Cổ phiếu có biến động cao nhất

Sự biến động của cổ phiếu là sự dao động của giá trong bất kỳ khung thời gian nhất định nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, sự biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30% trong thời gian yên tĩnh. Sự dao động giá cả không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
OANDO OANDO PLC 5.15-7.21%-0.40Bán2.963M64.643B6.510.85132.00Năng lượng
ABBEYBDS ABBEY BUILDING SOCIETY PLC 1.17-10.00%-0.13Bán200.000K5.460B-0.06Tài chính
PRESCO PRESCO PLC 66.15-10.00%-7.35Sức bán mạnh303.180K73.500B2.7524.09483.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ETRANZACT E TRANZACT INTERNATIONAL PLC 4.10-9.89%-0.45Sức bán mạnh100.000K17.220B92.970.04136.00Công nghiệp
FO FORTE OIL PLC 25.20-9.68%-2.70Bán942.453K35.167B8.793.17213.00Năng lượng
UPL UNIVERSITY PRESS PLC 2.30-9.80%-0.25Bán1.356M1.100B5.490.46301.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FIRSTALUM FIRST ALUMINIUM NIGERIA PLC 0.37-9.76%-0.04Bán105.000K865.247M3.890.10278.00Vật liệu cơ bản
THOMASWY THOMAS WYATT PLC - NIGERIA 0.28-9.68%-0.03Sức bán mạnh131.610K68.200M7.390.0451.00Công nghiệp
INTBREW INTERNATIONAL BREWERIES PLC 37.50-4.34%-1.70Sức bán mạnh524.404K336.958B-0.091448.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
UAC_PROP UPDC PROPERTY DEVELOPMENT CO PLC 1.73-9.42%-0.18Sức bán mạnh679.360K4.963B-0.91305.00Tài chính
DANGSUGAR DANGOTE SUGAR REFINERY PLC 17.70-9.23%-1.80Bán2.869M234.000B5.273.361421.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
AIICO AIICO INSURANCE PLC 0.61-8.96%-0.06Sức bán mạnh1.307M4.505B5.260.21301.00Tài chính
MBENEFIT MUTUAL BENEFITS ASSURANCE PLC 0.33-2.94%-0.01Bán3.112M2.640B2.510.13613.00Tài chính
CHAMPION CHAMPION BREWERY PLC 1.90-7.32%-0.15Sức bán mạnh367.513K16.050B29.360.07126.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
DUNLOP DN TYRE AND RUBBER PLC 0.21-8.70%-0.02Sức bán mạnh3.814M1.098B62.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TANTALIZER TANTALIZERS PLC 0.21-8.70%-0.02Bán101.000K674.442M1.540.14Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
NEIMETH NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC 0.43-8.51%-0.04Sức bán mạnh286.980K811.458M-0.11271.00Chăm sóc sức khỏe
CUTIX CUTIX PLC 3.3010.00%0.30Sức mua mạnh1.115M2.642B5.880.51182.00Công nghiệp
UNIONDAC UNION DIAGNOSTIC AND CLINICAL SERVICES 0.23-8.00%-0.02Bán200.000K888.285M2.720.08Chăm sóc sức khỏe
SOVRENINS SOVEREIGN TRUST INSURANCE PLC 0.250.00%0.00Bán2.438M2.252B7.440.03167.00Tài chính
WEMABANK WEMA BANK PLC 0.735.80%0.04Mua2.971M26.231B10.210.071034.00Tài chính
MCNICHOLS MCNICHOLS PLC 0.729.09%0.06Bán130.000K
HMARKINS CONSOLIDATED HALLMARK INSURANCE PLC 0.283.70%0.01Bán1.122M1.890B5.960.05152.00Tài chính
NIGERINS NIGER INSURANCE PLC 0.264.00%0.01Bán2.058M2.090B-0.13416.00Tài chính
CCNN CEMENT CO OF NORTHERN NIGERIA PLC 24.908.26%1.90Mua526.766K28.904B8.253.02348.00Vật liệu cơ bản
UNITYBNK UNITY BANK PLC 0.948.05%0.07Bán196.554K10.170B9.110.102331.00Tài chính
CILEASING C AND I LEASING PLC 2.460.82%0.02Mua1.662M4.632B3.260.751268.00Tài chính
JAIZBANK JAIZ BANK PLC 0.61-6.15%-0.04Sức bán mạnh708.708K19.152B15.440.04Tài chính
CADBURY CADBURY PLC - NIGERIA 10.80-6.09%-0.70Sức bán mạnh180.670K20.285B70.350.15562.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
JAPAULOIL JAPAUL OIL AND MARITIME SERVICES PLC 0.323.23%0.01Sức bán mạnh1.430M2.129B-2.53566.00Công nghiệp
LASACO LASACO ASSURANCE PLC 0.343.03%0.01Bán1.725M2.490B3.320.10173.00Tài chính
CAVERTON CAVERTON OFFSHORE SUPPORT GROUP PLC 1.79-5.79%-0.11Sức bán mạnh102.220K6.533BNăng lượng
LAWUNION LAW UNION AND ROCK INSURANCE PLC 1.006.38%0.06Sức mua mạnh50.065M4.039B4.910.20170.00Tài chính
CONTINSURE CONTINENTAL REINSURANCE PLC 1.596.00%0.09Mua245.000K16.596B5.050.3069.00Tài chính
NPFMCRFBK NPF MICROFINANCE BANK PLC 1.805.88%0.10Mua1.460M4.116B6.360.28Tài chính
TRANSEXPR TRANS NATIONWIDE EXPRESS PLC 0.76-5.00%-0.04Sức bán mạnh2.000M
FCMB FCMB GROUP PLC 2.002.04%0.04Bán5.648M39.605B3.730.523529.00Tài chính
TRANSCORP TRANSNATIONAL CORPORATION OF NIGERIA PLC 1.224.27%0.05Sức bán mạnh16.146M47.152B6.020.191525.00Tài chính
WAPIC WAPIC INSURANCE PLC 0.42-4.55%-0.02Sức bán mạnh624.681K5.888B3.270.13193.00Tài chính
CUSTODIAN CUSTODIAN AND ALLIED PLC 5.550.54%0.03Mua974.131K32.468B4.261.32277.00Tài chính
REGALINS REGENCY ALLIANCE INSURANCE PLC 0.240.00%0.00Sức bán mạnh1.515M
UBA UNITED BANK FOR AFRICA PLC - NIGERIA 9.40-1.57%-0.15Bán5.372M331.734B4.222.2611925.00Tài chính
NASCON NATIONAL SALT CO PLC - NIGERIA 20.802.72%0.55Bán294.334K53.651B9.572.12542.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
FLOURMILL FLOUR MILLS OF NIGERIA PLC 29.70-1.00%-0.30Bán1.525M123.011B6.514.567305.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
DIAMONDBNK DIAMOND BANK - NIGERIA PLC 1.300.00%0.00Bán5.627M29.877B-0.613299.00Tài chính
AFRIPRUD AFRICA PRUDENTIAL REGISTRARS PLC 4.14-0.24%-0.01Mua881.778K8.400B4.630.907.00Tài chính
LIVESTOCK LIVESTOCK FEEDS PLC 0.702.94%0.02Bán976.500K2.040B-0.34103.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
FIDELITYBK FIDELITY BANK PLC 1.901.06%0.02Bán5.813M57.370B1.701.113207.00Tài chính
OKOMUOIL OKOMU OIL PALM CO PLC 83.00-2.35%-2.00Bán355.010K79.175B8.2910.02510.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ETERNA ETERNA PLC 6.35-2.31%-0.15Bán286.345K8.999B4.631.4050.00Năng lượng
DANGFLOUR DANGOTE FLOUR MILLS PLC 8.90-2.20%-0.20Sức bán mạnh374.066K47.500B3.362.704932.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
GUARANTY GUARANTY TRUST BANK PLC 38.802.11%0.80Sức bán mạnh8.194M1118.385B6.186.155237.00Tài chính
ETI ECOBANK TRANSNATIONAL INC 20.700.00%0.00Sức mua mạnh330.739K511.969B8.362.5115930.00Tài chính
UBN UNION BANK OF NIGERIA PLC 5.800.00%0.00Bán962.766K168.900B7.970.732645.00Tài chính
FBNH FBN HOLDINGS PLC 9.201.66%0.15Bán6.158M315.879B6.531.398746.00Tài chính
UCAP UNITED CAPITAL PLC 3.151.61%0.05Bán3.889M18.900B4.190.74123.00Tài chính
STANBIC STANBIC IBTC HOLDINGS PLC 48.55-0.51%-0.25Bán919.313K478.355B9.245.283031.00Tài chính
SKYEBANK SKYE BANK PLC - NIGERIA 0.661.54%0.01Bán1.700M8.883B3.250.204408.00Tài chính
ACCESS ACCESS BANK PLC 10.00-0.99%-0.10Bán6.748M292.173B5.052.043959.00Tài chính
STERLNBANK STERLING BANK PLC 1.381.47%0.02Sức bán mạnh4.526M39.155B4.000.341600.00Tài chính
CAP CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS PLC 35.001.45%0.50Bán108.331K24.150B15.382.24202.00Vật liệu cơ bản
UNILEVER UNILEVER NIGERIA PLC 52.000.29%0.15Mua718.356K297.878B27.801.871148.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
LINKASSURE LINKAGE ASSURANCE PLC 0.801.27%0.01Mua246.500K6.320B3.570.22188.00Tài chính
UACN UAC PLC - NIGERIA 13.10-1.13%-0.15Bán446.751K38.177B27.580.482141.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
LEARNAFRCA LEARN AFRICA PLC 1.270.79%0.01Bán396.500K972.027M6.640.19235.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NB NIGERIAN BREWERIES PLC 108.000.47%0.50Bán2.375M844.473B26.884.003328.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
NEM NEM INSURANCE CO PLC 3.00-0.33%-0.01Mua1.617M15.842B5.440.55Tài chính
PZ PZ CUSSONS NIGERIA PLC 16.80-0.59%-0.10Bán194.935K66.704B25.080.671587.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
DANGCEM DANGOTE CEMENT PLC 236.000.55%1.30Mua2.392M3919.317B18.8312.4614659.00Vật liệu cơ bản
HONYFLOUR HONEYWELL FLOUR MILLS PLC 1.90-0.52%-0.01Bán877.387K15.147B3.400.56701.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ZENITHBANK ZENITH BANK PLC 23.050.22%0.05Bán11.293M720.550B3.865.967074.00Tài chính
ABCTRANS ASSOCIATED BUS COMPANY PLC 0.420.00%0.00Bán431.997K696.234M1.900.221009.00Công nghiệp
UPDCREIT UPDC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 9.000.00%0.00Bán0
TOURIST TOURIST COMPANY OF NIGERIA PLC 3.500.00%0.00Bán07.863B484.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NIG_GERMAN NIGERIAN-GERMAN CHEMICALS PLC 3.620.00%0.00Bán0
NNFM NORTHERN NIGERIA FLOUR MILLS PLC 6.550.00%0.00Mua01.167B-0.36334.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
INTENEGINS INTERNATIONAL ENERGY INSURANCE CO PLC 0.420.00%0.00Bán0539.316M-2.15241.00Tài chính
MRS MRS OIL PLC - NIGERIA 28.550.00%0.00Mua08.702B6.414.46130.00Năng lượng
PREMPAINTS PREMIER PAINTS PLC 10.400.00%0.00Mua01.278B-0.4257.00Vật liệu cơ bản
EKOCORP EKOCORP PLC 3.370.00%0.00Mua01.680B-3.87Chăm sóc sức khỏe
NESF NIGERIA ENERGY SECTOR FUND 552.200.00%0.00Mua0
GUINEAINS GUINEA INSURANCE PLC 0.380.00%0.00Bán02.333B7.820.05Tài chính
STACO STACO INSURANCE PLC 0.480.00%0.00Bán04.484B-0.09356.00Tài chính
BOCGAS BOC GASES PLC 4.210.00%0.00Bán01.752B7.900.53114.00Vật liệu cơ bản
DAARCOMM DAAR COMMUNICATIONS PLC 0.440.00%0.00Bán05.280B81.780.01Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CHAMS CHAMS PLC 0.370.00%0.00Bán01.738B-0.2233.00Công nghệ
AIRSERVICE AIRLINE SERVICES AND LOGISTICS PLC 4.500.00%0.00Bán02.853B6.080.74504.00Công nghiệp
FORTISMFB FORTIS MICROFINANCE BANK PLC 2.580.00%0.00Bán011.800B110.070.02Tài chính
ALEX ALUMINIUM EXTRUSION INDUSTRIES PLC 9.200.00%0.00Bán02.024B22.030.4268.00Vật liệu cơ bản
FIDSON FIDSON HEALTHCARE PLC 6.150.00%0.00Mua09.225B8.330.74284.00Chăm sóc sức khỏe
MEDVIEWAIR MEDVIEW AIRLINE PLC 2.140.00%0.00Mua100.000M20.281B18.550.12Công nghiệp
SCOA SCOA NIGERIA PLC 3.250.00%0.00Bán02.112B-3.12267.00Tài chính
SIAMLETF40 THE SIAML PENSION ETF 40 157.320.00%0.00Bán0
ELLAHLAKES ELLAH LAKES PLC 4.260.00%0.00Mua0
BETAGLAS BETA GLASS PLC 81.000.00%0.00Bán040.498B9.098.91629.00Vật liệu cơ bản
INFINITY INFINITY TRUST MORTGAGE BANK PLC 1.420.00%0.00Bán05.922B8.630.16Tài chính
NCR NCR PLC - NIGERIA 6.300.00%0.00Bán0
AUSTINLAZ AUSTIN LAZ AND CO PLC 2.090.00%0.00Mua02.257B81.580.03Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FTNCOCOA FTN COCOA PROCESSORS PLC 0.200.00%0.00Bán3.209M440.000M-0.4792.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
JBERGER JULIUS BERGER PLC - NIGERIA 24.300.00%0.00Sức bán mạnh032.076B7.133.418625.00Công nghiệp
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
Trang chủ Sàng lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Screener Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp Website & Môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất