Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Nigerian

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
VITAFOAM VITAFOAM PLC - NIGERIA
4.325.88%0.24Bán2.331M5.103B1.932.11Công nghiệp Chế biến
UAC_PROP UPDC PROPERTY DEVELOPMENT CO PLC
0.83-9.78%-0.09Sức bán mạnh4.109M2.391B-6.23Tài chính
CHAMS CHAMS PLC
0.24-7.69%-0.02Sức bán mạnh6.343M1.221B10.830.02Dịch vụ Công nghệ
CADBURY CADBURY PLC - NIGERIA
8.10-10.00%-0.90Sức bán mạnh342.517K16.904B0.68Hàng tiêu dùng không lâu bền
UBA UNITED BANK FOR AFRICA PLC - NIGERIA
6.70-4.29%-0.30Bán49.513M239.396B2.502.8012889.00Tài chính
AFRIPRUD AFRICA PRUDENTIAL REGISTRARS PLC
4.70-6.00%-0.30Bán6.140M10.000B6.230.8076.00Tài chính
NB NIGERIAN BREWERIES PLC
40.50-10.00%-4.50Sức bán mạnh900.909K359.860B22.342.013102.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
PZ PZ CUSSONS NIGERIA PLC
4.50-10.00%-0.50Sức bán mạnh338.813K19.852B-0.421392.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
NEM NEM INSURANCE CO PLC
1.80-10.00%-0.20Sức bán mạnh697.285K10.561BTài chính
OANDO OANDO PLC
2.70-10.00%-0.30Sức bán mạnh10.910M37.294B1.292.32Năng lượng Mỏ
ETI ECOBANK TRANSNATIONAL INC
5.40-10.00%-0.60Sức bán mạnh6.551M107.678B1.863.2216386.00Tài chính
STERLNBANK STERLING BANK PLC
1.400.00%0.00Bán8.309M40.307B0.38Tài chính
STANBIC STANBIC IBTC HOLDINGS PLC
32.50-9.97%-3.60Sức bán mạnh11.590M379.230B5.157.01Hỗn hợp
REDSTAREX RED STAR EXPRESS PLC
3.25-9.97%-0.36Sức bán mạnh2.310M3.344B4.850.74Vận chuyển
PRESCO PRESCO PLC
44.90-9.93%-4.95Bán3.693M49.850B3.99Công nghiệp Chế biến
GUARANTY GUARANTY TRUST BANK PLC
23.80-9.85%-2.60Sức bán mạnh96.006M776.844B4.086.476684.00Tài chính
FBNH FBN HOLDINGS PLC
4.70-7.84%-0.40Bán32.910M183.064B1.64Tài chính
GLAXOSMITH GALAXO SMITHKLINE CONSUMER PLC - NIGERIA
4.20-8.70%-0.40Sức bán mạnh658.404K5.501B9.090.51Công nghệ Sức khỏe
ACCESS ACCESS BANK PLC
8.20-6.29%-0.55Bán16.717M306.610B2.303.923406.00Tài chính
FIDELITYBK FIDELITY BANK PLC
1.95-5.34%-0.11Bán10.639M59.663B2.071.00Tài chính
NAHCO NIGERIAN AVIATION HANDLING CO PLC
2.61-9.69%-0.28Bán1.407M4.694B4.490.64Vận chuyển
FCMB FCMB GROUP PLC
1.71-8.06%-0.15Sức bán mạnh8.379M36.833B2.090.89Tài chính
LEARNAFRCA LEARN AFRICA PLC
1.12-9.68%-0.12Sức bán mạnh220.858K956.598M3.110.40Dịch vụ Khách hàng
ETERNA ETERNA PLC
1.99-9.55%-0.21Bán426.830K2.869B-0.0173.00Năng lượng Mỏ
NPFMCRFBK NPF MICROFINANCE BANK PLC
0.95-9.52%-0.10Sức bán mạnh375.106K2.401B1.250.84Tài chính
AIICO AIICO INSURANCE PLC
0.77-9.41%-0.08Bán2.250M9.631B0.82Tài chính
UNITYBNK UNITY BANK PLC
0.50-7.41%-0.04Sức bán mạnh1.065M6.312B2.910.19Tài chính
UACN UAC PLC - NIGERIA
7.40-8.64%-0.70Bán3.422M23.338B-2.06Hàng tiêu dùng không lâu bền
ZENITHBANK ZENITH BANK PLC
18.50-2.63%-0.50Bán45.556M596.533B2.866.65Tài chính
CORNERST CORNERSTONE INSURANCE CO PLC
0.51-8.93%-0.05Bán385.000K8.222B2.790.20Tài chính
WEMABANK WEMA BANK PLC
0.54-5.26%-0.03Bán4.678M21.988B0.14Tài chính
CAVERTON CAVERTON OFFSHORE SUPPORT GROUP PLC
2.48-8.15%-0.22Sức bán mạnh772.532K9.046B1.741.56Dịch vụ Thương mại
LASACO LASACO ASSURANCE PLC
0.23-8.00%-0.02Sức bán mạnh1.298M1.834B0.09Tài chính
UBN UNION BANK OF NIGERIA PLC
6.50-7.14%-0.50Bán693.719K203.846B11.120.632593.00Tài chính
MANSARD AXAMANSARD INSURANCE PLC
1.68-6.67%-0.12Sức bán mạnh485.008K18.581B7.990.23Tài chính
WAPIC WAPIC INSURANCE PLC
0.320.00%0.00Sức bán mạnh3.260M4.282B8.060.04Tài chính
CUTIX CUTIX PLC
1.32-5.71%-0.08Sức bán mạnh184.326K2.466B6.250.22249.00Sản xuất Chế tạo
LAWUNION LAW UNION AND ROCK INSURANCE PLC
0.90-5.26%-0.05Mua150.000K4.082B4.960.19Tài chính
JAIZBANK JAIZ BANK PLC
0.55-5.17%-0.03Bán898.219K17.089B9.270.06Tài chính
UCAP UNITED CAPITAL PLC
3.23-0.31%-0.01Mua32.939M19.440B3.910.83Tài chính
FLOURMILL FLOUR MILLS OF NIGERIA PLC
22.004.76%1.00Bán1.662M85.071B22.040.957420.00Công nghiệp Chế biến
TRANSCORP TRANSNATIONAL CORPORATION OF NIGERIA PLC
0.88-2.22%-0.02Sức bán mạnh10.485M36.583B15.180.06Dịch vụ Khách hàng
MTNN MTN NIGERIA COMMUNICATIONS PLC
110.00-1.87%-2.10Sức bán mạnh3.741M2281.740B1698.00Truyền thông
CAP CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS PLC
24.600.00%0.00Bán208.780K17.220B9.672.54Công nghiệp Chế biến
NESTLE NESTLE PLC - NIGERIA
1130.000.00%0.00Bán792.745K895.702B19.1758.952187.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
CHAMPION CHAMPION BREWERY PLC
0.810.00%0.00Bán37.600K6.342B-0.01143.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
NEIMETH NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC
0.460.00%0.00Bán59.641K873.614M1.980.23166.00Công nghệ Sức khỏe
CUSTODIAN CUSTODIAN INVESTMENT PLC
5.450.00%0.00Bán303.500K32.056B4.481.22359.00Tài chính
UPL UNIVERSITY PRESS PLC
1.130.00%0.00Bán743.817K487.493M20.470.06Dịch vụ Khách hàng
GUINNESS GUINNESS NIGERIA PLC
25.200.00%0.00Sức bán mạnh40.355K55.198B13.081.93Hàng tiêu dùng không lâu bền
WAPCO LAFARGE CEMENT WAPCO PLC
15.500.00%0.00Mua201.092K249.671B15.620.992964.00Khoáng sản phi năng lượng
BUACEMENT BUA CEMENT PLC [BLS]
37.150.00%0.00Mua61.653KKhoáng sản phi năng lượng
INTBREW INTERNATIONAL BREWERIES PLC
7.050.00%0.00Bán1.299M189.378B-2.97Hàng tiêu dùng không lâu bền
FIDSON FIDSON HEALTHCARE PLC
2.540.00%0.00Bán9.550K5.299B0.18Công nghệ Sức khỏe
TOTAL TOTAL PLC - NIGERIA
107.000.00%0.00Bán56.277K36.329B14.617.32Năng lượng Mỏ
MAYBAKER MAY AND BAKER PLC - NIGERIA
1.960.00%0.00Bán17.010K3.381B5.380.36Công nghệ Sức khỏe
OKOMUOIL OKOMU OIL PALM CO PLC
68.000.00%0.00Mua256.830K64.866BCông nghiệp Chế biến
UNILEVER UNILEVER NIGERIA PLC
15.000.00%0.00Bán218.379K86.175B-0.74Hàng tiêu dùng không lâu bền
LINKASSURE LINKAGE ASSURANCE PLC
0.420.00%0.00Sức bán mạnh326.086K3.359B3.620.12Tài chính
VERITASKAP UNITYKAPITAL ASSURANCE PLC
0.200.00%0.00Bán02.773B429.00Tài chính
RAKUNITY RAK UNITY PETROLEUM CO PLC
0.300.00%0.00Sức bán mạnh0Dịch vụ Phân phối
CONOIL CONOIL PLC
18.000.00%0.00Bán143.068K12.491B6.192.91Năng lượng Mỏ
SMURFIT SMART PRODUCTS PLC - NIGERIA
0.290.00%0.00Mua0Công nghiệp Chế biến
JAPAULOIL JAPAUL OIL AND MARITIME SERVICES PLC
0.200.00%0.00Bán2.298M1.253B6.49Vận chuyển
NASCON NASCON ALLIED INDUSTRIES PLC
13.000.00%0.00Bán86.020K34.443BCông nghiệp Chế biến
CHIPLC CONSOLIDATED HALLMARK INSURANCE PLC
0.270.00%0.00Sức bán mạnh194.000K2.195B3.280.08Tài chính
BERGER BERGER PAINTS PLC - NIGERIA
6.750.00%0.00Bán158.334K1.956B5.181.30Công nghiệp Chế biến
HONYFLOUR HONEYWELL FLOUR MILLS PLC
1.000.00%0.00Sức bán mạnh599.160K7.930B-0.13785.00Công nghiệp Chế biến
MRS MRS OIL PLC - NIGERIA
13.800.00%0.00Bán1244.206B-3.73Dịch vụ Phân phối
JBERGER JULIUS BERGER PLC - NIGERIA
22.400.00%0.00Mua282.712K29.568B3.067.31Dịch vụ Công nghiệp
LIVESTOCK LIVESTOCK FEEDS PLC
0.630.00%0.00Mua357.000K1.890B57.270.01Công nghiệp Chế biến
DANGSUGAR DANGOTE SUGAR REFINERY PLC
12.100.00%0.00Bán311.571K145.200B7.211.68Công nghiệp Chế biến
ARDOVA ARDOVA`R
17.000.00%0.0020.475K22.047B210.00Năng lượng Mỏ
SFSREIT SFS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
69.300.00%0.00Bán01.386B8.418.24Tài chính
MOBIL MOBIL OIL PLC - NIGERIA
133.200.00%0.00Bán77.842K48.031BNăng lượng Mỏ
MEYER MEYER PLC.
0.460.00%0.00Bán50.000K244.369M4600.000.00Công nghiệp Chế biến
DANGCEM DANGOTE CEMENT PLC
170.000.00%0.00Mua1.457M2896.880B7.5022.6716793.00Khoáng sản phi năng lượng
SEPLAT SEPLAT PETROLEUM DEVELOPMENT CO PLC
605.000.00%0.00Mua2.074K288.650B4.23146.03Năng lượng Mỏ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất