Cổ phiếu Ba Lan tại mức giá cao nhất mọi thời đại

Những Chứng khoán Ba Lan này đã đạt đến mức cao nhất mọi thời đại: chúng tôi sắp xếp các cổ phiếu này theo thứ tự bảng chữ cái và trang bị thông tin tài chính của các công ty — phân tích để xem liệu sẽ có điều chỉnh hay liệu các cổ phiếu này có tiếp tục tăng hay không.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
LUOLUON
12.35 PLN+5.56%2.481 K3.9411.528 M PLN−5.99 PLN−2642.63%0.00%Sản xuất Chế tạo
OORLORZEL
3.30 PLN0.00%6710.5035.028 M PLN0.00%Khách hàng Lâu năm