Cổ phiếu tăng nhiều nhất trong 52 tuần — Thị trường Chứng khoán Nigerian

Mức đỉnh trong 52 tuần có thể được coi là chỉ báo kỹ thuật phản ánh giá tối đa của cổ phiếu trong một năm, thường là ngưỡng kháng cự mạnh. Có rất nhiều chiến lược đầu tư dựa trên giá trị của mức đỉnh trong 52 tuần. Một chiến lược như vậy là khi bạn mua và giữ cổ phiếu đang đạt mức đỉnh mới trong khoảng thời gian 52 tuần mới hoặc không thực hiện được việc bán cổ phiếu.

           
CAPHOTEL CAPITAL HOTELS PLC
3.190.00%0.00Mua39.656K4.941B-0.19567.00Dịch vụ Khách hàng
CONOIL CONOIL PLC
25.500.00%0.00Mua125.415K17.696B7.893.23198.00Năng lượng Mỏ
CUSTODIAN CUSTODIAN INVESTMENT PLC
7.308.96%0.60Sức mua mạnh308.803K39.408B3.282.04362.00Tài chính
DANGCEM DANGOTE CEMENT PLC
280.000.00%0.00Mua80.354K4760.086B14.0619.9115478.00Khoáng sản phi năng lượng
FBNH FBN HOLDINGS PLC
12.708.09%0.95Sức mua mạnh476.546M421.770B6.291.878341.00Tài chính
LIVINGTRUST LIVINGTRUST MORTGAGE BANK PLC [BLS]
0.730.00%0.00Mua1.000KTài chính
MRS MRS OIL PLC - NIGERIA
15.200.00%0.00Mua88.361K4.633B-7.08Dịch vụ Phân phối
OKOMUOIL OKOMU OIL PALM CO PLC
125.000.00%0.00Mua237.403K119.239B9.2313.54Công nghiệp Chế biến
PRESCO PRESCO PLC
89.004.71%4.00Sức mua mạnh591.509K85.000B6.4313.22Công nghiệp Chế biến
SKYAVN SKYWAY AVIATION HANDLING COMPANY PLC
4.450.00%0.00Mua57.999K6.023B7.030.631630.00Vận chuyển
TIP THE INITIATES PLC
0.470.00%0.00Theo dõi0Dịch vụ Thương mại
UCAP UNITED CAPITAL PLC
9.854.23%0.40Sức mua mạnh7.999M56.700B6.271.51Tài chính
Tải thêm