Các công ty của Ba Lan có doanh thu cao nhất

Hãy sử dụng danh sách sau đây: Các công ty Ba Lan này có mức doanh thu cao nhất và được sắp xếp theo mức doanh thu. Chỉ số này có thể hữu ích cho các nhà đầu tư tăng trưởng đang tìm kiếm các công ty tạo ra nhiều doanh thu cao nhất.
Doanh thu
FY
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
PKNPKNORLEN
372.64 B PLN67.32 PLN−0.56%274.382 K0.1278.596 B PLN3.2021.03 PLN−57.32%8.12%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
PGEPGE
95.964 B PLN6.042 PLN−1.18%1.476 M0.1913.718 B PLN−2.23 PLN−235.37%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
PZUPZU
60.699 B PLN50.90 PLN−1.81%207.385 K0.1344.756 B PLN7.626.68 PLN+70.90%4.63%Tài chính
Mua
TPETAURONPE
50.715 B PLN2.833 PLN−1.22%1.871 M0.395.026 B PLN2.970.95 PLN0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
ENAENEA
48.167 B PLN8.335 PLN−1.36%276.331 K0.224.476 B PLN−1.33 PLN−800.16%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
PKOPKOBP
38.877 B PLN62.06 PLN−0.83%651.762 K0.2478.225 B PLN14.104.40 PLN2.05%Tài chính
Mua
KGHKGHM
34.029 B PLN135.30 PLN+2.00%203.222 K0.2226.53 B PLN81.021.67 PLN−94.98%0.75%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
EUREUROCASH
32.452 B PLN14.03 PLN−1.89%97.911 K0.241.99 B PLN2.52%Dịch vụ Phân phối
Mua
PCOPEPCO
26.101 B PLN20.53 PLN+0.74%299.639 K0.1711.739 B PLN0.00%Bán Lẻ
Mua
DNPDINOPL
25.666 B PLN389.0 PLN+1.17%192.019 K0.8137.696 B PLN27.1414.33 PLN+24.14%0.00%Bán Lẻ
Theo dõi
ATTGRUPAAZOTY
24.658 B PLN22.24 PLN−0.98%25.929 K0.252.228 B PLN−26.42 PLN−241.19%0.00%Công nghiệp Chế biến
Bán
ENGENERGA
22.857 B PLN9.67 PLN−0.31%4.748 K0.214.016 B PLN5.161.87 PLN−19.83%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
PEOPEKAO
22.163 B PLN173.80 PLN−0.46%155.694 K0.2345.827 B PLN6.9325.06 PLN3.10%Tài chính
Mua
SPLSANPL
21.874 B PLN573.2 PLN−0.76%10.998 K0.1759.025 B PLN12.1247.28 PLN4.03%Tài chính
Theo dõi
JSWJSW
20.199 B PLN32.53 PLN−1.78%483.969 K0.613.889 B PLN1.8417.66 PLN−71.73%0.00%Năng lượng Mỏ
Mua
MBKMBANK
18.082 B PLN676.2 PLN−2.11%2.687 K0.1229.335 B PLN1203.200.56 PLN0.00%Tài chính
Theo dõi
LPPLPP
17.406 B PLN15310 PLN−0.26%1.402 K0.3628.477 B PLN17.67866.27 PLN+11.46%2.80%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
ACPASSECOPOL
16.896 B PLN79.10 PLN+1.15%18.524 K0.266.491 B PLN4.48%Dịch vụ Công nghệ
Mua
KERKERNEL
15.47 B PLN10.50 PLN+0.38%2.927 K0.113.069 B PLN−2.52 PLN−109.20%0.00%Công nghiệp Chế biến
INGINGBSK
15.464 B PLN314.5 PLN−1.10%4.168 K0.1441.372 B PLN9.2134.13 PLN0.00%Tài chính
Theo dõi
ABEABPL
15.38 B PLN89.6 PLN−1.54%1.102 K0.131.469 B PLN8.8610.11 PLN−16.03%2.20%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
CARINTERCARS
15.285 B PLN540 PLN+0.37%3280.097.622 B PLN9.7655.32 PLN+1.92%0.13%Sản xuất Chế tạo
Mua
CPSCYFRPLSAT
13.626 B PLN10.135 PLN−1.60%180.672 K0.156.587 B PLN20.040.51 PLN−68.63%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
OPLORANGEPL
12.97 B PLN7.986 PLN+0.48%291.294 K0.2910.431 B PLN12.810.62 PLN+12.99%4.40%Truyền thông
Mua
ASBASBIS
12.861 B PLN24.88 PLN+0.57%40.955 K0.541.373 B PLN6.144.05 PLN−34.46%7.35%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
UNTUNIMOT
12.009 B PLN134.8 PLN+2.59%2.108 K0.601.077 B PLN4.1732.30 PLN+17.09%10.42%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
NEUNEUCA
11.813 B PLN895 PLN0.00%140.013.969 B PLN27.6232.41 PLN+8.46%1.45%Dịch vụ Phân phối
Mua
EATAMREST
11.044 B PLN25.70 PLN−4.28%36.942 K0.565.883 B PLN29.940.86 PLN+1812.03%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Mua
MILMILLENNIUM
10.411 B PLN9.330 PLN−0.96%97.7 K0.0911.428 B PLN19.660.47 PLN0.00%Tài chính
Theo dõi
ALEALLEGRO
10.185 B PLN33.030 PLN−0.89%708.43 K0.1335.175 B PLN123.200.27 PLN−72.20%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
BDXBUDIMEX
9.802 B PLN685.0 PLN−3.79%7.743 K0.2318.177 B PLN23.6928.91 PLN+38.12%2.53%Dịch vụ Công nghiệp
Bán
CCCCCC
9.44 B PLN88.55 PLN+0.62%145.592 K0.326.06 B PLN−1.31 PLN+82.83%0.00%Bán Lẻ
Mua
ALRALIOR
9.364 B PLN101.30 PLN−1.51%60.417 K0.1813.427 B PLN6.5115.55 PLN0.00%Tài chính
Theo dõi
BNPBNPPPL
6.641 B PLN103.0 PLN−1.44%4220.0115.445 B PLN9.2411.15 PLN0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
BHWHANDLOWY
5.911 B PLN112.8 PLN−0.53%2.418 K0.1514.817 B PLN7.94%Tài chính
Mua
BRSBORYSZEW
5.689 B PLN6.15 PLN+0.82%8.393 K0.331.252 B PLN10.170.60 PLN+14.12%12.13%Khoáng sản phi năng lượng
PEPPEP
5.615 B PLN65.4 PLN−1.51%2.449 K2.055.127 B PLN17.163.81 PLN+21.51%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
PKPPKPCARGO
5.39 B PLN12.34 PLN+1.98%20.887 K0.25541.922 M PLN2.175.68 PLN0.00%Vận chuyển
Bán
PCEPOLICE
5.35 B PLN11.30 PLN0.00%4570.321.403 B PLN−3.88 PLN−327.29%0.00%Công nghiệp Chế biến
KTYKETY
5.219 B PLN837.0 PLN−0.12%4.35 K0.188.114 B PLN14.6157.30 PLN−13.51%7.46%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
STPSTALPROD
4.61 B PLN213.5 PLN−0.23%3440.171.156 B PLN13.3216.02 PLN7.01%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
ZEPZEPAK
4.073 B PLN19.78 PLN−0.10%1.486 K0.181.006 B PLN0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
LWBBOGDANKA
3.939 B PLN30.12 PLN−1.95%43.956 K0.361.045 B PLN1.4920.20 PLN+238.00%8.40%Năng lượng Mỏ
Bán Mạnh
COGCOGNOR
3.667 B PLN8.425 PLN−5.97%595.623 K1.631.536 B PLN4.311.96 PLN−41.10%13.62%Hỗn hợp
Bán Mạnh
APRAUTOPARTN
3.653 B PLN25.70 PLN−0.00%6.902 K0.043.357 B PLN15.011.71 PLN+7.87%0.58%Dịch vụ Phân phối
Mua
ATCARCTIC
3.549 B PLN21.58 PLN−0.46%2.536 K0.091.502 B PLN6.053.57 PLN−60.83%12.45%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
WLTWIELTON
3.433 B PLN7.83 PLN−1.26%21.252 K0.26478.774 M PLN4.401.78 PLN+14.89%5.04%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
GGOBGOBARTO
3.42 B PLN44.6 PLN+3.00%3680.531.204 B PLN12.823.48 PLN+115.65%0.00%Dịch vụ Phân phối
MMRBMIRBUD
3.319 B PLN9.64 PLN−0.41%24.263 K0.19888.084 M PLN10.070.96 PLN2.69%Dịch vụ Công nghiệp
RRBWRAINBOW
3.293 B PLN77.9 PLN−0.13%3.121 K0.121.135 B PLN6.5611.88 PLN+740.64%4.22%Dịch vụ Khách hàng
Mua
EERBERBUD
3.234 B PLN40.4 PLN+1.00%1.171 K0.31470.793 M PLN48.180.84 PLN+20.28%2.10%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
MMONMONNARI
3.02 B PLN5.28 PLN−1.49%7.576 K0.48139.493 M PLN16.070.33 PLN−88.29%0.00%Bán Lẻ
DBCDEBICA
2.992 B PLN80.0 PLN+0.25%1.097 K0.581.101 B PLN4.95%Khách hàng Lâu năm
AMCAMICA
2.838 B PLN70.6 PLN−0.56%5520.22541.598 M PLN−0.60 PLN+43.38%0.00%Khách hàng Lâu năm
Mua
BFTBENEFIT
2.774 B PLN2700 PLN+0.56%1010.057.943 B PLN18.02149.86 PLN+218.27%1.53%Dịch vụ Khách hàng
Mua
DOMDOMDEV
2.55 B PLN180.6 PLN+0.33%4070.064.644 B PLN10.1017.88 PLN+11.37%9.17%Tài chính
Mua
AACTACTION
2.51 B PLN19.58 PLN+0.10%2.432 K0.21366.496 M PLN0.00%Dịch vụ Phân phối
ASTASTARTA
2.391 B PLN26.90 PLN−0.37%8.641 K0.58656.373 M PLN2.4411.01 PLN−30.71%8.38%Hỗn hợp
Theo dõi
PCRPCCROKITA
2.388 B PLN102.0 PLN0.00%5320.212.025 B PLN7.5613.49 PLN−60.32%21.15%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
ENTENTER
2.256 B PLN70.2 PLN+0.29%1.247 K0.261.228 B PLN6.2111.31 PLN0.00%Vận chuyển
STFSTALPROFI
2.216 B PLN8.36 PLN+0.72%1.102 K0.19145.25 M PLN16.060.52 PLN−91.65%8.92%Dịch vụ Phân phối
BBOWBOWIM
2.037 B PLN6.90 PLN+1.17%7.568 K0.56116.376 M PLN17.60%Dịch vụ Phân phối
KRUKRUK
1.865 B PLN437.6 PLN−0.68%6.793 K0.268.512 B PLN8.7949.77 PLN+22.23%3.40%Dịch vụ Thương mại
Mua
KKOMKOMPUTRON
1.857 B PLN4.950 PLN−1.00%2.364 K0.5148.97 M PLN−1.07 PLN−106.48%0.00%Bán Lẻ
CMRCOMARCH
1.816 B PLN251.0 PLN−2.33%4590.102.09 B PLN1.56%Dịch vụ Công nghệ
Mua
KKGNKOGENERA
1.812 B PLN51.0 PLN−1.16%1.036 K0.29768.84 M PLN2.5919.73 PLN+357.08%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
SELSELENAFM
1.778 B PLN32.2 PLN−0.31%730.02737.538 M PLN13.912.32 PLN−55.32%4.33%Công nghiệp Chế biến
OPNOPONEO.PL
1.695 B PLN56.4 PLN−1.05%6070.12794.352 M PLN22.692.49 PLN−11.34%3.51%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
PPBXPEKABEX
1.678 B PLN26.0 PLN0.00%4.969 K0.27645.489 M PLN8.173.18 PLN+37.09%1.58%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
MMSWMOSTALWAR
1.675 B PLN6.74 PLN−0.30%2900.01135.2 M PLN0.00%Dịch vụ Công nghiệp
1ATATAL
1.66 B PLN61.0 PLN+0.66%1.164 K0.222.619 B PLN7.687.94 PLN−21.93%8.25%Khách hàng Lâu năm
Mua
NNTTNTTSYSTEM
1.657 B PLN6.36 PLN−0.93%21.875 K3.3086.987 M PLN3.411.86 PLN+52.99%1.09%Công nghệ Điện tử
ASEASSECOSEE
1.643 B PLN50.4 PLN−1.56%5.834 K1.972.657 B PLN2.85%Dịch vụ Công nghệ
Mua
XTBXTB
1.638 B PLN61.50 PLN+0.79%128.763 K0.437.174 B PLN9.136.74 PLN+3.22%7.96%Tài chính
Sức mua mạnh
DVLDEVELIA
1.614 B PLN6.57 PLN+1.39%167.381 K0.532.931 B PLN10.670.62 PLN+18.82%6.17%Tài chính
Mua
ECHECHO
1.575 B PLN4.98 PLN−0.20%5890.022.059 B PLN30.480.16 PLN−46.97%4.41%Tài chính
Mua
TIMTIM
1.523 B PLN50.5 PLN0.00%01.121 B PLN18.422.74 PLN+245.67%5.05%Dịch vụ Phân phối
ZUEZUE
1.484 B PLN10.95 PLN0.00%2.521 K0.17249.281 M PLN11.850.92 PLN+105.40%0.64%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
WPLWIRTUALNA
1.437 B PLN118.6 PLN+1.02%880.013.441 B PLN2.13%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
BOSBOS
1.433 B PLN16.60 PLN+2.15%4.877 K0.251.51 B PLN16.950.98 PLN0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
AAGOAGORA
1.4 B PLN10.82 PLN−1.64%17.479 K0.61512.389 M PLN0.00%Dịch vụ Khách hàng
SNKSANOK
1.389 B PLN23.00 PLN+2.68%1.571 K0.32602.155 M PLN7.972.89 PLN+119.15%5.36%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
MMSZMOSTALZAB
1.351 B PLN4.490 PLN+2.16%40.224 K0.39325.121 M PLN0.00%Dịch vụ Công nghiệp
VRGVRG
1.302 B PLN3.28 PLN+0.61%40.00764.326 M PLN7.600.43 PLN+9.40%6.13%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
GEAGRENEVIA
1.296 B PLN2.340 PLN−4.88%611.275 K2.461.414 B PLN5.210.45 PLN+790.87%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
FTEFORTE
1.274 B PLN23.4 PLN+1.30%1.878 K0.61552.801 M PLN−1.66 PLN−147.64%0.00%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
AANRANSWEAR
1.26 B PLN23.75 PLN−0.21%1.944 K0.17451.751 M PLN0.00%Bán Lẻ
Mua
MNCMENNICA
1.233 B PLN19.05 PLN+1.33%1040.06959.482 M PLN10.631.79 PLN+165.56%0.53%Sản xuất Chế tạo
NWGNEWAG
1.231 B PLN26.0 PLN+1.96%18.447 K1.401.148 B PLN12.292.12 PLN+282.01%0.00%Sản xuất Chế tạo
GGRNGRODNO
1.229 B PLN10.94 PLN−0.55%6.022 K0.88169.2 M PLN16.990.64 PLN−70.53%7.64%Dịch vụ Phân phối
HUGHUUUGE
1.191 B PLN25.70 PLN+1.18%2.923 K0.091.646 B PLN7.333.51 PLN+50.39%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
RWLRAWLPLUG
1.166 B PLN14.25 PLN−0.35%6210.41422.691 M PLN4.20%Sản xuất Chế tạo
AAPTAPATOR
1.138 B PLN14.50 PLN−0.28%1.029 K0.14421.127 M PLN23.540.62 PLN+76.40%3.44%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
BBMCBUMECH
1.112 B PLN12.40 PLN+0.49%4.924 K0.34178.703 M PLN5.302.34 PLN−94.68%16.21%Sản xuất Chế tạo
AARHARCHICOM
1.101 B PLN36.5 PLN+1.67%7060.082.1 B PLN6.575.55 PLN+29.34%7.19%Tài chính
Mua
TORTORPOL
1.092 B PLN32.35 PLN−0.15%2.34 K0.04744.228 M PLN0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Bán
ONDONDE
1.084 B PLN13.86 PLN−0.72%2.605 K0.24760.998 M PLN22.620.61 PLN+366.92%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
TRKTRAKCJA
1.054 B PLN2.55 PLN−2.67%49.426 K0.30881.501 M PLN−0.04 PLN+98.55%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
CCMPCOMP
997.503 M PLN80.8 PLN−0.00%5490.20349.489 M PLN−10.13 PLN−13601.76%0.00%Dịch vụ Công nghệ
PPMPPAMAPOL
992.1 M PLN2.60 PLN−1.89%12.85 K3.9890.35 M PLN0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền