Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu Ba Lan có giá cao nhất

Dưới đây là Chứng khoán Ba Lan có giá cổ phiếu cao nhất hiện nay. Các cổ phiếu được sắp xếp theo giá nhưng cũng có sẵn các số liệu khác: tỷ lệ P/E, vốn hóa thị trường, thay đổi giá, v.v.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
LPPLPP
18900 PLN+3.85%10.606K1.9533.764B PLN26.79705.44 PLN+17.65%2.36%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
BFTBENEFIT
2320 PLN−0.43%1.553K0.516.893B PLN18.84123.12 PLN+270.08%1.76%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
NEUNEUCA
869 PLN+0.58%7120.163.843B PLN30.6428.36 PLN−11.86%1.50%Dịch vụ Phân phối
Mua
WWLWAWEL
748 PLN−2.09%1451.171.146B PLN1.31%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Bán Mạnh
BDXBUDIMEX
713 PLN+1.28%48.578K1.0617.973B PLN2.56%Dịch vụ Công nghiệp
Bán
KTYKETY
686.5 PLN−2.90%21.635K1.416.823B PLN11.9457.49 PLN−22.81%8.84%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
MBKMBANK
674.4 PLN−1.26%25.958K0.7429.004B PLN1184.820.57 PLN0.00%Tài chính
Mua
CRJCREEPYJAR
630 PLN−0.63%2950.76443.397M PLN6.31%Dịch vụ Công nghệ
Bán
CARINTERCARS
590 PLN+1.90%3.874K0.558.203B PLN10.6655.32 PLN+1.92%0.12%Sản xuất Chế tạo
Mua
11B11BIT
579 PLN−0.17%2.316K0.551.402B PLN323.901.79 PLN0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
SPLSANPL
551.5 PLN−0.72%89.4K1.3656.766B PLN11.6747.28 PLN4.19%Tài chính
Theo dõi
VGOVIGOPHOTN
530 PLN+5.58%4.711K3.04439.149M PLN69.757.60 PLN−72.99%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
DNPDINOPL
472.0 PLN−1.65%105.605K0.7247.049B PLN33.4114.13 PLN+33.26%0.00%Bán Lẻ
Theo dõi
SPRSPYROSOFT
470 PLN−3.09%4731.69529.358M PLN27.9816.80 PLN−29.94%0.00%Dịch vụ Công nghệ
KRUKRUK
447.0 PLN−1.24%34.518K0.738.744B PLN3.31%Dịch vụ Thương mại
Mua
MBRMOBRUK
314.0 PLN−0.32%2.008K0.881.107B PLN14.18%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
PLWPLAYWAY
312.0 PLN−0.32%2.058K1.292.066B PLN6.19%Dịch vụ Công nghệ
Bán
INGINGBSK
305.0 PLN+0.83%10.344K0.3539.355B PLN0.00%Tài chính
Mua
CMRCOMARCH
248 PLN+0.81%1.085K0.242.001B PLN17.1814.43 PLN+8.36%1.63%Dịch vụ Công nghệ
Mua
SCPSCPFL
214 PLN+0.94%1.15K1.06577.897M PLN−8.59 PLN−107.21%40.36%Công nghệ Sức khỏe
STPSTALPROD
206.5 PLN−6.35%13.408K5.551.191B PLN5.1839.85 PLN6.80%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
PEOPEKAO
173.65 PLN−0.12%565.033K1.0245.63B PLN6.9325.06 PLN3.12%Tài chính
Mua
DOMDOMDEV
156.4 PLN−1.64%1.461K0.264.102B PLN9.7716.01 PLN+35.93%10.38%Tài chính
Mua
UNTUNIMOT
135.8 PLN−0.15%4.49K0.701.115B PLN4.2032.30 PLN+17.09%10.07%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
XTPXTPL
126.0 PLN+1.61%1.8K0.85280.91M PLN−1.25 PLN−9.74%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
NCLNOCTILUCA
126.0 PLN+6.96%14.535K9.61183.474M PLN−3.33 PLN−72.06%0.00%Công nghiệp Chế biến
SNTSYNEKTIK
123.5 PLN+5.11%58.546K1.651.002B PLN0.51%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
YANNEPTIS
119 PLN−1.65%10.05121M PLN29.224.07 PLN+73.17%3.80%Công nghệ Điện tử
WPLWIRTUALNA
119.0 PLN+2.06%0.996K0.063.418B PLN23.485.07 PLN−25.75%2.14%Dịch vụ Thương mại
Mua
NVTNOVITA
117 PLN+0.86%4072.56290M PLN10.34%Công nghiệp Chế biến
CDRCDPROJEKT
113.90 PLN−0.83%160.782K0.4611.475B PLN35.283.23 PLN+49.48%0.87%Dịch vụ Công nghệ
Bán
BHWHANDLOWY
112.2 PLN+1.81%22.676K0.7914.399B PLN8.17%Tài chính
Theo dõi
KGHKGHM
110.00 PLN−1.21%460.387K0.8322.27B PLN65.871.67 PLN−94.98%0.90%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
BNPBNPPPL
104.0 PLN+0.48%1.651K0.2515.285B PLN9.3311.15 PLN0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
CBFCYBERFLKS
103.0 PLN+2.49%1.777K0.101.417B PLN38.012.71 PLN0.93%Truyền thông
Sức mua mạnh
GMEGREMI MEDIA
102 PLN0.00%00.00182.589M PLN33.253.07 PLN+12.42%1.65%Dịch vụ Khách hàng
URTURTESTE
101 PLN−0.98%1974.76143.786M PLN−4.63 PLN−45.48%0.00%Công nghệ Sức khỏe
TENTSGAMES
101.0 PLN−3.81%51.798K1.34770.156M PLN76.381.32 PLN−89.24%6.86%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
TXTTEXT
95.7 PLN+0.53%51.575K1.302.451B PLN13.637.02 PLN+33.64%6.43%Dịch vụ Công nghệ
Mua
PCRPCCROKITA
95.0 PLN+0.21%2.559K1.071.882B PLN3.9923.81 PLN−16.89%22.75%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
CTXCAPTORTX
93.8 PLN+0.86%1.249K1.22432.051M PLN−15.57 PLN−60.19%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
MGTMANGATA
92.0 PLN+1.66%6842.45604.255M PLN9.929.28 PLN−34.51%9.94%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
VOXVOXEL
91.0 PLN−0.66%3.98K0.66962.038M PLN14.926.10 PLN+13.92%2.37%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
BCXBIOCELTIX
90.0 PLN+1.12%0.999K0.46367.523M PLN0.00%Công nghệ Sức khỏe
ALRALIOR
89.00 PLN+0.79%168.106K0.8311.528B PLN6.4413.82 PLN0.00%Tài chính
Theo dõi
VRCVERCOM
86.2 PLN−1.82%4.108K1.231.94B PLN1.29%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
GRCGRUPA RECYKL
83.5 PLN+1.21%550.16136.29M PLN0.85%Công nghiệp Chế biến
SKASNIEZKA
80.8 PLN−0.74%1.074K0.121.027B PLN2.46%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
ABEABPL
80.4 PLN+0.50%2.551K0.371.291B PLN7.8610.23 PLN+9.27%1.56%Dịch vụ Phân phối
CMPCOMP
78.4 PLN−0.76%1.394K0.47341.704M PLN3.80%Dịch vụ Công nghệ
AMCAMICA
77.4 PLN−0.90%1.407K0.52595.757M PLN456.640.17 PLN−93.91%0.00%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
CCCCCC
76.50 PLN+5.31%330.132K1.105.003B PLN−3.78 PLN+55.06%0.00%Bán Lẻ
Mua
IBSIBSM
75.8 PLN+2.71%1170.5628.544M PLN1.8840.34 PLN−44.54%0.00%Tài chính
PEPPEP
75.0 PLN+0.27%3.789K1.015.776B PLN19.373.87 PLN+44.81%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
ULMULMA
74.5 PLN0.00%10.01391.545M PLN5.11%Dịch vụ Phân phối
ACPASSECOPOL
74.35 PLN−0.40%88.996K1.076.196B PLN13.055.70 PLN−1.96%4.69%Dịch vụ Công nghệ
Mua
OVOOVOSTAR
73.5 PLN−0.68%1910.61444M PLN3.1523.31 PLN+706.87%4.13%Công nghiệp Chế biến
MLGMLPGROUP
73.4 PLN−1.87%1750.581.795B PLN0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
DBCDEBICA
72.6 PLN−1.09%9580.571.013B PLN5.38%Khách hàng Lâu năm
KGNKOGENERA
69.0 PLN+1.47%14.813K1.111.013B PLN3.5019.73 PLN+357.08%0.47%Công ty dịch vụ công cộng
SESSESCOM
67.0 PLN+3.08%1.144K1.18133.197M PLN6.859.77 PLN0.00%Dịch vụ Thương mại
PKNPKNORLEN
65.46 PLN−1.00%2.261M0.9476.761B PLN3.1121.03 PLN−57.32%8.32%Năng lượng Mỏ
Mua
RBWRAINBOW
63.0 PLN+2.61%16K0.50893.493M PLN6.1510.25 PLN+630.22%5.36%Dịch vụ Khách hàng
Mua
GPPGRUPRACUJ
62.6 PLN+2.45%1.9K0.344.171B PLN25.262.48 PLN−15.93%2.45%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
ZAPPULAWY
60.8 PLN+2.01%280.041.139B PLN0.00%Công nghiệp Chế biến
ENTENTER
60.4 PLN+0.67%2.459K0.671.053B PLN5.3411.31 PLN0.00%Vận chuyển
Theo dõi
CLDCLOUD
60.2 PLN+1.69%10.00279.157M PLN1.69%Dịch vụ Công nghệ
PTWPTWP
60.0 PLN0.00%10.0056.679M PLN9.43%Dịch vụ Khách hàng
RVURYVU
58.9 PLN+1.03%1.924K0.411.348B PLN−3.28 PLN+34.66%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
SLVSELVITA
58.9 PLN+1.38%5.915K2.321.066B PLN57.651.02 PLN−27.19%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
ERGERG
58.0 PLN0.00%310.3143.165M PLN0.00%Công nghiệp Chế biến
1ATATAL
57.8 PLN+0.70%7270.082.481B PLN7.287.94 PLN−21.93%8.71%Khách hàng Lâu năm
Mua
KPDKPPD
56.8 PLN−0.35%816.0492.477M PLN7.02%Sản xuất Chế tạo
DCRDECORA
56.0 PLN−1.06%5260.57596.964M PLN10.005.60 PLN+39.25%3.53%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
PKOPKOBP
55.82 PLN−1.20%2.992M1.1870.625B PLN10.655.24 PLN2.27%Tài chính
Mua
PNTPOINTPACK
54.2 PLN−0.37%6460.4560.867M PLN53.721.01 PLN−72.87%0.00%Dịch vụ Công nghệ
ABSASSECOBS
54.0 PLN−0.74%1.054K0.431.818B PLN19.052.83 PLN+11.37%4.23%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
TARTARCZYNSKI
53.8 PLN0.00%320.11610.465M PLN4.09%Dịch vụ Phân phối
DEKDEKPOL
53.6 PLN+0.75%2.434K2.05444.888M PLN0.00%Dịch vụ Công nghiệp
MLSMLSYSTEM
52.3 PLN−2.06%8.102K2.48394.15M PLN−0.74 PLN−11.35%0.00%Công nghệ Điện tử
OPNOPONEO.PL
51.8 PLN+3.19%12.938K4.25699.587M PLN20.842.49 PLN−11.34%3.98%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
ASEASSECOSEE
50.6 PLN0.00%1.855K0.452.626B PLN2.89%Dịch vụ Công nghệ
Mua
TIMTIM
50.4 PLN−0.20%6130.291.121B PLN5.05%Dịch vụ Phân phối
PZUPZU
50.24 PLN−1.34%845.341K0.6743.962B PLN8.046.25 PLN+77.02%4.71%Tài chính
Mua
OEXOEX
50.0 PLN+1.83%7.402K4.90300.231M PLN8.15%Dịch vụ Thương mại
MNSMENNICA SKARBOWA
49.6 PLN−1.39%500.1052.213M PLN−6.40 PLN−121.57%1.99%Bán Lẻ
DGEDRAGOENT
48.0 PLN−5.69%5130.3155.368M PLN24.401.97 PLN−20.47%0.00%Dịch vụ Công nghệ
SGNSYGNITY
47.9 PLN+0.84%3.17K1.501.076B PLN43.361.10 PLN−20.61%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Bán Mạnh
IZBIZOBLOK
47.4 PLN0.00%00.0060.056M PLN4.3210.97 PLN0.00%Công nghiệp Chế biến
FMGFMG
47.4 PLN−5.20%6003.679.815M PLN0.8853.83 PLN0.00%Công ty dịch vụ công cộng
ERBERBUD
47.0 PLN+5.86%53.48K2.37522.581M PLN8.645.44 PLN+231.79%1.89%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
XTBXTB
46.94 PLN+0.99%209.951K0.495.465B PLN10.46%Tài chính
Sức mua mạnh
MRCMERCATOR
46.50 PLN−2.47%4.991K0.47424.052M PLN−23.80 PLN−1284.78%5.24%Dịch vụ Phân phối
VOTVOTUM
45.40 PLN−1.52%10.316K1.04553.2M PLN4.709.65 PLN+78.72%5.42%Tài chính
ETLEUROTEL
44.2 PLN−1.12%1.725K1.19167.547M PLN8.725.07 PLN−55.80%24.50%Dịch vụ Phân phối
GPWGPW
43.62 PLN−1.76%43.783K0.971.864B PLN12.293.55 PLN+0.24%6.08%Tài chính
Theo dõi
JSWJSW
42.82 PLN−1.72%201.336K0.785.116B PLN2.4217.66 PLN−71.73%0.00%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
INKINSTALKRK
42.8 PLN−0.47%5100.19313.277M PLN3.49%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
B24BRAND24
40.0 PLN−0.74%7.83K1.5489.733M PLN23.451.71 PLN+229.49%0.00%Dịch vụ Công nghệ
PRMPROCHEM
40.0 PLN−9.50%35.519K2.9962.985M PLN−7.23 PLN−701.16%0.00%Dịch vụ Công nghiệp