Cổ phiếu Luxembourg có beta cao

Beta đo lường mức độ biến động của cổ phiếu và thường được các nhà giao dịch chấp nhận rủi ro sử dụng. Cổ phiếu Luxembourg sau có phiên bản beta cao nhất: các cổ phiếu này được sắp xếp theo phiên bản beta hàng năm và cùng với các chỉ số khác có thể giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt.
Thử nghiệm
1Y
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
REINIReinetInvest
0,5123,0 EUR0,00%04,249 B EUR1,36%Tài chính
Sức mua mạnh
BRELBrederode
0,47114,0 EUR0,00%430,383,341 B EUR14,307,97 EUR−77,44%0,79%Tài chính
Mua
RTLLRTLGroup
0,4229,90 EUR0,00%04,627 B EUR9,913,02 EUR−64,10%7,82%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
SCFNSSocfinasia
0,1715,3 EUR−0,65%5900,77301,752 M EUR6,502,35 EUR+180,47%22,08%Công nghiệp Chế biến
GPINAGPInvestments Class A shares
0,170,670 USD0,00%095,554 M EUR2,030,31 EUR0,00%Tài chính
LLXMPRLuxempar
0,1175,5 EUR+0,67%9013,681,508 B EUR8,508,88 EUR−63,33%2,46%Tài chính
VLCNVelcanHoldings ordinary shares
0,0314,3 EUR0,00%2100,1975,188 M EUR134,910,11 EUR−91,03%0,00%Công ty dịch vụ công cộng
FTXHGFotexHolding
0,003,20 EUR0,00%15,55 K2,09137,763 M EUR15,460,21 EUR−65,29%0,00%Tài chính
SOFINSocFinCaoutchcs
−0,0031,0 EUR0,00%4002,50441,44 M EUR10,552,94 EUR−48,26%3,23%Công nghiệp Chế biến
SEOSEO .prvB
−0,02150 EUR+3,45%10,3034,445 M EUR4,93%Công ty dịch vụ công cộng
SOFAFSocfinaf
−0,0611,6 EUR+4,50%1,515 K2,14198,182 M EUR7,321,58 EUR−60,78%0,00%Tài chính