Cổ phiếu hoạt động tốt nhất — Thị trường chứng khoán Luxembourg

Giá cổ phiếu luôn thay đổi, điều này khiến việc đầu tư trở nên rủi ro. Nhưng những cổ phiếu này cho thấy hiệu suất tốt nhất hiện tại và có thể rất sinh lời nếu bạn không bỏ lỡ cơ hội đầu tư trong khi giá không ở mức cao.

Tổng quanHiệu suấtĐánh giáCổ tứcKý quỹThống kê Thu nhậpBảng cân đốiDao độngĐầu cơ theo Xu hướng
Ticker
1 phút Th.đổi %
5 phút Th.đổi %
15m Th.đổi %
1h Th.đổi %
4h Th.đổi %
Th.đổi %
1 tuần Th.đổi %
1 Tháng Th.đổi %
PERF 3 tháng
PERF 6 tháng
Hiệu quả hđ YTD
Hiệu quả hđ Năm
Beta 1 năm
Biến động
SOFAFSocfinaf
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.05%15.50%35.45%24.17%43.27%0.250.00%
VLCNVelcanHo ord
3.81%3.81%3.81%0.00%0.00%0.00%0.00%2.83%11.22%26.74%16.58%32.12%0.303.81%
SCFNSSocfinas
−0.57%−0.57%−0.57%−0.57%−0.57%−3.85%−3.85%−1.69%3.55%11.46%22.38%27.74%0.414.00%
LXMPRLuxempar
1.39%1.39%1.39%0.69%0.69%0.69%0.69%−5.19%−6.41%−5.81%−2.01%26.96%0.144.29%
REINIReinetIn
2.16%2.16%2.16%2.16%2.16%0.00%0.00%2.16%−1.05%26.00%15.95%18.87%0.640.00%
SOFINSocFin
0.87%0.87%0.87%0.87%0.87%0.00%0.00%0.85%13.33%13.33%14.42%17.82%0.180.00%
BRELBredero
−3.14%−3.14%−3.14%−3.14%−0.72%−1.07%−1.07%−8.87%−8.57%−13.15%−13.15%7.56%1.095.41%
RTLLRTLGroup
13.43%13.43%13.43%13.43%13.43%0.86%0.86%−14.71%−16.65%−10.71%−9.18%−11.53%1.000.85%