Cổ phiếu có biến động cao nhất

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
CHAMPION CHAMPION BREWERY PLC 1.758.02%0.13Bán704.911K12.684B24.700.07126.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ROYALEX ROYAL EXCHANGE PLC 0.239.52%0.02Bán945.175K1.028B-0.19304.00Tài chính
PRESTIGE PRESTIGE ASSURANCE CO PLC 0.579.62%0.05Sức mua mạnh1.363M2.870B3.990.1378.00Tài chính
UNITYBNK UNITY BANK PLC 0.939.41%0.08Mua2.195M9.936B8.240.102331.00Tài chính
INTBREW INTERNATIONAL BREWERIES PLC 32.000.00%0.00Bán10.292M275.068B-0.571448.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
REDSTAREX RED STAR EXPRESS PLC 4.50-9.09%-0.45Sức bán mạnh433.717K2.918B8.600.581992.00Công nghiệp
CUTIX CUTIX PLC 4.102.50%0.10Mua972.758K3.523B7.740.52182.00Công nghiệp
NIGERINS NIGER INSURANCE PLC 0.349.68%0.03Bán320.518K2.399B-0.12416.00Tài chính
CORNERST CORNERSTONE INSURANCE CO PLC 0.21-8.70%-0.02Sức bán mạnh1.485M3.377B-0.23176.00Tài chính
STDINSURE STANDARD ALLIANCE INSURANCE PLC 0.21-8.70%-0.02Sức bán mạnh1.005M2.970B17.680.01Tài chính
JOHNHOLT JOHN HOLT PLC 0.53-8.62%-0.05Sức bán mạnh166.632K206.700M-1.74Tài chính
JAPAULOIL JAPAUL OIL AND MARITIME SERVICES PLC 0.240.00%0.00Bán3.606M1.503B-2.43566.00Công nghiệp
FIRSTALUM FIRST ALUMINIUM NIGERIA PLC 0.3310.00%0.03Bán296.985K633.108M2.930.10278.00Vật liệu cơ bản
SOVRENINS SOVEREIGN TRUST INSURANCE PLC 0.22-8.33%-0.02Bán4.582M2.002B11.040.02167.00Tài chính
UBN UNION BANK OF NIGERIA PLC 5.459.00%0.45Bán1.342M145.604B7.540.662645.00Tài chính
HONYFLOUR HONEYWELL FLOUR MILLS PLC 1.40-5.41%-0.08Bán715.550K11.736B3.020.49701.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
WEMABANK WEMA BANK PLC 0.605.26%0.03Bán8.653M21.987B8.430.071034.00Tài chính
UNIVINSURE UNIVERSAL INSURANCE CO PLC 0.23-8.00%-0.02Sức bán mạnh200.005K4.000B4.430.0675.00Tài chính
UNIONDAC UNION DIAGNOSTIC AND CLINICAL SERVICES 0.359.38%0.03Mua1.511M1.137B3.400.09Chăm sóc sức khỏe
WAPIC WAPIC INSURANCE PLC 0.36-5.26%-0.02Bán1.926M5.085B4.240.09193.00Tài chính
UAC_PROP UPDC PROPERTY DEVELOPMENT CO PLC 1.708.28%0.13Mua1.950M4.079B-0.72305.00Tài chính
NB NIGERIAN BREWERIES PLC 90.00-2.17%-2.00Sức bán mạnh2.182M735.715B26.413.483328.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
STERLNBANK STERLING BANK PLC 1.567.59%0.11Sức mua mạnh11.671M41.745B3.800.381600.00Tài chính
FBNH FBN HOLDINGS PLC 8.756.71%0.55Bán8.028M294.339B5.381.528746.00Tài chính
LINKASSURE LINKAGE ASSURANCE PLC 0.590.00%0.00Bán1.778M4.720B5.370.11188.00Tài chính
MBENEFIT MUTUAL BENEFITS ASSURANCE PLC 0.287.69%0.02Bán145.000K2.080B2.240.12613.00Tài chính
UBA UNITED BANK FOR AFRICA PLC - NIGERIA 7.706.94%0.50Bán6.735M261.213B3.212.2511969.00Tài chính
LASACO LASACO ASSURANCE PLC 0.336.45%0.02Mua4.913M2.274B3.460.09173.00Tài chính
JAIZBANK JAIZ BANK PLC 0.50-5.66%-0.03Bán1.992M15.616B26.530.02Tài chính
FO FORTE OIL PLC 20.005.26%1.00Bán1.370M24.796B7.752.45213.00Năng lượng
CILEASING C AND I LEASING PLC 3.00-4.76%-0.15Sức mua mạnh700.236K5.094B4.210.751268.00Tài chính
LIVESTOCK LIVESTOCK FEEDS PLC 0.635.00%0.03Mua679.000K1.890B-0.30103.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
UPL UNIVERSITY PRESS PLC 1.91-4.50%-0.09Bán1.179M823.993M4.110.46301.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SKYEBANK SKYE BANK PLC - NIGERIA 0.66-1.49%-0.01Mua22.909M9.300B3.350.204408.00Tài chính
FCMB FCMB GROUP PLC 1.674.38%0.07Sức bán mạnh3.100M31.680B2.620.613529.00Tài chính
NPFMCRFBK NPF MICROFINANCE BANK PLC 1.560.65%0.01Bán736.621K3.544B5.890.26Tài chính
NASCON NATIONAL SALT CO PLC - NIGERIA 18.60-3.38%-0.65Sức bán mạnh72.787K51.002B9.132.11537.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ETERNA ETERNA PLC 6.253.31%0.20Bán7.397M7.890B4.111.4750.00Năng lượng
LAWUNION LAW UNION AND ROCK INSURANCE PLC 0.640.00%0.00Bán236.174K2.750B2.910.22170.00Tài chính
ZENITHBANK ZENITH BANK PLC 20.752.47%0.50Bán16.431M635.779B3.465.867204.00Tài chính
AFRIPRUD AFRICA PRUDENTIAL REGISTRARS PLC 3.801.60%0.06Sức bán mạnh4.884M7.480B4.080.927.00Tài chính
AIICO AIICO INSURANCE PLC 0.80-0.00%-0.00Mua2.963M5.544B4.280.31301.00Tài chính
ACCESS ACCESS BANK PLC 7.95-1.85%-0.15Bán84.948M234.317B3.792.183321.00Tài chính
TRANSCORP TRANSNATIONAL CORPORATION OF NIGERIA PLC 1.21-1.63%-0.02Mua3.518M49.997B6.330.191525.00Tài chính
AGLEVENT AG LEVENTIS PLC - NIGERIA 0.412.50%0.01Sức bán mạnh431.776K1.059B-1.281328.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FIDELITYBK FIDELITY BANK PLC 1.67-0.60%-0.01Bán6.622M48.658B1.521.113207.00Tài chính
DIAMONDBNK DIAMOND BANK - NIGERIA PLC 1.27-2.31%-0.03Mua3.079M30.109B-0.763299.00Tài chính
NESTLE NESTLE PLC - NIGERIA 1380.502.26%30.50Bán105.975K1070.086B27.7048.742201.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CUSTODIAN CUSTODIAN INVESTMENT PLC 5.601.82%0.10Sức mua mạnh191.993K32.350B4.451.26277.00Tài chính
NEM NEM INSURANCE CO PLC 3.051.67%0.05Bán1.444M15.842B5.420.55Tài chính
DANGCEM DANGOTE CEMENT PLC 208.10-0.90%-1.90Bán308.267K3578.506B21.439.8014659.00Vật liệu cơ bản
GUARANTY GUARANTY TRUST BANK PLC 33.70-0.74%-0.25Bán8.832M999.188B5.266.465380.00Tài chính
MANSARD MANSARD INSURANCE PLC 2.28-0.87%-0.02Bán294.922K23.536B12.380.19300.00Tài chính
MAYBAKER MAY AND BAKER PLC - NIGERIA 2.310.87%0.02Bán716.339K2.244B4.590.5048.00Công nghiệp
ETI ECOBANK TRANSNATIONAL INC 18.000.00%0.00Bán1.864M445.146B7.092.5715930.00Tài chính
DANGSUGAR DANGOTE SUGAR REFINERY PLC 14.000.72%0.10Bán134.251K166.800B4.712.951653.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MOBIL MOBIL OIL PLC - NIGERIA 179.00-0.56%-1.00Bán51.316K64.547B6.2228.8088.00Năng lượng
STANBIC STANBIC IBTC HOLDINGS PLC 41.600.24%0.10Bán1.422M419.717B7.865.283031.00Tài chính
UCAP UNITED CAPITAL PLC 2.820.00%0.00Sức bán mạnh3.409M16.920B3.870.73123.00Tài chính
COURTVILLE COURTEVILLE INVESTMENTS PLC 0.200.00%0.00Bán0710.400M8.790.02Công nghệ
INTENEGINS INTERNATIONAL ENERGY INSURANCE CO PLC 0.380.00%0.00Bán0487.952M-2.15241.00Tài chính
UHOMREIT UNION HOMES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 45.200.00%0.00Bán0
CAPOIL CAPITAL OIL PLC 0.250.00%0.00Bán01.464B-0.06Năng lượng
TRANSEXPR TRANS NATIONWIDE EXPRESS PLC 0.780.00%0.00Bán0
FIDSON FIDSON HEALTHCARE PLC 6.000.00%0.00Bán1.550K9.000B8.030.75284.00Chăm sóc sức khỏe
PZ PZ CUSSONS NIGERIA PLC 13.500.00%0.00Bán35.070K53.601B33.200.411318.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CHELLARAM CHELLARAMS PLC 3.080.00%0.00Bán02.227B-2.88Công nghiệp
CHAMS CHAMS PLC 0.280.00%0.00Bán01.315B-0.1933.00Công nghệ
ETRANZACT E TRANZACT INTERNATIONAL PLC 3.950.00%0.00Bán45416.590B-0.05136.00Công nghiệp
LEARNAFRCA LEARN AFRICA PLC 1.100.00%0.00Bán52.015K848.595M1.400.79235.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
STACO STACO INSURANCE PLC 0.480.00%0.00Bán04.484B-0.09356.00Tài chính
DEAPCAP DEAP CAPITAL MANAGEMENT AND TRUST PLC 0.440.00%0.00Bán0660.000M2.930.15123.00Tài chính
GOLDBREW GOLDEN GUINEA BREWERIES PLC 0.890.00%0.00Mua0242.258M588.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
UNHOMES UNION HOMES SAVINGS AND LOANS PLC 3.020.00%0.00Bán02.949B750.00Tài chính
PORTPAINT PORTLAND PAINTS AND PRODUCTS PLC - NIGERIA 2.980.00%0.00Mua02.364B18.820.17117.00Vật liệu cơ bản
GLAXOSMITH GALAXO SMITHKLINE CONSUMER PLC - NIGERIA 14.300.00%0.00Bán58.557K17.101B20.680.69159.00Chăm sóc sức khỏe
UNILEVER UNILEVER NIGERIA PLC 43.000.00%0.00Sức bán mạnh64.957K247.035B23.341.841148.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
NSLTECH SECURE ELECTRONIC TECHNOLOGY PLC 0.200.00%0.00Bán325.000K1.126B74.630.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
INITSPLC THE INITIATES PLC 0.620.00%0.00Bán0
ANINO ANINO INTERNATIONAL PLC 0.250.00%0.00Mua0
CWG COMPUTER WAREHOUSE GROUP PLC 2.540.00%0.00Bán06.413B-0.65612.00Công nghệ
DUNLOP DN TYRE AND RUBBER PLC 0.200.00%0.00Bán0954.534M62.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
EVANSMED EVANS MEDICAL PLC 0.500.00%0.00Bán0366.174M394.00Chăm sóc sức khỏe
CAPHOTEL CAPITAL HOTELS PLC 3.100.00%0.00Bán04.801B4.870.64451.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CAP CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS PLC 28.350.00%0.00Bán283.038K19.845B11.542.46226.00Vật liệu cơ bản
NEIMETH NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC 0.620.00%0.00Bán189.599K1.070B-0.05271.00Chăm sóc sức khỏe
GUINEAINS GUINEA INSURANCE PLC 0.320.00%0.00Bán01.965B14.830.02Tài chính
PRESCO PRESCO PLC 60.000.00%0.00Bán10.073K60.000B2.5223.83483.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
WAPCO LAFARGE CEMENT WAPCO PLC 20.700.00%0.00Bán138.384K179.540B-10.303335.00Vật liệu cơ bản
CADBURY CADBURY PLC - NIGERIA 9.400.00%0.00Bán97.324K17.655B24.900.38562.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MCNICHOLS MCNICHOLS PLC 0.720.00%0.00Bán10
UPDCREIT UPDC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 9.000.00%0.00Bán230
EKOCORP EKOCORP PLC 3.370.00%0.00Mua01.680B-3.87Chăm sóc sức khỏe
HMARKINS CONSOLIDATED HALLMARK INSURANCE PLC 0.320.00%0.00Bán1.000K2.240B4.630.07152.00Tài chính
NESF NIGERIA ENERGY SECTOR FUND 552.200.00%0.00Mua0
DANGFLOUR DANGOTE FLOUR MILLS PLC 7.600.00%0.00Bán51.247K38.000B3.162.404932.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SIAMLETF40 THE SIAML PENSION ETF 40 157.320.00%0.00Bán0
GOLDINSURE GOLDLINK INSURANCE PLC 0.530.00%0.00Bán04.489BTài chính
ABCTRANS ASSOCIATED BUS COMPANY PLC 0.330.00%0.00Bán50.000K547.041M2.960.111009.00Công nghiệp
SMURFIT SMART PRODUCTS PLC - NIGERIA 0.440.00%0.00Bán019.800M3.00Vật liệu cơ bản
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất