Cổ phiếu bị định giá thấp — Thị trường Chứng khoán Ba Lan

Trái ngược với quá mua, quá bán hay bán vượt mức có nghĩa là giá cổ phiếu của công ty đã giảm đáng kể. Hiện tại, có thể vì một số lý do, nhưng lý do phổ biến nhất là có một đợt bán tháo lớn sau khi ra các tin tức xấu. Thông thường, điều này là do có những lo ngại chính đáng về các nguyên tắc cơ bản của doanh nghiệp, nhưng những lần khác, việc bán quá mức là kết quả của một sự việc không quá nghiêm trọng như tưởng tượng và giá cuối cùng sẽ phục hồi. Tuy nhiên, việc phân biệt sự khác biệt giữa hai trường hợp cần sự kiên nhẫn và nghiên cứu, đó chính là lý do tại sao bạn ở trên trang này - những Chứng khoán Ba Lan này đáng được bạn chú ý cũng như một nghiên cứu thích hợp.

Ticker
Lần cuối
Th.đổi %
Th.đổi
Đánh giá kỹ thuật
Khối lượng
Khối lượng*Giá
Giá trị vốn hóa thị trường
P/E
EPS (TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
01C01CYBATON
3.04PLN−6.46%−0.21PLN
Bán Mạnh
11.5K34.96K53.266MPLN−0.00PLNDịch vụ Thương mại
1ATATAL
33.8PLN−3.98%−1.4PLN
Bán
6.119K206.822K1.363BPLN3.4810.12PLNTài chính
ACGAcautogaz
24.2PLN1.26%0.3PLN
Bán
88521.417K240.761MPLNDịch vụ Phân phối
ALGAIGAMES
1.540PLN−1.91%−0.030PLN
Bán
28.465K43.836K94.199MPLN−0.15PLNHỗn hợp
AMCAMICA
66.0PLN−0.45%−0.3PLN
Bán
5.6K369.6K505.745MPLN6.2710.57PLN3.329KKhách hàng Lâu năm
AQUAQUABB
16.4PLN0.00%0.0PLN
Bán
582212.987MPLN30.140.54PLN387Công ty dịch vụ công cộng
ATDATENDE
2.905PLN0.52%0.015PLN
Bán
5.501K15.98K105.032MPLN3.330.87PLNDịch vụ Công nghệ
BBTBOOMBIT
10.28PLN−0.96%−0.10PLN
Bán
11.436K117.562K140.13MPLN10.970.95PLNDịch vụ Công nghệ
BFTBENEFIT
463PLN−0.43%−2PLN
Bán
1.034K478.742K1.364BPLN42.2011.02PLNDịch vụ Khách hàng
BKDBKDGAMES
5.40PLN−1.82%−0.10PLN
Bán Mạnh
2.601K14.045KDịch vụ Công nghệ
BNPBNPPPL
50.4PLN−0.00%−0.0PLN
Bán
25112.65K7.439BPLN25.751.97PLNTài chính
BOWBOWIM
9.40PLN1.29%0.12PLN
Bán
47.082K442.571K158.353MPLN9.70PLNDịch vụ Phân phối
CCRCONSTANCE
30.2PLN−0.66%−0.2PLN
Bán Mạnh
391Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
CLACONSOLE
5.40PLN11.11%0.54PLN
Bán
9385.065KDịch vụ Công nghệ
CLCCOLUMBUS ENERGY
5.55PLN−3.65%−0.21PLN
Bán
43.091K239.155K396.136MPLN−0.64PLNCông ty dịch vụ công cộng
COGCOGNOR
3.960PLN−1.25%−0.050PLN
Bán
135.727K537.479K687.397MPLN2.991.39PLNHỗn hợp
CPLCOMPERIA
3.70PLN1.09%0.04PLN
Bán
2.797K10.349K12.955MPLN3.401.08PLNDịch vụ Công nghệ
CRBCARBON STUDIO
12.20PLN3.39%0.40PLN
Bán
2703.294KDịch vụ Công nghệ
CRCCARPATHIA CAPITAL
2.37PLN0.00%0.00PLN
Bán
512Tài chính
DPLDROZAPOL
5.74PLN5.90%0.32PLN
Bán
8.342K47.883K33.163MPLN1.304.16PLN192Dịch vụ Phân phối
DRGDRAGEUS GAMES
1.72PLN−10.42%−0.20PLN
Bán Mạnh
250430Dịch vụ Công nghệ
DVLDEVELIA
2.240PLN0.00%0.000PLN
Bán
19.61K43.926K1.003BPLN7.570.30PLNTài chính
EDIEDINVEST
3.40PLN−1.73%−0.06PLN
Bán
2.772K9.425KKhách hàng Lâu năm
ELQELQ
1.16PLN−1.69%−0.02PLN
Bán Mạnh
1012Sản xuất Chế tạo
ENIENERGOINS
0.714PLN−6.30%−0.048PLN
Bán Mạnh
192.425K137.391K13.716MPLN−1.01PLN301Sản xuất Chế tạo
ENTENTER
20.5PLN−0.49%−0.1PLN
Bán
6.113K125.317K361.401MPLN−3.96PLNVận chuyển
FTHFINTECH
1.02PLN−7.27%−0.08PLN
Bán Mạnh
3.339K3.406KTài chính
HMPHEMP & WOOD
0.2690PLN−1.28%−0.0035PLN
Bán
305.286K82.122K10.687MPLNDịch vụ Thương mại
HRCGRUPA HRC
0.870PLN−7.25%−0.068PLN
Bán
6.739K5.863KDịch vụ Thương mại
ICEMEDINICE
10.70PLN−4.46%−0.50PLN
Bán Mạnh
5.236K56.025KCông nghệ Sức khỏe
INSINDOS
2.68PLN−0.74%−0.02PLN
Bán Mạnh
4961.329K19.242MPLN4.860.56PLNDịch vụ Thương mại
IPWIMAGEPWR
27.5PLN−4.51%−1.3PLN
Bán Mạnh
752.063K44.733MPLN−0.31PLNDịch vụ Công nghệ
IWSIRONWOLF
5.20PLN0.78%0.04PLN
Bán
1052Dịch vụ Công nghệ
IZOIZOLACJA
2.20PLN−1.79%−0.04PLN
Bán Mạnh
2.346K5.161K8.512MPLN5.570.40PLNCông nghiệp Chế biến
K2PKOOL2PLAY
6.70PLN0.00%0.00PLN
Bán
21310.089MPLN−0.50PLN30Dịch vụ Công nghệ
KPDKPPD
80.4PLN−5.19%−4.4PLN
Bán
55344.461K137.58MPLNSản xuất Chế tạo
LENLENA
3.34PLN−1.18%−0.04PLN
Bán
7782.599K84.078MPLN9.370.36PLNSản xuất Chế tạo
LMGLMGAMES
11.30PLN28.41%2.50PLN
Bán
92.82K1.049MDịch vụ Công nghệ
MMDMILESTONE MEDICAL INC.
1.52PLN−0.65%−0.01PLN
Bán
1.178K1.791K33.66MPLN−0.71PLN8Công nghệ Sức khỏe
MOCMOLECURE
13.10PLN−44.99%−10.75PLN
Bán Mạnh
240.653K3.157M334.615MPLN−1.06PLNCông nghệ Sức khỏe
MPYMPAY
0.900PLN−2.70%−0.025PLN
Bán Mạnh
40.062K36.056KTài chính
MSPMOSTALPLC
24.4PLN−3.94%−1.0PLN
Bán
11.591K282.82K50.8MPLN3.746.79PLNDịch vụ Công nghiệp
OMLONE MORE LEVEL
0.865PLN−59.63%−1.275PLN
Bán Mạnh
710.904K614.221K114.525MPLN0.07PLN28Dịch vụ Công nghệ
OPTOPTIZEN LABS
0.580PLN−3.33%−0.020PLN
Bán
3.52K2.042K4.964MPLN28.570.02PLNTruyền thông
OTMOTMUCHOW
2.45PLN0.00%0.00PLN
Bán
1.002K2.455K62.466MPLN−0.35PLNHàng tiêu dùng không lâu bền
PASPASSUS
26.5PLN1.92%0.5PLN
Bán
46012.19KDịch vụ Công nghệ
PMAPRIMAMODA
1.20PLN0.00%0.00PLN
Bán
5006003.84MPLN−0.27PLNHàng tiêu dùng không lâu bền
QONQUARTICON
3.52PLN−2.22%−0.08PLN
Bán Mạnh
3301.162K9.08MPLN−2.41PLN20Dịch vụ Công nghệ
RDSRED DEV STUDIO
0.640PLN0.00%0.000PLN
Bán
4.765K3.05KDịch vụ Công nghệ
ROVROVITA
0.220PLN−12.00%−0.030PLN
Bán Mạnh
800176Dịch vụ Phân phối
RVURYVU
22.70PLN−5.81%−1.40PLN
Bán Mạnh
14.868K337.504K442.367MPLN−4.93PLN190Công nghệ Sức khỏe
SFKSFK POLKAP S.A.
0.400PLN0.00%0.000PLN
Bán
208Hàng tiêu dùng không lâu bền
STISTILO
2.07PLN−17.86%−0.45PLN
Bán
124.436MPLN−1.77PLN97Dịch vụ Phân phối
STPSTALPROD
263.0PLN−2.05%−5.5PLN
Bán Mạnh
3.319K872.897K1.498BPLN100.16PLNKhoáng sản phi năng lượng
TGGTRIGGO
3.61PLN−26.48%−1.30PLN
Bán Mạnh
41.858K151.107K7.654MPLN24Khách hàng Lâu năm
TGSTRUEGS
0.700PLN0.00%0.000PLN
Bán
14.264K9.985K10.294MPLN−0.02PLNDịch vụ Phân phối
THGTENDERHUT
50.0PLN0.00%0.0PLN
Bán
150102.284MPLN21.872.39PLN80Dịch vụ Công nghệ
TRRTERMOREX
0.585PLN0.00%0.000PLN
Bán
1005966.397MPLN40.070.01PLN176Sản xuất Chế tạo
U2KUNIMA
4.67PLN4.71%0.21PLN
Bán
12.396K57.889K11.672MPLN−0.19PLN70Dịch vụ Công nghệ
ULGULTGAMES
17.80PLN0.34%0.06PLN
Bán
4998.882K92.78MPLN16.011.11PLNDịch vụ Công nghệ
VRFVRFACTORY
0.540PLN−6.90%−0.040PLN
Bán Mạnh
5.335K2.881KDịch vụ Công nghệ
VTLVISTAL
1.366PLN2.25%0.030PLN
Bán
23.421K31.993K22.015MPLNKhoáng sản phi năng lượng
XTPXTPL
43.3PLN−3.56%−1.6PLN
Bán Mạnh
76032.908K87.319MPLN−3.58PLN35Công nghệ Điện tử