Tất cả Chứng khoán Luxembourg

Cổ phiếu là công cụ tài chính có thể thay thế được, đại diện cho quyền sở hữu trong một công ty. Các nhà giao dịch đầu tư vào cổ phiếu để tận dụng chênh lệch giữa giá mua và giá bán hoặc cổ tức. Xem tất cả Chứng khoán Luxembourg sau, được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
BRELBredero
114.0 EUR+0.18%1130.783.341 B EUR14.307.97 EUR−77.44%0.75%Tài chính
Mua
FTXHGFotexHdg
3.20 EUR+3.23%1000.02137.763 M EUR15.460.21 EUR−65.29%0.00%Tài chính
LLXMPRLuxempar
75.0 EUR+2.74%2.264 K4.421.508 B EUR8.448.88 EUR−63.33%0.00%Tài chính
REINIReinetIn
22.8 EUR+0.88%04.172 B EUR19.991.14 EUR−36.03%1.37%Tài chính
Sức mua mạnh
RTLLRTLGroup
30.25 EUR+0.67%00.004.681 B EUR10.023.02 EUR−64.10%7.73%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
SCFNSSocfinas
16.4 EUR+2.50%5500.59321.346 M EUR6.972.35 EUR+180.47%18.14%Công nghiệp Chế biến
SOFAFSocfinaf
10.2 EUR−1.92%6880.86182.113 M EUR6.441.58 EUR−60.78%0.00%Tài chính
SOFINSocFin
31.0 EUR0.00%370217.65441.44 M EUR10.552.94 EUR−48.26%3.23%Công nghiệp Chế biến
VLCNVelcanHo ord
13.0 EUR−0.76%280.0368.352 M EUR122.640.11 EUR−91.03%0.00%Công ty dịch vụ công cộng