Chứng khoán Ba Lan bị định giá thấp nhất

Cổ phiếu Ba Lan quá bán được liệt kê sau đây và được sắp xếp theo Chỉ số sức mạnh tương đối: hiển thị tốc độ và mức độ thay đổi giá. Với những điều này, các nhà giao dịch có thể thu lợi từ tình hình phục hồi trong tương lai và chơi dựa trên tình trạng bất ổn về giá.
RSI (14)
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
PPLGPL GROUP
0.000.0900 PLN0.00%00.00Bán Lẻ
AAGPAGROMEP
0.004.40 PLN0.00%010.89 M PLN−0.42 PLN−196.34%0.00%Sản xuất Chế tạo
GGOLGOLAB
2.550.160 PLN0.00%01.72 M PLN−0.02 PLN−8.16%0.00%Dịch vụ Phân phối
AAFCAKCEPTFIN
4.080.320 PLN−5.88%1.4 K1.7 M PLN0.00%Tài chính
BBHXBINARY HELIX
5.331.17 PLN0.00%00.00Dịch vụ Công nghệ
GGMEGREMI MEDIA
6.3069.0 PLN0.00%00.00123.516 M PLN22.943.01 PLN+20.77%2.43%Dịch vụ Khách hàng
NNRSNEURONE
10.741.12 PLN0.00%00.00Dịch vụ Công nghệ
GGENGENOMED
13.2428.0 PLN0.00%00.0036.996 M PLN0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
GGKSGKS KATOWICE
13.970.180 PLN0.00%00.00Dịch vụ Khách hàng
AAZCAZTEC INTERNATIONAL
16.652.46 PLN−0.81%3000.198.468 M PLN−0.13 PLN+63.26%0.00%Sản xuất Chế tạo
DDEGDETGAMES
17.571.60 PLN−1.23%2130.753.442 M PLN−0.21 PLN−50.64%0.00%Dịch vụ Công nghệ
EEXAEXAMOBILE
19.013.42 PLN+0.59%200.02Dịch vụ Công nghệ
BBTKBIZTECH KONSULTING
20.280.154 PLN−4.35%518.828 K6.624.079 M PLN36.670.00 PLN0.00%Dịch vụ Công nghệ
NNTSNOTORIA SERWIS
21.885.00 PLN0.00%00.00Tài chính
GGALGALVO
22.141.59 PLN−3.05%22.808 K11.106.56 M PLN−0.04 PLN−106.60%0.00%Sản xuất Chế tạo
KKCHKRAKCHEM
22.630.250 PLN−6.02%55.905 K6.212.394 M PLN−7.58 PLN−615.06%0.00%Dịch vụ Phân phối
MMCDMYCODERN
24.290.820 PLN+2.50%100.02Sản xuất Chế tạo
BBIPBIOPLANET
25.3716.8 PLN−5.08%1.486 K2.2453.1 M PLN53.330.32 PLN+58.53%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
TOWTOWERINVT
25.393.20 PLN−2.44%12.671 K0.945.083 M PLN−9.99 PLN−51.27%0.00%Tài chính
EEMPEMPLOCITY
25.658.20 PLN−3.07%1290.17Dịch vụ Công nghệ
MMBFMBF GROUP
26.202.55 PLN0.00%2.675 K0.19Dịch vụ Thương mại
MMEGMEGARON
26.946.05 PLN+3.42%3001.9715.795 M PLN−0.28 PLN−129.12%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
LLUKLUKARDI
27.170.510 PLN0.00%00.00Dịch vụ Công nghệ
LLXBLEXBONO
27.300.230 PLN−0.43%1.12 K0.12Dịch vụ Thương mại
MMSMMASSMEDICA
27.362.72 PLN−2.86%8011602.00Dịch vụ Phân phối
STDSTANDREW
27.9315.0 PLN0.00%30.4022.786 M PLN0.00%Khoáng sản phi năng lượng
MMZAMUZA
27.9812.60 PLN+0.80%2.034 K0.5740.864 M PLN3.273.85 PLN+307.19%8.00%Dịch vụ Khách hàng
VINVINDEXUS
27.998.62 PLN−1.37%8.089 K0.68101.786 M PLN5.411.59 PLN−42.34%3.09%Dịch vụ Thương mại
RRHDREINHOLD
28.140.0730 PLN0.00%00.0010.477 M PLNTài chính
PPGMPMPG
28.282.84 PLN−1.39%150.0127.596 M PLN11.230.25 PLN−45.98%0.00%Dịch vụ Thương mại
PPBFPBSFINANSE
28.461.02 PLN−3.77%6.872 K3.3011.079 M PLN0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
FFRMFREEMIND
28.757.05 PLN0.00%00.00Dịch vụ Công nghệ
HHPGHONEYPAY
28.772.38 PLN0.00%00.00Dịch vụ Phân phối
77LV7LEVELS
28.807.30 PLN0.00%00.004.747 M PLN0.00%Dịch vụ Công nghệ
CCFGCREATIVEFORGE GAMES
29.004.75 PLN−5.00%1.586 K0.3313.335 M PLN−0.33 PLN+52.64%0.00%Dịch vụ Công nghệ
SSDSSDSOPTIC
29.4022.25 PLN−0.67%2.652 K0.40132.905 M PLN−1.34 PLN−35.58%0.00%Công nghệ Điện tử
MMERMERA
29.491.45 PLN0.00%00.0014.634 M PLN−0.00 PLN−105.12%0.00%Khoáng sản phi năng lượng