Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu penny — Chứng khoán Luxembourg

Cổ phiếu Luxembourg có mức giá thấp trong một danh sách: dành cho nhiều nhà đầu tư hơn, có khả năng mang lại lợi nhuận nhưng cũng có thể biến động mạnh. Chúng tôi đã sắp xếp các loại cổ phiếu này theo giá và cung cấp các số liệu quan trọng để theo dõi.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
GPINAGPInvest Class A
0.605 USD+3.42%034.305M EUR0.00%Tài chính
SOFAFSocfinaf
10.0 EUR0.00%1.103K0.53178.542M EUR3.652.74 EUR+64.07%0.00%Tài chính
VLCNVelcanHo ord
13.0 EUR−2.99%2050.1968.352M EUR0.00%Công ty dịch vụ công cộng
SCFNSSocfinas
15.0 EUR+0.67%00.00293.914M EUR12.201.23 EUR+34.64%19.83%Công nghiệp Chế biến
REINIReinetIn
23.0 EUR−1.71%4004.318B EUR20.161.14 EUR−36.03%1.27%Tài chính
Sức mua mạnh
RTLLRTLGroup
34.26 EUR+0.35%00.005.301B EUR10.543.25 EUR−60.20%8.68%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
LXMPRLuxempar
64.5 EUR−3.73%1.501K2.661.297B EUR6.949.30 EUR−62.33%0.00%Tài chính
BRELBredero
102.4 EUR−1.54%2332.232.983B EUR0.84%Tài chính
Mua