All stocks — Thị trường chứng khoán Luxembourg

Common stocks are securities that represent ownership in a company — buying these you become entitled to a share in a company's profits in the form of dividends. If you choose the right stock, you can make considerable gains. In the table below you will see a list of all common stocks along with detailed stats.

Tổng quanHiệu suấtĐánh giáCổ tứcKý quỹThống kê Thu nhậpBảng cân đốiDao độngĐầu cơ theo Xu hướng
Ticker
Lần cuối
Th.đổi %
Th.đổi
Đánh giá kỹ thuật
Khối lượng
Khối lượng*Giá
Giá trị vốn hóa thị trường
P/E
EPS (TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
BRELBredero
108.2EUR−2.52%−2.8EUR
Bán Mạnh
48051.936K3.276BEUR3.1435.34EURTài chính
FTXHGFotexHdg
2.60EUR−7.14%−0.20EUR
Theo dõi
74192120.542MEURHỗn hợp
LXMPRLuxempar
72.5EUR0.69%0.5EUR
Bán
4.24K307.4K1.448BEUR2.9724.80EURTài chính
REINIReinetIn
19.2EUR1.59%0.3EUR
Mua
003.419BEUR10.601.78EURTài chính
RTLLRTLGroup
42.20EUR−0.61%−0.26EUR
Bán
006.57BEUR5.058.41EURDịch vụ Khách hàng
SCFNSSocfinas
17.8EUR1.71%0.3EUR
Sức mua mạnh
1.575K28.035K342.9MEUR10.168KCông nghiệp Chế biến
SOFAFSocfinaf
15.1EUR1.34%0.2EUR
Sức mua mạnh
8.277K124.983K266.028MEUR3.694.04EURTài chính
SOFINSocFin
24.0EUR0.84%0.2EUR
Sức mua mạnh
00338.912MEUR4.195.68EURCông nghiệp Chế biến
VLCNVelcanHo ord
10.7EUR−1.83%−0.2EUR
Theo dõi
0057.311MEUR1.22EURCông ty dịch vụ công cộng