Cổ phiếu có biến động cao nhất

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
CILEASING C AND I LEASING PLC
9.04407.87%7.26Mua518.400K14.618B12.230.741268.00Tài chính
AGLEVENT AG LEVENTIS PLC - NIGERIA
0.316.90%0.02Mua386.020K820.660M-1.101328.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SOVRENINS SOVEREIGN TRUST INSURANCE PLC
0.21-4.55%-0.01Bán2.381M1.835B55.280.00167.00Tài chính
FIDELITYBK FIDELITY BANK PLC
2.299.57%0.20Sức mua mạnh25.159M60.533B2.720.773016.00Tài chính
BERGER BERGER PAINTS PLC - NIGERIA
7.75-9.88%-0.85Bán224.595K2.246B7.171.08166.00Vật liệu cơ bản
AIRSERVICE AIRLINE SERVICES AND LOGISTICS PLC
7.15-9.49%-0.75Bán124.289K4.533B3.512.03504.00Công nghiệp
MCNICHOLS MCNICHOLS PLC
0.39-9.30%-0.04Sức bán mạnh932.346K
NNFM NORTHERN NIGERIA FLOUR MILLS PLC
3.95-9.20%-0.40Sức bán mạnh1.106M703.890M-0.58334.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BETAGLAS BETA GLASS PLC
55.00-8.79%-5.30Bán190.228K27.498B5.0810.82639.00Vật liệu cơ bản
ETRANZACT E TRANZACT INTERNATIONAL PLC
3.25-8.71%-0.31Sức bán mạnh100.000K13.650B-0.17136.00Công nghiệp
REGALINS REGENCY ALLIANCE INSURANCE PLC
0.2210.00%0.02Mua1.554M
MBENEFIT MUTUAL BENEFITS ASSURANCE PLC
0.215.00%0.01Mua1.557M1.600B1.760.11613.00Tài chính
VERITASKAP UNITYKAPITAL ASSURANCE PLC
0.2210.00%0.02Bán940.000K3.051BTài chính
HONYFLOUR HONEYWELL FLOUR MILLS PLC
1.23-1.60%-0.02Mua1.475M9.912B4.070.31701.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
FIRSTALUM FIRST ALUMINIUM NIGERIA PLC
0.349.68%0.03Mua231.113K654.211M4.360.07278.00Vật liệu cơ bản
GUINNESS GUINNESS NIGERIA PLC
71.009.65%6.25Bán776.100K155.517B19.323.67804.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
UAC_PROP UPDC PROPERTY DEVELOPMENT CO PLC
1.659.27%0.14Bán105.383K4.287B-1.90305.00Tài chính
RESORTSAL RESORT SAVINGS AND LOANS PLC
0.24-7.69%-0.02Bán350.100K2.719B-0.07256.00Tài chính
LIVESTOCK LIVESTOCK FEEDS PLC
0.516.25%0.03Bán719.845K1.530B-0.30103.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
NAHCO NIGERIAN AVIATION HANDLING CO PLC
3.498.39%0.27Mua649.259K5.669B5.200.671887.00Công nghiệp
PRESTIGE PRESTIGE ASSURANCE CO PLC
0.557.84%0.04Sức mua mạnh309.071K2.745B5.770.0978.00Tài chính
CCNN CEMENT CO OF NORTHERN NIGERIA PLC
25.00-7.06%-1.90Mua1.596M31.417B6.044.14348.00Vật liệu cơ bản
UNIONDAC UNION DIAGNOSTIC AND CLINICAL SERVICES
0.287.69%0.02Mua1.462M923.816M3.190.08Chăm sóc sức khỏe
PZ PZ CUSSONS NIGERIA PLC
11.857.73%0.85Mua150.317K47.050B16.910.701318.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ABCTRANS ASSOCIATED BUS COMPANY PLC
0.297.41%0.02Mua150.500K480.733M7.850.041009.00Công nghiệp
ROYALEX ROYAL EXCHANGE PLC
0.297.41%0.02Sức mua mạnh586.500K1.420B-0.18304.00Tài chính
FCMB FCMB GROUP PLC
1.924.35%0.08Mua32.535M36.432B2.390.773529.00Tài chính
LAWUNION LAW UNION AND ROCK INSURANCE PLC
0.50-5.66%-0.03Bán464.844K2.148B2.670.19170.00Tài chính
ETERNA ETERNA PLC
4.454.71%0.20Bán376.157K5.673B4.910.8973.00Năng lượng
CUSTODIAN CUSTODIAN INVESTMENT PLC
6.505.69%0.35Sức mua mạnh454.524K38.232B4.971.38277.00Tài chính
MAYBAKER MAY AND BAKER PLC - NIGERIA
2.33-4.90%-0.12Sức bán mạnh124.290K2.401B4.230.5848.00Công nghiệp
UPL UNIVERSITY PRESS PLC
2.005.26%0.10Sức bán mạnh103.270K862.820M3.520.57301.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
STERLNBANK STERLING BANK PLC
2.144.90%0.10Sức mua mạnh477.268K58.732B5.330.381600.00Tài chính
MANSARD MANSARD INSURANCE PLC
1.86-4.62%-0.09Bán797.860K19.530B8.450.22300.00Tài chính
FO FORTE OIL PLC
29.50-1.67%-0.50Mua364.578K39.151B-2.84213.00Năng lượng
AIICO AIICO INSURANCE PLC
0.684.62%0.03Mua1.027M4.505B19.490.09301.00Tài chính
REDSTAREX RED STAR EXPRESS PLC
4.404.76%0.20Mua67.318K2.830B7.710.622065.00Công nghiệp
LINKASSURE LINKAGE ASSURANCE PLC
0.681.49%0.01Mua2.260M5.360B10.070.07188.00Tài chính
MOBIL MOBIL OIL PLC - NIGERIA
180.00-4.26%-8.00Mua88.565K64.907B6.0729.6488.00Năng lượng
NEIMETH NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC
0.704.48%0.03Mua547.150K1.329B7.870.09271.00Chăm sóc sức khỏe
UBN UNION BANK OF NIGERIA PLC
6.753.85%0.25Sức mua mạnh1.047M196.565B11.530.592645.00Tài chính
JAIZBANK JAIZ BANK PLC
0.553.77%0.02Mua1.702M15.621B144.810.00Tài chính
CAVERTON CAVERTON OFFSHORE SUPPORT GROUP PLC
2.003.63%0.07Mua897.560K6.701B2.230.90Năng lượng
NESTLE NESTLE PLC - NIGERIA
1450.003.49%48.90Bán106.742K1149.352B26.2055.332199.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PRESCO PRESCO PLC
60.00-3.23%-2.00Sức bán mạnh401.357K60.000B2.3725.31483.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
LEARNAFRCA LEARN AFRICA PLC
1.21-2.42%-0.03Bán392.677K956.598M3.020.41235.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
LASACO LASACO ASSURANCE PLC
0.313.33%0.01Mua174.017K2.200B3.350.09173.00Tài chính
TRANSCORP TRANSNATIONAL CORPORATION OF NIGERIA PLC
1.282.40%0.03Mua11.577M50.810B5.950.211525.00Tài chính
GUARANTY GUARANTY TRUST BANK PLC
33.002.80%0.90Bán10.910M944.741B4.846.635380.00Tài chính
ACCESS ACCESS BANK PLC
5.701.79%0.10Bán115.017M161.997B2.392.393321.00Tài chính
NPFMCRFBK NPF MICROFINANCE BANK PLC
1.502.74%0.04Sức bán mạnh609.000K3.430B9.200.16Tài chính
TOTAL TOTAL PLC - NIGERIA
195.00-2.60%-5.20Bán19.227K66.207B6.8128.65466.00Năng lượng
FLOURMILL FLOUR MILLS OF NIGERIA PLC
19.450.78%0.15Bán318.045K79.753B6.712.907305.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
INTBREW INTERNATIONAL BREWERIES PLC
30.25-2.42%-0.75Bán55.953K260.025B-0.641448.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
WAPIC WAPIC INSURANCE PLC
0.412.50%0.01Mua377.017K5.353B5.130.08193.00Tài chính
FBNH FBN HOLDINGS PLC
7.401.37%0.10Bán6.513M262.034B5.231.408746.00Tài chính
VITAFOAM VITAFOAM PLC - NIGERIA
4.492.05%0.09Mua431.087K4.679B9.280.48671.00Vật liệu cơ bản
UACN UAC PLC - NIGERIA
8.901.14%0.10Bán2.207M25.644B-0.172141.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
GLAXOSMITH GALAXO SMITHKLINE CONSUMER PLC - NIGERIA
12.000.00%0.00Bán556.324K14.351B9.631.25159.00Chăm sóc sức khỏe
WEMABANK WEMA BANK PLC
0.621.64%0.01Mua2.660M23.916B7.100.091034.00Tài chính
DANGFLOUR DANGOTE FLOUR MILLS PLC
6.650.76%0.05Mua661.453K33.000B6.501.024932.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
JBERGER JULIUS BERGER PLC - NIGERIA
28.400.00%0.00Sức mua mạnh2.095M37.488B5.934.798625.00Công nghiệp
UBA UNITED BANK FOR AFRICA PLC - NIGERIA
7.250.00%0.00Sức bán mạnh62.108M263.027B3.282.2111969.00Tài chính
NB NIGERIAN BREWERIES PLC
80.00-1.23%-1.00Mua771.610K639.752B26.693.003328.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
STANBIC STANBIC IBTC HOLDINGS PLC
47.501.06%0.50Mua3.400M475.343B6.996.752958.00Tài chính
UCAP UNITED CAPITAL PLC
3.011.01%0.03Mua1.939M18.060B4.330.70123.00Tài chính
DIAMONDBNK DIAMOND BANK - NIGERIA PLC
2.090.48%0.01Mua3.297M48.174B-0.733299.00Tài chính
ZENITHBANK ZENITH BANK PLC
21.950.69%0.15Bán30.326M684.444B3.566.137204.00Tài chính
NEM NEM INSURANCE CO PLC
2.40-0.41%-0.01Bán1.239M13.201B4.350.57Tài chính
WAPCO LAFARGE CEMENT WAPCO PLC
12.55-0.40%-0.05Mua3.530M109.285B-7.263335.00Vật liệu cơ bản
AFRIPRUD AFRICA PRUDENTIAL REGISTRARS PLC
4.060.74%0.03Sức mua mạnh264.847K8.120B4.640.877.00Tài chính
DANGCEM DANGOTE CEMENT PLC
190.000.00%0.00Mua158.056K3237.697B19.789.6014659.00Vật liệu cơ bản
DANGSUGAR DANGOTE SUGAR REFINERY PLC
14.50-0.34%-0.05Mua226.105K174.000B5.802.501711.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
UNILEVER UNILEVER NIGERIA PLC
37.000.00%0.00Bán5.919M212.565B16.812.201148.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CAPOIL CAPITAL OIL PLC
0.230.00%0.00Bán01.347B-0.06Năng lượng
SUNUASSUR SUNU ASSURANCES NIGERIA PLC.
0.200.00%0.00Bán100.000K2.800B-0.01159.00Tài chính
OKOMUOIL OKOMU OIL PALM CO PLC
82.000.00%0.00Mua131.207K78.221B7.8210.48510.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CHELLARAM CHELLARAMS PLC
3.080.00%0.00Bán02.227B-3.88Công nghiệp
MRS MRS OIL PLC - NIGERIA
23.150.00%0.00Bán2357.056B46.640.50122.00Năng lượng
CADBURY CADBURY PLC - NIGERIA
10.000.00%0.00Mua579.906K18.782B22.820.44562.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
INITSPLC THE INITIATES PLC
0.670.00%0.00Mua0
ARBICO ARBICO PLC
4.790.00%0.00Bán0
ROADS ROADS PLC - NIGERIA
6.600.00%0.00Theo dõi0165.000M323.00Công nghiệp
TRANSCOHOT TRANSCORP HOTELS PLC
6.100.00%0.00Bán24.481K46.362B11.960.511343.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FORTISMFB FORTIS MICROFINANCE BANK PLC
2.580.00%0.00Bán011.800B110.070.02Tài chính
STACO STACO INSURANCE PLC
0.480.00%0.00Bán04.484B-0.09356.00Tài chính
MEDVIEWAIR MEDVIEW AIRLINE PLC
2.050.00%0.00Mua019.989B-0.12Công nghiệp
OANDO OANDO PLC
4.700.00%0.00Mua2.924M58.428B3.811.24132.00Năng lượng
DAARCOMM DAAR COMMUNICATIONS PLC
0.400.00%0.00Bán04.800B2.660.15Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CHAMPION CHAMPION BREWERY PLC
1.550.00%0.00Bán41.400K12.136B24.880.06126.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CAP CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS PLC
31.500.00%0.00Bán7.531K22.050B12.532.51225.00Vật liệu cơ bản
BOCGAS BOC GASES PLC
3.790.00%0.00Bán01.578B5.990.63114.00Vật liệu cơ bản
MEYER MEYER PLC.
0.590.00%0.00Bán0313.430M3.920.15275.00Vật liệu cơ bản
AUSTINLAZ AUSTIN LAZ AND CO PLC
2.090.00%0.00Mua02.265B-0.02Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PREMPAINTS PREMIER PAINTS PLC
10.400.00%0.00Mua01.279B-0.3557.00Vật liệu cơ bản
ABBEYBDS ABBEY BUILDING SOCIETY PLC
0.980.00%0.00Bán31.800K4.116B-0.09Tài chính
COURTVILLE COURTEVILLE INVESTMENTS PLC
0.200.00%0.00Bán0710.400M6.620.03Công nghệ
MULTITREX MULTI TREX INTEGRATED FOODS PLC
0.360.00%0.00Bán01.340B-0.62Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PHARMDEKO PHARMA DEKO PLC
1.500.00%0.00Bán0
UPDCREIT UPDC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
5.950.00%0.00Sức bán mạnh201.515K
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất