Các cổ phiếu hàng đầu có tỷ suất cổ tức cao — Thị trường Chứng khoán Nigerian

Tỷ suất cổ tức là yếu tố chính cần xem xét khi chọn cổ phiếu trả cổ tức. Bảng dưới đây giúp bạn tìm các cổ phiếu có lợi tức cổ tức cao để bạn có thể tìm kiếm lợi nhuận ổn định mà không gặp rủi ro quá cao.

     
ZENITHBANK ZENITH BANK PLC
24.9512.02-87.910B3.00
NPFMCRFBK NPF MICROFINANCE BANK PLC
1.7511.05-457.332M0.19
CAP CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS PLC
19.6010.7102.10
STANBIC STANBIC IBTC HOLDINGS PLC
39.5010.34-10.553B3.43
GTCO GUARANTY TRUST HOLDING COMPANY PLC
29.0010.14-82.407B3.00
MANSARD AXAMANSARD INSURANCE PLC
2.309.5700.22
ACCESS ACCESS BANK PLC
9.508.95-23.104B0.80
DANGSUGAR DANGOTE SUGAR REFINERY PLC
18.008.52-13.200B1.50
LASACO LASACO ASSURANCE PLC
1.208.33-366.717M0.10
FIDELITYBK FIDELITY BANK PLC
2.728.00-5.793B0.22
COURTVILLE COURTEVILLE INVESTMENTS PLC
0.407.50
UCAP UNITED CAPITAL PLC
9.207.37-3.000B0.70
TRIPPLEG TRIPPLE GEE AND COMPANY PLC
0.967.29-29.670M0.07
AFRIPRUD AFRICA PRUDENTIAL REGISTRARS PLC
6.857.19-1.400B0.50
CUSTODIAN CUSTODIAN INVESTMENT PLC
7.857.01-2.845B0.55
MAYBAKER MAY AND BAKER PLC - NIGERIA
4.366.88-431.309M0.30
UBA UNITED BANK FOR AFRICA PLC - NIGERIA
8.356.59-33.174B0.52
LINKASSURE LINKAGE ASSURANCE PLC
0.566.2700.04
MTNN MTN NIGERIA COMMUNICATIONS PLC
174.006.08-172.403B9.40
UACN UAC PLC - NIGERIA
11.005.94-288.130M0.65
CONOIL CONOIL PLC
25.505.88-1.388B1.50
PRESTIGE PRESTIGE ASSURANCE CO PLC
0.455.8100.03
GLAXOSMITH GALAXO SMITHKLINE CONSUMER PLC - NIGERIA
7.005.71-352.437M0.40
CAVERTON CAVERTON OFFSHORE SUPPORT GROUP PLC
1.755.7100.10
DANGCEM DANGOTE CEMENT PLC
280.005.71-272.693B16.00
FLOURMILL FLOUR MILLS OF NIGERIA PLC
29.305.63-5.454B1.65
OKOMUOIL OKOMU OIL PALM CO PLC
125.405.58-1.908B7.00
WEMABANK WEMA BANK PLC
0.755.41-1.543B0.04
UBN UNION BANK OF NIGERIA PLC
5.055.00-7.313B0.25
JAIZBANK JAIZ BANK PLC
0.624.84-883.929M0.03
BOCGAS BOC GASES PLC
10.504.76
FCMB FCMB GROUP PLC
3.154.76-2.772B0.15
NEM NEM INSURANCE CO PLC
2.104.50-792.075M0.09
BERGER BERGER PAINTS PLC - NIGERIA
8.904.49-41.589M0.40
FIDSON FIDSON HEALTHCARE PLC
6.154.07-312.939M0.25
VITAFOAM VITAFOAM PLC - NIGERIA
17.404.02-565.345M0.70
WAPCO LAFARGE CEMENT WAPCO PLC
24.904.02-7.513B1.00
MCNICHOLS MCNICHOLS PLC
0.773.90
SKYAVN SKYWAY AVIATION HANDLING COMPANY PLC
4.453.71-223.341M0.17
FBNH FBN HOLDINGS PLC
12.103.69-14.238B0.45
NESTLE NESTLE PLC - NIGERIA
1405.003.52-54.057B60.50
NEIMETH NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC
1.763.5100.07
NAHCO NIGERIAN AVIATION HANDLING CO PLC
3.473.47-487.266M0.12
UPL UNIVERSITY PRESS PLC
1.503.33-64.712M0.05
STERLNBANK STERLING BANK PLC
1.523.27-864.000M0.05
BUACEMENT BUA CEMENT PLC
72.003.05-59.263B2.07
CUTIX CUTIX PLC
5.503.00-220.165M0.15
NASCON NASCON ALLIED INDUSTRIES PLC
15.502.58-1.060B0.40
CADBURY CADBURY PLC - NIGERIA
8.002.25-178.459M0.18
PRESCO PRESCO PLC
89.002.25-2.000B2.00
BETAGLAS BETA GLASS PLC
52.951.96
NB NIGERIAN BREWERIES PLC
51.451.96-14.075B0.94
PZ PZ CUSSONS NIGERIA PLC
5.401.85-397.048M
HONYFLOUR HONEYWELL FLOUR MILLS PLC
3.701.84
IKEJAHOTEL IKEJA HOTEL PLC
1.151.74-93.280M
GUINNESS GUINNESS NIGERIA PLC
29.201.5800.46
JBERGER JULIUS BERGER PLC - NIGERIA
25.501.55
REDSTAREX RED STAR EXPRESS PLC
3.351.53-297.225M0.05
LIVINGTRUST LIVINGTRUST MORTGAGE BANK PLC [BLS]
0.731.37
ETERNA ETERNA PLC
7.701.3000.10
ARDOVA ARDOVA PLC
15.101.2600.19
ALEX ALUMINIUM EXTRUSION INDUSTRIES PLC
7.201.18
CILEASING C AND I LEASING PLC
4.701.06-156.329M0.05
TRANSCORP TRANSNATIONAL CORPORATION OF NIGERIA PLC
1.020.98-2.929B0.01
Tải thêm