Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Tây Ban Nha

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
120.074M8.51%2.928KDịch vụ Thương mại1
73.193B1.61-2.12%9.136KCông nghệ Điện tử1
2.577B2.76-0.12%57.321KCông nghiệp Chế biến2
6.778B-2.71%9.478MVận chuyển1
15.335B0.490.76%170.779KCông ty dịch vụ công cộng5
67.855B4.94-1.29%3.352MHàng tiêu dùng không lâu bền3
4.893B1.82-1.07%224.624KSản xuất Chế tạo3
14.075M0.00%115Hàng tiêu dùng không lâu bền1
22.194B4.320.00%237Hàng tiêu dùng không lâu bền1
1.331B0.72-1.46%38.353KCông nghệ Sức khỏe4
2.363B3.24-0.55%426.191KDịch vụ Khách hàng4
350.370M1.981.87%292.112KCông nghiệp Chế biến1
3.123B5.900.00%0Công nghiệp Chế biến1
35.073M-1.32%1.100KDịch vụ Thương mại1
4.492B2.150.04%52.262KCông nghiệp Chế biến2
94.481M-0.49%2.100KDịch vụ Công nghệ1
801.186M-1.45%14.662MBán Lẻ1
141.023B4.281.75%6.289MCông ty dịch vụ công cộng11
12.146B0.00%4.950MSản xuất Chế tạo1
400.452M-0.39%181.345KCông nghệ Điện tử3
23.554M0.000.00%908Dịch vụ Phân phối1
12.430B0.450.00%437Bán Lẻ1
22.954B3.470.10%1.624MDịch vụ Công nghiệp11
63.783M0.00%0Dịch vụ Công nghiệp1
266.829M0.000.96%14.867KTài chính3
1.867B0.19-0.44%0Tài chính7
11.107M1.68%139.522KHàng tiêu dùng không lâu bền1
170.500M0.15%514.259KHàng tiêu dùng không lâu bền1
5.327B6.76-0.20%3.007MCông ty dịch vụ công cộng1
150.610M3.00-0.99%7.281KKhách hàng Lâu năm1
340.355M4.003.35%1.094KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe2
3.128B-2.03%382.296KDịch vụ Khách hàng2
268.883M0.000.12%1.623KSản xuất Chế tạo1
169.953M1.16-1.68%139.597KSản xuất Chế tạo2
25.996B0.01-1.12%525.363KDịch vụ Công nghệ5
86.779B0.44-0.98%1.501MNăng lượng Mỏ2
117.075M1.96%1.602KDịch vụ Công nghệ1
3.257B2.29-3.40%4.014KTài chính2
516.428M5.42-1.49%1.606KHỗn hợp6
88.868B2.40-3.34%38.735MTài chính6
12.782M3.490.00%0Truyền thông1
249.024M1.220.00%397Dịch vụ Phân phối2
554.642M-1.43%39.944KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe2
174.251M0.47-4.57%602.457KSản xuất Chế tạo3
3.086B3.08-2.22%2.062MDịch vụ Thương mại8
161.610M0.00-0.15%4.201KSản xuất Chế tạo2
53.625M-0.64%4.816KDịch vụ Khách hàng3
9.788B4.91-1.44%3.567MTài chính3
14.707M0.450.00%0Năng lượng Mỏ1
450.413M-2.21%200.509KDịch vụ Công nghiệp1
1.543B1.73-1.63%90.049KDịch vụ Khách hàng2
1.552B0.00%0Khoáng sản phi năng lượng1
36.819B0.940.11%1.213MVận chuyển2
714.019M0.000.86%185.288KDịch vụ Công nghệ3
36.437M-2.05%21.877KDịch vụ Thương mại1
16.985B1.732.08%568.024KCông nghệ Sức khỏe5
104.612M9.280.00%11.384KCông nghệ Sức khỏe1
97.885M0.44%1.341MKhoáng sản phi năng lượng1
374.676M-2.45%94.939KDịch vụ Khách hàng1
96.535M4.52-0.74%31.358KDịch vụ Khách hàng1
806.118M1.32-1.68%776.872KCông nghiệp Chế biến1
16.057B2.58-0.81%400.909KTài chính44
6.959B3.82-2.06%661.189KTài chính22
4.032B0.00-0.56%542.281KKhách hàng Lâu năm1
29.349B3.25-4.48%25.926MTài chính2
786.016M-2.93%1.372KDịch vụ Khách hàng1
25.739B5.181.92%30.032MTruyền thông1
90.381B1.02-1.18%190.064KKhoáng sản phi năng lượng8
475.763M2.91-2.02%7.354KHàng tiêu dùng không lâu bền1
2.404B5.51-1.48%429.398KVận chuyển1
1.367B2.59-2.13%82.698KSản xuất Chế tạo2
340.247M1.910.16%2.634KDịch vụ Phân phối2
85.532B1.560.03%233.457KTruyền thông4
Tải thêm