Định giá thấpChứng khoán Nigeria

Trái ngược với mua quá nhiều, bán quá mức có nghĩa là giá cổ phiếu của công ty đã giảm đáng kể. Hiện tại, điều này có thể là do một số lý do, nhưng lý do phổ biến nhất là có một đợt bán tháo lớn sau tin tức xấu. Thông thường điều này là do có những lo ngại chính đáng về các nguyên tắc cơ bản của doanh nghiệp, nhưng những lần khác, việc bán quá mức là kết quả của việc phóng đại vấn đề hoặc các sự kiện khác và giá cuối cùng sẽ phục hồi. Mặc dù vậy, việc phân biệt sự khác biệt giữa hai trường hợp cần sự kiên nhẫn và nghiên cứu, đó chính xác là lý do tại sao bạn ở trên trang này - Chứng khoán Nigeria này đáng để bạn chú ý cũng như có một nghiên cứu thích hợp.

Ticker
RSI (14) 1 Ngày
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
TOTALTOTALENERGIES MARKETING NIGERIA PLC
0.00193.00NGN0.00%0.00NGN
Bán
3.674K709.082K65.528BNGN4.1446.67NGN436Bán Lẻ
MORISONMORISON INDUSTRIES PLC
0.041.98NGN0.00%0.00NGN
Bán
4288471.959BNGNCông nghệ Sức khỏe
SCOASCOA NIGERIA PLC
0.090.87NGN0.00%0.00NGN
Bán
203.295K176.867K565.348MNGN−1.29NGNKhách hàng Lâu năm
NNFMNORTHERN NIGERIA FLOUR MILLS PLC
0.236.15NGN0.00%0.00NGN
Bán
15.252K93.8K1.096BNGN10.580.58NGN60Công nghiệp Chế biến
CAPHOTELCAPITAL HOTELS PLC
0.442.76NGN−9.80%−0.30NGN
Bán Mạnh
995.637K2.748M9.672BNGN201.320.02NGN285Dịch vụ Khách hàng
OKOMUOILOKOMU OIL PALM CO PLC
0.45167.50NGN0.00%0.00NGN
Bán
28.332K4.746M159.78BNGN8.8818.86NGN426Công nghiệp Chế biến
CUSTODIANCUSTODIAN INVESTMENT PLC
0.505.35NGN0.00%0.00NGN
Bán
87.29K467.002K31.468BNGN2.901.85NGN489Tài chính
SKYAVNSKYWAY AVIATION HANDLING COMPANY PLC
0.905.00NGN0.00%0.00NGN
Bán
1.611K8.055K6.768BNGN15.840.32NGN1.086KVận chuyển
JBERGERJULIUS BERGER PLC - NIGERIA
1.6721.20NGN0.00%0.00NGN
Bán
18.614K394.617K33.92BNGN13.354KDịch vụ Công nghiệp
TRIPPLEGTRIPPLE GEE AND COMPANY PLC
2.110.81NGN0.00%0.00NGN
Bán
15.719K12.732K400.913MNGN6.280.13NGN110Dịch vụ Thương mại
IMGINDUSTRIAL & MEDICAL GASES NIGERIA PLC
5.937.40NGN0.00%0.00NGN
Bán
856293.696BNGN9.030.82NGN85Công nghiệp Chế biến
CAPCHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS PLC
7.2616.90NGN0.00%0.00NGN
Bán
11.916K201.38K13.769BNGN7.322.31NGN253Công nghiệp Chế biến
BETAGLASBETA GLASS PLC
7.4439.60NGN0.00%0.00NGN
Bán
1074.237K23.759BNGN4.558.70NGN727Công nghiệp Chế biến
MEYERMEYER PLC.
7.802.27NGN0.00%0.00NGN
Theo dõi
40911.206BNGN−0.01NGN63Công nghiệp Chế biến
NESTLENESTLE PLC - NIGERIA
10.85980.00NGN0.00%0.00NGN
Bán
98.034K96.073M776.803BNGN16.6758.80NGN2.268KHàng tiêu dùng không lâu bền
PHARMDEKOPHARMA DEKO PLC
24.841.85NGN0.00%0.00NGN
Bán
1019401.118MNGNCông nghệ Sức khỏe
FLOURMILLFLOUR MILLS OF NIGERIA PLC
26.5927.60NGN0.00%0.00NGN
Bán
231.251K6.383M102.608BNGN5.19KCông nghiệp Chế biến
SUNUASSURSUNU ASSURANCES NIGERIA PLC.
27.920.28NGN0.00%0.00NGN
Bán
2.9K8121.627BNGN2.930.10NGN198Tài chính