Định giá quá caoChứng khoán Ba Lan

Cổ phiếu đã tăng đáng kể về giá trị do lượng cầu lớn được gọi là mua quá mức. Trường hợp này thường xảy ra khi có nhiều người mua hơn người bán, những người có hành động để tiếp cận với tài sản - có thể xảy ra - đẩy giá lên cao đến mức không còn có thể biện minh được bằng nguồn tài chính cơ bản của công ty. Một kịch bản phổ biến khác khiến cổ phiếu trở nên quá mua là khi một doanh nghiệp mua lại cổ phiếu của chính mình. Kiểm tra Chứng khoán Ba Lan được định giá quá cao tại thời điểm này - hãy cẩn thận khi mua những thứ này, vì có thể có mức thoái lui.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Volume * Price 1 Ngày
Vốn hóa
P/E (TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
ANRANSWEAR
20.30PLN3.36%0.66PLN
Mua
6.715K136.315K340.654MPLNBán Lẻ
B24BRAND24
23.0PLN0.00%0.0PLN
Mua
2.199K50.577KDịch vụ Công nghệ
CDRCDPROJEKT
113.92PLN2.13%2.38PLN
Mua
511.216K58.238M11.236BPLN51.642.16PLNDịch vụ Công nghệ
DOWDSTREAM
1.550PLN−1.59%−0.025PLN
Mua
10168.17MPLN−1.58PLNDịch vụ Thương mại
DTRDIGITREE
15.2PLN4.83%0.7PLN
Sức mua mạnh
1.142K17.358K36.044MPLN182.850.08PLNDịch vụ Thương mại
FPOFORPOSTA
2.24PLN0.00%0.00PLN
Sức mua mạnh
511Vận chuyển
HPSHYDRAPRES
0.550PLN1.85%0.010PLN
Mua
3.81K2.096K19.405MPLN−0.00PLNSản xuất Chế tạo
IBSIBSM
68.0PLN23.64%13.0PLN
Sức mua mạnh
45030.6K21.273MPLN0.54101.66PLN0Tài chính
MDNMEDIAN POLSKA
2.14PLN19.55%0.35PLN
Sức mua mạnh
1K2.14KSản xuất Chế tạo
MSZMOSTALZAB
2.050PLN5.24%0.102PLN
Sức mua mạnh
255.399K523.568K145.253MPLN7.500.26PLN1.67KDịch vụ Công nghiệp
ORLORZEL
2.10PLN0.00%0.00PLN
Mua
2422.291MPLN9.110.23PLN43Dịch vụ Phân phối
PBBPREFABET
1.40PLN0.00%0.00PLN
Mua
10141.227MPLN−2.76PLN6Dịch vụ Công nghiệp
PLIPLATIGE IMAGE
26.9PLN0.00%0.0PLN
Mua
1.193K32.092K94.941MPLN2.32PLNDịch vụ Khách hàng
PNTPOINTPACK
36.0PLN16.50%5.1PLN
Sức mua mạnh
1.29K46.44K34.573MPLN6.344.88PLN64Dịch vụ Công nghệ
PTGPOLTREG
41.1PLN0.24%0.1PLN
Mua
2379.741KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
RNDRENDER
140.5PLN16.12%19.5PLN
Sức mua mạnh
679.414KDịch vụ Công nghệ
SFNSFERANET
2.18PLN0.00%0.00PLN
Mua
6.706K14.619K16.874MPLN23.290.09PLN22Truyền thông
STASTARWARD
68.6PLN8.89%5.6PLN
Sức mua mạnh
1.075K73.745K118.188MPLN−1.21PLNDịch vụ Công nghệ
SVRSSILVAIR-REGS
5.50PLN10.44%0.52PLN
Sức mua mạnh
3.035K16.693K78.621MPLN−0.93PLN45Dịch vụ Công nghệ
VIAVIATRON
6.45PLN−0.77%−0.05PLN
Mua
127819Sản xuất Chế tạo
WISWINVEST
0.264PLN10.00%0.024PLN
Mua
2K5285.259MPLN−0.03PLNTài chính