Cổ phiếu Ba Lan tại mức giá thấp nhất mọi thời đại

Những Chứng khoán Ba Lan này đang ở mức giá thấp nhất mọi thời đại: chúng tôi sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, cung cấp thông tin tài chính của các công ty để giúp bạn quyết định những cổ phiếu nào thực sự có thể tăng giá trở lại.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AAWMAIRWAY
0,2100 PLN−14,81%802,15 K7,6618,172 M PLN−0,06 PLN+90,97%0,00%Công nghệ Sức khỏe
BBSNBRAINSCAN
35,000 PLN−9,10%2652,81Dịch vụ Công nghệ
CCCRCONSTANCE
8,50 PLN0,00%06,678 M PLN−2,03 PLN−305,16%0,00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
CCRBCARBON STUDIO
9,18 PLN−8,20%2,553 K3,7214,963 M PLN24,240,38 PLN−11,44%0,00%Dịch vụ Công nghệ
MMEGMEGARON
4,78 PLN0,00%012,906 M PLN−0,21 PLN+69,30%0,00%Khoáng sản phi năng lượng
MMMSMADMIND
2,49 PLN+0,81%10,631 K7,77Dịch vụ Công nghệ
SSIMSIMFABRIC
2,155 PLN−6,51%167,082 K1,50Dịch vụ Công nghệ