Cổ phiếu NigeriaCổ phiếu tăng nhiều nhất trong năm

Còn ai quan tâm đến cổ phiếu đạt mức đỉnh trong lịch sử vào năm 2007? Các Các công ty Nigeria này tại mức đỉnh trong 52 tuần có lẽ là thước đo tốt hơn cho hiệu suất gần đây và do đó, đây có thể là tiềm năng sinh lời. Như với các mức đỉnh trong lịch sử, có hai cách để hiểu thông tin này: Một là doanh nghiệp đang hoạt động tốt và có thể sẽ tiếp tục phát triển và hai là nó đang qua đỉnh cao nhất và có thể sớm thoái lui.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Volume * Price 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
BUACEMENTBUA CEMENT PLC
79.00NGN0.00%0.00NGN
Mua
108.734K8.59M2.675TNGN26.792.95NGNKhoáng sản phi năng lượng
CHELLARAMCHELLARAMS PLC.
2.24NGN0.00%0.00NGN
Theo dõi
001.619BNGN1.781.26NGNSản xuất Chế tạo
DAARCOMMDAAR COMMUNICATIONS PLC
0.20NGN0.00%0.00NGN
Theo dõi
2K4001.6BNGN−0.23NGN535Dịch vụ Khách hàng
ETRANZACTE TRANZACT INTERNATIONAL PLC
3.50NGN0.00%0.00NGN
Mua
20070032.2BNGNDịch vụ Công nghệ
LIVINGTRUSTLIVINGTRUST MORTGAGE BANK PLC
1.43NGN0.00%0.00NGN
Mua
2002867.15BNGN11.060.13NGNTài chính
TIPTHE INITIATES PLC
0.48NGN0.00%0.00NGN
Mua
00427.191MNGNDịch vụ Thương mại
TRANSCOHOTTRANSCORP HOTELS PLC
6.25NGN0.00%0.00NGN
Mua
8.498K53.113K64.016BNGN24.040.26NGN0.998KDịch vụ Khách hàng
UNITYBNKUNITY BANK PLC
0.53NGN0.00%0.00NGN
Mua
1.548M820.198K6.195BNGN2.370.22NGNTài chính