Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Nigerian

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
JBERGER JULIUS BERGER PLC - NIGERIA
19.0011.11%1.90Mua687.405K25.080B3.136.0712183.00Dịch vụ Công nghiệp
INTBREW INTERNATIONAL BREWERIES PLC
10.100.00%0.00Bán71.345K86.818B-1.532249.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
CORNERST CORNERSTONE INSURANCE CO PLC
0.666.45%0.04Mua380.900K9.102B-0.04204.00Tài chính
SEPLAT SEPLAT PETROLEUM DEVELOPMENT CO PLC
549.709.94%49.70Mua100.085K326.337B3.49146.03Năng lượng Mỏ
MOBIL MOBIL OIL PLC - NIGERIA
147.9010.37%13.90Mua9.363K53.332B5.7222.61Năng lượng Mỏ
CUSTODIAN CUSTODIAN INVESTMENT PLC
6.000.00%0.00Mua315.716K35.291B4.931.22359.00Tài chính
CCNN CEMENT CO OF NORTHERN NIGERIA PLC
18.808.36%1.45Mua149.096K247.098B23.570.80394.00Khoáng sản phi năng lượng
ROYALEX ROYAL EXCHANGE PLC
0.26-3.70%-0.01Mua383.863K1.322B-0.07296.00Tài chính
AGLEVENT AG LEVENTIS PLC - NIGERIA
0.398.33%0.03Sức mua mạnh102.933K953.025M1.730.211394.00Sản xuất Chế tạo
AIRTELAFRI AIRTEL AFRICA PLC
298.90-6.88%-22.10Bán2961427.459B9.373075.00Dịch vụ Công nghệ
CUTIX CUTIX PLC
1.360.74%0.01Sức bán mạnh581.326K2.378B6.030.22249.00Sản xuất Chế tạo
CHAMS CHAMS PLC
0.30-6.25%-0.02Bán5.654M1.456B4.100.08Dịch vụ Phân phối
JAIZBANK JAIZ BANK PLC
0.676.35%0.04Mua926.625K18.562B9.570.07808.00Tài chính
LIVESTOCK LIVESTOCK FEEDS PLC
0.48-5.88%-0.03Bán212.500K1.530B-0.10102.00Công nghiệp Chế biến
STERLNBANK STERLING BANK PLC
1.960.51%0.01Bán2.209M56.141B6.530.302401.00Tài chính
UBA UNITED BANK FOR AFRICA PLC - NIGERIA
6.60-2.94%-0.20Bán42.592M234.266B2.452.8012889.00Tài chính
ETI ECOBANK TRANSNATIONAL INC
6.905.34%0.35Bán1.432M119.288B2.033.2216386.00Tài chính
NEM NEM INSURANCE CO PLC
1.95-2.50%-0.05Bán816.633K10.561B5.19Tài chính
OANDO OANDO PLC
3.62-4.74%-0.18Bán906.209K47.239B1.642.32Năng lượng Mỏ
PZ PZ CUSSONS NIGERIA PLC
5.253.96%0.20Bán1.013M19.852B96.340.051392.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
PRESCO PRESCO PLC
43.504.95%2.05Mua263.840K41.450B15.322.71Công nghiệp Chế biến
ACCESS ACCESS BANK PLC
9.401.08%0.10Mua8.482M324.131B2.363.923406.00Tài chính
CAVERTON CAVERTON OFFSHORE SUPPORT GROUP PLC
2.45-3.92%-0.10Bán302.000K8.544B1.641.56Dịch vụ Công nghiệp
FBNH FBN HOLDINGS PLC
6.500.00%0.00Mua8.519M233.317B3.591.819158.00Tài chính
GUARANTY GUARANTY TRUST BANK PLC
29.201.04%0.30Mua6.819M853.351B4.486.476684.00Tài chính
WAPCO LAFARGE CEMENT WAPCO PLC
13.953.33%0.45Bán678.127K217.455B13.600.992964.00Khoáng sản phi năng lượng
UBN UNION BANK OF NIGERIA PLC
6.503.17%0.20Bán225.888K183.461B10.010.632593.00Tài chính
WEMABANK WEMA BANK PLC
0.673.08%0.02Mua2.266M25.073B5.250.121021.00Tài chính
NESTLE NESTLE PLC - NIGERIA
1300.003.17%40.00Mua17.626K1030.450B22.0558.952187.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
WAPIC WAPIC INSURANCE PLC
0.33-2.94%-0.01Sức bán mạnh2.567M4.550B4.390.08Tài chính
FIDELITYBK FIDELITY BANK PLC
2.081.46%0.03Mua4.850M59.373B2.300.892908.00Tài chính
AIICO AIICO INSURANCE PLC
0.70-2.78%-0.02Bán2.067M4.990B0.850.85Tài chính
DANGSUGAR DANGOTE SUGAR REFINERY PLC
16.552.16%0.35Mua1.864M192.000B9.541.68Công nghiệp Chế biến
UPL UNIVERSITY PRESS PLC
1.32-2.22%-0.03Bán200.000K582.404M5.410.25Dịch vụ Khách hàng
LINKASSURE LINKAGE ASSURANCE PLC
0.492.08%0.01Bán1.131M3.839B17.650.03Tài chính
UACN UAC PLC - NIGERIA
8.901.14%0.10Sức mua mạnh4.157M25.355B-4.94Hàng tiêu dùng không lâu bền
UCAP UNITED CAPITAL PLC
2.221.37%0.03Bán1.184M13.140B3.270.67Tài chính
TRANSCORP TRANSNATIONAL CORPORATION OF NIGERIA PLC
0.99-1.00%-0.01Sức bán mạnh7.487M40.242B8.430.121531.00Truyền thông
MTNN MTN NIGERIA COMMUNICATIONS PLC
115.300.26%0.30Bán819.972K2401.830B16.491698.00Truyền thông
ZENITHBANK ZENITH BANK PLC
18.750.81%0.15Mua13.741M582.405B2.916.37Tài chính
FCMB FCMB GROUP PLC
1.800.00%0.00Bán2.861M35.645B2.480.723782.00Tài chính
UNILEVER UNILEVER NIGERIA PLC
18.450.27%0.05Bán727.021K105.708B70.580.26Hàng tiêu dùng không lâu bền
VITAFOAM VITAFOAM PLC - NIGERIA
3.900.00%0.00Mua515.344K4.878B4.160.94Công nghiệp Chế biến
DANGCEM DANGOTE CEMENT PLC
140.000.00%0.00Bán541.004K2385.670B6.1722.6716793.00Khoáng sản phi năng lượng
SUNUASSUR SUNU ASSURANCES NIGERIA PLC.
0.200.00%0.00Bán2.000K2.800B-0.00207.00Tài chính
REDSTAREX RED STAR EXPRESS PLC
4.450.00%0.00Mua1.060K4.122B5.290.84Vận chuyển
NNFM NORTHERN NIGERIA FLOUR MILLS PLC
4.300.00%0.00Bán0766.260M-0.4964.00Công nghiệp Chế biến
JAPAULOIL JAPAUL OIL AND MARITIME SERVICES PLC
0.200.00%0.00Sức bán mạnh728.910K1.253B-0.50174.00Dịch vụ Công nghiệp
BERGER BERGER PAINTS PLC - NIGERIA
6.750.00%0.00Bán30.401K1.956B5.521.22170.00Công nghiệp Chế biến
NCR NCR PLC - NIGERIA
4.500.00%0.00Bán0486.000M1.652.73113.00Dịch vụ Thương mại
NIGERINS NIGER INSURANCE PLC
0.200.00%0.00Bán6001.548B2.61Tài chính
MRS MRS OIL PLC - NIGERIA
15.300.00%0.00Bán2.000K4.663B-6.46Năng lượng Mỏ
NAHCO NIGERIAN AVIATION HANDLING CO PLC
2.380.00%0.00Bán100.640K3.866B10.370.23Vận chuyển
CHELLARAM CHELLARAMS PLC
2.780.00%0.00Bán02.010B-4.13Sản xuất Chế tạo
SMURFIT SMART PRODUCTS PLC - NIGERIA
0.290.00%0.00Mua0Công nghiệp Chế biến
INITSPLC THE INITIATES PLC
0.700.00%0.00Bán0Dịch vụ Thương mại
VERITASKAP UNITYKAPITAL ASSURANCE PLC
0.200.00%0.00Bán1.000K2.773B429.00Tài chính
ETRANZACT E TRANZACT INTERNATIONAL PLC
2.610.00%0.00Mua35010.962B-0.55Dịch vụ Công nghệ
RAKUNITY RAK UNITY PETROLEUM CO PLC
0.300.00%0.00Bán0Dịch vụ Phân phối
COURTVILLE COURTEVILLE INVESTMENTS PLC
0.240.00%0.00Mua80.000K852.480M8.080.03107.00Dịch vụ Thương mại
CAP CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS PLC
24.000.00%0.00Bán93.964K16.800B8.272.90Công nghiệp Chế biến
PREMPAINTS PREMIER PAINTS PLC
9.400.00%0.00Theo dõi01.156B-0.2830.00Công nghiệp Chế biến
LASACO LASACO ASSURANCE PLC
0.250.00%0.00Sức bán mạnh430.344K1.834B2.330.11163.00Tài chính
ETERNA ETERNA PLC
3.000.00%0.00Mua11.200K3.912B-0.0173.00Năng lượng Mỏ
PRESTIGE PRESTIGE ASSURANCE CO PLC
0.510.00%0.00Mua892.745B5.830.0982.00Tài chính
NSLTECH SECURE ELECTRONIC TECHNOLOGY PLC
0.200.00%0.00Bán01.126B-0.0374.00Dịch vụ Khách hàng
TRANSCOHOT TRANSCORP HOTELS PLC
5.400.00%0.00Bán041.042B19.960.271316.00Dịch vụ Khách hàng
MANSARD MANSARD INSURANCE PLC
1.800.00%0.00Mua3.975M18.581B10.920.16Tài chính
NPFMCRFBK NPF MICROFINANCE BANK PLC
1.150.00%0.00Bán10.000K2.630B5.960.19374.00Tài chính
SOVRENINS SOVEREIGN TRUST INSURANCE PLC
0.200.00%0.00Bán308.456K1.374B5.510.04Tài chính
NB NIGERIAN BREWERIES PLC
52.700.00%0.00Mua1.638M421.437B24.902.122983.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
NEIMETH NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC
0.660.00%0.00Mua53.103K1.253B8.150.08169.00Công nghệ Sức khỏe
CAPOIL CAPITAL OIL PLC
0.200.00%0.00Bán01.172B-0.0423.00Dịch vụ Công nghiệp
ENAMELWA NIGERIAN ENAMELWARE CO PLC
22.100.00%0.00Bán1001.680B-0.02Khách hàng Lâu năm
CHAMPION CHAMPION BREWERY PLC
0.930.00%0.00Bán20.000K7.281B-0.01143.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
CADBURY CADBURY PLC - NIGERIA
9.900.00%0.00Mua47.616K18.594B14.310.69Hàng tiêu dùng không lâu bền
RTBRISCOE R T BRISCOE PLC
0.210.00%0.00Bán2.000K247.036M-0.38218.00Bán Lẻ
TANTALIZER TANTALIZERS PLC
0.200.00%0.00Bán100642.326M7.170.03Dịch vụ Khách hàng
FIDSON FIDSON HEALTHCARE PLC
3.100.00%0.00Bán660.728K6.468B-0.43Công nghệ Sức khỏe
UNITYBNK UNITY BANK PLC
0.700.00%0.00Mua198.842K8.183B3.780.19Tài chính
GLAXOSMITH GALAXO SMITHKLINE CONSUMER PLC - NIGERIA
5.250.00%0.00Sức bán mạnh1.916M6.936B10.010.58131.00Công nghệ Sức khỏe
HONYFLOUR HONEYWELL FLOUR MILLS PLC
0.990.00%0.00Bán327.470K7.851B220.000.00785.00Công nghiệp Chế biến
MAYBAKER MAY AND BAKER PLC - NIGERIA
2.140.00%0.00Mua16.000K3.692B10.650.20Công nghệ Sức khỏe
BOCGAS BOC GASES PLC
6.100.00%0.00Theo dõi1.000K2.539B9.600.6485.00Công nghiệp Chế biến
CILEASING C AND I LEASING PLC
5.900.00%0.00Bán3.000K2.385B2.103.43Tài chính
FO FORTE OIL PLC
18.100.00%0.00Mua97.369K23.474B7.652.37210.00Năng lượng Mỏ
NASCON NATIONAL SALT CO PLC - NIGERIA
14.000.00%0.00Bán244.803K37.092B9.151.53Công nghiệp Chế biến
TRIPPLEG TRIPPLE GEE AND COMPANY PLC
0.640.00%0.00Mua3.000K316.771M8.190.0889.00Công nghiệp Chế biến
SKYAVN SKYWAY AVIATION HANDLING COMPANY PLC
4.190.00%0.00Bán0Vận chuyển
REGALINS REGENCY ALLIANCE INSURANCE PLC
0.200.00%0.00Bán500.500K1.334B3.880.05197.00Tài chính
SCOA SCOA NIGERIA PLC
2.930.00%0.00Bán01.904B0.11Sản xuất Chế tạo
UAC_PROP UPDC PROPERTY DEVELOPMENT CO PLC
1.000.00%0.00Bán3.437K2.598B-9.58Tài chính
UNIONDICON UNION DICON SALT PLC
12.150.00%0.00Bán03.321B-0.67Hàng tiêu dùng không lâu bền
CHIPLC CONSOLIDATED HALLMARK INSURANCE PLC
0.390.00%0.00Mua100.000K3.171B5.210.07272.00Tài chính
MCNICHOLS MCNICHOLS PLC
0.460.00%0.00Bán5.000KCông nghiệp Chế biến
STUDPRESS STUDIO PRESS NIGERIA PLC
1.990.00%0.00Bán1.410KCông nghiệp Chế biến
AFRINSURE AFRICAN ALLIANCE INSURANCE CO PLC
0.200.00%0.00Bán1004.117B-0.02152.00Tài chính
OKOMUOIL OKOMU OIL PALM CO PLC
54.500.00%0.00Mua8.184K51.988B5.2010.48Công nghiệp Chế biến
BETAGLAS BETA GLASS PLC
53.800.00%0.00Bán3.125K26.898B4.9510.86Công nghiệp Chế biến
MORISON MORISON INDUSTRIES PLC
0.500.00%0.00Bán1.812K494.581M-0.17Hàng tiêu dùng không lâu bền
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất