Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Ba Lan

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
WIS WINVEST
0.07-33.33%-0.04Bán3.902K2.301M-8.21Dịch vụ Công nghệ
PBF PBSFINANSE
0.52-23.53%-0.16Mua17.878K7.107M-0.3330.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
SNX SUNEX
11.60-15.64%-2.15Bán56.830K55.802M22.130.62Sản xuất Chế tạo
MRC MERCATOR
16.0022.32%2.92Mua581.195K138.505M-0.121252.00Công nghệ Sức khỏe
TSG TESGAS
5.80-14.71%-1.00Mua347.759K77.180M21.030.32Dịch vụ Công nghiệp
PLZ PLAZACNTR
2.36-0.84%-0.02Bán2.385K13.174M-24.20Tài chính
ATS ATLANTIS
0.47-10.48%-0.05Sức bán mạnh17.363K13.125MTài chính
RBW RAINBOW
29.50-14.74%-5.10Bán45.616K503.499M11.982.89Dịch vụ Khách hàng
TXM TXM
0.10-14.47%-0.02Bán2.000K4.570M-2.39Bán Lẻ
GRN GRODNO
5.72-14.37%-0.96Bán143.614K102.751M10.080.66Dịch vụ Phân phối
PIW PLATYNINW
0.4518.16%0.07Mua4402.660M-0.02Tài chính
EEX EKOEXPORT
6.10-12.86%-0.90Mua126.634K92.047M-1.45Công nghiệp Chế biến
SOL SOLAR
5.25-3.67%-0.20Bán2.408K16.350M10.190.53Hàng tiêu dùng không lâu bền
ENT ENTER
48.20-9.74%-5.20Bán30.132K936.834M10.175.25430.00Vận chuyển
RHD REINHOLD
0.23-3.31%-0.01Bán2.749K34.733M60.500.00Tài chính
SFG SILVANO
10.353.50%0.35Mua629334.696M8.051.24Hàng tiêu dùng không lâu bền
MBR MOBRUK
162.00-10.00%-18.00Mua203632.320M19.289.33Dịch vụ Công nghiệp
PBX PEKABEX
10.60-4.50%-0.50Bán5.294K272.835M8.791.26Khoáng sản phi năng lượng
IPE IPOPEMA
2.20-4.76%-0.11Bán70.713K69.156M1925.000.00Tài chính
TBL TBULL
17.80-8.48%-1.65Mua14.516K22.601MDịch vụ Công nghệ
RBC RUBICON
0.582.11%0.01Sức bán mạnh4.930K4.340M-1.468.00Hỗn hợp
DTR DIGITREE
4.08-11.30%-0.52Bán4.264K11.435M-0.67Dịch vụ Thương mại
ACT ACTION
2.63-7.72%-0.22Sức bán mạnh21.855K48.327M-0.99Dịch vụ Phân phối
TRK TRAKCJA
1.50-9.09%-0.15Sức bán mạnh245.984K142.644M-3.472385.00Dịch vụ Công nghiệp
LBT LIBET
0.56-11.18%-0.07Bán767.896K31.300M-0.18Khoáng sản phi năng lượng
SON SONEL
9.55-9.05%-0.95Bán2.318K147.000M14.460.73Công nghệ Điện tử
SGN SYGNITY
3.48-7.20%-0.27Mua49.989K83.387M6.660.56Dịch vụ Công nghệ
QRS QUERCUS
3.15-10.00%-0.35Bán76.153K200.458M20.870.17Hỗn hợp
ASE ASSECOSEE
27.00-7.53%-2.20Mua14.318K1.515B18.711.561655.00Dịch vụ Công nghệ
BRA BRASTER
0.34-8.92%-0.03Bán217.158K8.116M-1.7566.00Dịch vụ Phân phối
ELZ ELZAB
8.00-9.60%-0.85Mua22.783K139.223M-0.44367.00Sản xuất Chế tạo
KSW KRUSZWICA
58.40-2.34%-1.40Mua14.809K1.375B12.754.69840.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
XTP XTPL
101.00-10.22%-11.50Bán3.401K214.225M-12.22Công nghệ Điện tử
SET SETANTA
11.40-7.32%-0.90Mua24.749KHỗn hợp
WAS WASKO
1.50-1.64%-0.03Mua31.682K138.605M10.990.141312.00Dịch vụ Công nghệ
WLT WIELTON
6.48-9.37%-0.67Bán182.438K431.681M6.551.09Sản xuất Chế tạo
MOJ MOJ
0.78-6.02%-0.05Bán28.929K8.156M2.460.34Sản xuất Chế tạo
MLS MLSYSTEM
33.10-10.30%-3.80Bán67.555K208.485MSản xuất Chế tạo
TIM TIM
12.20-10.29%-1.40Mua114.637K301.906M17.150.79490.00Dịch vụ Phân phối
EMT ELEMENTAL
1.97-10.05%-0.22Bán156.215K373.321M18.770.12Dịch vụ Công nghiệp
UNT UNIMOT
28.00-6.98%-2.10Bán38.548K246.754M6.414.69Công ty dịch vụ công cộng
CPL COMPERIA
2.62-6.43%-0.18Bán1.831K9.833M-2.13Dịch vụ Thương mại
ZMT ZAMET
1.07-2.73%-0.03Bán7.110K116.512M9.000.12Sản xuất Chế tạo
MVP MARVIPOL
5.12-7.91%-0.44Bán81.283K231.590M4.161.34Tài chính
MEX MEXPOLSKA
2.940.68%0.02Bán13.548K22.383M7.240.40Dịch vụ Khách hàng
EKP ELKOP
1.10-0.90%-0.01Mua13.663K10.934M5.200.21Dịch vụ Công nghiệp
SFS SFINKS
0.56-9.03%-0.06Bán34.454K19.964M-0.51Dịch vụ Khách hàng
PSW PGSSOFT
11.40-9.09%-1.14Bán32.109K356.539M14.320.88298.00Dịch vụ Công nghệ
GCN GROCLIN
1.20-9.09%-0.12Bán47.612K15.283M555.00Sản xuất Chế tạo
MSW MOSTALWAR
3.47-2.25%-0.08Sức bán mạnh1.478K71.000M-1.41Dịch vụ Công nghiệp
RVU RYVU
45.50-5.60%-2.70Bán24.190K769.812M-2.04Công nghệ Sức khỏe
IFI IFIRMA
3.60-8.16%-0.32Mua28.371K25.088M0.34Dịch vụ Công nghệ
AMB AMBRA
19.25-3.75%-0.75Mua80.690K504.133M14.111.42847.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
AGT AGROTON
3.79-2.07%-0.08Bán3.197K83.863M4.430.87Công nghiệp Chế biến
SHG STARHEDGE
0.52-7.96%-0.05Sức bán mạnh25.242K49.720M8.520.0756.00Khoáng sản phi năng lượng
RLP RELPOL
5.80-6.45%-0.40Bán11.258K59.577M9.230.67Công nghệ Điện tử
MDG MEDICALG
26.75-7.76%-2.25Mua13.117K104.589M8.733.32476.00Công nghệ Sức khỏe
WSE WORKSERV
0.45-7.62%-0.04Bán206.316K32.271M1.660.30Dịch vụ Công nghệ
NNG NANOGROUP
2.2611.88%0.24Mua1.689KCông nghệ Sức khỏe
IPO INTERSPPL
1.70-6.59%-0.12Bán4.452K55.293M351.00Bán Lẻ
TOR TORPOL
8.00-8.88%-0.78Bán84.132K201.677M5.531.59Dịch vụ Công nghiệp
AST ASTARTA
16.20-6.63%-1.15Sức bán mạnh30.354K421.780M-5.557041.00Công nghiệp Chế biến
BIO BIOTON
2.95-9.51%-0.31Sức bán mạnh189.037K279.917M-1.25Công nghệ Sức khỏe
EUC EUCO
5.54-9.18%-0.56Bán36.745K34.160M3.551.72279.00Tài chính
KGL KGL
13.40-9.46%-1.40Bán613105.694M10.371.43636.00Công nghiệp Chế biến
IPL IMPEL
7.35-7.55%-0.60Bán5.379K102.278M9.820.81Dịch vụ Thương mại
SKH SKARBIEC
19.90-6.13%-1.30Bán2.865K144.538M4.694.52Tài chính
VVD VIVID
1.60-6.12%-0.10Theo dõi97.110K50.374M-0.0687.00Dịch vụ Công nghệ
ODL ODLEWNIE
4.86-7.43%-0.39Mua32.043K103.184M5.011.05Sản xuất Chế tạo
SEL SELENAFM
15.10-0.66%-0.10Bán3.269K347.077M6.962.18Công nghiệp Chế biến
TOA TOYA
4.66-6.80%-0.34Bán27.651K375.211M8.510.59Khách hàng Lâu năm
DAT DATAWALK
56.00-8.20%-5.00Mua12.483K272.368M-2.63Dịch vụ Công nghệ
EAH ESOTIQ
13.05-4.04%-0.55Mua3.042K29.086MHàng tiêu dùng không lâu bền
FMF FAMUR
2.58-6.18%-0.17Bán549.958K1.581B4.080.67Sản xuất Chế tạo
ELT ELEKTROTI
5.60-4.76%-0.28Bán25.520K58.700M-1.22Dịch vụ Công nghiệp
BBT BOOMBIT
16.70-0.89%-0.15Mua84.512KDịch vụ Công nghệ
PWX POLWAX
2.98-2.13%-0.07Bán33.132K94.245M0.79Năng lượng Mỏ
CDL CDRL
18.35-3.42%-0.65Sức bán mạnh3.182K114.777M6.992.72Bán Lẻ
AML ALUMETAL
43.00-6.52%-3.00Bán13.088K712.057M17.002.71Sản xuất Chế tạo
BCM BETACOM
8.34-2.46%-0.21Bán14.182K17.271M14.530.59Dịch vụ Công nghệ
STX STALEXP
3.10-5.20%-0.17Bán297.524K808.547M9.820.33Dịch vụ Công nghiệp
PHR PHARMENA
5.78-1.70%-0.10Bán2.110K64.591M-0.76Hàng tiêu dùng không lâu bền
TRN TRANSPOL
2.88-2.37%-0.07Sức bán mạnh35.362K67.374M6.170.48Vận chuyển
BMC BUMECH
2.30-8.00%-0.20Bán10.081K36.204MSản xuất Chế tạo
RFK RAFAKO
0.61-7.29%-0.05Bán592.409K83.850M-1.47Dịch vụ Công nghiệp
PEP PEP
29.30-8.15%-2.60Mua21.039K1.450B15.892.01195.00Công ty dịch vụ công cộng
FTE FORTE
33.95-6.99%-2.55Bán12.150K873.474M29.351.24Sản xuất Chế tạo
MAB MABION
49.10-6.83%-3.60Bán19.207K723.587M-4.74Công nghệ Sức khỏe
PCX PCCEXOL
2.05-5.96%-0.13Theo dõi54.723K376.377M13.520.16Công nghiệp Chế biến
OPF OPENFIN
0.95-8.65%-0.09Sức bán mạnh5.753K12.889M-13.03Tài chính
PDZ PRAIRIE
0.47-7.84%-0.04Bán853.550K108.601M-0.04Khoáng sản phi năng lượng
GTN GETIN
1.43-5.31%-0.08Bán891.599K286.169M-3.906422.00Tài chính
BFT BENEFIT
1035.00-3.27%-35.00Mua3.663K2.933B24.5244.401296.00Dịch vụ Khách hàng
EDI EDINVEST
2.242.75%0.06Sức mua mạnh15.185KTài chính
ERB ERBUD
20.50-5.09%-1.10Bán2.999K276.737M9.022.39Dịch vụ Công nghiệp
VGO VIGOSYS
450.00-2.17%-10.00Mua504335.340M27.3816.80Công nghệ Điện tử
MON MONNARI
2.50-6.02%-0.16Sức bán mạnh66.706K74.596M6.550.411194.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
COG COGNOR
1.17-5.65%-0.07Sức bán mạnh44.476K153.686M10.270.16Khoáng sản phi năng lượng
MFO MFO
25.50-6.93%-1.90Bán1.416K181.045M6.983.93Khoáng sản phi năng lượng
ETL EUROTEL
28.90-3.34%-1.00Mua18.702K112.073M8.143.67408.00Truyền thông
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất