Gordon Gekko cho biết

Cổ phiếu Luxembourg với thu nhập ròng cao nhất

Tham lam là tốt, nhưng việc chắt lọc bản chất của mong muốn doanh nghiệp không phải là một văn phòng lớn, máy bay tư nhân hay các bẫy quản lý khác - thay vào đó là lợi nhuận kết tinh thuần túy. Và vì vậy thu nhập ròng được coi là trái tim đang đập của thế giới tư bản của chúng ta - biểu thị lợi nhuận của một công ty không bao gồm tất cả các chi phí. Đó là một dấu hiệu cho thấy một doanh nghiệp đang tạo ra tiền mặt tốt như thế nào và doanh nghiệp đó quản lý chi phí tốt như thế nào. Và trong danh sách này, bạn có thể tìm thấy Các công ty Luxembourg tạo ra thu nhập ròng lớn nhất.

Doanh thu thuần
(FY)
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
RTLLRTLGroup
673M EUR32.50 EUR2.20%05.029B EUR9.15%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
SOFINSocFin
75.587M EUR31.0 EUR0.00%13.153K441.44M EUR9.983.11 EUR18.82%4.03%Công nghiệp Chế biến
SOFAFSocfinaf
75.585M EUR10.8 EUR4.85%7.818K192.825M EUR3.942.74 EUR64.07%0.00%Tài chính
SCFNSSocfinas
47.949M EUR15.5 EUR0.00%5.716K303.711M EUR12.611.23 EUR34.64%19.19%Công nghiệp Chế biến
LXMPRLuxempar
46.403M EUR70.0 EUR0.00%3.5K1.407B EUR7.539.30 EUR−62.33%0.00%Tài chính
Theo dõi
STCXHStCroix
14.255M EUR68.0 EUR0.00%35302.749M EUR17.663.85 EUR27.01%5.00%Tài chính
VLCNVelcanHo ord
8.226M EUR11.8 EUR1.72%0.999K62.043M EUR0.00%Công ty dịch vụ công cộng
FTXHGFotexHdg
7.946M EUR3.12 EUR0.65%1K134.319M EUR14.410.22 EUR−68.00%0.00%Tài chính
BRELBredero
−73.3M EUR95.0 EUR−0.11%432.784B EUR0.90%Tài chính
Mua
REINIReinetIn
−109.294M EUR19.6 EUR0.00%03.786B EUR−0.43 EUR−107.34%1.49%Tài chính
Sức mua mạnh
LU1749412547PGGI2018
1130 EUR0.89%0Hỗn hợp
FR0014008NF9BarBaIr 24
91.636 EUR−0.03%0
GPINAGPInvest Class A
0.600 USD1.69%034.799M EUR0.00%Tài chính
LU1150706494PGS15EUR dis
1310 EUR−0.76%0Tài chính
LU0976591924PaGrDM13 ord. shar
1100 EUR0.92%0Tài chính