Cổ phiếu có biến động cao nhất

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
CTG CUBEITG
0.0716.67%0.01Bán24.141K1.041M-11.35115.00Công nghệ
IPL IMPEL
9.45-5.50%-0.55Bán163121.576M9.540.9915269.00Công nghiệp
MDG MEDICALG
31.00-0.96%-0.30Sức bán mạnh16.741K111.802M5.016.19495.00Chăm sóc sức khỏe
PIW PLATYNINW
0.550.00%0.00Bán32.899K7.712M69.360.0121.00Tài chính
OPF OPENFIN
0.32-13.51%-0.05Sức bán mạnh396.043K23.794M-0.094103.00Tài chính
ABM ABMSOLID
8.5820.85%1.48Bán1.798K6.808M0.949.10365.00Công nghiệp
WSE WORKSERV
0.87-13.00%-0.13Bán458.824K56.632M-1.28371.00Công nghiệp
HLD HOLLYWOOD
1.0017.65%0.15Mua27.256K50.164M67.980.01Công nghiệp
KRC KREC
4.049.19%0.34Bán61.744K70.158M9.410.43104.00Công nghiệp
IFR IFSA
0.30-14.29%-0.05Sức bán mạnh6.410K2.700M-0.050.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
URS URSUS
1.01-9.01%-0.10Bán1.262M65.246M-0.73661.00Công nghiệp
KZS KREZUS
0.581.75%0.01Bán5.420M31.728M1.970.2939.00Vật liệu cơ bản
RFK RAFAKO
1.552.65%0.04Bán915.732K197.520M29.760.052029.00Công nghiệp
LAB LABOPRINT
13.7013.22%1.60Sức mua mạnh9149.561M18.640.74Công nghiệp
HRP HARPER
0.1713.33%0.02Bán6.888K10.824M-0.19833.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
QMK QUMAK
0.520.00%0.00Bán79.526K20.995M-0.80749.00Công nghệ
EAT AMREST
42.70-0.35%-0.15Mua129.915K9.058B48.530.8838273.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
IFI IFIRMA
2.282.24%0.05Bán8.470K14.592M10.740.2196.00Công nghệ
WOJ WOJAS
4.0012.04%0.43Bán3.979K50.707M3.511.141330.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
KSG KSGAGRO
0.89-10.10%-0.10Sức bán mạnh4.360K13.339M-0.55602.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TRN TRANSPOL
2.699.80%0.24Bán12.457K61.436M11.420.24536.00Công nghiệp
ZST ZASTAL
0.36-10.00%-0.04Bán20.836K9.839M0.920.39294.00Tài chính
GCN GROCLIN
2.12-5.78%-0.13Bán104.101K24.545M-6.791746.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MEX MEXPOLSKA
3.623.43%0.12Mua13227.749M7.260.50207.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AAT ALTA
2.12-0.93%-0.02Bán1.231K32.250M-0.405.00Tài chính
GRI GINOROSSI
0.37-9.76%-0.04Bán458.292K18.623M-0.501392.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TBL TBULL
30.005.63%1.60Mua12.271K33.723M7.873.81Công nghệ
ATS ATLANTIS
0.520.00%0.00Mua2.605K13.000M4.710.1111.00Tài chính
ENP ENAP
1.01-4.72%-0.05Sức bán mạnh7.000K19.873M19.820.05117.00Công nghiệp
KVT KRVITAMIN
5.927.64%0.42Sức mua mạnh70372.531M13.500.44Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
IDM IDMSA
0.97-9.35%-0.10Mua5.581K3.207M-0.84208.00Tài chính
PEM PEMANAGER
25.201.61%0.40Bán74486.240M33.230.7614.00Tài chính
PTH PRIMETECH
1.00-2.91%-0.03Bán58.168K15.610M0.492.031085.00Vật liệu cơ bản
ATL ATLASEST
0.87-1.14%-0.01Mua13.500K40.761M0.641.35318.00Tài chính
GRN GRODNO
3.00-9.09%-0.30Bán28.221K46.146M5.370.56506.00Công nghiệp
SFS SFINKS
0.75-6.25%-0.05Sức bán mạnh35.036K23.325M-0.3695.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BMC BUMECH
0.2210.00%0.02Sức bán mạnh116.352K15.601M-0.501087.00Vật liệu cơ bản
KOM KOMPUTRON
2.97-1.00%-0.03Sức bán mạnh87.837K29.088M-4.06969.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
LBW LUBAWA
0.690.00%0.00Bán200.914K75.396M33.480.04994.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AWB AWBUD
1.02-7.27%-0.08Bán11.018K8.408M-3.88428.00Công nghiệp
RNK RANKPROGR
1.55-3.12%-0.05Sức bán mạnh80.697K57.595M1.570.9994.00Tài chính
EAH ESOTIQ
19.20-0.52%-0.10Bán3142.883M3.755.1179.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TOR TORPOL
3.22-0.31%-0.01Bán70.330K73.963M-0.93679.00Công nghiệp
INL INTROL
3.50-6.91%-0.26Bán38593.236M-0.051597.00Công nghiệp
TSG TESGAS
2.661.14%0.03Mua5.665K30.191M-0.14237.00Công nghiệp
BFT BENEFIT
720.002.86%20.00Bán2.953K2.019B21.6333.481170.00Công nghiệp
WTN WITTCHEN
12.50-6.72%-0.90Bán35.314K226.882M7.771.61417.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PMP PAMAPOL
1.10-2.65%-0.03Mua3.932K38.225M101.660.01969.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
HUB HUBSTYLE
0.489.09%0.04Mua5012.480M-0.8245.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MXC MAXCOM
13.050.38%0.05Sức bán mạnh11.373K35.235M2.724.80Công nghệ
INF INTERFERI
3.64-1.09%-0.04Sức bán mạnh4.498K53.014M7.150.51315.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HEL HELIO
11.70-1.68%-0.20Sức mua mạnh1.592K58.500M5.282.21239.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ALR ALIOR
56.20-6.18%-3.70Sức bán mạnh811.986K7.337B10.935.209488.00Tài chính
BRA BRASTER
1.00-4.76%-0.05Bán71.931K9.169M-2.5549.00Chăm sóc sức khỏe
ESS ESSYSTEM
2.403.45%0.08Bán6.681K102.873M16.040.15234.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
STL STELMET
7.447.20%0.50Bán365218.470M18.020.411754.00Vật liệu cơ bản
RBC RUBICON
0.845.00%0.04Bán3.667K3.209M-3.8218.00Tài chính
PLZ PLAZACNTR
3.16-2.17%-0.07Bán10513.441M-18.46120.00Tài chính
IFC IFCAPITAL
0.570.00%0.00Bán318.559M28.430.022.00Tài chính
DNP DINOPL
79.50-2.15%-1.75Bán434.477K7.794B27.672.8714803.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CNG NOWAGALA
0.722.86%0.02Bán40.453K33.763M-0.29412.00Vật liệu cơ bản
EUR EUROCASH
19.67-4.38%-0.90Bán701.709K2.737B41.550.4717478.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PWX POLWAX
6.964.50%0.30Mua28.959K71.688M4.941.41274.00Năng lượng
MVP MARVIPOL
3.60-2.17%-0.08Bán20149.950M-116.2546.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ACT ACTION
3.084.05%0.12Bán4.703K52.228M-1.20636.00Công nghệ
ATD ATENDE
3.307.14%0.22Bán5.010K119.933M8.880.37344.00Công nghệ
MON MONNARI
4.835.00%0.23Bán8.753K140.148M6.070.801216.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
QRS QUERCUS
2.30-6.12%-0.15Bán5.518K131.730M4.330.5324.00Tài chính
SFG SILVANO
11.500.00%0.00Bán55412.166M6.771.692172.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TEN TSGAMES
85.70-2.78%-2.45Mua16.374K623.467MCông nghệ
ZAP PULAWY
82.002.50%2.00Bán3281.567B12.986.324700.00Vật liệu cơ bản
PPS PEPEES
1.201.69%0.02Bán71114.000M9.010.13423.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
FRO FERRO
12.352.92%0.35Bán8.820K262.347M25.780.48174.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MDI MDIENERGIA
3.20-1.54%-0.05Bán2.299K147.547M79.270.04175.00Năng lượng
CPG CPGROUP
4.960.00%0.00Sức bán mạnh9.630K530.830M6.970.7214.00Tài chính
EFK EFEKT
22.502.27%0.50Mua10137.466M4.475.03212.00Tài chính
KSW KRUSZWICA
41.904.75%1.90Bán5.477K963.153M13.683.06839.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SNW SANWIL
0.676.35%0.04Mua3.107K11.192M3941.180.00227.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
POZ POZBUD
2.37-5.95%-0.15Bán11.137K63.455M6.970.34161.00Công nghiệp
PGM PMPG
3.543.81%0.13Sức mua mạnh6.805K36.651M-0.2335.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FER FERRUM
4.71-0.42%-0.02Bán1.445K266.233M-1.06453.00Vật liệu cơ bản
KGN KOGENERA
48.00-5.51%-2.80Bán1.264K715.200M20.932.29480.00Công ty dịch vụ công cộng
SGN SYGNITY
3.096.19%0.18Mua31546.556M-3.001072.00Công nghệ
ECH ECHO
4.053.58%0.14Mua125.193K1.671B6.650.61428.00Tài chính
NCT NORTCOAST
5.006.38%0.30Mua1116.000M3.271.53232.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ALL AILLERON
9.96-5.14%-0.54Bán35.676K123.061M13.260.75Công nghệ
VGO VIGOSYS
283.00-5.67%-17.00Bán13206.307M19.6614.4091.00Công nghệ
LEN LENA
2.80-1.06%-0.03Bán2.139K69.650M8.360.33166.00Công nghiệp
PSW PGSSOFT
8.06-0.25%-0.02Sức bán mạnh373229.163M13.270.61275.00Công nghệ
NEM NETMEDIA
10.606.00%0.60Mua323.472K87.387M10.720.99317.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CPA CAPITAL
2.350.00%0.00Bán3.743K39.950M-0.5722.00Tài chính
ABE ABPL
19.45-2.02%-0.40Sức bán mạnh1.617K314.850M5.173.771178.00Công nghệ
BCM BETACOM
14.503.57%0.50Mua98229.290M13.201.1092.00Công nghệ
CDR CDPROJEKT
149.80-3.97%-6.20Bán633.371K14.399B111.841.39226.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
VTL VISTAL
0.744.23%0.03Bán3.062K10.515M-23.96252.00Công nghiệp
WAS WASKO
1.491.36%0.02Bán10.732K135.869M102.340.011043.00Công nghệ
NWG NEWAG
14.20-5.33%-0.80Bán25.708K639.000M14.640.971443.00Công nghiệp
EMT ELEMENTAL
1.10-3.51%-0.04Bán559.392K187.513M7.880.14585.00Công nghiệp
CTS CITYSERV
11.504.55%0.50Bán1.131K363.515M15.370.754216.00Công nghiệp
FMF FAMUR
5.52-5.15%-0.30Bán25.999K3.173B22.030.255247.00Vật liệu cơ bản
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất