LTD
0.00-33.33%-0.00Bán492.063K6.235M-0.0111.00Than
MYE MASTERMYNE GROUP LIMITED
1.05-1.87%-0.02Bán5.295K108.782M15.330.071127.00Than
NAE NEW AGE EXPLORATION LIMITED
0.000.00%0.00Bán3.729M2.666M-0.00Than
NCR NUCOAL RESOURCES LIMITED
0.026.67%0.00Bán612.769K11.529M-0.004.00Than
NGE NGE CAPITAL LIMITED
0.62-3.12%-0.02Mua79.177K23.061M-0.019.00Thăm dò và Khai thác Dầu khí
NHC NEW HOPE CORPORATION LIMITED
2.230.22%0.01Mua744.278K1.854B8.820.25566.00Than
NWE NORWEST ENERGY NL
0.000.00%0.00Bán2.388M13.528M-0.003.00Thăm dò và Khai thác Dầu khí
OEL OTTO ENERGY LIMITED
0.04-4.55%-0.00Sức bán mạnh1.545M108.260M-0.011.00Thăm dò và Khai thác Dầu khí
OEX OILEX LTD
0.00-25.00%-0.00Bán263.178K13.209M-0.0045.00Thăm dò và Khai thác Dầu khí
OSH OIL SEARCH LIMITED
7.35-0.68%-0.05Mua1.009M11.283B18.310.411410.00Thăm dò và Khai thác Dầu khí
OXX OCTANEX LIMITED
0.010.00%0.00Mua83.489K2.185M-0.025.00Thăm dò và Khai thác Dầu khí
PAK PACIFIC AMERICAN HOLDINGS LIMITED
0.033.03%0.00Bán89.229K5.620M-0.01Than
PCL PANCONTINENTAL OIL & GAS NL
0.000.00%0.00Bán400.000K10.813M-0.003.00Thăm dò và Khai thác Dầu khí
PDN PALADIN ENERGY LTD
0.091.14%0.00Bán946.715K154.183M-0.03307.00Uranium
PDZ PRAIRIE MINING LIMITED
0.23-2.17%-0.01Sức bán mạnh94.271K47.762M-0.020.00Than
PEC PERPETUAL RESOURCES LIMITED
0.030.00%0.00Sức bán mạnh4.735K9.258M-0.00Than
PEN PENINSULA ENERGY LIMITED
0.180.00%0.00Bán387.040K45.724M-0.240.00Uranium
PGY PILOT ENERGY LIMITED
0.020.00%0.00Sức bán mạnh554.177K1.907M-0.01Dịch vụ Dầu khí tổng hợp
PNL PARINGA RESOURCES LIMITED
0.051.89%0.00Bán541.078K30.399M-0.04Than
POW PROTEAN ENERGY LIMITED
0.000.00%0.00Bán500.000K1.246M-0.01Uranium
PSA PETSEC ENERGY LIMITED
0.06-6.67%-0.00Mua10.000K22.321M-0.1017.00Thăm dò và Khai thác Dầu khí
PVE PO VALLEY ENERGY LIMITED
0.050.00%0.00Bán112.393K29.226M-0.0020.00Thăm dò và Khai thác Dầu khí
QEM QEM LIMITED
0.091.08%0.00Bán6.000K3.737M-0.03Uranium
RES RESOURCE GENERATION LIMITED
0.08-2.35%-0.00Sức bán mạnh291.029K48.243M-0.0134.00Than
REY REY RESOURCES LIMITED
0.310.00%0.00Sức mua mạnh7.787K65.778M-0.04Than
RLE REAL ENERGY CORPORATION LIMITED
0.03-3.03%-0.00Mua728.224K11.531M-0.013.00Dịch vụ Dầu khí tổng hợp
RMP RED EMPEROR RESOURCES NL
0.010.00%0.00Bán42.561K5.253M-0.02Thăm dò và Khai thác Dầu khí
ROG RED SKY ENERGY LIMITED.
0.0050.00%0.00Mua672.683K3.915M-0.00Thăm dò và Khai thác Dầu khí
SEA SUNDANCE ENERGY AUSTRALIA LIMITED
0.140.00%0.00Bán7.077M92.822M1.670.089.00Thăm dò và Khai thác Dầu khí
SGC SACGASCO LIMITED
0.048.11%0.00Mua700.000K10.611M-0.00Thăm dò và Khai thác Dầu khí
SHE STONEHORSE ENERGY LIMITED
0.010.00%0.00Bán197.500K3.554M-0.010.00Thăm dò và Khai thác Dầu khí
SKY SKY METALS LIMITED
0.08-1.25%-0.00Mua131.500K15.495M97.530.000.00Thăm dò và Khai thác Dầu khí
SLX SILEX SYSTEMS LIMITED
0.410.00%0.00Bán27.184K69.892M-0.0338.00Thiết bị & Dịch vụ Năng lượng Tái tạo
SMR STANMORE COAL LIMITED
1.131.35%0.01Bán95.001K285.545M3.140.36Than
SO4 SALT LAKE POTASH LIMITED
0.78-1.90%-0.01Bán67.793K193.659M-0.13Than
SOL WASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMPANY LIMITED
22.96-0.43%-0.10Mua146.145K5.520B22.281.032130.00Than
STO SANTOS LIMITED
8.140.49%0.04Mua1.306M16.872B12.810.642190.00Dịch vụ Dầu khí tổng hợp
STX STRIKE ENERGY LIMITED
0.224.76%0.01Bán2.595M324.258M-0.0024.00Thăm dò và Khai thác Dầu khí
SUR SUN RESOURCES NL
0.000.00%0.00Bán500.000K2.639M-0.004.00Thăm dò và Khai thác Dầu khí
SVD SCANDIVANADIUM LTD
0.010.00%0.00Bán22.365M-0.0160.00Uranium
SXA STRATA-X ENERGY LIMITED
0.06-8.33%-0.01Mua5.136K5.523M-0.20Thăm dò và Khai thác Dầu khí
SXY SENEX ENERGY LIMITED
0.34-1.43%-0.01Bán468.240K508.574M168.270.00191.00Thăm dò và Khai thác Dầu khí
TAP TAP OIL LIMITED
0.13-3.70%-0.01Mua66.586K57.506M2.130.067.00Thăm dò và Khai thác Dầu khí
TDO 3D OIL LIMITED
0.100.00%0.00Mua375.500K25.193M-0.00Thăm dò và Khai thác Dầu khí
TEG TRIANGLE ENERGY (GLOBAL) LIMITED
0.070.00%0.00Mua2.055M22.518M-0.012.00Thăm dò và Khai thác Dầu khí
TEK THORNEY TECHNOLOGIES LTD
0.270.00%0.00Mua284.458K69.467M3.00Nhiên liệu Tái tạo
TER TERRACOM LIMITED
0.38-1.32%-0.01Bán34.739K175.182M-0.03219.00Than
TIG TIGERS REALM COAL LIMITED
0.02-5.26%-0.00Bán154.200K32.250M9.780.0020.00Than
TMK TAMASKA OIL AND GAS LTD
0.010.00%0.00Mua30.000K5.574M-0.00Thăm dò và Khai thác Dầu khí
TOE TORO ENERGY LIMITED
0.01-9.09%-0.00Sức bán mạnh2.654M23.895M-0.0024.00Uranium
TOU TLOU ENERGY LIMITED
0.08-6.74%-0.01Bán96.673K37.365M-0.01Thăm dò và Khai thác Dầu khí
TPD TALON PETROLEUM LIMITED
0.0050.00%0.00Mua2.500M3.554M-0.00Thăm dò và Khai thác Dầu khí
UNV UNIVERSAL COAL PLC
0.240.00%0.00Bán1.826K128.006M3.370.07239.00Than
VEA VIVA ENERGY GROUP LIMITED
2.170.00%0.00Mua745.413K4.220B8.580.26Lọc và Tiếp thị Dầu khí
VEN VINTAGE ENERGY LTD
0.185.88%0.01Mua194.865K37.609M-0.02Dịch vụ Dầu khí tổng hợp
VMY VIMY RESOURCES LIMITED
0.052.00%0.00Bán800.759K29.979M-0.02Uranium
WBE WHITEBARK ENERGY LTD
0.01-11.11%-0.00Bán15.459M22.905M-0.00Thăm dò và Khai thác Dầu khí
WEC WHITE ENERGY COMPANY LIMITED
0.08-5.88%-0.01Bán28.775K41.305M-0.002.00Than
WEL WINCHESTER ENERGY LTD
0.060.00%0.00Bán208.098K31.319M-0.02Thăm dò và Khai thác Dầu khí
WGO WARREGO ENERGY LIMITED
0.264.00%0.01Mua1.479M152.339MThăm dò và Khai thác Dầu khí
WHC WHITEHAVEN COAL LIMITED
3.20-5.04%-0.17Bán103.408M3.458B6.430.531600.00Than
WOR WORLEY LIMITED
14.30-0.69%-0.10Mua576.985K7.489B37.370.3957831.00Thiết bị và Dịch vụ liên quan đến Dầu mỏ
WPL WOODSIDE PETROLEUM LTD
34.06-0.16%-0.06Mua701.469K31.941B17.611.943662.00Thăm dò và Khai thác Dầu khí
XCD XCD ENERGY LIMITED
0.010.00%0.00Bán3.650M3.918M-0.00Thăm dò và Khai thác Dầu khí
XST XSTATE RESOURCES LIMITED
0.00-33.33%-0.00Bán50.000K2.281M-0.001.00Thăm dò và Khai thác Dầu khí
YAL YANCOAL AUSTRALIA LIMITED
3.000.00%0.00Bán8923.961B3.970.76Than
ZEL Z ENERGY LIMITED.
4.96-0.60%-0.03Bán29.642K2.024B28.230.18Lọc và Tiếp thị Dầu khí
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất