Các cổ phiếu đã được giao dịch nhiều nhất

Xem danh sách cổ phiếu có khối lượng giao dịch cao nhất chỉ trong nháy mắt. Khối lượng giao dịch lớn có xu hướng xuất hiện gần với mức giá mạnh và điểm xoay. Khối lượng như vậy thường là kết quả của một số lượng lớn các lệnh được lấp đầy ở mức giá nhất định khi nhà đầu tư lớn tham gia vào thị trường.

           
PGN PGNIG 5.32-5.17%-0.29Sức bán mạnh6.798M32.416B10.640.5024723.00Năng lượng
TPE TAURONPE 2.101.45%0.03Bán3.584M3.628B2.670.7924835.00Công ty dịch vụ công cộng
KPX KOPEX 1.1017.02%0.16Bán3.513M14.673M0.215.142220.00Vật liệu cơ bản
FMF FAMUR 4.640.87%0.04Bán2.590M2.644B54.700.085247.00Vật liệu cơ bản
TRK TRAKCJA 2.78-2.46%-0.07Mua2.200M146.489M9.430.291984.00Công nghiệp
KZS KREZUS 3.170.63%0.02Mua1.953M172.314M12.530.2539.00Vật liệu cơ bản
PKN PKNORLEN 87.003.94%3.30Mua1.939M35.799B6.4413.5120262.00Năng lượng
OPL ORANGEPL 4.432.55%0.11Bán1.822M5.669B-0.1115433.00Dịch vụ Viễn thông
PKO PKOBP 38.893.13%1.18Mua1.450M47.138B14.572.6728574.00Tài chính
GNB GETINOBLE 0.94-4.08%-0.04Bán1.352M951.867M-0.585338.00Tài chính
MIL MILLENNIUM 8.014.43%0.34Mua798.334K9.305B13.960.575848.00Tài chính
PXM POLIMEXMS 4.06-0.73%-0.03Mua724.697K967.771M-0.654207.00Công nghiệp
LCC LCCORP 2.30-6.88%-0.17Sức bán mạnh642.977K1.105B6.790.34158.00Tài chính
ENA ENEA 8.78-2.12%-0.19Bán622.757K3.960B3.822.3015514.00Công ty dịch vụ công cộng
KGH KGHM 91.000.66%0.60Mua544.151K18.080B14.036.4933366.00Vật liệu cơ bản
CIG CIGAMES 0.850.00%0.00Sức bán mạnh481.536K128.444M10.720.0891.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PEO PEKAO 104.001.51%1.55Bán478.394K26.890B10.849.5917456.00Tài chính
QMK QUMAK 1.858.19%0.14Mua477.290K69.041M-4.22749.00Công nghệ
ENG ENERGA 8.45-0.71%-0.06Bán388.234K3.524B4.741.789217.00Công ty dịch vụ công cộng
ABC ABCDATA 1.442.86%0.04Bán383.173K175.374M6.860.21604.00Công nghệ
COG COGNOR 1.906.15%0.11Mua299.798K212.322M6.040.432183.00Vật liệu cơ bản
EMT ELEMENTAL 1.045.05%0.05Mua282.351K168.761M9.560.11578.00Công nghiệp
CDR CDPROJEKT 204.600.79%1.60Mua268.281K19.512B114.631.85226.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GTN GETIN 0.57-3.39%-0.02Bán245.287K447.851M2.210.266582.00Tài chính
IDA IDEABANK 7.44-4.12%-0.32Mua230.131K608.399M3.002.482860.00Tài chính
CPS CYFRPLSAT 23.782.06%0.48Mua213.883K14.901B15.181.574829.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
LTS LOTOS 60.001.21%0.72Mua202.847K10.959B7.018.554897.00Năng lượng
MSZ MOSTALZAB 0.23-4.17%-0.01Sức bán mạnh184.247K35.791M-0.512251.00Công nghiệp
DNP DINOPL 104.603.56%3.60Sức mua mạnh184.184K9.902B42.892.4413696.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ACP ASSECOPOL 45.021.81%0.80Sức mua mạnh159.446K3.670B7.875.7223528.00Công nghệ
BMC BUMECH 0.32-5.88%-0.02Mua155.534K26.772M-0.511087.00Vật liệu cơ bản
PKP PKPCARGO 43.500.00%0.00Sức bán mạnh149.995K1.948B16.412.6523265.00Công nghiệp
PRC PROCHNIK 0.040.00%0.00Bán144.382K2.137M-1.25174.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GRI GINOROSSI 0.595.36%0.03Sức bán mạnh131.746K28.187M-0.141392.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NET NETIA 4.96-1.78%-0.09Bán130.573K1.695B37.300.132112.00Dịch vụ Viễn thông
ALR ALIOR 67.600.00%0.00Bán129.526K8.823B14.664.679488.00Tài chính
VVD VIVID 4.24-3.20%-0.14Bán124.137K123.817M-0.2789.00Công nghệ
PLY PLAY 21.441.61%0.34Bán120.594K5.353B10.412.06Dịch vụ Viễn thông
ABE ABPL 18.00-2.17%-0.40Bán118.975K297.853M4.733.81224.00Công nghệ
ASB ASBIS 2.952.79%0.08Bán109.574K157.472M5.400.541202.00Công nghệ
BRS BORYSZEW 6.620.46%0.03Bán108.635K1.582B10.040.6610000.00Vật liệu cơ bản
BIO BIOTON 6.083.23%0.19Sức mua mạnh106.724K505.740M-0.02712.00Chăm sóc sức khỏe
CRM CORMAY 0.891.14%0.01Theo dõi105.255K67.940M-0.02235.00Chăm sóc sức khỏe
FFI FASTFIN 0.59-11.94%-0.08Sức bán mạnh102.760K16.750M2.230.2764.00Tài chính
SET SETANTA 1.38-5.48%-0.08Bán101.666K6.290M-2.060.00Tài chính
APR AUTOPARTN 4.082.00%0.08Bán101.461K520.500M13.980.291201.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
KRU KRUK 217.000.28%0.60Mua97.923K4.084B15.4214.402973.00Tài chính
URS URSUS 2.28-0.87%-0.02Sức bán mạnh82.876K136.114M-0.44855.00Công nghiệp
CIE CIECH 56.000.09%0.05Bán75.317K2.949B7.587.393876.00Vật liệu cơ bản
EUR EUROCASH 19.600.77%0.15Bán69.811K2.707B-0.2417478.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BZW BZWBK 328.000.00%0.00Bán62.870K32.581B14.8122.1514330.00Tài chính
STX STALEXP 3.353.40%0.11Bán55.746K801.129M5.510.61323.00Công nghiệp
VST VISTULA 4.390.00%0.00Bán55.357K795.446M18.000.252348.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
RON RONSON 1.094.81%0.05Mua54.217K170.571M23.950.0568.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BML BIOMEDLUB 1.060.00%0.00Bán50.695K65.996M-0.12211.00Chăm sóc sức khỏe
LVC LIVECHAT 35.30-0.28%-0.10Mua38.796K911.550M18.821.880.00Công nghệ
RFK RAFAKO 3.440.58%0.02Bán38.082K435.817M-0.012151.00Công nghiệp
BBD BBIDEV 0.53-1.85%-0.01Bán36.266K56.492M-0.1841.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ALC ALCHEMIA 4.535.59%0.24Mua35.970K858.000M36.640.122158.00Vật liệu cơ bản
WLT WIELTON 11.841.89%0.22Bán35.808K701.558M8.621.372333.00Công nghiệp
GCN GROCLIN 2.79-3.79%-0.11Bán35.236K33.576M-6.821799.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ZST ZASTAL 0.621.64%0.01Bán33.956K16.671M-0.60294.00Tài chính
MSW MOSTALWAR 3.00-1.64%-0.05Bán33.792K61.000M-0.621491.00Công nghiệp
RBW RAINBOW 27.400.00%0.00Sức bán mạnh28.698K398.725M10.942.51579.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PND POLNORD 8.74-0.68%-0.06Mua25.812K287.700M23.610.37108.00Tài chính
PLW PLAYWAY 129.00-0.77%-1.00Mua24.672K858.000M29.844.322.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
IPX IMPEXMET 3.980.00%0.00Bán24.063K756.200M9.220.432187.00Vật liệu cơ bản
ALI ALTUSTFI 9.001.12%0.10Bán23.780K410.468M4.062.2988.00Tài chính
CMP COMP 62.50-1.57%-1.00Sức bán mạnh22.228K375.805M47.581.311129.00Công nghệ
MRB MIRBUD 1.14-0.87%-0.01Bán22.206K94.866M4.070.28794.00Công nghiệp
MBK MBANK 400.000.81%3.20Bán21.792K16.789B13.1930.356346.00Tài chính
TOR TORPOL 4.500.00%0.00Bán21.758K103.365M-1.20676.00Công nghiệp
NEM NETMEDIA 9.55-2.05%-0.20Bán20.005K88.377M16.240.59317.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AWM AIRWAY 0.812.53%0.02Mua19.791K46.151M44.550.028.00Chăm sóc sức khỏe
GPR GPRE 5.525.14%0.27Sức mua mạnh19.764K2.313B4.351.2641.00Tài chính
ATC ARCTIC 4.05-1.46%-0.06Bán19.501K284.773M8.560.471750.00Vật liệu cơ bản
DPL DROZAPOL 1.72-1.71%-0.03Bán18.434K10.524M19.660.0966.00Vật liệu cơ bản
KAN KANIA 0.98-1.01%-0.01Bán18.200K123.931M2.300.43849.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
EEX EKOEXPORT 4.464.45%0.19Bán17.576K51.996M-0.6965.00Vật liệu cơ bản
LBW LUBAWA 0.841.20%0.01Bán17.119K90.694M27.440.051002.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ZEP ZEPAK 10.10-0.98%-0.10Bán16.427K518.400M4.552.225946.00Công ty dịch vụ công cộng
ECH ECHO 4.280.71%0.03Bán16.108K1.754B5.880.73428.00Tài chính
BRA BRASTER 4.462.06%0.09Bán15.930K40.067M-3.0178.00Chăm sóc sức khỏe
BHW HANDLOWY 70.800.57%0.40Bán14.995K9.198B14.484.893457.00Tài chính
RDL RADPOL 1.390.72%0.01Bán14.196K52.800M-0.04512.00Vật liệu cơ bản
LRQ LARQ 8.98-0.66%-0.06Bán14.097K70.221M1.535.899.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MON MONNARI 7.152.44%0.17Mua14.077K213.330M9.720.741283.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
VIN VINDEXUS 8.34-1.88%-0.16Bán13.867K98.531M2.962.8273.00Công nghiệp
SEN SERINUS 0.800.00%0.00Bán13.858K271.896M-3.11Năng lượng
RNK RANKPROGR 1.890.00%0.00Bán13.678K70.277M4.830.3994.00Tài chính
TEN TSGAMES 84.391.67%1.39Mua13.408K603.825MCông nghệ
ASE ASSECOSEE 11.800.00%0.00Mua13.363K612.352M10.991.071552.00Công nghệ
WIK WIKANA 0.553.77%0.02Mua13.211K10.608M-0.1050.00Tài chính
EGS ERGIS 3.75-1.06%-0.04Bán12.363K145.582M8.100.46856.00Vật liệu cơ bản
MRC MERCATOR 17.85-2.46%-0.45Bán11.666K193.780M19.230.93607.00Chăm sóc sức khỏe
LBT LIBET 1.204.35%0.05Theo dõi11.662K57.500M-0.37500.00Vật liệu cơ bản
ATT GRUPAAZOTY 43.20-0.05%-0.02Bán11.550K4.287B10.784.0114434.00Vật liệu cơ bản
SOL SOLAR 0.710.00%0.00Bán11.541K21.300M-1.50734.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BTM BYTOM 2.620.38%0.01Bán11.315K188.086M17.070.1637.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
EUC EUCO 8.105.19%0.40Mua11.297K43.120M3.882.09308.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
Trang chủ Sàng lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Screener Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp Website & Môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất