Cổ phiếu tăng nhiều nhất trong 52 tuần — Thị trường Chứng khoán Ba Lan

Mức đỉnh trong 52 tuần có thể được coi là chỉ báo kỹ thuật phản ánh giá tối đa của cổ phiếu trong một năm, thường là ngưỡng kháng cự mạnh. Có rất nhiều chiến lược đầu tư dựa trên giá trị của mức đỉnh trong 52 tuần. Một chiến lược như vậy là khi bạn mua và giữ cổ phiếu đang đạt mức đỉnh mới trong khoảng thời gian 52 tuần mới hoặc không thực hiện được việc bán cổ phiếu.

           
ACP ASSECOPOL
98.50-0.71%-0.70Mua34.696K8.176B17.635.6328009.00Dịch vụ Công nghệ
ALR ALIOR
54.282.30%1.22Sức mua mạnh226.324K7.086B15.963.32Tài chính
ASE ASSECOSEE
48.000.42%0.20Sức mua mạnh20.555K2.491B18.912.532978.00Dịch vụ Công nghệ
BHW HANDLOWY
55.002.80%1.50Sức mua mạnh76.079K7.186B13.334.012994.00Tài chính
CPA CAPITAL
2.0610.16%0.19Sức mua mạnh58.998K28.132M14.00Hỗn hợp
ING INGBSK
271.000.00%0.00Mua10.433K35.257B13.49Tài chính
MBK MBANK
519.50-1.61%-8.50Mua43.827K22.015B63.718.30Tài chính
MLK MILKILAND
1.8035.34%0.47Sức mua mạnh1.301M56.250MHàng tiêu dùng không lâu bền
PCR PCCROKITA
98.701.65%1.60Mua6.076K1.960B7.8112.44Công nghiệp Chế biến
RCW RUCH CHORZOW
0.650.00%0.00Mua033.637M132.650.00Dịch vụ Khách hàng
Tải thêm