Chứng khoán Luxembourg biến động nhất

Biến động của thị trường mang lại rủi ro, mà nhiều nhà giao dịch hy vọng có được lợi nhuận. Cổ phiếu Luxembourg trong danh sách dưới đây có nhiều biến động nhất trên thị trường. Các cổ phiếu này được sắp xếp theo mức độ biến động hàng ngày và được cung cấp các số liệu quan trọng.
Biến động
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
REINIReinetInvest
4.96%24.2 EUR+5.22%00.004.372 B EUR1.34%Tài chính
Sức mua mạnh
GPINAGPInvestments Class A shares
3.01%0.665 USD−2.92%096.277 M EUR2.010.31 EUR0.00%Tài chính
BRELBrederode
2.84%115.0 EUR+1.95%1040.743.37 B EUR14.427.97 EUR−77.44%0.79%Tài chính
Mua
VLCNVelcanHoldings ordinary shares
2.11%14.2 EUR−1.39%6.365 K1.1674.662 M EUR133.960.11 EUR−91.03%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
RTLLRTLGroup
1.55%29.10 EUR−1.52%00.004.503 B EUR9.643.02 EUR−64.10%8.03%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
LLXMPRLuxempar
0.66%75.5 EUR+0.67%10.001.518 B EUR8.508.88 EUR−63.33%2.44%Tài chính
SCFNSSocfinasia
0.63%15.8 EUR−0.63%2.316 K2.05309.589 M EUR6.722.35 EUR+180.47%18.83%Công nghiệp Chế biến
SOFAFSocfinaf
0.00%11.3 EUR0.00%2.428 K0.89201.752 M EUR7.141.58 EUR−60.78%0.00%Tài chính
SOFINSocFinCaoutchcs
0.00%31.0 EUR0.00%00.00441.44 M EUR10.552.94 EUR−48.26%3.23%Công nghiệp Chế biến