Các cổ phiếu luôn đạt mức đỉnh — Thị trường Chứng khoán Nigerian

Cổ phiếu tăng trưởng liên tục khác với những cổ phiếu luôn đạt mức đỉnh, mặc dù chúng có vẻ giống nhau. Trong trường hợp thứ hai, dữ liệu cơ bản chiếm ưu thế hơn so với kỹ thuật. Sự khác biệt chính nằm ở khung thời gian của động thái giá. Chú ý đến tài chính của công ty cũng như không có sự tăng và giảm giá mạnh vì nó có thể giúp bạn xác định xem doanh nghiệp có ổn định về mặt tài chính hay không.

           
CUSTODIAN CUSTODIAN INVESTMENT PLC
8.000.00%0.00Mua581.637K47.055B3.912.04362.00Tài chính
EUNISELL EUNISELL INTERLINKED PLC
2.910.00%0.00Theo dõi1.500K688.796M58.200.05Sản xuất Chế tạo
LIVINGTRUST LIVINGTRUST MORTGAGE BANK PLC [BLS]
0.730.00%0.00Mua102.895KTài chính
OKOMUOIL OKOMU OIL PALM CO PLC
125.400.00%0.00Mua152.290K119.620B9.2613.54Công nghiệp Chế biến
PRESCO PRESCO PLC
89.000.00%0.00Mua488.756K89.000B6.7313.22Công nghiệp Chế biến
Tải thêm