Cổ phiếu có thu nhập ròng cao nhất — Thị trường chứng khoán Luxembourg

Thu nhập ròng là lợi nhuận của công ty không bao gồm tất cả các chi phí - nó cho biết khả năng sinh lời thực sự của công ty và mức độ quản lý của công ty. Đó là một công cụ có thể giúp các nhà đầu tư hiểu liệu một công ty có thể đáng để đầu tư hay không (mặc dù đây chỉ là một trong nhiều số liệu). Trong danh sách dưới đây, bạn sẽ tìm thấy các công ty có thu nhập ròng cao nhất. Bạn có thể bắt đầu thiết kế chiến lược đầu tư của mình ngay lập tức.

Tổng quanHiệu suấtĐánh giáCổ tứcKý quỹThống kê Thu nhậpBảng cân đốiDao độngĐầu cơ theo Xu hướng
Ticker
EPS (FY)
EPS (TTM)
EPS Pha loãng (TTM)
Chỉ tiêu EBITDA
Lợi nhuận gộp (MRQ)
Tổng lợi nhuận (FY)
Doanh thu
EPS Pha Loãng (FY)
Doanh thu hàng năm
Thu nhập
RTLLRTLGroup
8.41EUR8.41EUR8.41EUR1.158BEUR1.578BEUR6.637BEUR8.41EUR6.637BEUR1.301BEUR
REINIReinetIn
6.06EUR1.78EUR1.78EUR334.387MEUR146.125MEUR188.974MEUR6.06EUR188.974MEUR1.116BEUR
BRELBredero
35.34EUR35.34EUR35.34EUR1.036BEUR31.88MEUR35.34EUR31.88MEUR1.036BEUR
LXMPRLuxempar
24.81EUR24.80EUR24.22EUR501.01MEUR515.107MEUR24.22EUR515.107MEUR498.727MEUR
SOFINSocFin
5.68EUR5.68EUR5.68EUR299.83MEUR247.282MEUR837.645MEUR5.68EUR837.645MEUR80.39MEUR
SOFAFSocfinaf
4.04EUR4.04EUR4.04EUR198.618MEUR156.598MEUR526.702MEUR4.04EUR526.702MEUR72.029MEUR
SCFNSSocfinas
2.93EUR76.64MEUR168.187MEUR2.93EUR168.187MEUR57.414MEUR
FTXHGFotexHdg
0.26EUR22.296MEUR30.542MEUR0.26EUR30.542MEUR11.212MEUR
VLCNVelcanHo ord
1.16EUR1.22EUR−13.847MEUR2.425MEUR2.425MEUR6.456MEUR