Cổ phiếu có biến động cao nhất

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
IFR IFSA
0.20-20.00%-0.05Sức bán mạnh30.108K1.800M-0.030.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ATS ATLANTIS
0.524.00%0.02Bán2.052K13.000M4.710.1111.00Tài chính
SNX SUNEX
5.60-4.11%-0.24Mua18.213K22.727M11.700.48Công nghiệp
KMP KOMPAP
5.80-2.52%-0.15Sức bán mạnh2.366K25.889M2.682.16298.00Vật liệu cơ bản
TRR TERMOREX
1.6311.64%0.17Mua9.167K165.710M-0.0069.00Vật liệu cơ bản
KDM KDMSHIPNG
1.1012.24%0.12Mua7.421K10.226M1.150.95128.00Công nghiệp
PIW PLATYNINW
0.510.00%0.00Bán5.686K7.151M64.310.0121.00Tài chính
RAF RAFAMET
10.45-9.52%-1.10Bán3049.881M-0.09557.00Công nghiệp
SHG STARHEDGE
0.5310.42%0.05Mua16.087K42.240M-0.013.00Tài chính
SON SONEL
7.609.83%0.68Sức mua mạnh4.388K106.400M16.480.46287.00Công nghiệp
SNT SYNEKTIK
10.856.37%0.65Mua15.649K86.997M6.741.51104.00Chăm sóc sức khỏe
U2K UNIMA
2.152.38%0.05Mua5.440K5.627M-0.8481.00Dịch vụ Viễn thông
APT APATOR
25.30-3.07%-0.80Mua22.522K746.528M15.611.622464.00Công nghiệp
GOB GOBARTO
7.76-1.77%-0.14Bán13.410K215.730M-0.521245.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
IFC IFCAPITAL
0.567.69%0.04Mua507.808M23.170.022.00Tài chính
HRP HARPER
0.157.14%0.01Mua21.902K9.550M-0.19833.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ATP ATLANTAPL
4.80-1.23%-0.06Mua1.239K29.241M3.121.54312.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PTH PRIMETECH
1.311.55%0.02Bán8.110K20.449M0.652.031085.00Vật liệu cơ bản
ZST ZASTAL
0.326.67%0.02Bán3.500K8.745M0.740.43294.00Tài chính
GTN GETIN
0.704.48%0.03Mua136.063K127.144M-0.726516.00Tài chính
GRN GRODNO
5.725.93%0.32Mua17.977K83.063M9.510.57513.00Công nghiệp
IPE IPOPEMA
1.265.88%0.07Sức mua mạnh1.290K37.722M-0.18197.00Tài chính
ITM ITMTRADE
2.701.50%0.04Mua3.886K16.141M-2.31398.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ATL ATLASEST
0.88-3.30%-0.03Bán54.804K41.230M-0.14318.00Tài chính
KRC KREC
6.085.92%0.34Mua199.680M12.070.48104.00Công nghiệp
PRI PRAGMAINK
8.965.91%0.50Sức bán mạnh84032.973M7.301.23136.00Tài chính
CLE COALENERG
0.362.86%0.01Bán1.630K16.204M-1.09728.00Năng lượng
PUE ZPUE
72.005.88%4.00Theo dõi195.167M-3.752361.00Công nghiệp
HRS HERKULES
2.915.05%0.14Mua4.947K105.127M38.120.08239.00Công nghiệp
MIR MIRACULUM
1.521.33%0.02Bán27.396K49.400M-0.4557.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
GNB GETINOBLE
0.38-5.00%-0.02Bán4.791M396.930M-0.565338.00Tài chính
QMK QUMAK
0.20-4.76%-0.01Bán18.400K8.479M-0.72749.00Công nghệ
ALI ALTUSTFI
2.251.35%0.03Bán141.349K103.770M1.591.4288.00Tài chính
OPG ORCOGROUP
1.43-4.67%-0.07Bán300012.00Tài chính
IZO IZOLACJA
1.65-4.62%-0.08Bán16.574M12.970.1366.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
IMC IMCOMPANY
14.505.07%0.70Sức mua mạnh1457.856M5.502.512356.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
YOL YOLO
1.90-4.52%-0.09Bán2.200K16.870M-0.60225.00Công nghiệp
TRI TRITON
2.42-0.82%-0.02Mua16.701K15.402M1.182.0617.00Tài chính
CPL COMPERIA
5.35-4.46%-0.25Sức bán mạnh1.012K18.678M-1.5354.00Công nghệ
KCH KRAKCHEM
1.344.69%0.06Mua3.124K11.520M-1.2189.00Vật liệu cơ bản
URS URSUS
1.123.70%0.04Sức bán mạnh90.825K69.768M-1.19661.00Công nghiệp
EMC EMCINSMED
7.05-0.70%-0.05Mua693.662M-0.242098.00Chăm sóc sức khỏe
MBW MBWS
11.944.55%0.52Bán1322.819M-16.241988.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MBR MOBRUK
41.400.49%0.20Bán99149.511M11.363.65185.00Công nghiệp
ATC ARCTIC
3.132.29%0.07Bán24.835K216.871M5.600.561700.00Vật liệu cơ bản
OTS OTLOG
7.104.41%0.30Mua181.592M-0.171241.00Công nghiệp
ESS ESSYSTEM
2.404.35%0.10Mua198.586M11.940.19234.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ELT ELEKTROTI
5.084.10%0.20Mua12.274K50.714M-0.88596.00Công nghiệp
PRD PROCAD
1.530.00%0.00Bán5611.992M8.570.18112.00Công nghệ
CMP COMP
51.002.82%1.40Theo dõi1.647K301.828M10.864.701131.00Công nghệ
ERB ERBUD
11.204.19%0.45Mua1137.727M-1.252336.00Công nghiệp
BOW BOWIM
2.600.00%0.00Bán1.654K46.481M2.980.87373.00Vật liệu cơ bản
QRS QUERCUS
2.320.00%0.00Bán11.400K132.875M4.370.5324.00Tài chính
TOW TOWERINVT
21.401.42%0.30Bán1133.345M2.917.367.00Công nghiệp
OPF OPENFIN
0.26-3.70%-0.01Bán24.153K19.333M-0.124103.00Tài chính
VTL VISTAL
1.370.74%0.01Mua1.104K19.326M-18.40252.00Công nghiệp
PGM PMPG
2.70-3.57%-0.10Sức bán mạnh3.039K29.029M-0.4335.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
IDM IDMSA
1.123.70%0.04Sức mua mạnh1.387K3.703M-1.46208.00Tài chính
EVE EVEREST
0.561.82%0.01Bán3.133K1.290M-0.96Tài chính
EMT ELEMENTAL
1.42-2.07%-0.03Mua174.542K247.176M10.370.14578.00Công nghiệp
OBL ORZBIALY
10.153.57%0.35Bán31163.176M8.961.09419.00Công nghiệp
AGO AGORA
10.300.00%0.00Bán111.812K490.954M-1.472743.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CDR CDPROJEKT
196.701.08%2.10Mua62.066K18.705B173.141.18226.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PBX PEKABEX
11.603.57%0.40Bán110272.931M5.462.051070.00Công nghiệp
LBW LUBAWA
0.61-0.00%-0.00Bán27.689K66.655M3388.890.00994.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
EEX EKOEXPORT
5.052.85%0.14Mua2.224K59.789M-0.6165.00Vật liệu cơ bản
SNW SANWIL
0.60-3.23%-0.02Mua2.706K10.022M-0.01227.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SUW SUWARY
15.00-3.23%-0.50Mua171.534M6.262.48444.00Vật liệu cơ bản
PSW PGSSOFT
10.65-3.18%-0.35Mua16312.753M16.130.68292.00Công nghệ
PRF PRAGMAFA
16.753.40%0.55Bán546.099M8.152.0689.00Tài chính
LRQ LARQ
6.100.00%0.00Bán248.756M-2.009.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
WSE WORKSERV
1.892.16%0.04Mua84.830K120.425M-1.33371.00Công nghiệp
HEL HELIO
8.02-3.14%-0.26Sức bán mạnh2.015K41.400M3.902.12239.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PMP PAMAPOL
1.24-3.12%-0.04Mua50044.480M556.520.00969.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MWT MWTRADE
3.123.31%0.10Bán1026.159M6.190.5024.00Tài chính
ART ARTIFEX
4.75-3.06%-0.15Bán45358.295M-0.38170.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
RLP RELPOL
7.90-0.25%-0.02Mua41.431K75.913M10.210.77833.00Công nghiệp
SWG SECOGROUP
16.00-3.03%-0.50Bán8.254K155.201M44.750.36946.00Công nghiệp
MCR MERCOR
8.68-0.91%-0.08Bán391135.916M12.060.72583.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
11B 11BIT
288.001.59%4.50Mua872648.421M20.1214.31101.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GCN GROCLIN
3.03-0.98%-0.03Bán2.385K35.428M-5.941635.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MNC MENNICA
20.603.00%0.60Mua1101.053B17.341.19415.00Tài chính
WPL WIRTUALNA
56.602.17%1.20Mua7381.604B28.851.93959.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AWM AIRWAY
0.70-1.41%-0.01Mua10.083K40.893M-0.028.00Chăm sóc sức khỏe
APE APSENERGY
2.122.91%0.06Sức bán mạnh158.062M12.020.17Công nghiệp
RDL RADPOL
1.092.83%0.03Bán140.255M26.290.04571.00Vật liệu cơ bản
LTX LENTEX
7.701.05%0.08Mua7.260K376.209M13.080.591320.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TAR TARCZYNSKI
18.952.71%0.50Mua10209.351M10.241.801177.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
JWC JWCONSTR
2.292.69%0.06Bán1198.157M5.200.43511.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PEX PEIXIN
0.802.56%0.02Bán40010.400M527.00Công nghiệp
ADV ADIUVO
7.36-2.39%-0.18Bán2.866K86.733M-3.5133.00Tài chính
SFS SFINKS
0.83-2.35%-0.02Bán1.000K26.435M-0.4198.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BRA BRASTER
1.66-2.35%-0.04Sức bán mạnh9.222K15.587M-2.4245.00Chăm sóc sức khỏe
ENT ENTER
20.902.45%0.50Bán1357.892M4.005.10417.00Công nghiệp
MSW MOSTALWAR
2.18-1.80%-0.04Bán3.171K43.600M-1.831491.00Công nghiệp
MVP MARVIPOL
3.60-2.17%-0.08Mua640153.282M2.521.4646.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
INK INSTALKRK
13.900.72%0.10Mua2.099K101.268M3.973.51970.00Công nghiệp
BML BIOMEDLUB
0.91-2.15%-0.02Bán2.020K57.902M10.170.09211.00Chăm sóc sức khỏe
EAT AMREST
37.300.81%0.30Bán5.419K8.124B44.080.8438273.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PDZ PRAIRIE
0.970.00%0.00Bán17.082K195.315M-0.300.00Năng lượng
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất