Các công ty của Nigeria có lợi suất lợi tức cao nhất

Cổ tức cao có thể là nguồn lợi nhuận ổn định. Các công ty của Nigeria sau trả cổ tức cao nhất trên thị trường: xem các công ty đó được sắp xếp theo tỷ suất cổ tức kỳ hạn và kiểm tra cả các số liệu thống kê khác.
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
SFSREITSFS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
14.31%101.35 NGN0.00%00.002.027 B NGN6.3815.88 NGN+70.13%8.34%Tài chính
ZENITHBANKZENITH BANK PLC
11.30%36.00 NGN+1.69%22.008 M0.321.111 T NGN1.7720.31 NGN9.60%Tài chính
Mua
IKEJAHOTELIKEJA HOTEL PLC
9.85%7.26 NGN0.00%1.159 M0.9420.123 B NGN23.550.31 NGN0.77%Dịch vụ Khách hàng
FIDELITYBKFIDELITY BANK PLC
9.55%8.70 NGN−2.25%18.842 M1.13313.4 B NGN2.243.88 NGN6.66%Tài chính
Theo dõi
UCAPUNITED CAPITAL PLC
8.98%18.10 NGN−9.73%2.518 M0.41120.3 B NGN8.642.09 NGN+28.40%7.48%Tài chính
GTCOGUARANTY TRUST HOLDING COMPANY PLC
8.95%34.35 NGN−3.92%32.79 M0.641.052 T NGN1.8818.26 NGN9.23%Tài chính
Sức mua mạnh
VITAFOAMVITAFOAM PLC - NIGERIA
8.25%18.90 NGN0.00%312.639 K1.3223.641 B NGN6.512.90 NGN−16.06%8.25%Công nghiệp Chế biến
CUSTODIANCUSTODIAN INVESTMENT PLC
7.78%9.00 NGN0.00%778.79 K1.0852.937 B NGN3.552.54 NGN+37.39%7.78%Tài chính
NAHCONIGERIAN AVIATION HANDLING CO PLC
7.70%33.00 NGN0.00%220.287 K0.1764.319 B NGN3.64%Vận chuyển
LASACOLASACO ASSURANCE PLC
7.50%2.00 NGN0.00%199.14 K0.283.667 B NGN7.50%Tài chính
OKOMUOILOKOMU OIL PALM CO PLC
7.49%247.00 NGN0.00%188.375 K2.20235.616 B NGN11.1322.19 NGN+30.41%6.68%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
FLOURMILLFLOUR MILLS OF NIGERIA PLC
7.38%30.50 NGN0.00%1.989 M1.46113.389 B NGN7.38%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
TOTALTOTALENERGIES MARKETING NIGERIA PLC
7.22%346.50 NGN0.00%57.772 K2.48117.644 B NGN9.1138.03 NGN−19.89%7.22%Bán Lẻ
Bán Mạnh
AFRIPRUDAFRICA PRUDENTIAL REGISTRARS PLC
7.20%6.25 NGN0.00%547.709 K0.5912.5 B NGN12.800.49 NGN−34.43%7.20%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
NIDFCHAPEL HILL DENHAM NIG. INFRAS DEBT FUND
7.18%114.00 NGN0.00%82.497 K3.82Hỗn hợp
WEMABANKWEMA BANK PLC
7.09%7.15 NGN+1.42%2.798 M1.0390.65 B NGN2.572.78 NGN4.15%Tài chính
STANBICSTANBIC IBTC HOLDINGS PLC
7.05%52.50 NGN0.00%62.837 K0.02680.242 B NGN4.9410.62 NGN6.67%Tài chính
Theo dõi
BERGERBERGER PAINTS PLC - NIGERIA
6.58%15.20 NGN0.00%268.912 K2.204.405 B NGN9.891.54 NGN+113.42%5.92%Công nghiệp Chế biến
MANSARDAXAMANSARD INSURANCE PLC
6.55%5.50 NGN0.00%372.921 K0.2448.525 B NGN3.611.52 NGN+415.93%6.55%Tài chính
CAPCHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS PLC
6.46%24.00 NGN0.00%69.687 K0.0919.554 B NGN7.883.05 NGN+16.81%6.46%Công nghiệp Chế biến
NPFMCRFBKNPF MICROFINANCE BANK PLC
6.06%1.60 NGN−3.03%3.433 M2.039.888 B NGN5.750.28 NGN6.06%Tài chính
REDSTAREXRED STAR EXPRESS PLC
5.92%3.38 NGN0.00%71.712 K0.733.226 B NGN13.100.26 NGN−31.24%5.92%Vận chuyển
WAPCOLAFARGE CEMENT WAPCO PLC
5.76%33.00 NGN0.00%1.544 M0.74531.557 B NGN10.403.17 NGN−4.76%6.06%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
MEYERMEYER PLC.
5.36%5.60 NGN0.00%4500.012.975 B NGN11.740.48 NGN0.00%Công nghiệp Chế biến
UNILEVERUNILEVER NIGERIA PLC
5.36%14.00 NGN0.00%2.374 M2.7480.43 B NGN9.411.49 NGN+42.58%1.79%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
ACADEMYACADEMY PRESS PLC
5.24%1.91 NGN0.00%256.097 K2.241.444 B NGN−0.54 NGN−312.23%5.24%Dịch vụ Khách hàng
JBERGERJULIUS BERGER PLC - NIGERIA
5.13%58.50 NGN0.00%41.23 K0.0993.6 B NGN7.527.78 NGN+283.01%4.27%Dịch vụ Công nghiệp
MAYBAKERMAY AND BAKER PLC - NIGERIA
5.00%6.00 NGN0.00%297.437 K0.9310.351 B NGN10.500.57 NGN−43.05%5.00%Công nghệ Sức khỏe
NGXGROUPNIGERIAN EXCHANGE GROUP
4.58%21.85 NGN0.00%16.897 K0.00Tài chính
DANGCEMDANGOTE CEMENT PLC
4.57%656.70 NGN0.00%3.002 K0.0311.001 T NGN25.0026.27 NGN+17.98%3.05%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
UPLUNIVERSITY PRESS PLC
4.07%2.46 NGN0.00%49.09 K0.281.061 B NGN6.970.35 NGN+9.02%4.07%Dịch vụ Khách hàng
CUTIXCUTIX PLC
4.01%2.99 NGN0.00%640.34 K0.6010.533 B NGN12.670.24 NGN−13.49%4.01%Sản xuất Chế tạo
PRESCOPRESCO PLC
3.80%231.50 NGN0.00%6450.00231.5 B NGN7.6130.43 NGN+133.51%3.80%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
FIDSONFIDSON HEALTHCARE PLC
3.77%15.90 NGN0.00%131.8 K0.7936.49 B NGN11.131.43 NGN−20.69%3.46%Công nghệ Sức khỏe
NBNIGERIAN BREWERIES PLC
3.67%28.05 NGN0.00%264.769 K0.03288.245 B NGN−10.59 NGN−905.04%4.81%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Bán
IMGINDUSTRIAL & MEDICAL GASES NIGERIA PLC
3.64%13.75 NGN0.00%30.35 K0.756.868 B NGN7.461.84 NGN+88.73%2.91%Công nghiệp Chế biến
STERLINGNGSTERLING FINANCIAL HOLDINGS COMPANY PLC
3.57%4.25 NGN+1.19%2.793 M0.46120.92 B NGN3.57%Tài chính
FCMBFCMB GROUP PLC
3.40%7.20 NGN−2.04%1.965 M0.26145.55 B NGN1.534.72 NGN3.40%Tài chính
Mua
CORNERSTCORNERSTONE INSURANCE CO PLC
3.23%1.93 NGN+3.76%1.518 M0.8933.572 B NGN2.250.86 NGN+419.96%3.23%Tài chính
DANGSUGARDANGOTE SUGAR REFINERY PLC
3.13%48.00 NGN0.00%2.708 M1.12583.05 B NGN−6.07 NGN−234.72%3.13%Công nghiệp Chế biến
AIICOAIICO INSURANCE PLC
3.03%0.99 NGN0.00%6.901 M0.6236.239 B NGN4.250.23 NGN+8.62%3.03%Tài chính
NEMNEM INSURANCE CO PLC
2.88%10.40 NGN0.00%40.763 K0.0152.171 B NGN2.88%Tài chính
Sức mua mạnh
SUNUASSURSUNU ASSURANCES NIGERIA PLC.
2.75%1.00 NGN−8.26%252.188 K0.706.334 B NGN2.000.50 NGN+451.10%2.75%Tài chính
CONOILCONOIL PLC
2.75%90.90 NGN0.00%30.0063.08 B NGN6.5513.87 NGN+94.19%2.75%Dịch vụ Phân phối
TIPTHE INITIATES PLC
2.65%2.08 NGN−7.96%8.25 M1.852.011 B NGN8.170.25 NGN+149.71%0.00%Dịch vụ Thương mại
MTNNMTN NIGERIA COMMUNICATIONS PLC
2.50%224.00 NGN0.00%206.601 K0.064.703 T NGN−6.19 NGN−134.81%6.96%Truyền thông
Theo dõi
CWGCOMPUTER WAREHOUSE GROUP PLC
2.48%5.70 NGN−11.63%1.207 M1.6916.285 B NGN23.240.25 NGN+28.77%0.62%Dịch vụ Công nghệ
JAIZBANKJAIZ BANK PLC
2.44%2.00 NGN−2.44%3.016 M0.5095.451 B NGN2.19%Tài chính
TRIPPLEGTRIPPLE GEE AND COMPANY PLC
2.42%4.13 NGN0.00%2000.012.044 B NGN2.42%Dịch vụ Thương mại
BETAGLASBETA GLASS PLC
2.36%59.40 NGN0.00%39.418 K2.4135.638 B NGN5.5310.75 NGN+12.10%1.97%Công nghiệp Chế biến
INFINITYINFINITY TRUST MORTGAGE BANK PLC
2.13%7.04 NGN0.00%10.81 K9.1429.36 B NGN25.440.28 NGN0.85%Tài chính
ABCTRANSASSOCIATED BUS COMPANY PLC
2.11%0.71 NGN0.00%51.662 K0.161.699 B NGN−0.04 NGN−379.57%0.02%Vận chuyển
CADBURYCADBURY PLC - NIGERIA
2.11%19.00 NGN0.00%22.953 K0.0835.686 B NGN−10.16 NGN−2117.83%2.11%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
UACNUAC PLC - NIGERIA
1.94%11.35 NGN0.00%1.058 M0.3133.212 B NGN4.112.76 NGN+340.17%1.94%Hàng tiêu dùng không lâu bền
FBNHFBN HOLDINGS PLC
1.85%26.95 NGN−0.19%2.63 M0.261.211 T NGN3.178.51 NGN1.84%Tài chính
Theo dõi
MRSMRS OIL PLC - NIGERIA
1.75%135.00 NGN0.00%1880.0146.289 B NGN9.4514.28 NGN+257.37%0.00%Dịch vụ Phân phối
MCNICHOLSMCNICHOLS PLC
1.71%1.17 NGN0.00%1 K0.011.307 B NGN30.950.04 NGN+82.61%0.78%Công nghiệp Chế biến
ABBEYBDSABBEY BUILDING SOCIETY PLC
1.60%2.50 NGN0.00%100.0025.385 B NGN23.260.11 NGN0.00%Tài chính
TRANSEXPRTRANS NATIONWIDE EXPRESS PLC
1.57%1.27 NGN0.00%5.492 K2.42632.651 M NGN18.250.07 NGN−12.34%1.57%Vận chuyển
MECUREMECURE INDUSTRIES PLC
1.54%9.72 NGN0.00%5690.04Công nghệ Sức khỏe
BUAFOODSBUA FOODS PLC
1.45%379.90 NGN0.00%4.284 K0.196.838 T NGN60.156.32 NGN+23.66%1.18%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
BUACEMENTBUA CEMENT PLC
1.40%143.20 NGN0.00%6.49 K0.104.849 T NGN69.822.05 NGN−31.24%1.96%Khoáng sản phi năng lượng
Bán Mạnh
SKYAVNSKYWAY AVIATION HANDLING COMPANY PLC
1.31%22.95 NGN0.00%59.55 K4.9231.065 B NGN10.302.23 NGN+725.29%0.72%Vận chuyển
ETERNAETERNA PLC
0.98%15.25 NGN0.00%182.142 K0.6819.888 B NGN−7.66 NGN−591.87%0.98%Năng lượng Mỏ
LIVINGTRUSTLIVINGTRUST MORTGAGE BANK PLC
0.92%3.27 NGN0.00%3000.3816.35 B NGN20.090.16 NGN0.37%Tài chính
TTRANSPOWERTRANSCORP POWER PLC
0.83%377.00 NGN0.00%299.621 K0.41Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
GEREGUGEREGU POWER PLC
0.80%1000.00 NGN0.00%735.8 K20.872.5 T NGN90.4611.05 NGN+227.79%0.80%Công ty dịch vụ công cộng
TRANSCORPTRANSNATIONAL CORPORATION OF NIGERIA PLC
0.74%14.00 NGN+2.94%23.589 M0.78552.813 B NGN25.000.56 NGN+192.33%0.37%Công ty dịch vụ công cộng
NNFMNORTHERN NIGERIA FLOUR MILLS PLC
0.72%48.30 NGN0.00%1.142 K0.058.607 B NGN5.778.37 NGN+705.83%0.72%Công nghiệp Chế biến
MULTIVERSEMULTIVERSE MINING AND EXPLORATION PLC
0.36%13.75 NGN0.00%30 K1.155.86 B NGN20.350.68 NGN−52.55%0.36%Khoáng sản phi năng lượng
TRANSCOHOTTRANSCORP HOTELS PLC
0.20%97.70 NGN0.00%1.263 K0.071.001 T NGN167.010.59 NGN+127.98%0.13%Dịch vụ Khách hàng