Các công ty Luxembourg có doanh thu cao nhất

Hãy sử dụng danh sách sau đây: Các công ty Luxembourg này có mức doanh thu cao nhất và được sắp xếp theo mức doanh thu. Chỉ số này có thể hữu ích cho các nhà đầu tư tăng trưởng đang tìm kiếm các công ty tạo ra nhiều doanh thu cao nhất.
Doanh thu
FY
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
RTLLRTLGroup
6,234 B EUR30,15 EUR+0,17%00,004,642 B EUR9,993,02 EUR−64,10%7,79%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
SOFINSocFinCaoutchcs
862,543 M EUR31,0 EUR0,00%4002,50441,44 M EUR10,552,94 EUR−48,26%3,23%Công nghiệp Chế biến
SOFAFSocfinaf
563,067 M EUR11,1 EUR−2,63%4,335 K3,76203,538 M EUR7,011,58 EUR−60,78%0,00%Tài chính
REINIReinetInvest
209,599 M EUR22,2 EUR−2,63%04,167 B EUR1,38%Tài chính
Sức mua mạnh
LLXMPRLuxempar
205,945 M EUR75,0 EUR0,00%2510,371,508 B EUR8,448,88 EUR−63,33%2,46%Tài chính
SCFNSSocfinasia
178,524 M EUR15,0 EUR−2,60%3 K3,07301,752 M EUR6,382,35 EUR+180,47%22,08%Công nghiệp Chế biến
FTXHGFotexHolding
40,258 M EUR3,10 EUR−3,13%1 K0,13133,458 M EUR14,980,21 EUR−65,29%0,00%Tài chính
SSTCXHStCroixHldgImSo
34,978 M EUR72,0 EUR+1,41%301,18316,106 M EUR15,984,51 EUR−8,07%0,00%Tài chính
SEOSEO .prvB
33,876 M EUR150 EUR+3,45%10,3034,445 M EUR4,93%Công ty dịch vụ công cộng
BRELBrederode
28,56 M EUR112,0 EUR−0,18%450,413,282 B EUR14,057,97 EUR−77,44%0,81%Tài chính
Mua
VLCNVelcanHoldings ordinary shares
2,89 M EUR14,3 EUR+2,14%00,0073,61 M EUR134,910,11 EUR−91,03%0,00%Công ty dịch vụ công cộng
GPINAGPInvestments Class A shares
−14,421 M EUR0,630 USD−3,08%092,418 M EUR1,910,31 EUR0,00%Tài chính