Chứng khoán Ba LanCổ phiếu có giá cao nhất

Khi tìm kiếm thứ gì đó để đầu tư, giá cổ phiếu thường không phải là số liệu mà mọi người dễ dàng cân nhắc. Và vì lý do: không giống như các thước đo cơ bản hơn như doanh thu hoặc thu nhập ròng, giá cổ phiếu có thể dễ dàng thay đổi bằng cách thay đổi nguồn cung của tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Chia tách cổ phiếu là một ví dụ rất phổ biến về điều này, trong đó một cổ phiếu được chia thành hai hoặc ba cổ phiếu hoặc nhiều hơn để giá chia tách được xem là dễ tiếp cận hơn đối với các nhà đầu tư bán lẻ. Tuy nhiên, nếu bạn thích ý tưởng có một cổ phiếu đắt đỏ trong danh mục đầu tư của mình, thì tốt hơn bạn nên xem danh sách sau - Chứng khoán Ba Lan chính là những gì bạn cần.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
LPPLPP
9390PLN0.59%55PLN
Mua
1.653K15.522M17.411BPLN12.87726.09PLNBán Lẻ
BFTBENEFIT
674PLN−0.59%−4PLN
Mua
10.321K6.956M1.977BPLN37.4718.09PLNDịch vụ Khách hàng
NEUNEUCA
660PLN0.00%0PLN
Mua
421277.86K2.896BPLN20.5133.74PLN3.786KDịch vụ Phân phối
CRJCREEPYJAR
650PLN0.15%1PLN
Mua
1.034K672.1K441.633MPLN52.16PLNDịch vụ Công nghệ
KTYKETY
585PLN2.63%15PLN
Mua
16.211K9.483M5.645BPLN7.6574.58PLN5.572KKhoáng sản phi năng lượng
11B11BIT
535PLN1.90%10PLN
Sức mua mạnh
1.956K1.046M1.273BPLN12.86PLN189Dịch vụ Công nghệ
ZWCZYWIEC
481PLN0.00%0PLN
Theo dõi
8741.847K4.941BPLN36.5313.17PLNHàng tiêu dùng không lâu bền
VGOVIGOPHOTN
477PLN−2.05%−10PLN
Theo dõi
16578.705K347.733MPLN17.3128.13PLN39Công nghệ Điện tử
CARINTERCARS
464.5PLN4.26%19.0PLN
Sức mua mạnh
2.089K970.341K6.581BPLN52.68PLN3.819KSản xuất Chế tạo
KRKKRKA
448PLN1.59%7PLN
Mua
4821.504K13.763BPLN7.6357.79PLN11.511KCông nghệ Sức khỏe
WWLWAWEL
426PLN−0.47%−2PLN
Bán
177.242K638.896MPLNHàng tiêu dùng không lâu bền
SPRSPYROSOFT
399PLN1.01%4PLN
Mua
20682.194K434.947MPLN19.9819.77PLNDịch vụ Công nghệ
PUEZPUE
383PLN−0.52%−2PLN
Mua
114.213K461.851MPLN6.8556.18PLN2.415KSản xuất Chế tạo
DNPDINOPL
371.0PLN−0.59%−2.2PLN
Mua
127.239K47.206M36.373BPLN35.2010.60PLN32.426KBán Lẻ
MBKMBANK
322.6PLN0.75%2.4PLN
Mua
20.74K6.691M13.686BPLN−74.73PLN7.065KTài chính
KRUKRUK
292.2PLN2.53%7.2PLN
Sức mua mạnh
19.413K5.672M5.645BPLN6.9842.29PLN3.274KDịch vụ Thương mại
PLWPLAYWAY
291.5PLN0.87%2.5PLN
Mua
1.708K497.882K1.924BPLN13.1322.00PLNDịch vụ Công nghệ
MBRMOBRUK
278.5PLN−2.11%−6.0PLN
Bán
5.419K1.509M978.338MPLN9.5329.84PLNDịch vụ Công nghiệp
SPLSANPL
270.8PLN−0.81%−2.2PLN
Mua
65.816K17.823M27.673BPLN13.3520.45PLN11.323KTài chính
BDXBUDIMEX
263.5PLN0.96%2.5PLN
Sức mua mạnh
2.329K613.692K6.727BPLN13.1219.89PLN6.939KDịch vụ Công nghiệp
STPSTALPROD
234.5PLN−0.21%−0.5PLN
Theo dõi
18543.383K1.309BPLN85.39PLN1.203KKhoáng sản phi năng lượng
SCPSCOPE FLUIDICS
201.0PLN0.50%1.0PLN
Theo dõi
19839.798K547.912MPLN−9.28PLN84Công nghệ Sức khỏe
CTXCAPTORTX
187.0PLN1.91%3.5PLN
Sức mua mạnh
4.956K926.772K779.44MPLN−9.72PLNCông nghệ Sức khỏe
INGINGBSK
164.0PLN−0.61%−1.0PLN
Mua
4.065K666.66K21.336BPLN12.5013.20PLN8.694KTài chính
GMEGREMI MEDIA
155PLN0.00%0PLN
Mua
00275.931MPLN56.802.73PLN59Dịch vụ Khách hàng
CMRCOMARCH
152.0PLN1.20%1.8PLN
Mua
946143.792K1.236BPLN11.0313.61PLN6.723KDịch vụ Công nghệ
CDRCDPROJEKT
140.00PLN−0.98%−1.38PLN
Mua
376.523K52.713M14.103BPLN65.452.16PLNDịch vụ Công nghệ
TENTSGAMES
135.2PLN−1.60%−2.2PLN
Mua
41.763K5.646M991.668MPLN11.1812.39PLNDịch vụ Công nghệ
KGHKGHM
115.60PLN−1.20%−1.40PLN
Mua
402.385K46.516M23.12BPLN3.5433.06PLN33.502KKhoáng sản phi năng lượng
DATDATAWALK
109.52PLN−0.44%−0.48PLN
Bán
3.089K338.307K562.165MPLNDịch vụ Công nghệ
LVCLIVECHAT
108.4PLN2.26%2.4PLN
Mua
15.81K1.714M2.791BPLNDịch vụ Công nghệ
WPLWIRTUALNA
97.2PLN0.31%0.3PLN
Theo dõi
7.474K726.473K2.846BPLN14.196.83PLN1.457KDịch vụ Thương mại
NVTNOVITA
93.0PLN0.43%0.4PLN
Theo dõi
121.116K232.5MPLNCông nghiệp Chế biến
DOMDOMDEV
88.0PLN−0.45%−0.4PLN
Bán
1.388K122.144K2.248BPLN7.5011.79PLN679Tài chính
UNTUNIMOT
87.8PLN0.46%0.4PLN
Mua
6.2K544.36K719.769MPLN3.1727.58PLNCông ty dịch vụ công cộng
PEOPEKAO
86.28PLN0.61%0.52PLN
Mua
573.882K49.515M22.646BPLN14.765.81PLN14.702KTài chính
PCRPCCROKITA
86.0PLN0.00%0.0PLN
Mua
3.242K278.812K1.707BPLN3.4225.13PLN1.691KCông nghiệp Chế biến
PEPPEP
85.7PLN0.94%0.8PLN
Bán
1.969K168.743K5.725BPLN31.472.70PLN200Công ty dịch vụ công cộng
SLVSELVITA
81.9PLN1.87%1.5PLN
Mua
1.338K109.582K1.503BPLN57.301.40PLN864Công nghệ Sức khỏe
MNSMENNICA SKARBOWA
81.0PLN−1.58%−1.3PLN
Theo dõi
19816.038K84.248MPLNBán Lẻ
AMCAMICA
80.3PLN6.36%4.8PLN
Sức mua mạnh
19.069K1.531M612.539MPLN11.036.84PLN3.329KKhách hàng Lâu năm
GMVGAMIVO
76.0PLN0.00%0.0PLN
Theo dõi
17676.57MPLN8.888.56PLN53Bán Lẻ
MLGMLPGROUP
74.2PLN2.77%2.0PLN
Mua
26419.589K1.586BPLN1.9237.63PLNTài chính
ACPASSECOPOL
73.60PLN1.94%1.40PLN
Mua
65.056K4.788M6.109BPLN12.435.81PLN30.374KDịch vụ Công nghệ
ZAPPULAWY
72.8PLN0.28%0.2PLN
Theo dõi
23517.108K1.392BPLN1.4251.22PLN4.716KCông nghiệp Chế biến
BHWHANDLOWY
72.5PLN3.28%2.3PLN
Sức mua mạnh
29.568K2.144M9.473BPLN7.509.36PLN2.903KTài chính
AMLALUMETAL
71.0PLN−0.14%−0.1PLN
Mua
13.011K923.781K1.11BPLN13.91PLNKhoáng sản phi năng lượng
XTPXTPL
69.8PLN−0.29%−0.2PLN
Mua
43630.433K135.743MPLN−2.39PLN35Công nghệ Điện tử
MGTMANGATA
68.4PLN−0.87%−0.6PLN
Mua
19113.064K456.697MPLNSản xuất Chế tạo
KPDKPPD
66.8PLN1.21%0.8PLN
Bán
543.607K108.376MPLNSản xuất Chế tạo
IBSIBSM
65.5PLN5.65%3.5PLN
Sức mua mạnh
68845.064K25.334MPLN0.61101.27PLN0Tài chính
PKNPKNORLEN
64.26PLN0.34%0.22PLN
Mua
1.123M72.194M74.602BPLN2.2029.15PLNNăng lượng Mỏ
STASTARWARD
63.0PLN0.32%0.2PLN
Mua
64940.887K122.913MPLN−1.21PLNDịch vụ Công nghệ
SKASNIEZKA
60.4PLN0.67%0.4PLN
Bán
352.114K762.114MPLN19.003.16PLN1.361KCông nghiệp Chế biến
BMCBUMECH
57.80PLN−1.11%−0.65PLN
Bán
31.39K1.814M837.037MPLN1.6036.45PLNSản xuất Chế tạo
MLSMLSYSTEM
57.65PLN0.00%0.00PLN
Mua
8.54K492.331K373.817MPLN−0.67PLNCông nghệ Điện tử
ETLEUROTEL
57.4PLN0.00%0.0PLN
Mua
54831.455K215.15MPLN5.0011.47PLN400Dịch vụ Phân phối
ULMULMA
57.0PLN0.00%0.0PLN
Bán
8456299.571MPLN20.312.81PLNDịch vụ Phân phối
BNPBNPPPL
55.0PLN1.85%1.0PLN
Mua
1.341K73.755K8.118BPLN−0.57PLNTài chính
DGEDRAGOENT
53.00PLN7.94%3.90PLN
Sức mua mạnh
5.778K306.234K57.54MPLN19.812.48PLN3Dịch vụ Công nghệ
MRCMERCATOR
52.90PLN0.42%0.22PLN
Theo dõi
25.771K1.363M516.856MPLN1.75PLN1.47KDịch vụ Phân phối
GRCGRUPA RECYKL
51.0PLN0.00%0.0PLN
Bán
20210.302K84.252MPLN12.634.04PLN255Công nghiệp Chế biến
DBCDEBICA
50.2PLN0.40%0.2PLN
Bán
1.128K56.626K692.898MPLNKhách hàng Lâu năm
ERGERG
48.0PLN−4.00%−2.0PLN
Bán Mạnh
22010.56K35.723MPLN152Công nghiệp Chế biến
JSWJSW
47.34PLN−0.23%−0.11PLN
Mua
304.3K14.406M5.558BPLN1.0246.44PLN31.916KNăng lượng Mỏ
ABEABPL
45.70PLN−1.40%−0.65PLN
Mua
2.862K130.793K737.744MPLN5.089.12PLN1.21KDịch vụ Phân phối
CAICARLSON INVESTMENTS
45.5PLN−6.38%−3.1PLN
Mua
1.61K73.255K361.984MPLN1705.260.03PLNKhoáng sản phi năng lượng
OVOOVOSTAR
44.8PLN2.75%1.2PLN
Bán
4179268.8MPLN15.092.89PLN1.524KCông nghiệp Chế biến
GPPGRUPRACUJ
44.00PLN1.15%0.50PLN
Bán
28.988K1.275M2.997BPLNDịch vụ Thương mại
ASEASSECOSEE
43.5PLN−1.14%−0.5PLN
Mua
602.61K2.257BPLN3.53PLN3.392KDịch vụ Công nghệ
PCFPCFGROUP
43.00PLN−1.15%−0.50PLN
Bán Mạnh
1.071K46.053K1.288BPLN20.782.10PLN495Dịch vụ Công nghệ
THGTENDERHUT
42.3PLN3.17%1.3PLN
Sức mua mạnh
2008.46K86.532MPLN23.961.73PLN80Dịch vụ Công nghệ
YANNEPTIS
42.2PLN0.96%0.4PLN
Theo dõi
1436.035K42.2MPLN17.772.35PLN72Công nghệ Điện tử
VOTVOTUM
42.10PLN1.81%0.75PLN
Sức mua mạnh
13.284K559.256K505.2MPLN7.665.40PLNTài chính
R22R22
42.05PLN5.12%2.05PLN
Sức mua mạnh
5.87K246.833K592.905MPLNTruyền thông
RVURYVU
41.30PLN−0.48%−0.20PLN
Mua
1.171K48.362K758.081MPLN−5.02PLN190Công nghệ Sức khỏe
BCXBIOCELTIX
41.2PLN20.47%7.0PLN
Sức mua mạnh
13.539K557.807K141.206MPLN−2.34PLN12Công nghệ Sức khỏe
VRCVERCOM
41.0PLN0.00%0.0PLN
Mua
1747.134K905.974MPLN35.051.17PLNDịch vụ Công nghệ
F51THE FARM 51 GROUP
40.80PLN0.25%0.10PLN
Bán
4.039K164.791K262.078MPLN48.250.84PLN127Dịch vụ Công nghệ
CMPCOMP
40.8PLN2.51%1.0PLN
Mua
5.454K222.523K182.55MPLNDịch vụ Công nghệ
PTWPTWP
40.8PLN4.08%1.6PLN
Bán
28238.542MPLN9.08PLN180Dịch vụ Khách hàng
PCOPEPCO
40.58PLN1.45%0.58PLN
Mua
1.042M42.286M23.334BPLNBán Lẻ
PDGPYRAMID
40.3PLN9.21%3.4PLN
Sức mua mạnh
1.99K80.197K49.609MPLN51.670.71PLNDịch vụ Công nghệ
HDRHYDROTOR
40.0PLN2.56%1.0PLN
Sức mua mạnh
2.378K95.12K95.932MPLN9.454.13PLNSản xuất Chế tạo
CIECIECH
39.50PLN6.70%2.48PLN
Sức mua mạnh
108.624K4.291M2.082BPLN7.834.73PLNCông nghiệp Chế biến
CCCCCC
39.20PLN−0.68%−0.27PLN
Mua
143.33K5.619M2.151BPLN−7.02PLN13.863KBán Lẻ
GENGENOMED
39.0PLN2.09%0.8PLN
Mua
13951.531MPLN148.990.26PLNDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
VOXVOXEL
38.5PLN5.19%1.9PLN
Sức mua mạnh
76.392K2.941M404.35MPLN7.854.66PLNDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
IZBIZOBLOK
38.5PLN−1.03%−0.4PLN
Bán
27748.779MPLN−18.83PLNCông nghiệp Chế biến
LWBBOGDANKA
38.44PLN−0.16%−0.06PLN
Mua
100.289K3.855M1.307BPLN5.749KNăng lượng Mỏ
TARTARCZYNSKI
38.2PLN−1.55%−0.6PLN
Bán Mạnh
2.857K109.137K433.453MPLN5.447.13PLNDịch vụ Phân phối
OPNOPONEO.PL
37.8PLN0.53%0.2PLN
Mua
1.612K60.934K526.781MPLN8.764.29PLN541Bán Lẻ
WATWAT
36.4PLN7.06%2.4PLN
Sức mua mạnh
88032.032K33.976MPLNSản xuất Chế tạo
ATTGRUPAAZOTY
36.06PLN2.15%0.76PLN
Mua
56.623K2.042M3.577BPLN1.9118.45PLN15.796KCông nghiệp Chế biến
GPWGPW
35.50PLN0.34%0.12PLN
Mua
27.956K992.438K1.49BPLN9.993.54PLN426Tài chính
PRMPROCHEM
35.4PLN0.00%0.0PLN
Mua
828362.835MPLN29.431.20PLN379Dịch vụ Công nghiệp
STDSTANDREW
35.0PLN20.69%6.0PLN
Sức mua mạnh
5.207K182.245K53.01MPLN33.260.87PLN44Khoáng sản phi năng lượng
CLDCLOUD TECHNOLOGIES
35.0PLN0.29%0.1PLN
Mua
1.237K43.295K165.042MPLN14.342.43PLN60Dịch vụ Công nghệ
NTWNETWISE
34.4PLN0.00%0.0PLN
Mua
0035.024MPLN5.186.65PLNDịch vụ Công nghệ
ALRALIOR
33.90PLN0.18%0.06PLN
Mua
105.27K3.569M4.426BPLN10.463.24PLN7.441KTài chính