Cổ phiếu Luxembourg tăng giá nhiều nhất

Các công ty Luxembourg sau đây là những cổ phiếu tăng giá nhiều nhất: các cổ phiếu cho thấy mức tăng giá hàng ngày lớn nhất. Nhưng luôn có nguy cơ thoái lui — vì vậy hãy đảm bảo xem xét tất cả số liệu thống kê, bao gồm giá cổ phiếu và vốn hóa thị trường.
Thay đổi %
Giá
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
SOFAFSocfinaf
+1.92%10.6 EUR2 K1.66189.255 M EUR0.00%Tài chính
LLXMPRLuxempar
+1.37%74.0 EUR1840.211.488 B EUR8.338.88 EUR−63.33%0.00%Tài chính
BRELBredero
+0.55%109.8 EUR1300.813.218 B EUR13.777.97 EUR−77.44%0.78%Tài chính
Mua