Các công ty của Ba Lan có giá trị vốn hóa thị trường nhỏ

Khám phá Các công ty Ba Lan với mức vốn hóa nhỏ nhất: cổ phiếu của các công ty này có thể khá biến động nhưng đôi khi — sinh lời nhiều hơn. Các công ty có giá trị nhỏ nhất được đặt lên hàng đầu: hãy nghiên cứu tất cả dữ liệu có sẵn để đưa ra quyết định sáng suốt.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
CCPDCELTIC
4 PLN3.76 PLN+0.53%4750.240.00%Tài chính
MMRHMR HAMBURGER
140.8 K PLN0.515 PLN0.00%0−0.03 PLN+91.00%0.00%Dịch vụ Khách hàng
IIFCIFCAPITAL
1.001 M PLN5.300 PLN0.00%00.008.100.65 PLN+442.79%0.00%Tài chính
UUFCUNIFIED FACTORY
1.619 M PLN0.186 PLN0.00%00.00−0.09 PLN−247.43%0.00%Dịch vụ Công nghệ
AAFCAKCEPTFIN
1.62 M PLN0.324 PLN0.00%00.00%Tài chính
CCMCCOMECO S.A.
1.635 M PLN0.1340 PLN0.00%0−0.02 PLN+88.45%0.00%Công nghiệp Chế biến
GGOLGOLAB
1.72 M PLN0.160 PLN0.00%0−0.02 PLN−12.24%0.00%Dịch vụ Phân phối
PPBBPREFABET
1.727 M PLN1.97 PLN0.00%0−0.58 PLN−103.59%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
EELMELEKTROMONT
1.885 M PLN0.290 PLN0.00%00.00%Dịch vụ Công nghiệp
FFOXSPACEFOX
2.392 M PLN2.39 PLN0.00%00.00−0.34 PLN0.00%Dịch vụ Công nghệ
DDGSDEMGAMES
2.507 M PLN1.090 PLN−5.22%18.301 K3.48−0.15 PLN0.00%Dịch vụ Công nghệ
OOVIOVIDWORKS
2.574 M PLN0.240 PLN0.00%26.324 K0.86−0.05 PLN+8.64%0.00%Dịch vụ Công nghệ
KKCHKRAKCHEM
2.7 M PLN0.300 PLN0.00%6.558 K2.36−7.74 PLN−587.68%0.00%Dịch vụ Phân phối
MMNDMINERAL MIDRANGE
3.064 M PLN0.695 PLN0.00%00.0025.460.03 PLN−7.77%0.00%Dịch vụ Công nghệ
KK2PKOOL2PLAY
3.074 M PLN1.48 PLN+0.68%2100.21−1.63 PLN−203.21%0.00%Dịch vụ Công nghệ
AAPLAMPLI
3.315 M PLN1.01 PLN−3.81%2 K833.3311.200.09 PLN−97.60%0.00%Dịch vụ Phân phối
DDEGDETGAMES
3.549 M PLN1.67 PLN0.00%1.515 K5.03−0.21 PLN−50.64%0.00%Dịch vụ Công nghệ
77LV7LEVELS
3.836 M PLN5.90 PLN+7.27%1481.010.00%Dịch vụ Công nghệ
BBTKBIZTECH KONSULTING
4.307 M PLN0.170 PLN0.00%00.0040.480.00 PLN−41.67%0.00%Dịch vụ Công nghệ
FFTLFOOTHILLS
4.385 M PLN0.530 PLN0.00%00.00−0.02 PLN−173.81%0.00%Truyền thông
GGOVGOVENA LIGHTING
4.389 M PLN0.270 PLN0.00%00.00−0.02 PLN−178.37%0.00%Sản xuất Chế tạo
AAUXAUXILIA
4.484 M PLN0.990 PLN−1.00%3.53 K2.10−0.07 PLN−153.82%0.00%Dịch vụ Thương mại
PPTNPOLTRONIC
4.545 M PLN0.635 PLN0.00%00.0011.690.05 PLN−32.55%3.15%Công nghệ Điện tử
THDTHE DUST
4.855 M PLN2.40 PLN−0.41%1.55 K0.05−2.18 PLN−122.22%0.00%Dịch vụ Công nghệ
QQONQUARTICON
4.893 M PLN1.94 PLN0.00%0−1.07 PLN+29.80%0.00%Dịch vụ Công nghệ
IIFAINFRA
4.913 M PLN2.62 PLN+9.17%3.395 K0.61−0.00 PLN−107.39%0.00%Dịch vụ Công nghệ
EESKESKIMOS
4.919 M PLN0.238 PLN0.00%00.00−0.37 PLN+16.36%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
T2PTERMO2POWER
5.003 M PLN0.1525 PLN−1.29%8.381 K0.7228.770.01 PLN0.00%Công ty dịch vụ công cộng
DDEVDEVORAN
5.081 M PLN0.0720 PLN−0.28%1.308 K0.03−0.01 PLN+23.94%0.00%Tài chính
DDDIDRAW DISTANCE
5.245 M PLN0.400 PLN+6.67%10.909 K0.05−0.07 PLN−1159.65%0.00%Dịch vụ Công nghệ
AATJATOMJELLY
5.246 M PLN1.77 PLN0.00%100.00−0.28 PLN−171.43%0.00%Dịch vụ Công nghệ
AAITAITON CALDWELL
5.323 M PLN0.428 PLN+2.39%8300.02−0.12 PLN+24.05%0.00%Dịch vụ Công nghệ
TBLTBULL
5.407 M PLN4.56 PLN0.00%00.00−6.89 PLN−313.96%0.00%Dịch vụ Công nghệ
JJJBJUJUBEE
5.723 M PLN1.090 PLN+3.32%9.274 K0.7713.360.08 PLN0.00%Dịch vụ Công nghệ
HHRTHURTIMEX
5.767 M PLN0.176 PLN+10.00%3.368 K0.0411.890.01 PLN+1380.00%0.00%Bán Lẻ
GGALGALVO
6 M PLN1.50 PLN0.00%00.00−0.04 PLN−106.60%0.00%Sản xuất Chế tạo
EEUCEUCO
6.132 M PLN1.095 PLN+2.34%2.048 K0.17−0.99 PLN−177.31%0.00%Tài chính
IIPWIMAGEPWR
6.213 M PLN4.00 PLN+3.09%30.00−0.86 PLN−356.96%0.00%Dịch vụ Công nghệ
MMXPMAXIPIZZA
6.238 M PLN0.535 PLN0.00%00.0011.760.05 PLN+28.17%0.00%Dịch vụ Khách hàng
STSSATIS
6.255 M PLN0.448 PLN−0.44%4.491 K0.23−0.05 PLN+30.00%0.00%Dịch vụ Công nghệ
CCPACAPITAL
6.39 M PLN0.710 PLN0.00%00.00−0.19 PLN−518.87%0.00%Dịch vụ Thương mại
AADVADIUVO
6.587 M PLN0.500 PLN−1.96%2.621 K0.10−0.65 PLN+49.13%0.00%Công nghệ Sức khỏe
NNGDNOGRVDEV
6.627 M PLN6.030 PLN−11.32%8380.350.00%Dịch vụ Công nghệ
CCCRCONSTANCE
6.678 M PLN8.50 PLN0.00%0−2.03 PLN−305.16%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
AAPAAPANET
6.955 M PLN2.14 PLN0.00%00.00%Sản xuất Chế tạo
BBLFBELEAF
6.972 M PLN4.98 PLN+24.50%1.599 K12.85−0.13 PLN−487.35%0.00%Dịch vụ Khách hàng
PP24PRESENT24
7.08 M PLN0.118 PLN−0.84%100.0012.550.01 PLN+30.56%0.00%Bán Lẻ
RRNTPRIVRNT
7.664 M PLN5.80 PLN0.00%0−0.06 PLN−19.25%0.00%Công nghệ Sức khỏe
MMLPMILKPOL
8.133 M PLN0.640 PLN−11.11%5550.00%Công nghiệp Chế biến
SSHDSOHODEV
8.185 M PLN0.380 PLN+0.53%32.77 K3.00−0.04 PLN−110.81%0.00%Hỗn hợp
WISWINVEST
8.458 M PLN0.386 PLN−17.87%1.909 K1.85−0.03 PLN−673.33%0.00%Tài chính
AAZCAZTEC INTERNATIONAL
8.468 M PLN2.48 PLN0.00%51.00−0.13 PLN+63.26%0.00%Sản xuất Chế tạo
AAQAAQUAPOZ
8.49 M PLN9.90 PLN0.00%2010.0023.780.42 PLN−38.13%2.32%Dịch vụ Công nghiệp
MMTNMILTON
8.566 M PLN0.552 PLN−5.80%6.375 K1.35−0.02 PLN+67.18%0.00%Công nghệ Sức khỏe
BBFCBIOFACTORY
8.749 M PLN4.60 PLN0.00%0−0.21 PLN−157.00%6.52%Khoáng sản phi năng lượng
RRDNREDAN
8.82 M PLN0.247 PLN0.00%00.000.960.26 PLN0.00%Dịch vụ Phân phối
TGSTRUEGS
8.933 M PLN0.470 PLN+11.90%74.154 K17.61−0.19 PLN−4.48%0.00%Dịch vụ Phân phối
RRGLROBSGROUP
8.953 M PLN0.432 PLN−1.37%19.22 K0.95−0.02 PLN0.00%Sản xuất Chế tạo
EEKEEKOOZE
9.264 M PLN0.0890 PLN0.00%00.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
AASRASTRO
9.267 M PLN0.146 PLN0.00%00.00−0.03 PLN+80.65%0.00%Dịch vụ Khách hàng
BBPNBLACK POINT
9.36 M PLN0.780 PLN−4.29%60016.3511.930.07 PLN−15.18%96.15%Công nghệ Điện tử
NNTCNTCAPITAL
9.37 M PLN0.692 PLN+7.79%3.094 K0.150.850.81 PLN+1318.91%0.00%Dịch vụ Thương mại
NNGGNO GRAVITY GAMES
9.642 M PLN0.0568 PLN0.00%00.00−0.00 PLN+40.00%0.00%Dịch vụ Công nghệ
AAVEADVERTIGO
9.818 M PLN0.330 PLN0.00%0−0.00 PLN−400.00%0.00%Dịch vụ Thương mại
IIMGIMMGAMES
9.935 M PLN3.10 PLN0.00%00.000.00%Dịch vụ Công nghệ
RRHDREINHOLD
10.621 M PLN0.0740 PLN0.00%0Tài chính
LUOLUON
10.734 M PLN11.50 PLN+0.44%2102.12−5.99 PLN−2642.63%0.00%Sản xuất Chế tạo
SSHYSHEEPYARD
10.79 M PLN0.420 PLN0.00%00.00%Dịch vụ Công nghệ
PPBFPBSFINANSE
10.975 M PLN1.05 PLN0.00%00.0019.660.05 PLN0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
IIGNINNO-GENE
11.038 M PLN1.780 PLN0.00%0−0.24 PLN+55.40%0.00%Dịch vụ Thương mại
EECCECC GAMES
11.414 M PLN0.518 PLN+9.05%34.097 K1.24−0.06 PLN−61.65%0.00%Dịch vụ Công nghệ
BBKDBKDGAMES
11.743 M PLN4.72 PLN+2.61%400.0930.670.15 PLN−45.98%0.00%Dịch vụ Công nghệ
SSKNSAKANA
11.954 M PLN0.494 PLN+0.41%10.0089.820.01 PLN−77.08%4.05%Dịch vụ Khách hàng
TOWTOWERINVT
12.087 M PLN7.80 PLN−10.86%73.967 K0.31−11.28 PLN−136.47%0.00%Tài chính
SZRSZAR
12.1 M PLN0.110 PLN0.00%00.00−0.01 PLN−78.08%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
WRLWIERZYCIEL S.A.
12.351 M PLN1.64 PLN−7.87%11.113 K1.95−0.14 PLN−76.31%0.00%Tài chính
CCFGCREATIVEFORGE GAMES
12.508 M PLN4.69 PLN−0.21%3220.43−0.33 PLN+52.64%0.00%Dịch vụ Công nghệ
IIZOIZOLACJA
12.54 M PLN3.30 PLN−0.30%6460.4211.410.29 PLN−40.94%3.03%Công nghiệp Chế biến
AABKABAK
12.558 M PLN4.66 PLN0.00%00.0012.960.36 PLN−17.41%6.44%Dịch vụ Thương mại
VARVARSAV GAME STUDIOS
12.707 M PLN0.560 PLN0.00%3 K0.4017.450.03 PLN0.00%Dịch vụ Công nghệ
RRSTROAD
12.816 M PLN8.70 PLN+2.59%1.848 K1.77−0.37 PLN+9.09%0.00%Dịch vụ Công nghệ
PP2CP2CHILL
13.196 M PLN4.18 PLN+1.70%7820.7038.240.11 PLN+235.28%0.00%Dịch vụ Công nghệ
MMWTMWTRADE
13.528 M PLN5.30 PLN0.00%4200.57−1.07 PLN−94.32%0.00%Tài chính
EEGHEKOPOL GORNOASLOSKI HOLDING
13.573 M PLN5.40 PLN0.00%3.662 K1.344.07%Dịch vụ Phân phối
PP2BPLANET B2B
13.811 M PLN0.0415 PLN0.00%45 K0.7327.670.00 PLN0.00%Dịch vụ Công nghệ
MMEGMEGARON
13.905 M PLN5.15 PLN0.00%00.00−0.21 PLN+69.30%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
FFONFON
13.965 M PLN4.90 PLN−2.00%2.527 K0.760.558.96 PLN+155.68%0.00%Tài chính
NNXBNEXTBIKE
14.116 M PLN8.25 PLN+1.23%1.26 K1.42−10.35 PLN−1053.80%0.00%Dịch vụ Khách hàng
MMDPMEDCAMP
14.487 M PLN0.554 PLN0.00%00.00−0.05 PLN+43.85%0.00%Tài chính
MMERMERA
14.735 M PLN1.46 PLN0.00%100.67−0.00 PLN−105.12%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CCCECCENERGY
14.74 M PLN0.430 PLN+18.78%2 K3.660.00%Năng lượng Mỏ
CCMICM INTERNATIONAL S.A.
14.797 M PLN12.3 PLN0.00%20.03−2.33 PLN−178.73%0.00%Sản xuất Chế tạo
HHPSHYDRAPRES
15.093 M PLN0.420 PLN0.00%00.00−0.16 PLN−154.83%0.00%Sản xuất Chế tạo
SYGSYGNIS
15.146 M PLN0.600 PLN−4.76%1.1 K2.07−0.25 PLN−217.68%0.00%Khách hàng Lâu năm
ZUKSTAPORKOW
15.349 M PLN2.36 PLN0.00%5200.34−0.36 PLN−137.48%8.47%Sản xuất Chế tạo
MMLMMILISYS
15.4 M PLN1.400 PLN+5.66%3.92 K0.194.410.32 PLN0.00%Dịch vụ Công nghệ
ZRXZORTRAX
15.559 M PLN0.1348 PLN+0.60%70.118 K0.64−0.13 PLN−18.77%0.00%Công nghệ Sức khỏe
EEDLEDITELPL
15.938 M PLN5.40 PLN0.00%00.0013.860.39 PLN+65.55%0.00%Dịch vụ Công nghệ
PPBGPBG
16.368 M PLN0.0200 PLN0.00%00.00−0.46 PLN−24.20%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
OO2TONE2TRIBE
16.566 M PLN0.300 PLN0.00%10.1 K1.25−0.03 PLN−49.77%0.00%Dịch vụ Công nghệ