Cổ phiếu Luxembourg có giá cao nhất

Dưới đây là Chứng khoán Luxembourg có giá cổ phiếu cao nhất hiện nay. Các cổ phiếu được sắp xếp theo giá nhưng cũng có sẵn các số liệu khác: tỷ lệ P/E, vốn hóa thị trường, thay đổi giá, v.v.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
BRELBrederode
111,4 EUR+1,09%00,003,229 B EUR13,977,97 EUR−77,44%0,82%Tài chính
Mua
LLXMPRLuxempar
75,0 EUR0,00%1950,271,508 B EUR8,448,88 EUR−63,33%2,46%Tài chính
RTLLRTLGroup
30,20 EUR+0,83%00,004,658 B EUR10,013,02 EUR−64,10%7,77%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
REINIReinetInvest
22,2 EUR+0,91%04,151 B EUR1,37%Tài chính
Sức mua mạnh
SCFNSSocfinasia
15,2 EUR+1,33%00,00293,914 M EUR6,462,35 EUR+180,47%22,67%Công nghiệp Chế biến
VLCNVelcanHoldings ordinary shares
14,1 EUR0,00%1800,0974,136 M EUR133,020,11 EUR−91,03%0,00%Công ty dịch vụ công cộng
SOFAFSocfinaf
11,2 EUR−1,75%1700,14203,538 M EUR7,071,58 EUR−60,78%0,00%Tài chính
GPINAGPInvestments Class A shares
0,585 USD+0,86%082,592 M EUR1,770,31 EUR0,00%Tài chính