Cổ phiếu Luxembourg có hiệu quả hàng năm tốt nhất

Xem những cổ phiếu có tiềm năng nhất vào thời điểm hiện tại: Chứng khoán Luxembourg sau được lọc theo hiệu suất hàng năm, vì vậy bạn có thể biết các cổ phiếu này đã kiếm được bao nhiêu trong 12 tháng. So sánh số liệu thống kê của các cổ phiếu để đưa ra quyết định sáng suốt.
Perf %
1Y
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
BRELBrederode
+8,12%111,8 EUR−0,18%00,003,282 B EUR14,027,97 EUR−77,44%0,81%Tài chính
Mua
LLXMPRLuxempar
+2,74%75,0 EUR0,00%5010,711,508 B EUR8,448,88 EUR−63,33%2,46%Tài chính
SOFAFSocfinaf
−1,74%11,3 EUR+1,80%00,00198,182 M EUR7,141,58 EUR−60,78%0,00%Tài chính
SCFNSSocfinasia
−7,32%15,2 EUR+1,33%00,00293,914 M EUR6,462,35 EUR+180,47%22,67%Công nghiệp Chế biến
RTLLRTLGroup
−19,04%30,15 EUR0,00%00,004,665 B EUR9,993,02 EUR−64,10%7,75%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi