Các công ty Luxembourg có lợi suất lợi tức cao nhất

Cổ tức cao có thể là nguồn lợi nhuận ổn định. Các công ty Luxembourg sau trả cổ tức cao nhất trên thị trường: xem các công ty đó được sắp xếp theo tỷ suất cổ tức kỳ hạn và kiểm tra cả các số liệu thống kê khác.
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
SCFNSSocfinasia
22,52%15,0 EUR−0,66%7,5 K5,83295,873 M EUR6,382,35 EUR+180,47%22,52%Công nghiệp Chế biến
RTLLRTLGroup
7,69%29,95 EUR−2,12%00,004,704 B EUR9,923,02 EUR−64,10%7,69%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
SEOSEO .prvB
4,93%150 EUR+3,45%10,3034,445 M EUR4,93%Công ty dịch vụ công cộng
SOFINSocFinCaoutchcs
3,23%31,0 EUR0,00%2,72 K13,60441,44 M EUR10,552,94 EUR−48,26%3,23%Công nghiệp Chế biến
LLXMPRLuxempar
2,46%75,0 EUR0,00%1,001 K1,331,508 B EUR8,448,88 EUR−63,33%2,46%Tài chính
REINIReinetInvest
1,53%22,0 EUR0,00%04,173 B EUR1,36%Tài chính
Sức mua mạnh
BRELBrederode
0,81%110,2 EUR−1,61%2812,643,265 B EUR13,827,97 EUR−77,44%0,81%Tài chính
Mua