Những nhà tạo lập thị trường

Chứng khoán Luxembourg được giao dịch tích cực nhất

Bạn có thể tìm thấy Chứng khoán Luxembourg hoạt động tích cực nhất trên thị trường bên dưới. Các công ty được sắp xếp theo khối lượng hàng ngày và được cung cấp các số liệu thống kê khác để giúp bạn tìm hiểu lý do tại sao các cổ phiếu này lại phổ biến đến vậy.
Khối lượng * Giá
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
BRELBredero
48.93K EUR105.0 EUR+0.57%4669.553.048B EUR0.82%Tài chính
Mua
VLCNVelcanHo ord
23.634K EUR13.0 EUR0.00%1.818K2.4868.352M EUR0.00%Công ty dịch vụ công cộng
LXMPRLuxempar
17.286K EUR67.0 EUR0.00%2580.291.347B EUR7.219.30 EUR−62.33%0.00%Tài chính
SOFAFSocfinaf
7.725K EUR10.3 EUR+1.98%7501.04183.898M EUR3.762.74 EUR+64.07%0.00%Tài chính
SCFNSSocfinas
3.075K EUR15.0 EUR−0.66%2050.18293.914M EUR12.201.23 EUR+34.64%19.83%Công nghiệp Chế biến
GPINAGPInvest Class A
0 USD0.530 USD−3.64%030.005M EUR0.00%Tài chính
REINIReinetIn
0 EUR22.8 EUR−3.39%00.004.391B EUR19.991.14 EUR−36.03%1.24%Tài chính
Sức mua mạnh
RTLLRTLGroup
0 EUR34.46 EUR−0.06%00.005.332B EUR10.603.25 EUR−60.20%8.63%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi