Cổ phiếu Ba Lanđược giao dịch nhiều nhất

Những cổ phiếu này hiện phổ biến hơn Britney, có khối lượng giao dịch cao nhất trên thị trường. Khối lượng lớn có xu hướng xuất hiện song song với các mức giá và điểm xoay trục mạnh, và thường là kết quả của một số lượng lớn đơn đặt hàng được thực hiện ở các mức giá nhất định, khi những người chơi lớn tham gia thị trường. Như bất kỳ nhà giao dịch nào cũng biết, ở đâu có hoạt động, ở đó có khả năng biến động và ở nơi có biến động, ở đó có tiềm năng thu lợi nhuận. Thị trường Chứng khoán Ba Lan nắm giữ rất nhiều cơ hội, vì vậy hãy bắt lấy chúng.

Khối lượng 1 Ngày
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
PKNPKNORLEN
2.684M60.80 PLN2.01%70.585B PLN1.3246.05 PLN57.98%9.05%Năng lượng Mỏ
Mua
PGEPGE
1.975M7.714 PLN−1.66%17.308B PLN4.121.87 PLN−16.39%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
PKOPKOBP
1.889M34.59 PLN−1.96%43.238B PLN12.232.83 PLN−17.75%5.29%Tài chính
Theo dõi
PZUPZU
1.861M41.25 PLN0.51%35.613B PLN7.755.32 PLN46.07%4.70%Tài chính
Mua
ALEALLEGRO
1.818M29.825 PLN−0.23%31.48B PLN−1.80 PLN−269.48%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
PCOPEPCO
1.405M26.12 PLN−0.08%15.019B PLN0.00%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
CPSCYFRPLSAT
1.051M12.940 PLN−0.50%8.276B PLN15.720.82 PLN−87.03%9.27%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
OPLORANGEPL
939.512K7.708 PLN0.10%10.116B PLN11.690.66 PLN−54.11%4.54%Truyền thông
Sức mua mạnh
JSWJSW
652.65K44.81 PLN0.70%5.261B PLN0.9746.15 PLN−0.62%0.00%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
ENAENEA
499.931K7.370 PLN−3.03%3.904B PLN−1.69 PLN−144.15%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
CIGCIGAMES
435.471K6.30 PLN5.00%1.153B PLN0.00%Dịch vụ Công nghệ
PEOPEKAO
395.729K99.15 PLN−1.82%26.027B PLN7.4713.27 PLN28.99%5.47%Tài chính
Mua
KGHKGHM
308.096K111.45 PLN−0.22%22.29B PLN22.614.93 PLN−85.09%0.90%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
MRBMIRBUD
286.951K6.90 PLN2.99%633.035M PLN5.841.18 PLN3.77%Dịch vụ Công nghiệp
4MS4MASS
278.91K6.44 PLN−5.57%154.631M PLN13.670.47 PLN105.86%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ECHECHO
278.646K4.37 PLN0.92%1.803B PLN10.07%Tài chính
Mua
COGCOGNOR
276.156K7.50 PLN3.02%1.286B PLN16.27%Hỗn hợp
Bán
MILMILLENNIUM
269.622K5.420 PLN−0.55%6.575B PLN−0.32 PLN63.61%0.00%Tài chính
Mua
CDRCDPROJEKT
220.422K148.70 PLN0.07%14.857B PLN43.173.44 PLN66.10%0.67%Dịch vụ Công nghệ
Bán
PXMPOLIMEXMS
151.184K4.295 PLN−1.49%1.038B PLN0.00%Dịch vụ Công nghiệp
RFKRAFAKO
139.463K1.038 PLN0.39%166.994M PLN0.00%Dịch vụ Công nghiệp
XTBXTB
123.881K31.94 PLN−0.62%3.749B PLN5.306.03 PLN8.45%15.22%Tài chính
Sức mua mạnh
DNPDINOPL
120.601K373.8 PLN0.19%36.647B PLN28.1813.26 PLN40.01%0.00%Bán Lẻ
Theo dõi
EUREUROCASH
115.639K14.89 PLN−2.04%2.072B PLN22.950.65 PLN410.39%2.42%Dịch vụ Phân phối
Mua
PRTPROTEKTOR
111.915K2.120 PLN1.19%40.326M PLN0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
PATPATENTUS
99.394K3.89 PLN−0.51%114.755M PLN0.00%Sản xuất Chế tạo
ALRALIOR
98.502K49.82 PLN−1.39%6.504B PLN5.568.96 PLN84.07%0.00%Tài chính
Theo dõi
OMLONE MORE LEVEL
96.259K3.50 PLN−5.15%197.808M PLN−0.11 PLN−1537.18%0.00%Dịch vụ Công nghệ
LBWLUBAWA
94.261K2.616 PLN0.23%393.106M PLN0.00%Khách hàng Lâu năm
EATAMREST
92K28.55 PLN3.25%6.256B PLN23.491.22 PLN0.00%Dịch vụ Khách hàng
Mua
GEAGRENEVIA
88.304K3.105 PLN−0.64%1.784B PLN11.300.27 PLN351.40%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
IFAINFRA
87.268K1.880 PLN5.92%3.525M PLN56.800.03 PLN45.81%0.00%Dịch vụ Công nghệ
CPRCOMPREMUM
86.422K2.22 PLN−0.45%99.538M PLN0.00%Sản xuất Chế tạo
CCCCCC
82.126K41.85 PLN2.22%2.882B PLN0.00%Bán Lẻ
Theo dõi
IPOINTERSPPL
81.665K1.165 PLN8.37%39.762M PLN−0.59 PLN−539.72%0.00%Bán Lẻ
WTNWITTCHEN
78.977K25.0 PLN−3.85%459.01M PLN13.32%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
ZREZREMB
78.943K3.280 PLN−6.29%44.728M PLN53.590.06 PLN−47.15%0.00%Sản xuất Chế tạo
IMSIMS
74.705K3.10 PLN−0.64%105.072M PLN6.77%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
VRGVRG
72.602K3.36 PLN−0.59%787.772M PLN7.370.46 PLN8.05%5.06%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
ELTELEKTROTI
69.155K16.60 PLN5.06%165.718M PLN9.04%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
SPLSANPL
66.623K354.0 PLN−1.88%36.175B PLN10.3234.30 PLN48.91%1.37%Tài chính
Theo dõi
SVESNTVERSE
64.115K5.320 PLN1.33%373.785M PLN0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
MIRMIRACULUM
61.279K1.29 PLN−3.01%53.535M PLN0.00%Bán Lẻ
ASBASBIS
60.823K28.62 PLN0.99%1.588B PLN4.496.37 PLN17.49%6.72%Dịch vụ Phân phối
TRKTRAKCJA
60.328K1.410 PLN0.00%474.396M PLN0.00%Dịch vụ Công nghiệp
HUGHUUUGE
58.857K24.90 PLN−0.40%1.613B PLN7.733.22 PLN85.27%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
DGSDEMGAMES
58.458K2.7000 PLN−16.25%6.21M PLN0.00%Dịch vụ Công nghệ
TORTORPOL
55.577K18.84 PLN0.64%432.755M PLN15.92%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
ENIENERGOINS
53.366K3.92 PLN0.51%70.56M PLN0.00%Sản xuất Chế tạo
PCXPCCEXOL
52.053K2.955 PLN0.51%514.574M PLN3.38%Hàng tiêu dùng không lâu bền
LWBBOGDANKA
51.447K35.40 PLN−1.61%1.204B PLN18.411.92 PLN−27.00%7.29%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
CPDCELTIC
49.568K6.42 PLN17.15%57.563M PLN0.00%Tài chính
ATCARCTIC
47.872K15.08 PLN1.89%1.045B PLN17.90%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
DVLDEVELIA
46.57K4.735 PLN−0.11%2.119B PLN8.45%Tài chính
Sức mua mạnh
ATTGRUPAAZOTY
43.968K24.28 PLN−1.14%2.408B PLN−20.30 PLN−204.87%0.00%Công nghiệp Chế biến
Bán
APRAUTOPARTN
43.606K22.85 PLN1.11%2.985B PLN14.101.62 PLN8.32%0.66%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
SNXSUNEX
35.485K15.54 PLN4.16%315.222M PLN1.80%Sản xuất Chế tạo
ONOONESANO
33.963K1.320 PLN8.20%86.962M PLN−0.13 PLN−245.69%0.00%Công nghiệp Chế biến
ACPASSECOPOL
33.022K72.45 PLN−0.75%6.013B PLN11.966.06 PLN6.16%4.83%Dịch vụ Công nghệ
Mua
STXSTALEXP
32.734K2.51 PLN−0.40%620.628M PLN7.97%Dịch vụ Công nghiệp
KERKERNEL
30.285K6.890 PLN1.17%2.067B PLN0.00%Công nghiệp Chế biến
PKPPKPCARGO
30.108K15.58 PLN0.65%697.78M PLN0.00%Vận chuyển
Bán
MSZMOSTALZAB
29.154K3.815 PLN0.66%284.467M PLN5.470.70 PLN168.88%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
RNKRANKPROGR
28.965K2.28 PLN−1.72%84.721M PLN4.370.52 PLN13.52%0.00%Tài chính
TOATOYA
28.33K6.40 PLN−0.31%480.27M PLN7.640.84 PLN−20.55%0.00%Khách hàng Lâu năm
MDGMEDICALG
27.781K33.75 PLN4.49%335.906M PLN6.325.34 PLN0.00%Công nghệ Sức khỏe
PGIPROGIELDA
27.776K2.110 PLN1.69%6.33M PLN0.00%Dịch vụ Công nghệ
SFDSFD
27.614K2.83 PLN−0.35%124.647M PLN11.370.25 PLN2.47%4.24%Bán Lẻ
GLCGLCOSMED
24.157K2.61 PLN−1.14%227.954M PLN43.140.06 PLN15.90%1.15%Hàng tiêu dùng không lâu bền
PPSPEPEES
23.568K1.29 PLN1.57%122.55M PLN7.75%Hàng tiêu dùng không lâu bền
UNIUNIBEP
23.302K9.38 PLN−3.89%296.133M PLN−0.66 PLN−150.47%2.35%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
GPWGPW
23.212K37.16 PLN1.31%1.56B PLN7.27%Tài chính
Theo dõi
DATDATAWALK
22.945K51.0 PLN−5.03%261.782M PLN0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
ATDATENDE
21.873K3.17 PLN1.93%115.208M PLN17.400.18 PLN0.00%Dịch vụ Công nghệ
BMCBUMECH
20.731K28.80 PLN0.14%417.07M PLN2.3912.05 PLN−66.94%3.47%Sản xuất Chế tạo
TENTSGAMES
19.569K88.45 PLN2.25%648.765M PLN8.14%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
HRPHARPER
19.49K8.56 PLN−4.89%54.502M PLN0.00%Công nghiệp Chế biến
BIOBIOTON
19.121K3.890 PLN−0.51%334.012M PLN76.270.05 PLN67.76%0.00%Công nghệ Sức khỏe
ENGENERGA
18.356K8.30 PLN−1.19%3.437B PLN2.543.27 PLN0.00%Công ty dịch vụ công cộng
NVGNOVAVISGR
17.792K2.66 PLN0.00%93.141M PLN0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
IFRIFSA
16.68K2.55 PLN2.41%10.328M PLN26.320.10 PLN0.00%Sản xuất Chế tạo
SLTSAULETECH
16.597K3.38 PLN0.00%280.089M PLN0.00%Công nghệ Điện tử
TXTTEXT S A
16.203K148.6 PLN3.826B PLN25.005.94 PLN31.68%4.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
CLNCLNPHARMA
15.936K15.86 PLN0.13%809.756M PLN−0.77 PLN−216.36%0.57%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
BDXBUDIMEX
15.795K434.0 PLN−1.48%11.08B PLN18.2323.81 PLN34.59%4.15%Dịch vụ Công nghiệp
Bán
BLOBLOOBER TEAM
15.545K25.20 PLN−0.79%486.489M PLN31.840.79 PLN−8.75%0.00%Dịch vụ Công nghệ
IVOINCUVO
15.098K2.66 PLN0.38%37.997M PLN0.00%Dịch vụ Công nghệ
ICEMEDINICE
15.054K12.65 PLN−3.07%79.506M PLN0.00%Công nghệ Sức khỏe
AATALTA
15.029K1.73 PLN0.00%26.508M PLN6.920.25 PLN−78.74%0.00%Tài chính
ACAACARTUS
14.475K1.32 PLN3.13%9.899M PLN28.210.05 PLN15.56%1.52%Dịch vụ Thương mại
KRUKRUK
14.32K424.0 PLN−0.09%8.191B PLN3.07%Dịch vụ Thương mại
Mua
AREARENAPL
14.294K2.44 PLN2.52%193.753M PLN−0.06 PLN31.85%0.00%Bán Lẻ
SNKSANOK
13.995K19.00 PLN4.40%510.757M PLN8.202.32 PLN53.65%6.32%Sản xuất Chế tạo
SNTSYNEKTIK
13.983K62.0 PLN−0.64%528.806M PLN0.97%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
KTYKETY
13.807K652.0 PLN−2.03%6.292B PLN11.5656.40 PLN−23.92%9.59%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
BOWBOWIM
13.787K6.48 PLN−0.61%110.574M PLN18.52%Dịch vụ Phân phối
INPINPRO
13.7K8.80 PLN4.76%352.352M PLN5.511.60 PLN70.87%2.84%Tài chính
MBKMBANK
13.449K390.2 PLN−1.54%16.57B PLN−31.10 PLN−52.40%0.00%Tài chính
Mua
01C01CYBATON
13.145K3.09 PLN−0.96%50.644M PLN0.00%Dịch vụ Thương mại
SUNSUNTECH
12.986K7.32 PLN−0.27%116.681M PLN13.330.55 PLN0.41%Dịch vụ Công nghệ